Download Article Investigate the causes of the formation of new cities in the world
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود مقاله بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان

دانلود مقاله بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان

دانلود مقاله بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان

Download Article Investigate the causes of the formation of new cities in the world

—————————————————————————————–

فهرست

چکیده

مقدمه

بیان موضوع

چند تعریف برای شهرهای جدید

سابقه احداث شهرهای جدید

عوامل لزوم احداث شهرهای جدید

گونه شناسی و طبقه بندی شهرهای جدید

شهرهای جدید مستقل

شهرهای جدید اقماری
شهرهای جدید پیوسته
نتایج حاصل از تجارب فوق

خلاصه

پیوست ۱

شهرهای موازی

واحد توسعه

شهرهای جدید مهاجرنشین

شهرهای جدید سرریز پذیر

پایتختهای جدید

شهرهای جدید صنعتی

پیوست ۲
سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران

الف) دوره اول: در فاصله دو جنگ جهانی

ب) دوره دوم: پس از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ۱۳۴۰

ج) دوره سوم: از نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷)

د) دوره چهارم: سالهای پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ تا کنون)

دلایل ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی

بررسی مسائل مربوط به شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی

اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی

نتیجه گیری

منابع

چکیده:
این مقاله سعی بر آن دارد تا به بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان بپردازد.
بر همین اساس ابتدا به سابقه تاریخی ایجاد شهرهای جدید پرداخته شده و چند تعریف از شهرهای جدید ارائه گردیده است. در ادامه سابقه احداث شهرهای جدید بطور مختصر بیان گردیده و سپس عوامل لزوم شهرهای جدید بصورت کلی بیان می گردد. شهرهای جدید بر اساس وسعت، فاصله جمعیت نوع و سطح فعالیتها در چندین الگوی کلی که شامل شهرهای جدید مستقل، شهرهای جدید اقماری و شهرهای جدید پیوسته می باشد طبقه بنید شده که به بررسی اجمالی آنها پرداخته شده و در پایان نتیجه گیری خواهد شد.
بر اساس سه الگوی فوق در مناطق مختلف دنیا الگوهای دیگری از شهرهای جدید احداث شده اند که در پیوست شماره ۱ به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.
در پیوست شماره ۲ سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران در چهار دوره مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی توضیح داده شده و در پایان این قسمت نیز نتیجه گیری در مورد شهرهای جدید ایران انجام خواهد گرفت.
مقدمه
پس از انقلاب کشاورزی ایجاد شهرها، دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان بود. این امر، روند اجتماعی برجسته ای بود که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و انسانهای دیگر گردید. در حقیقت، تغییر در واکنشهای انسانها نسبت به هم و نسبت به محیط، به تحول اجتماعی و دگرگونی فضایی امکان داد که نمود عینی آن بصورت یک پدیده نو که اصطلاحاً «شهر» نامیده می شد، نمایان گردید. بنابراین، پیدایش شهرها را باید نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی انسان بحساب آورد (نظریان، ۱۳۷۴، ص ۹)
فرایند تشکیل و توسعه شهرها در سراسر جهان، پیوسته و بر اساس روابط متقابل محیطهای طبیعی و فرهنگی بوده است. با اینکه پیدایش شهرها باعث رشد فرهنگ و تمدن و روابط اجتماعی میان انسانها گردید و مسیر زندگی او را به نحو دلخواه تغییر داد اما با توجه به تحولاتی که در طول تاریخ، بخصوص، در صد سال اخیر در ارتباط با استقرار حکومتها، دولتهای مرتبط با اقتصاد صنعتی و سرمایه داری جهان، موجب دگرگونی در روند تمدن و فرهنگ عمومی شهرنشینی، عملکرد شهرها، توسعه و گسترش آنها و دگرگونی فضای پیرامون آنها گردیده است.
بیان موضوع:
بحث شهرهای جدید یا نوشهرها، سابقه در تاریخ شهرنشینی بشر دارد چنان که، فرایند پدیده ای تحت عنوان شهرهای جدید را می توان در اواخر دوره باستان یا در قرون وسطی نیز ملاحظه کرد. در این دوران، در پهنه وسیع امپراطوری های بزرگی همچون ایران و رم، این پدیده بخوبی قابل مشاهده و بررسی می باشد.
اما طرح ایجاد شهرهای جدید به شکل کلاسیک و مدرن را، می توان به اوایل قرن بیستم، یعنی زمانی که به واسطه انقلاب صنعتی، تغییرات گسترده و همه جانبه ای در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بخش بزرگی از جوامع بشری بوجود آمد، نسبت داد. یکی از نمادهای بارز این دگرگونی ها را می توان رشد روزافزون جمعیت شهری شهرنشینی و گسترش دامنه فیزیکی شهرها دانست.
چند تعریف برای شهرهای جدید:
۱)ایجاد شهرهای جدید عملی ارادی است که فرض را بر وجود یک منبع قدرت یا سازمانی می گذارد که تأمین کننده مکان و منابع برای توسعه شهر و اعمال کنترل مداوم بر آنست تا شهر به اندازه بادوامی برسد.
۲)شهرهای جدی، اجتماعهای برنامه ریزی شده ای هستند که در پاسخ به اهداف از پیش تعیین شده ایجاد می شوند.
۳)شهر جدید، اجتماعی خوداتکاست با جمعیت و مسافت مشخص، فاصله ای معین از مادرشهر، برنامه ریزی از پیش تعیین شده، اهداف معین و همچنین برخوردار از تمام تسهیلات لازم برای یک محیط مستقل
۴)معمولاً شهرهای جدید برای تمرکززدایی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی می شوند تا با وجود جاذبه نزدیکی به شهرهای بزرگ تشویق به خروج از مادرشهر شوند تا اسکان به همراه اجرای برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی فراهم آید؛ بدین ترتیب جذب سرریزهای جمعیتی، ساماندهی فضایی مادرشهر و ناحیه شهری، بهبود وضعیت محیط کار، زندگی سالم و اجتماعی کامل میسر شود. در واقع مفهوم شهر جدید، مفهوم اجزای یک شهر در ارتباط ارگانیک با یکدیگر است (داداشپور، ۱۳۸۱، ص ۵)
عوامل لزوم احداث شهرهای جدید:
۱)کاهش هزینه های ناشی از ایجاد شبکه های حمل و نقل
۲)ایجاد شهرهای مطابق با اصول شهرسازی، در قالب طرحها و برنامه ریزی های ملی و منطقه ای
۳)جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی. باغها و فضای سبز اطراف شهرها
۴)جلوگیری از ایجاد شهرکهای خوابگاهی
۵)پیشگیری از تمرکز و ایجاد تأسیسات زیربنایی و کاهش هزینه های آن در کلان شهرها
۶)جلوگیری از تخریب محیط زیست و پالایش شهرهای بزرگ
۷)ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور بهره مند شدن اکثر افراد جامعه از یک حداقل فضای مسکونی
۸)جذب سرریز جمعیت از طریق ایجاد کانونهای اشتغال در شهرهای جدید
۹)جلوگیری از افزایش بی رویه و غیرمنطقی قیمت مستغلات
۱۰)جذب سرمایه های سرگردان و جلوگیری از ایجاد مشاغل کاذب
۱۱)جلوگیری از ایجاد آلونک نشینی در اطراف شهرهای بزرگ
۱۲)تعدیل ناهنجاری های اجتماعی و آثار ناشی از آن در شهرهای بزرگ
۱۳)رعایت فاصله شرعی بین محل سکونت و محل اشتغال
۱۴)تسهیل در وضع مقررات ساخت و ساز فضاهای مسکونی در شهرهای بزرگ
۱۵)نقش حوادث طبیعی در لزوم شکل گیری شهرهای جدید
۱۶)تأمین نیازمندیهای مسکونی شاغلان مراکز نظامی و صنایع دفاعی
۱۷)تثبیت امنیت مرزها و نواحی مرزی
۱۸)نقش مراکز پرجمعیت و متراکم شهری در بروز انقلاب ها و حرکات سیاسی
۱۹)نقش حاشیه نشینان و مهاجران در ایجاد بحرانها و ناآرامی های شهری و منطقه ای

دانلود مقاله بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات