Download the project Geology of Iran operations انجمن زمین شناسی ایران
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه عملیات زمین شناسی ایران

دانلود پروژه عملیات زمین شناسی ایران

Download the project Geology of Iran operations

———————————————————–

فهرست مطالب

عنوان
گزارش مربوط به زمین شناسی منطقه اشتهارد
گزارش مربوط به زمین شناسی مناطق لرستان
گزارش مربوط به زمین شناسی منطقه اراک
گزارش مربوط به زمین شناسی منطقه قم
گزارش مربوط به زمین شناسی منطقه سمنان- گرمسار- ایوانکی- سرخه

گزارش مربوط به زمین شناسی منطقه اشتهارد
·موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی
منطقه مورد بررسی در محدوده میان  تا  طول شرقی و  تا  عرض شمالی جای دارد.
ارتفاعات منطقه: بلندترین بخش منطقه بلندایی برابر با ۲۱۲۵ متر و پست ترین بخش آن ارتفاعی نزدیک به ۱۱۳۱ متر دارد. بزرگترین مناطق مسکونی شهری منطقه عبارتند از: بوئین زهرا و اشتهارد.
راه های ارتباطی اصلی منطقه عبارتند از: جاده آسفالته مرد آباد به قزوین که از شهرهای اشتهارد و بوئین زهرا می گذرد، جاده آسفالته بوئین زهرا به ساوه و جاده خاکی هجیب به زرین ده
·زمین ریخت شناسی (ژئومورفولوژی)
عوامل کنترل کننده زمین ریخت شناسی در منطقه را می توان عامل ساختاری، لیتولوژیکی، دگرسانی و آب و هوایی برشمرد. سنگهای آتشفشانی ائوسن ارتفاعات منطقه را پدید آورده است. نواحی گسله عمده در مرز جدا کننده برجستگی ها و مناطق پست، جای دارند. فزون بر آن بیشتر طاقدیس ها ارتفاعات منطقه را پدید آورده اند، شرایط آب و هوایی نیز سبب کنترل زمین شناسی شده است به گونه ای که گرانیت ها بر اثر هوازی گودیهایی را در منطقه پدید آورده است.

گزارش مربوط به زمین شناسی مناطق لرستان
(بروجرد- درود- پل دختر- الیگودرز)
موقعیت جغرافیایی
ناحیه مورد بررسی در طول ْ۴۹- ْ۳۰/۴۸ خاوری و عرض شمالی ْ۳۴- ْ۳/۳۳ درجه واقع گردیده است که بخش مرکزی، اشترنیان از بخشهای تابعه بروجرد در نیمه شمالی و بخشهای چغلوندی و زاغه از توابع شهرستان خرم آباد در نیمه جنوبی آن قرار گرفته است. بروجرد از نظر اقلیم شناسی جزء مناطق نیمه خشک و ملایم محسوب می‌گردد و کلاً دارای آب و هوای متنوعی است که این تنوع از شمال به جنوب از شرق به غرب کاملاً محسوس می باشد.
عمده ترین رودخانه های بروجرد رودخانه باغشاء، آب سرده، هور و چالانچولان است که جهت جریان آنها اصولاً از روندهای تکتونیکی تبعیت می نماید. بیشتر از دهها سراب کوچک و بزرگ دارد که مهمترین آنها سراب چوله، سراب سفید در قریه ونائی، سراب چنار کولیدر، سراب مریخی و سراب صفر در ورکوه می باشد.
ارتباط شهر بروجرد از طریق راه آسفالته سرتاسر تهران- خرمشهر که یکی از شریانهای اقتصادی کشور است صورت می‌گیرد که از طریق اراک دوراهی بروجرد (۵ کیلومتری خاورشهر بروجرد) به شهرستانهای درود، خرم آباد و در نهایت به استان خوزستان متصل می‌گردد.
عمده ترین رودخانه های بروجرد رودخانه باغشاء، آب سرده، هور و چالانچولان است که جهت جریان آنها اصولاً از روندهای تکتونیکی تبعیت می نماید. بیشتر از دهها سراب کوچک و بزرگ دارد که مهمترین آنها سراب چوله، سراب سفید در قریه ونائی، سراب چنار کولیدر، سراب مریخی و سراب صفر در ورکوه می باشد.
ارتباط شهر بروجرد از طریق راه آسفالته سرتاسر تهران- خرمشهر که یکی از شریانهای اقتصادی کشور است صورت می‌گیرد که از طریق اراک دوراهی بروجرد (۵ کیلومتری خاورشهر بروجرد) به شهرستانهای درود، خرم آباد و در نهایت به استان خوزستان متصل می‌گردد.
گزاش مربوط به زمین شناسی منطقه اراک
·جغرافیا و ریخت شناسی
ورقه یکصد هزارم اراک در بخش جنوب باختری چهارگوش دویست و پنجاه هزارم قم است این ورقه با مختصات جغرافیایی َ۰۰/ ْ۵۰ – َ۳۰/ْ۴۹ طول های خاوری و َ۳۰/ْ۳۴- َ۰۰/ْ۳۴ عرض های شمالی در محدوده استان مرکزی و شهرستان اراک واقع است.
بررسی آماری شرایط آب و هوا در ده سال گذشته نشان می‌دهد که بیشینه درجه حرارت هوا ۴۴ درجه و کمینه درجه حرارت به ۵/۳۰ درجه می رسد- بیشینه میزان رطوبت نسبی ۶۲% و کمینه آن ۳۱% است و بیشتر میزان بارندگی ۷/۳۴۵ میلیمتر و کمینه روزانه آن ۷۱ میلیمتر است.
منابع تأمین کننده آب کشاورزی و آشامیدنی منطقه چاه ها، قنات ها و چشمه ها است، در این ورقه رودخانه دائمی جاری نیست و تنها چند رود فصلی از جمله رودخانه های خشک، دلیچی و شهراب به چشم می خورد. از مهمترین محورهای ارتباطی منطقه می‌توان از جاده های آسفالته اراک- سلفچگان و اراک- بروجرد نام برد علاوه بر اینها راه های آسفالته اراک- ساروق، اراک-زمهین، اراک- آشتیان و اراک- خمین و غیره امکان دستیابی به رخنمون ها و گستره های زمین شناسی منطقه را میسر می سازد در ضمن بخشی از راه آهن سراسری تهران- خوزستان از نواحی جنوبی این ورقه عبور می‌کند.

گزارش مربوط به زمین شناسی منطقه قم (کوه های دو برادر-گنبدهای نمکی)
موقعیت جغرافیایی
ناحیه مورد بررسی در مختصات جغرافیایی   تا  طول شرقی و   تا  عرض شمالی واقع شده است . آب و هوای قم به نسبت گرم وخشک است بیشترین درجه حرارت در تابستان بالای صفر و کمترین آن در زمستان  زیر صفر است میزان بارش سالیانه قم نزدیک به MM122 است راه آسفالته وراه آهن قم- تهران، قم – کاشان ، قم – اراک و راه آسفالته قم – کازرون ونیز جاده های درجه ۲ و۳ از راههای ارتباطی محدوده مورد مطالعه هستند از دیدگاه ریخت شناسی قسمت شمال شرقی ناحیه را بخشی از دریاچه حوض سلطان پدید آورده این دریاچه به طور کلی KM  ۱۲۰ گستره دارد و پست ترین محل ان نزدیک به  ۷۵۰ m  از سطح دریا بلندی دارد.
گزارش مربوط به منطقه سمنان – گرمسار- ایوانکی – سرخه
الف) جغرافیا و ریخت شناسی منطقه گرمسار:‌ ورقه گرمسار با مختصات جغرافیایی   طول شرقی و  عرض شمالی در استان سمنان و تهران قراردارد. مرتفع ترین نقطه در گوشه شمال شرقی منطقه و در کوه عمارت واقع شده که مشتمل بر سازند کند است و بلندای آن ۲۵۵۱ متر از سطح دریا و پست ترین نقطه ۷۶۱ متر از سطح دریا در بخش جنوبی در دشت کویری جنوب گرمسار قراردارد. بخش شمالی کوهستانی است. از کوه های مهم می توان کوه سفید ،‌کوه اسب پال،‌کوه سری قلعه،‌کوه عمارت را نام برد. در جنوب گرمسار و پهنه های رسی و نمکی وجود دارد. میله رود در بخش شمال شرقی از شمال به جنوب به سوی دشت گرمسار و رودخانه کرک و ایوانکی نیز در بخش شمال غربی گرمسار از شمال به جنوب به سوی ایوانکی درجریان است. راه آسفالته تهران – گرمسار- سمنان مهمترین محور ارتباطی منطقه است و در مسیر خود از ایوانکی ، گرمسار عبور می کند. راه آسفالته ایوانکی – آب سرد در کنار رودخانه ایوانکی و کرک در نهایت به شهرستان دماوند و یا فیروزکوه متصل می شود. منطقه گرمسار را می توانی به دو بخش مناطق مرتفع کوهستانی و دشت کم ارتفاع تقسیم کرد :‌
۱- مناطق کوهستانی : درمـناطق کوهسـتانی واحـدهای ژئـومورفولوژیکی به شرح زیر است:
سازندکرج :‌ شامل توفهای سبز رنگ در بخش شمالی ناحیه رخنمون محدودی دارد و اغلب در هسته تاقدیس صخره های پرشین را بوجود آورده اند.
گزارش مربوط به زمین شناسی منطقه کهک
جغرافیا و ریخت شناسی
کهک در جنوب شهرستان قم، بین طولهای شرق َ۳۰ :ْ۵۰ و َ۰۰ :ْ۵۱ و عرضهای شمالی َ۰۰ :ْ۳۴ و َ۳۰ :ْ۳۴ قرار دارد.
مرتفع‌ترین نقطه آن قله کوه ولیجا با بلندای ۳۳۳۰ متر است و پست‌ترین نقطه در بستر رودخانه قمرود (جنوب روستای خلج آباد) با ارتفاع ۱۱۱۰ متر (از سطح دریا) قرار دارد.
آب و هوا در بخشهای هموار و پست شمالی نیمه بیابانی است.
جاده اصلی قم- اصفهان از غرب منطقه‌ می‌گذرد که از آن می‌توان برای دسترسی به بخشهای غربی و جنوبی منطقه استفاده نمود، هم چنین راههای اصلی قم- نیزار، قم- کهک (از جاده کاشان منشعب می‌شود) و کهک- وشنوه دستیابی به بخشهای مرکزی و شرقی منطقه را امکان‌پذیر می‌سازد.

دانلود پروژه عملیات زمین شناسی ایران

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات