Download the original seismic performance of reinforced concrete frames based on the analysis of static damage
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود مقاله عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح بر اساس تحلیل خسارت استاتیکی

چکیده :
مشاهده میزان خسارت وارد بر سازه ها در چند سال اخیر نشان داد که هر چند سازه های طراحی شده بر اساس ضوابط لرزهای موجود، در حفظ ایمنی افراد،
مناسب عمل کرده اند ،اما دامنه خرابیهای ایجاد شده در سازهها و خسارت اقتصادی وارده، بسیار گسترده و خارج از انتظار بوده است . این موضوع سبب تغییر ضوابط
آییننامه ها و حرکت آنها به سمت طراحی بر اساس عملکرد، به عنوان روشی مبتنی بر پذیرش تغییر مکان و شکل پذیری مورد انتظار گردید . از مهمترین موضوعها در
طراحی عملکردی تعیین و پیش بینی میزان خسارت وارد بر سازه ها می باشد و به این منظور در استا نداردهای مربوطه، سطوح و حدود مشخصی ارائه شده است . هدف
اصلی از تحقیق حاضر ، ارزیابی سطوح ذکر شده در کاهش دادن خسارتهای سازه ای میباشد. در این راستا، شاخصهای خسارت حاصل از تحلیل دینامیکی و استاتیکی غیرخطی با یکدیگر مقایسه می شوند. همچنین
عملکرد آیین نامه آبا و استاندارد ۲۸۰۰ در محدود نمودن خسارت وارد بر قابهای خمشی بتن مسلح ارزیابی میشود. به این منظور تحلیل دینامیکی و استاتیکی غیرخطی روی چندین قاب خمشی بتن مسلح تحت اثر
هفت رکورد زلزله مناسب انجام شد . سپس خسارتهای استاتیکی و دینامیکی با یکدیگر مقایسه شدند . نتایج حاکی از این است که، معیار تغییرشکل نسبی ارائه شده در استانداردهایی چون  ATC و ۴۰ FEMA
به دلیل درنظر نگرفتن ظرفیت نهایی سازه ها نمی تواند به تنهایی میزان خسارت وارد بر سازه ها را به خوبی منعکس کند . در حالی که معیار پیشنهادی این تحقیق که بر اساس

و ادامه …

1-دانلود مقاله عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح بر اساس تحلیل خسارت استاتیکی

 

 

2-دانلود مقاله عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح بر اساس تحلیل خسارت استاتیکی

3-دانلود مقاله عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح بر اساس تحلیل خسارت استاتیکی3

دانلود مقاله عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح بر اساس تحلیل خسارت استاتیکی

Download the original seismic performance of reinforced concrete frames based on the analysis of static damage

دانلود مقاله عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح بر اساس تحلیل خسارت استاتیکی

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات