Download article behavioral problems of students
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود مقاله مشکلات رفتاری دانش آموزان

دانلود مقاله مشکلات رفتاری دانش آموزان

Download article behavioral problems of students

——————————————————————–

فهرست :
مقدمه :
فصل اول هنجارهای اجتماعی و انواع آن
فصل دوم ارزش های اجتماعی و نقش نهادهای مختلف پرورش ارزش ها
فصل سوم کنترل اجتماعی
فصل چهارم کجروی
فصل پنجم بزهکاری جوانان و نوجوانان
– تعریف بزه و بزهکاری
– علل و عوامل بزهکاری
– زمینه ها و علل پیدایش بزه و بزهکاری
– چگونگی پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ( پیشنهادات عملی )
فصل ششم فرار از مدرسه و ترک تحصیل
 فصل هفتم فرار از خانه
 فصل هشتم اعتیاد
 فصل نهم تهاجم فرهنگی علل و عوامل .
-الف ) بررسی یک موضوع
– ب ) تهاجم فرهنگی جدید
۱ – عناصر اساسی
۲ – ویژگی ها
فصل دهم نیاز به شادی در جامعه ها
فصل یازدهم موسیقی و گرایش جوانان امروز به موسیقی های پاپ کلاسیک غربی .
فصل دوازدهم حجاب دختران ( مصاحبه )

پیشگفتار :
نوجوانان دلی پاک و روحی پرشور دارند . آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می‌برند و نیازمند هدایت حکایت و همدلی اند نوجوانان نهال نو رسیده ای هستند که برای رشد و بالندگی به باغبانی دلسوز روشن بین نیاز دارند تا آنها را از آفتها و حادثه در امان دارد .
بها دادن به نوجوانان در تربیت و ارشاد آنان کوشیدن بی گمان یکی از نشانه های آشکار رشد فرهنگی یک جامعه است بر خلاف گمان برخی مردم تربیت و هدایت نوجوانان دارای پیچیدگیها و نکته های ظریف بسیاری است شاید گفته‌ی حکیمانه‌ی کانت ، متفکر و فیلسوف نامی آلمانی حق مططلب را در این زمینه ادا کرده باشد آنجا که می گویند : دو کار هست که در دشواری هیچ کار دیگری به پای آن نمی رسد : مملکت داری و تربیت .
 هنجارهای اجتماعی و انواع مختلف آن
( الف – هنجارهای اجتماعی )
هنجارهای اجتماعی رفتارهای معینی هستند که بر اساس ارزش های اجتماعی قرار دارند ارزشهای اجتماعی به تدریج بصورت هنجارهای اجتماعی در می آیند و با رعایت کردن آنها جامعه انتظام پیدا می کند هنجارهای اجتماعی شیوه های رفتار ی معینی است که در گروه یا جامعه متداول است و فرد در جریان زندگی خود آن را می آموزد به کار می بندد و نیز انتظار دارد که دیگر افراد گروه یا جامعه آنرا انجام دهنده مثلا شیوه حرف زدن با افراد سلام کردن احترام کردن دست دادن جزئی از قواعد و آدابی است که افراد از طریق تعلیم و تربیت فرا می گیرند و به کار می برند و افراد دیگر را هم در اجرای این هنجارها تحت کنترل قرار می دهند اگر کسی هنجار جامعه یا گروه را رعایت نکند مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرد مثلاً تعارف کردن یکی از هنجارهای جامعه ماست همه وقتی می خواهیم از در کلاس خارج شویم یا اینکه به سالن غذا خوری بروین به هم تعارف می کنیم و در خروج از کلاس یا رفتن به سالن غذا خوری حق تقدم با بزرگتر است اجرای این رسم اخلاقی رضایت ما را جلب می کند رعایت کردن هنجار جامعه تنها ناشی از وجود پاداش یا مجازات نیست.
 کنترل اجتماعی
کنترل اجتماعی از وسایلی است که بر رفتار افراد اثر می گذارد و آنان را به پیروی از هنجارهای و ارزش ها وادار می کند در صورتی که فردی از هنجارهای اجتماعی سر پیچی کند و رفتارش مخالف هنجارها و ارزشهای اجتماعی باشد ، از طرف گروه یا جامعه مورد سرزنش و مجازات قرار می گیرید واژه کنترل اجتماعی باشد از طرف گروه یا جامعه مورد سرزنش و مجازات قرار می گیرد واژه کنترل اجتماعی در زبان انگلیسی به معانی قدرت ، توانائی ، تسلط و اقتدار آمده است این واژه در زبان فرانسه با مفهوم اخبار اجتماعی منطبق است و این همان معنائی است می توان آن تحت عنوان (( قدرت معنوی )) معرفی کرد . از نظر اگوست کنت ویژگی اصلی ( قدرت معنوی ) آن است که هدایت عالی تعلیم و تربیت خصوصی و عمومی را بر عهده دارد قدرت معنوی عبارت از مجموعه افکار و عاداتی است که افراد را برای پذیرش نظم جامعه ای که در آن زندگی می کنند و وظیفه ای که انجام می دهند آماده می سازد تعلیم و تربیت تنها به نسل جوان اختصاص ندارد بلکه نسل بالغ و نیز شامل می شود .
بزهکاری نوجوانان و جوانان
انتقال :نوجوانی دوره ی جالبی است زیرا برای هر عبارت که درباره ی نوجوانان بکار می رود مفهوم مقابل و ضد آن نیز می تواند مورد استفاده قرار می گیرد . مثلاً نوجوانان با والدین خود سازگاری دارند و با نوجوانان علیه والدین خویش شورش و طغیان می کند به نظر می رسد که اختلا‏ عمده‌ی نوجوانان با والدین و دیگر بزرگسالان در زمیه ی کسب آزادی به منظور آزمودن انواع نقش ها و فرصت هاست تا بتوانند الگوهای جدید احساس افکار و اعمال را فرا گیرند با این حال عده ای از نوجوانان بیشتر از بقیه از آزادی بهره مند و بیشتر از سایرین از آن استفاده می کنند خوشبختانه اکثریت نوجوانان از معیارها و شیوه های رفتاری والدین خود چندان دور نمی مانند و دره ی نواجوانی به بزرگسالی راه موفقیت و حداقل مشکل می گذرانند در حالی که عده ای از این نظم اجتماعی به سوی فرهنگ بزهکاری انحراف پیدا می کنند .
فرار از مدرسه و افت تحصیلی و ترک تحصیل :
فرار از مدرسه با افزایش سن نوجوانان بیشتر جنبه ی ناسازگاری پیدا می کند بسیاری از این گونه نوجوانان احتمالا ً متعلق به خانواده های از هم گسیخته و یا دارای والدین و خواهر و برادران بزهکار هستند تعدادی نیز به اثر تغییر مکرر مدرسه و یا ردی و تکرار کلاس از مدرسه بیزار می شوند . این نوجوانان غالباً به علت رفتار ضد اجتماعی و پر خاشگرانه ، دارای مشکلات انضباطی هستند فرار از مدرسه ممکن است صرفا ً ناشی از ترس بیش از حد از مدرسه باشد که این خود معلول شرایط نا مساعد خانواده و مدرسه است به طور کلی فرار از مدرسه مشکل نوجوانی است که نمی خواهند به مدرسه بروند و طرح هایی می ریزند تا به جایی مدرسه کارهای دیگری انجام بدهند بدیهی است که این گونه افراد از نظر سازگاری در مدرسه دارای مشکلات هستند هر گاه فعالیت های مدرسه نیز به اندازه ی فعالیت های خارج از مدرسه جالب باشند همه ی کودکان علاقه مند به مدرسه جالب باشند همه ی نوجوانان علاقه مند به مدرسه ناراحت است مشکل فرار از مدرسه را باید از دو زاویه مورد بررسی قرار داد این مشکل نشانه ای است از وجود اشکال و برنامه های مدرسه ای و همچنین نشانه ای از ناسازگاری نوجوان است لذا درمان های آن نیز مستلزم اقدام در هر دو زمینه فوق خواهد بود .
کلام آخر :
ناهنجاری ها : در هر دو جنس دختران و پسران
۱ – فرار از خانه
۲ – اعتیاد
۳ – افت تحصیلی و ترک تحصیل
۴ – ظاهر ناشایست ( آرایش – لباس )
۱ – علل پیدایش این ناهنجاری ها این است که پدر و مادر فضای خوبی برای تربیت فرزندانشان ایجاد نمی کنند و یا کم سوادی و بی سوادی آن ها که باعث می شود نتوانند به سوالات فرزندان خود پاسخ ندهد و مهمتین آنها این که نتوانند با فرزندان خود رابطه‌ی صمیمی و خوبی بر قرار کنند .
گروه همسالان :
۲ – انتخاب دوست ناشایست و تشویق دوستان ناباب باعث منحرف شدن نوجوان می شود .
دولت :
۳ – همچنین ناهنجاری هایی که در تلویزیون و رسانه ها پخش می شوند در نوجوان تاثیر بسزایی می گذارد و رواج منحط فرهنگ غربی در بین نوجوانان .
۱ – خانواده :
توضیحات علل : پدر و مادر باید با هم تفاهم در جهت تربیت فرزندان خود داشته باشند .
ب : فشارهای بیش از حد بعضی از خانواده ها به دلیل مذهبی شدن دختره و پسرهای خود که باعث عقده ای شدن آن ها می شود و همچنین بی قیدی و بی مبالاتی بعضی از والدین در مورد نوع رفتار و سلیقه فرزندان را از خانواده می شود دلزده می کند و همچنین وقت نداشتن بعضی از خانواده ها به علت شاغل بودن آنها به رسیدگی به فرزند .
گروه همسالان :
۱ – مسائل و مدرسه امثال زمانی که فرزند در خانواده پاسخگوی مناسبی برای سوال ها و مشکلات خود نداشته باشد . جذب دوست های ناباب می شود و عملکرد و رفتار آن ها را یاد می گیرد .
۳ – الف ) دولت : که در سال های اخیر رفتار بعضی از مسئولان دولت و عملکرد آن ها موجب کم رنگ شدن ارزش های مذهبی در جامعه شد .
ب ) نوجوانان و جوانان ایرانی برای گذراندن دوران پر شور جوانی خود باید در کلاس های هنری ، ورزشی و کلاس های درسی حضور داشته باشند دولت ایران در این باره سرمایه گذاری نکرده است بنابر این نوجوانان و جوانان مجبورند وقت خود را در خیابان ها به بیکاری و علافی بگذرانند (دختران و پسران )
۴ – رسانه های جمعی : به جرات می توانیم بگوییم پس از خانوادها ، رسانه های جمعی به خصوص تلویزیون بیشتر تاثیر روی نوجوانان و جوانان دارد ولی رسانه های جمعی تاثیر خوبی روی نوجوانان و جوانان نگذاشته اند .
۵ – رسانه های بیگانه : بر همگان واضح و روشن است که دشمنان بیگانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش خود را برای تحریک ایران کرده اند و جنگ هشت ساله‌ی ایران با عراق به قیمت از دست رفتن جوانان غیور ایران بود و حال جنگ غیر مستقیم خود ( مثال : ماهواره ها ) شروع کردند .
راهکارها :
۱ – خانواده : الف : همسویی و هماهنگی بین پدر و مادر در جهت تربین فرزندان و بر قراری رابطه با آنان .
ب : عدم زیاده روی در انتقاد از نوجوانان و مشورت کردن با فرزندان .
ج : قاطعیت در تربیت ( ندانشتن خشونت ) و پرورش حس اعتماد به نفس در آن ها.
د : کنترل معاشران و محیط اجتماعی .
و : توجه به تفاوت های خودی و ارائه های الگوهای دینی و مذهبی .
ه : احترام به شخصیت نوجوانان
ی : احترام به استقلال طلبی و آزادی فرزندان
۲ – دولت : سرمایه گذاری در جهت حل مشکلات و ایجاد بستر مناسب برای رشد و شکوفایی و شاد زیستن جوانان .
۳ – رسانه های جمعی تلاش همه جانبه در جهت مستحکم کردن بنیان ها و فرهنگ و آداب و رسوم .

دانلود مقاله مشکلات رفتاری دانش آموزان

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات