data center
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پاورپوینت پروژه مرکز داده

دانلود پاورپوینت پروژه مرکز داده

Download PowerPoint data center project

——————————————————–

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول:کاستن فاصله بین دولت وشهروند
۱-۱ کاستن فاصله بین دولت و شهروند
۱-۲ معماری کلان دولت الکترونیک
۱-۳ نقش شبکه در ارتقاء سطح کارآیی دولت و شهروندان
۱-۴ شبکه ملی پر سرعت
۱-۵ تاثیر شبکه بر فعالیت های تجاری
۱-۶ تاثیر شبکه بر آموزش وسطح سلامت جامعه
۱-۷ دولت ها و شبکه پرسرعت
۱-۸ نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها
۱-۹ جهت گیری دولت ها به ایجاد دولت الکترونیک
۱-۱۰ تعاریف و فرضیات دولت الکترونیک
۱-۱۱ ارائه سرویس های شروند گرا
۱-۱۲ عوامل موفقیت دولت ها در پیاده سازی دولت الکترونیکی
۱-۱۳ اولویت ها در تحقق فاز دوم دولت الکترونیکی
۱-۱۳-۱ طراحی سازمانی
۱-۱۳-۲ آموزش و مهارت
۱-۱۳-۳ محرمانه بودن اطلاعات و امنیت
۱-۱۳-۴ پورتال دولت

۱-۱۴ سازمان های مجازی متصل به هم
۱-۱۵ مزایای خاصیت تلفیق فرآیندهای چند سازمان در یک سازمان مجازی
۱-۱۶ تاثیر شبکه بر معماری های قدیمی
۱-۱۷ چند ویژگی مهم در مدل جدید مدیریت مراکز کامپیوتینگ
۱-۱۸ محورهای مدیریت IT در سطح کلان در مدل قدیمی
۱-۱۹ مدیریت IT و ارتباط آن با مدیریت کار
۱-۲۰ جایگاه استاندارد در مدیریت جدید زیرساخت های IT
۱-۲۱ روش بررسی وضعیت موجود
۱-۲۲ ارتباط Sarbanes-Oxley با معماری کلان
۱-۲۳ مدل CMM
۱-۲۴ مدل ISO 15504
۱-۲۵ مدل CoBIT
۱-۲۶ مدل های تعریف و تحلیل هدف
فصل دوم:مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده
۲-۱ مرکز داده چیست؟
۲-۲ تعاریف مختلف مرکز داده
۲-۳ مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده
۲-۴ نیاز به مرکز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فنی
۲-۵ انقلاب بعدی در IT چیست؟

۱-۱۴ سازمان های مجازی متصل به هم
۱-۱۵ مزایای خاصیت تلفیق فرآیندهای چند سازمان در یک سازمان مجازی
۱-۱۶ تاثیر شبکه بر معماری های قدیمی
۱-۱۷ چند ویژگی مهم در مدل جدید مدیریت مراکز کامپیوتینگ
۱-۱۸ محورهای مدیریت IT در سطح کلان در مدل قدیمی
۱-۱۹ مدیریت IT و ارتباط آن با مدیریت کار
۱-۲۰ جایگاه استاندارد در مدیریت جدید زیرساخت های IT
۱-۲۱ روش بررسی وضعیت موجود
۱-۲۲ ارتباط Sarbanes-Oxley با معماری کلان
۱-۲۳ مدل CMM
۱-۲۴ مدل ISO 15504
۱-۲۵ مدل CoBIT
۱-۲۶ مدل های تعریف و تحلیل هدف
فصل دوم:مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده
۲-۱ مرکز داده چیست؟
۲-۲ تعاریف مختلف مرکز داده
۲-۳ مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده
۲-۴ نیاز به مرکز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فنی
۲-۵ انقلاب بعدی در IT چیست؟

۲-۶ ساختار مراکز داده ۷۰
۲-۷ درک پیچیدگی ۷۳
۲-۸ Utility Computing پاسخ سئوال است ۷۴
۲-۹ مجازی سازی گام اول است ۷۵
۲-۱۰ ملاحضات فنی در طراحی مراکز داده ۷۶
۲-۱۱ مدل فنی استاندارد مرکز داده ۸۰
۲-۱۲ تصویر کلان از مرکز داده ۸۱
۲-۱۳ طرح تجاری مرکز داده ۸۲
۲-۱۴ آشنایی با مفاهیم جدید در حوزه مراکز داده ۸۵
۲-۱۴-۱ Utility Computing یا On-Demand 85
۲-۱۵ Organic ITو سیستم های خودگردان ۸۷
۲-۱۶ مجازی سازی ۹۹
۲-۱۶-۱ مجازی سازی روی سرویس دهنده ها ۱۰۶
۲-۱۶-۲ مجازی سازی از طریق کلاسترینگ برروی سرویس دهنده ها ۱۰۶
۲-۱۶-۲-۱ کمی بیشتر درباره Grid 108
۲ -۱۶-۳ مجازی سازی در منابع ذخیره سازی ۱۰۹
۲-۱۶-۳-۱ مجازی سازی در سطح بلاک ۱۱۰
۲-۱۶-۳-۲ مجازی سازی در سطح فایل ۱۱۰
۲-۱۷ مدل جدید کار برایSSP ها ۱۱۰
۲-۱۸ مجازی سازی در سطح شبکه ۱۱۲
۲-۱۹ مجازی سازی در سطح برنامه های کاربردی ۱۱۲
۲-۲۰ مدیریت مرکز داده ۱۱۴
۲-۲۱ خدمات وب ۱۱۷
۲-۲۲ تفاوت RDMA با TOE 117
۲-۲۳ تاریخچه ی خدمات مبتنی بر وب ۱۱۹
۲-۲۴ شرکت های برتر و فناوری مناسب ۱۲۳
فصل سوم : شرایط محیطی ۱۲۶
شرایط محیطی ۱۲۶
فصل چهارم : آشنایی عمیق تر با طراحی ومعماری مراکز داده ۱۳۱
۴-۱ مرکز داده به عنوان انباره ی داده ۱۳۱
۴-۲ مرکز داده به عنوان LOB 131
۴-۳ مرکز داده به عنوان مرکز گواهی هویت ۱۳۲
۴-۴ مراکز طلاعات در آمریکا ۱۳۲
۴-۵ برون سپاری و مراکز داده ۱۳۴
۴-۶ مشخصات یک Data Center 135
۴-۶-۱ در اختیار داشتن اتصالات مختلف به اینترنت از طریق ISP و ICPهای مختلف ۱۳۵
۴-۶-۲ وجود سیستم قدرت پشتیبان ۱۳۵

۴-۶-۳ وجود سرورهای متعدد ۱۳۵
۴-۶-۴ مشخصات فیزیکی ۱۳۶
۴-۷ نحوه در اختیار گرفتن یک سرور وب ۱۳۶
۴-۸ معیارهای طراحی مراکز داده ۱۳۷
۴-۹ ساختار و اجزاء ۱۳۸
۴-۹-۱ لایه Aggregation 139
۴-۹-۲ لایه Front- End 139
۴-۹-۳ لایه برنامه‌های کاربردی Application 140
۴-۹-۴ لایهBack-End 140
۴-۹-۵ لایه ذخیره سازی Storage 141
۴-۹-۶ لایه انتقال ۱۴۱
۴-۱۰ سرورها درData Center 141
۴-۱۰-۱ Intranet server farm
۱۴۲
۴-۱۰-۲ Internet server farm 142
۴-۱۰-۳ Extranet server farm 142
۴-۱۱ Data Center های توزیع شده ۱۴۲

۴-۱۲ سرویس‌های Data Center 143
۴-۱۲- ۱ سرویس‌های زیرساخت ۱۴۳
۴-۱۲- ۱- ۱ سرویس‌های لایه ۱ یا سرویس‌های شهری ۱۴۳
۴-۱۲- ۱- ۲ سرویس های لایه ۲ ۱۴۴
۴-۱۲- ۱-۳ سرویس های لایه ۳ ۱۴۴
۴-۱۲- ۲ سرویس های هوشمند شبکه‌ای
۱۴۴
۴-۱۲- ۳ سرویس‌های Server Farm 145
۴-۱۲- ۴ سوئیچینگ محتوا (Content Switching) 145
۴ -۱۲- ۵ سرویس Caching 145
۴ -۱۲- ۶ SSL Termination 146
۴-۱۲- ۷ Content Transformation 146
۴-۱۲- ۸ سرویس های ذخیره سازها ۱۴۶
۴-۱۲- ۹ سرویس های امنیتی ۱۴۷
۴-۱۲- ۱۰ ‌لیست های کنترلی دسترسی (Access Control Lists (ACL)) 147
۴-۱۲- ۱۱ Firewall ها ۱۴۷
۴-۱۲- ۱۲ سرویس‌های مدیریتی ۱۴۸
فصل پنجم : راه اندازی مرکز داده در ایران ۱۴۹

۵-۱ راه اندازی مرکز داده در ایران ۱۴۹
۵-۲ ضرورت راه‌اندازی Data Center در ایران ۱۴۹
۵-۳ مزایای راه‌اندازی Data Center در ایران ۱۴۹
۵-۴ مزایای در اختیار داشتن Data Center در آینده ۱۵۲
۵-۵ بررسی موانع مرکز داده ها در ایران ۱۵۳
۵-۵-۱ موانع سخت افزاری ۱۵۳
۵-۵-۲ موانع نرم افزاری ۱۵۳
۵-۶ ضوابط صدور مجوز ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی ۱۵۶
۵-۶-۱ تعاریف ۱۵۶
۵-۶-۲ مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی ۱۵۵
۵-۶-۳ مدارک لازم جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC 156
خلاصه ونتیجه گیری ۱۵۷
فهرست منابع ۱۵۸

دانلود پاورپوینت پروژه مرکز داده

قیمت : 18000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • قیمت : 7000 تومان
 • دانلود پروژه مرکز داده

  دانلود پروژه مرکز داده

  Download data center project

  ————————————————————–

  فهرست مطالب
  مقدمه
  فصل اول:کاستن فاصله بین دولت وشهروند

  ۱-۱کاستن فاصله بین دولت و شهروند

  ۱-۲معماری کلان دولت الکترونیک

  ۱-۳نقش شبکه در ارتقاء سطح کارآیی دولت و شهروندان

  ۱-۴شبکه ملی پر سرعت

  ۱-۵تاثیر شبکه بر فعالیت های تجاری

  ۱-۶تاثیر شبکه بر آموزش وسطح سلامت جامعه

  ۱-۷دولت ها و شبکه پرسرعت

  ۱-۸نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها

  ۱-۹جهت گیری دولت ها به ایجاد دولت الکترونیک

  ۱-۱۰تعاریف و فرضیات دولت الکترونیک

  ۱-۱۱ارائه سرویس های شروند گرا

  ۱-۱۲عوامل موفقیت دولت ها در پیاده سازی دولت الکترونیکی

  ۱-۱۳اولویت ها در تحقق فاز دوم دولت الکترونیکی
  ۱-۱۳-۱   طراحی سازمانی
  ۱-۱۳-۲   آموزش و مهارت
  ۱-۱۳-۳  محرمانه بودن اطلاعات و امنیت
  ۱-۱۳-۴  پورتال دولت

  ۱-۱۴سازمان های مجازی متصل به هم

  ۱-۱۵مزایای خاصیت تلفیق فرآیندهای چند سازمان در یک سازمان مجازی

  ۱-۱۶تاثیر شبکه بر معماری های قدیمی

  ۱-۱۷چند ویژگی مهم در مدل جدید مدیریت مراکز کامپیوتینگ

  ۱-۱۸محورهای مدیریت IT در سطح کلان در مدل قدیمی

  ۱-۱۹مدیریت IT و ارتباط آن با مدیریت کار

  ۱-۲۰جایگاه استاندارد در مدیریت جدید زیرساخت های IT

  ۱-۲۱روش بررسی وضعیت موجود

  ۱-۲۲ارتباط Sarbanes-Oxley با معماری کلان

  ۱-۲۳مدل CMM

  ۱-۲۴مدل ISO 15504

  ۱-۲۵مدل CoBIT

  ۱-۲۶مدل های تعریف و تحلیل هدف
  فصل دوم:مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده

  ۲-۱مرکز داده چیست؟

  ۲-۲تعاریف مختلف مرکز داده

  ۲-۳مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده

  ۲-۴نیاز به مرکز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فنی

  ۲-۵انقلاب بعدی در IT چیست؟

  ۲-۶ساختار مراکز داده

  ۲-۷درک پیچیدگی

  Utility Computing2-8 پاسخ سئوال است

  ۲-۹مجازی سازی گام اول است

  ۲-۱۰ملاحضات فنی در طراحی مراکز داده

  ۲-۱۱مدل فنی استاندارد مرکز داده

  ۲-۱۲تصویر کلان از مرکز داده

  ۲-۱۳طرح تجاری مرکز داده

  ۲-۱۴آشنایی با مفاهیم جدید در حوزه مراکز داده
  ۲-۱۴-۱  Utility Computing یا  On-Demand

  Organic IT15-2و سیستم های خودگردان

  ۲-۱۶مجازی سازی
  ۲-۱۶-۱ مجازی سازی روی سرویس دهنده ها
  ۲-۱۶-۲  مجازی سازی از طریق کلاسترینگ برروی سرویس دهنده ها
  ۲-۱۶-۲-۱  کمی بیشتر درباره Grid
  ۲ -۱۶-۳  مجازی سازی در منابع ذخیره سازی
  ۲-۱۶-۳-۱  مجازی سازی در سطح بلاک
  ۲-۱۶-۳-۲ مجازی سازی در سطح فایل

  ۲-۱۷مدل جدید کار برایSSP ها

  ۲-۱۸مجازی سازی در سطح شبکه

  ۲-۱۹مجازی سازی در سطح برنامه های کاربردی

  ۲-۲۰مدیریت مرکز داده

  ۲-۲۱خدمات وب

  ۲-۲۲تفاوت RDMA با TOE

  ۲-۲۳تاریخچه ی خدمات مبتنی بر وب

  ۲-۲۴شرکت های برتر و فناوری مناسب
  فصل سوم : شرایط محیطی
  شرایط محیطی
  فصل چهارم : آشنایی عمیق تر با طراحی ومعماری مراکز داده

  ۴-۱مرکز داده به عنوان انباره ی داده

  ۴-۲مرکز داده به عنوان LOB

  ۴-۳مرکز داده به عنوان مرکز گواهی هویت

  ۴-۴مراکز طلاعات در آمریکا

  ۴-۵برون سپاری و مراکز داده

  ۴-۶مشخصات یک Data Center
  ۴-۶-۱ در اختیار داشتن اتصالات مختلف به اینترنت از طریق ISP و ICPهای مختلف
  ۴-۶-۲  وجود سیستم قدرت پشتیبان
  ۴-۶-۳ وجود سرورهای متعدد
  ۴-۶-۴  مشخصات فیزیکی

  ۴-۷نحوه در اختیار گرفتن یک سرور وب

  ۴-۸معیارهای طراحی مراکز داده

  ۴-۹ساختار و اجزاء
  ۴-۹-۱  لایه Aggregation
  ۴-۹-۲  لایه Front- End
  ۴-۹-۳  لایه برنامه‌های کاربردی Application
  ۴-۹-۴  لایهBack-End
  ۴-۹-۵  لایه ذخیره سازی Storage
  ۴-۹-۶  لایه انتقال

  ۴-۱۰سرورها درData Center
  ۴-۱۰-۱    ‌‌Intranet server farm
  ۴-۱۰-۲ Internet server farm
  ۴-۱۰-۳ Extranet server farm

  Data Center11-4 های توزیع شده

  ۴-۱۲سرویس‌های Data Center
  ۴-۱۲- ۱   سرویس‌های زیرساخت
  ۴-۱۲- ۱-  ۱  سرویس‌های لایه ۱ یا سرویس‌های شهری
  ۴-۱۲- ۱-  ۲  سرویس های لایه ۲
  ۴-۱۲- ۱-۳   سرویس های لایه ۳
  ۴-۱۲- ۲   ‌ سرویس های هوشمند شبکه‌ای
  ۴-۱۲- ۳  سرویس‌های Server Farm
  ۴-۱۲- ۴   سوئیچینگ محتوا (Content Switching)
  ۴ -۱۲- ۵   سرویس Caching
  ۴ -۱۲- ۶  SSL Termination
  ۴-۱۲- ۷  Content Transformation
  ۴-۱۲- ۸  سرویس های ذخیره سازها
  ۴-۱۲- ۹  سرویس های امنیتی
  ۴-۱۲- ۱۰  ‌لیست های کنترلی دسترسی (Access Control Lists (ACL))
  ۴-۱۲- ۱۱  Firewall ها
  ۴-۱۲- ۱۲  سرویس‌های مدیریتی
  فصل پنجم : راه اندازی مرکز داده در ایران

  ۵-۱راه اندازی مرکز داده در ایران

  ۵-۲ضرورت راه‌اندازی Data Center در ایران

  ۵-۳مزایای راه‌اندازی Data Center در ایران

  ۵-۴مزایای در اختیار داشتن Data Center در آینده

  ۵-۵بررسی موانع مرکز داده ها در ایران
  ۵-۵-۱ موانع سخت افزاری
  ۵-۵-۲ موانع نرم افزاری

  ۵-۶ ضوابط صدور مجوز ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی
  ۵-۶-۱   تعاریف
  ۵-۶-۲ مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی
  ۵-۶-۳  مدارک لازم جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC
  خلاصه ونتیجه گیری
  فهرست منابع

  مقدمه:

  با شروع هزاره سوم،بسیاری از محققان و اندیشمندان به نقش بارز فناوری اطلاعات در توسعه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جوامع اذعان دارند.ایشان با توجه به تحولات شگرف در فناوری ارتباطات در دهه ۹۰ میلادی اعتقاد به نقش مهم فناوری اطلاعات به عنوان منبع تحولات بنیادین در قرن بیست و یکم در جهان دارند.امروز باور جهانی به نقش مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش مشکلات فقر،نابرابری،بی سوادی،بهداشت و غیره اعتقاد دارد.در این راستا این فناوری  می تواند بخشی از استراتژی ملی توسعه در هر کشور قلمداد شود.
  در حال حاضر با توسعه شبکه های ارتباطی اینترنت و رشد نمایی وب سایت ها،امکان ایجاد ارتباط میان پایگاه های داده ای و اطلاعاتی فراهم شده و موجب ایجاد جریان بی سابقه اطلاعات شده است.در این راستا بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی به تحقیق و ایجاد مراکز داده دست     زده اند.با ایجاد این مراکز امکان به اشتراک گذاری مجموعه منابع داده بصورت یکپارچه و پویا به عموم فراهم می شود.ارائه خدمات اطلاع رسانی،تجزیه و تحلیل داده ها ودر نهایت نمایه سازی آنها در محیط ایمن از جمله اهداف اولیه این مراکز می باشد.در ایران نیز طی دو سال گذشته ضمن توجه به اهمیت مراکز داده سعی بر شناخت،طراحی وایجاد چنین مراکزی در سطوح ملی و استانی شده است.برگزاری اولین همایش مراکز داده در سال ۱۳۸۳ در تهران را می توان به عنوان اولین قدم در آشنایی با فعالیت های مرتبط در این مقوله و هماهنگی مابین نهادها دانست.آنچه که مسلم است از نقش این مراکز در ایران و جهان طی دهه جاری میلادی به عنوان ” مراکز تولید ارزش ” برای همگان یاد   می شود.از جمله موارد مهم دیگر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر کشور،نحوه تعامل دولت و شهروندان در عصر جدید می باشد.در این خصوص مفاهیمی چون دولت الکترونیکی مطرح می باشد که عمده بحث در این رابطه به چگونگی ارائه خدمات ملی به شهروندان به بهترین وجه ممکن         می باشد.بکارگیری دولت الکترونیک همانطور که سبب ارتقاء سطح خدمات می شود سبب ایجاد کارآیی بالاتر و ایجاد امکانات جدید همچون مشاوره الکترونیک،کنترل الکترونیک و مشارکت عمومی خواهد بود.لزوم شکل گیری دولت الکترونیکی منوط به شناخت دولت مردان از معماری کلان فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی آن نظام است.ضمن اینکه مدیران فناوری اطلاعات موظف به تهیه معماری سازمانی حوزه خویش به منظور ارائه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه درون سازمانی و برون سازمانی و بهبود روش ها و فرآیندها می باشند.

  در جهان پرشتاب و پیچیده امروز، در هر تحول وحرکت جدیدی نیازها و مسایل جدید و بعضاً پیچیده ای به چشم می خورد که پاسخگویی و پیدا کردن راه حل آنها بدون بهره‌گیری از رویکردهای جدید و تکنولوژی و ابزارهای نو امکان پذیر نیست.یکی از فناوری های جدید که هر روز بر اهمیت جایگاه آن در جوامع بویژه سازمانها و بنگاهها افزوده شده و جنبه استراتژیک و راهبردی پیدا کرده، فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به اختصار «فاوا» نامیده می شود. در سالهای اخیر، فاوا نه تنها عامل عمده توانمندسازی سازمانهاست، بلکه میزان توسعه یافتگی سازمانها در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی سازمانها قلمداد کرد.

  در عرصه بقای سازمانها آنچه که از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث «رقابت» است؛ زیرا تنها شرایط رقابتی در بازار و احترام به مشتری و سنجیدن نیازهای مشتری است که موجب شده است کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها و بنگاههای کشورهای پیشرفته افزایش یافته و به عنوان عامل قدرت و سازندگی در استراتژی مدیران گنجانده شود.با توجه به مطالب عنوان شده در این تحقیق مشخص است که مدیران سازمانها، برای بکارگیری مفاهیم جدید مراکز خدمات داده، ابتدا  می بایست بلوغ کافی در نیاز به این مفاهیم را کسب نمایند و پس از آن به بکارگیری آن بپردازند. علاوه بر آن کسب مهارتهای نگهداری رویه مند چنین مراکزی از اهمیت بالائی برخوردار است که کارشناسان می بایست خود را برای آن آماده نمایند.

  دانلود پروژه مرکز داده

  قیمت : 7000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  

  تبلیغات