conceptual
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

دانلود پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد مقاله تحقیق پایان نامه فنی حرفه ای پایان نامه مدیریت زنان پایان نامه مدیران مرد تفاوت مدیریت مردان و زنان ادراک در مدیریت رفتار سازمانی ادراک و مدیریت مدیریت ادراک و برداشت ادراک در مدیریت تعریف مدیریت ادراک کتاب مدیریت ادراک مقاله در مورد ادراک رفتار سازمانی تعریف ادراک در رفتار سازمانی

Download compare the technical capabilities, conceptual, human, male and female managers

دانلود مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

Download compare the technical capabilities, conceptual, human, male and female managers

این تحقیق در ۴۹ صفحه و با فرمت Word با قابلیت ویرایش گردآوری شده است.

——————————————————————————

مقدمه:
اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان بوده و از آغاز پیدایش با او بوده است اما در جهان امروز به علت گسترش سازمانها و افزایش، پیچیدگی، تراکم تکنولوژی و نیازها مورد توجه خاص قرار گرفته است. مدیریت در قرن حاضر به عنوان یک علم از جمله علوم کاربردی است و با عنایت به اهمیت این علم در اداره و رهبری سازمانها، میتواند نقش اساسی را در بهبود و موفقیت سازمان ها بر عهده داشته باشد.


امروزه، سرعت، قدرت عمل و تنوع فرآورده های انسانی و صنعتی نیاز به نیروی هماهنگ کننده و مدبری بنام مدیر دارد، تا بتواند با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت ، بین همه اجزاء امکانات موجود و نیروهای سازمان هماهنگی و وحدت ایجاد کند. (میر کمالی- سال ۱۳۷۳ص ۱۵)


آموزش و پرورش از یک سو به عنوان یک نهاد اجتماعی جلب و از سوی دیگر با مطرح شدن نظریه ۳ مایه انسانی و ارزش اقتصادی آموزش و پرورش تعلیمات رسمی هر جامعه نوعی سرمایه گذاری تلقی می گردد، که بازدهی آن با نحوه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت ارتباط کامل دارد.


آموزش و پرورش در جوامع مختلف میتواند با اتخاذ تدابیر و سیاستهای مناسب ضمن تحکیم و گسترش ارزشهای آن با ایجاد تغییرات رفتاری ، نوسازی ارزشهای حاکم بر جامعه را نیز ترویج نماید.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم
ادبیات تحقیق
تعریف مدیریت
فراگرد مدیریت
تجزیه فراگرد مدیریت
کارکرد های مدیریت
پیشینه تفکر درباره مدیریت
پیدایش تئوریهای مدیریت
مکا تب کلاسیک مدیریت
مکتب بوروکراسی
آموزش و پرورش و اهمیت آن
مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی یعنی مهارت در امور استخدامی
مدیریت آموزشی یعنی مهارت در ارزشیابی
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی
وظایف مدیران آموزش و پرورش
مهارت های مورد نیاز مدیران مدارس
پیشینه تحقیق
فرضیه تحقیق
نتیجه گیری تحقیق
نتایج تحقیق
هدف تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل سوم
نوع تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش های جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق
روش تجزیه و تحلیل آماری
طرح تحقیق

دانلود مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات