Download Valuable papers of a patent
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود مقاله کامل پیرامون حقوق ثبت تحقیق دانلود مقاله حقوق ثبت مقاله درباره حقوق ثبت مقاله در مورد حقوق ثبت مقاله حقوق ثبت اسناد مقاله در مورد حقوق ثبتی مقاله های حقوق ثبتی مقاله های حقوق ثبت تحقیق در مورد حقوق ثبت موضوع تحقیق در حقوق ثبت موضوع تحقیق حقوق ثبت تحقیق کاربینی حقوق ثبتی تحقیق در مورد حقوق ثبت اسناد موضوعات تحقیق در حقوق ثبت

دانلود مقاله ای ارزشمند پیرامون حقوق ثبت

دانلود مقاله ای ارزشمند پیرامون حقوق ثبت

Download Valuable papers of a patent

———————————————–

بخشی از متن:

مقدمه:
از آنجائیکه موضوع بحث که از طرف کمیسیون محترم کار آموزی اعلام شده دعاوی ثبتی و اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد ، و این عنوان تا حدی عنوانی مبهم می باشد ، لذا لازم است ابتدائاً موضوع بحث را منقح و مشخص نموده و تعیین نمائیم که منظور از دعاوی ثبتی چیست و کدام یک از این دعاوی موضوع و محور بحث امروز می باشد .
می دانیم که اختلافات و دعاوی ثبتی در دو مرجع با صلاحیت ذاتی جداگانه قانوناً قابل رسیدگی است ، یک دسته اختلافات و دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری می باشد و دسته دیگر اختلافات و دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت می باشد . موارد صلاحیت هیات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک آمده است و دعاویی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است نیز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانین متفرقه دیگر که در جای خود از آنها بحث خواهیم کرد آمده است .
موضوع بحث امروز ما ، دسته اول یعنی دعاویی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد ، است .بنابراین منظور از دعاوی ثبتی ، دعاوی است که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا موضوعیت پیدا کرده و پرونده در محاکم دادگستری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .به عبارت دیگر منظور از دعاوی ثبتی ، اختلافاتی است که در جریان ثبت املاک و تنظیم اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا حادث گردیده و حل و فصل این اختلافات نیز قانون در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی قرار داده است .
بدین ترتیب و با توجه با آنچه به عرض رسید مشخص گردید که در اینجا ما در مقام مرور کردن حقوق ثبت به معنای اعم آن نیستیم ، بلکه در مقام مرور کردن قسمتی از حقوق ثبت که ناظر به اختلافات و دعاوی است که حل و فصل آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری است می باشیم .
دعاوی و اختلافات مذکور را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
۱-دعاوی مربوط به ثبت املاک و منظور دعاوی است که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد ، که بیشتر تحت عنوان اعتراض به ثبت در کتب حقوق ثبت مورد بررسی قرار می گیرد .
۲-دعاوی مربوط به ثبت اسناد و منظور دعاوی است که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد.
۳-دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و منظور دعاوی است که در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ممکن است حادث گردد.
حال که تا حدی موضوع بحث و مسائلی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد روشن گردیده به توضیح مطلب می پردازیم .

و ادامه …

مقاله دارای ۳ فصل اصلی می باشد:
فصل اول: دعاوی مربوط به ثبت املاک
فصل دوم: دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد
فصل سوم: دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

منابع و ماخذ
۱-حقوق ثبت – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۲-دانشنامه حقوقی – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۳-ترمینولوژی حقوقی – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۴-حقوق ثبت – غلامرضا شهری
۵-حقوق ثبت کاربردی – علیرضا میرزائی
۶-ثبت املاک در ایران – علی حقیقت
۷-حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران – حمید صالحی
۸-حقوق ثبت – یدالله بازگیر
۹-قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی – سید احمد باختر
۱۰-قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی – علیرضا میرزائی
۱۱-مجموعه نشست های قضایی – قوه قضائیه-معاونت آموزش و تحقیقات
۱۲-مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضائی قضات دادگستری تهران جلد ۱ و ۲ – دادگستری کل تهران
۱۳-مجله کانون وکلاء – کانون وکلای دادگستری مرکز شماره های ۱۶۳-۱۶۰
۱۴-فرهنگ ثبتی – نادر اسکافی
۱۵-مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر آذر ۸۴ – حمید آذر پور ، غلامرضا حجتی اشرفی
۱۶-مجموعه قوانین برنامه اول و دوم و سوم و چهارم توسعه – محمد علی متانی
۱۷-مجموعه قوانین سال ۸۴ – روزنامه رسمی

دانلود مقاله ای ارزشمند پیرامون حقوق ثبت

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات