Download the article in management
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود مقاله در مورد مدیریت

دانلود مقاله در مورد مدیریت

Download the article in management

——————————————————

فهرست مطالب
مدیریت.
مدل GE (جنرال الکتریک)
مدل BCG (گروه مشاوران بوستون)
(مدل گروه مشاوران بوستن )
مدل ذینفع‌ها
مدل هاروارد.
چگونه استراتژی سازمان خود را تدوین کنیم؟.
منابع:
جایگاه ارزش ها در تئوری های مدیریت.
گره های مدیریت اشتغال در کشور ۳۶
“نقدی بر سیاست اشتغال محوری دولت “.
نیم نگاهی به برخی مسائل استراتژیک صنعت کشور
کمیته‌های فنی، ضامن پویایی شرکت‌های سیمان.
منابع
 مقدمه
مدیریت به معنای فرآیند استفاده بهینه از منابع در جهت تحقق اهداف، اینک به یک رکن بی‌بدیل و غیر قابل انکار در عرصه اجتماع و اقتصاد- حتی سیاست و فرهنگ- تبدیل شده است. مدیریت در دو سده اخیر جایگاه خود را بصورت تصاعد هندسی رو به ارتقاء یافته است. از قرن نوزده به بعد که مدیریت وارد نظام‌های آکادمیک و سیستم‌های آموزشی شد، بحث‌های جدی و مفصلی پیرامون تعریف مدیریت میان اندیشمندان رشته‌های مختلف درگرفت. اما مرور زمان و اهمیت نقش این اصل مهم در عرصه‌های اجتماع- به ویژه حوزه اقتصاد- و تولد نظریه‌های جدید، مقام رفیعی به مدیریت داد تا جایی که امروزه، مدیریت را کلید‌ی‌تر و مهمتر از عامل پول و منابع اولیه در فرآیند اقتصاد تلقی می‌کنند. زمانی بر سر علم یا هنر بودن مدیریت، جدل‌ها در گرفت. گروهی براین باور بودند که مدیریت، فقط هنر است و بر این ادعای خود شواهد تاریخی بسیار در خلق تمدن‌ها ارائه کرده‌اند، که البته هیچکدام دلیلی بر حذف آموزش در چنین فرآیندی به حساب نیامده‌اند.گروهی نیز با تبیین اصول و مبانی فراگیر و جهان شمول، مدیریت را دانش تلقی کردند. دانشی که دارای مبانی تئوریک و اصول و بنیان‌های ثابت و تعریف شده و فنون و رویه‌های مشخص اجرایی است. اینک پس از حدود یک قرن مجادله غالب محققان و اندیشمندان این عرصه، مدیریت، را هم علم و هم هنر می‌دانند و بر این مسئله تاکید دارند که وجود توانمندی‌های ذاتی و غیر اکتسابی در افراد مدیر، شرط لازم است اما هرگز در دنیای پیچیده و در حال تغییر کافی به نظر نمی‌رسد. لذا بخش مهم مهارت‌های مدیران از طریق کسب دانش و اطلاعات فنی مدیریت بدست می‌آید و لذا در جواب آنهایی که موفقیت مدیران مدیریت نخوانده را دلیلی بر هنر بودن مدیریت تلقی می‌کنند باید گفت چنین مدیرانی- اگر واقعاً وجود داشته باشند- در صورت دسترسی به دانش مدیریتی قطعاً به موفقیت‌های چند برابر دست می‌یابند.

چگونه استراتژی سازمان خود را تدوین کنیم؟
۱- مدیریت استراتژیک، امروزه به عنوان یکی از کارآمدترین رویکردهای مدیریتی در سازمان‌ها، بخصوص بنگاه‌های اقتصادی مد نظر صاحب نظران و برنامه ریزان قرار گرفته است. در جهان سیال، پیچیده و متغییر کنونی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، راهی است برای کمک به سازمان‌ها و جوامع برای روبرو شدن با تغییرات سریع و مدلی است برای شناخت و حل مهمترین مسایل مبتلا به، شناسائی نقاط قوت و ضعف سازمان و استفاده بهینه از فرصت‌ها و موقعیت‌ها و تسلط بر ضعف‌ها و تهدیدهایی که موجودیت سازمان را به خطر می‎اندازند و در واقع اقدامی است کارسازانه‎تر در مقابل جهان پر رقابت و بی‎رحم. در واقع برنامه ریزی استراتژیک به سازمان کمک می‎کند: ۱) استراتژیک بیندیشد ۲) استراتژی‌های موثر تدوین کند. ۳) اولویت‌ها را مشخص و تصمیم‎های امروز را در پرتو پیامدهای آتی اتخاذ کند ۴) جهت پیگیری آینده را مشخص و مبنای منطقی برای تصمیم‌گیری پیدا کند، ۵) حداکثر بصیرت و روشن‌بینی را اعمال کند ۶) در پی حل مسایل عمده سازمانی باشد ۷) عملکرد سازمان را بهبود ببخشد ۸) با تغییرات برخورد درست نماید و ۹) به ایجاد کار تیمی، تخصصی و کارشناسی اهتمام بورزد.

جایگاه ارزش ها در تئوری های مدیریت
فرهنگ عامل وحدت بخش ارزش های اجتماعی است که به ارزشها نوعی یگانگی می بخشد.فرهنگ و ارزشها درمیان تعدادی از افراد جامعه، مشترک و ازنسلی به نسل دیگر منتقل می شود.فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مهمترین زیرسیستم های مدیریت، بارزترین جایی است که ارزش ها در آن رشد می کند.
تحول سازمانی دارای دو رکن فرهنگی و ساختاری است و هنگامی که هدف تحول مدیریت است هر دو رکن باید تغییر کند.رهبـری و سبک های رهبری از دیگر زیرسیستم های مدیریت است که شدیداً تحت تاثیر ارزش های سازمانی قرار دارد.ارتباطات از دیگر زیرسیستم های مهم مدیریت است که شدیداً تحت تاثیر ارزشهاست.هر جامعه ای ارزش های خاص خود را دارد که ارزش های سازمانی از آن متأثر است.

دانلود مقاله در مورد مدیریت

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات