(PMO) محاسبه ارزش کسب شده
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود مدیریت پروژه ارزش کسب شده EVPM کتاب مدیریت پروژه ارزش کسب شده مدیریت پروژه ارزش کسب شده مدیریت پروژه ارزش کسب شده evpm مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده ارزیابی عملکرد زمانی پروژه ها با مدیریت ارزش کسب شده استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده

Download Earned Value Project Management EVPM Investigation

دانلود تحقیق مدیریت پروژه ارزش کسب شده EVPM

Download Earned Value Project Management EVPM Investigation

——————————————————————–

عنوان تحقیق : مدیریت پروژه ارزش کسب شده EVPM
شرح مختصر : مدیریت پروژه ارزش کسب شده یکی از روشهایی است که میتوان در آن مراحل پیشرفت پروژه را پیش بینی و منابع و زمان مورد نیاز انجام پروژه را تعیین کرد. ما در این پروژه سعی داریم که نحوه پیاده سازی یکی از روش های ارزیابی عملکرد و پیشرفت پروژه را مورد بررسی قرار دهیم . این متد که از سریع ترین روش های ارزیابی به حساب می آید، روش ارزش کسب شده نام دارد. از فاکتورهای تعیین کننده در این روش، شخص مدیر پروژه میباشد، با توجه به این که احاطه کامل بر روی پروژه دارد، تعیین کننده محدوده پروژه و انجام اقدام اصلاحی لازم میباشد. از مهمترین اهداف تیم مدیریت پروژه آن است که بتوانند پروژه را مطابق با بودجه، زمانبندی و با پوشش کلیدی محدوده کاری، به پایان برسانند. بنابراین در پروژه احساس می شود که این عوامل میبایست به طور مداوم کنترل شود. مدیریت ارزش کسب شده متدلوژی ارزشمندی در تحلیل و کنترل عملکرد پروژه است. ارزش حاصله با یکپارچه سازی سه بعد، زمان، هزینه و محدوده، امکان اندازه گیری دقیق میزان پیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به موقع برای انجام اقدامات اصلاحی را فرآهم می آورد. البته تمرکز این روش بیشتر بر مدیریت هزینه است و حتی شاخص های زمانبندی آن بر مبنای هزینه محاسبه میگردد. همچنین شاخصهای زمانبندیی که در این روش مورد استفاده قرار میگیرند در یک سوم انتهایی پروژه، عملکرد خوبی نداشته است که این مسئله باعث تعریف مفهوم دیگری به نام زمانبندی حاصله شده است.
هدف: بررسی تکنیک های مدیریت پروژه در مدیریت ارزش ، که شامل برنامه های برنامه ریزی منابع، هزینه های فنی و الزامات برنامه می باشد.
رویکرد: ارائه مثال از چگونگی اجرای مدیریت ارزش کسب شده در داده های پروژه و چگونگی استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تشخیص و حل مسائل.
یافته ها: مدیریت ارزش کسب شده بر این باور استوار است که به عنوان وظایف تکمیل ارزش پروژه را افزایش میدهد و در نتیجه ارزش بدست آمده از پروژه، اندازه گیری پیشرفت واقعی آن پروژه است.
ارزش: پیشنهادات قابل تجزیه و تحلیل مدیریت ارزش کسب شده، منافع آن و مشکلات.

فهرست :
فصل اول مبانی
مقدمه
تعریف ارزش کسب شده (EV)
ارزش کسب شده چیست؟
تعاریف مرتبط با سیستم ارزش و زمان کسب شده
شاخص‌های عملکردی و واریانس
مفهوم و نحوه کار EVMS
تعریف عناصر و پارامترهای اصلی EVMS
کاربرد متد EV در تولید شاخص‌های کارایی پروژه
متد ارزش کسب شده را چگونه می‌توان پیاده نمود؟
محصول پروژه
زمان بندی پروژه
رسم خط مینا (BCWS)
ارزیابی عملکرد پروژه
روز پنجم پروژه
پروژه ما در چه وضعیتی قرار دارد؟
مدت زمان پیش بینی شده کل پروژه (جدید)
وضعیت کنونی پروژه چقدر وخیم است؟
اقدام اصلاحی
تهیه خط مبنای جدید
ویژگی‌های اساسی از اجرای هر EVM
اصول EVMP
تجزیه تحلیل عملکرد در EVMS
تفسیر شاخصهای عملکردی سیستم مدیریت ارزش کسب شده
مزایای پیاده‌سازی EVM
محدودیت‌های EVM
بررسی‌های شاخص‌های EV
شاخص‌های عملکرد دوره‌ای
شاخص‌ عملکرد هزینه
شاخص عملکرد زمان بندی
بکارگیری شاخص‌های EV در Lifecycle پروژه‌ها
شرایط بهره گیری از نمودارهای کنترلی
توزیع آماری داده‌های جمع آوری شده
تبدیل داده‌های با توزیع آماری غیرنرمال به توزیع آماری نرمال
تبدیل توانی (نمایی)
تبدیل جانسون
نمودارهای کنترلی فردی
فصل دوم تخمین و برآورد
ارائه چندین جدول انجام خواهد پذیرفت
تخمین تکامل پروژه
برآورد هزینه اتمام پروژه (EAC)
برآورد زمان اتمام پروژه EAC(t)
تخمین هزینه اتمام پروژه
تعاریف و پارامترهای مورد نظر
تجزیه و تحلیل مقادیر بدست آمده در جدول
برآورد زمان پروژه
فصل سوم بکارگیری EVM
کیسون (PMO)
مقدمه
به کارگیری EVM در تهیه برنامه بودجه پروژه‌ها
پارامترها و روابط ارزش کسب شده
مدل پیشنهادی
ارزش کسب شده فازی
تخمین زمان و هزینه پروژه فازی
تخمین هزینه اتمام پروژه
تخمین زمان اتمام پروژه
تحلیل نتایج حاصل از ارزش کسب شده فازی
تحلیل شاخص‌های عملکرد و انحرافات زمان و هزینه پروژه
تحلیل پیش بینی زمان و هزینه اتمام پروژه
تحلیل پیش بینی زمان اتمام پروژه
فصل چهارم مطالعه موردی
مقدمه
تحلیل ارزش حاصله (Earned Value) پروژه‌های در حال اجرا
تحلیل کارایی برنامه‌ریزی زمانی پروژه‌های در حال اجرا
تحلیل کارایی برنامه‌ریزی بودجه‌ای پروژه‌های در حال اجرا
تخمین بودجه مورد نیاز جهت تکمیل پروژه‌های در حال اجرا
الگوی تحلیل ارزش حاصله در قالب پرتفولیوی پروژه‌ها
ورودی‌های سیستم
خروجی‌های مورد انتظار
آیا fast tracking برای پروژه شما مناسب است؟
مقتضیات fast tracking هنگام استفاده از این تکنیک …
فرایند fast tracking
پروژه‌های EPC
ماژولهای کلان اجرای پروژه‌های EPC به صورت fast tracking
مواردیکه در این پروژه‌ها باید کاملاً مد نظر قرار داد
مطالعه موردی پروژه یوتیلیتی موقت واحد استحصال اتان
دلایل استفاده از تکنیک fast tracking
دلایل نقض اجرای صحیح fast tracking
تحلیل ارزش کسب شده
فصل پنجم نتیجه‌گیری
مقدمه
منابع
پیوست‌ها
فرمول‌های مورد نیاز برای محاسبات


نوع فایل : Pdf

 

دانلود تحقیق مدیریت پروژه ارزش کسب شده EVPM

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات