Download the article about the resurrection
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود مقاله درمورد معاد

دانلود مقاله درمورد معاد

Download the article about the resurrection

——————————————

فهرست

مقدمه
خصوصیات معاد ربطی به عقل ندارد
آیا مرده حرف میزند
نطق اختصاص به زبان ندارد
حکمت رویا،تصدیق انبیا است
نپذیرفتن از کم ظرفیتی است
منزل اول مرگ
روح به بدن داخل و خارج ندارد
کیفیت قبض روح
خدا میمیراند یا عزرائیل یا ملائکه
خداوند برای مرگ اسبابی ساخته
شکل عزارئیل نسبت به محتضرها
حضور ملائکه و شیاطین هنگام مرگ
آسانی و سختی جان دادن
سختی جان دادن کفاره گناهان مومن
آسان جان دادن کافر به خطر نیکی کرده
قبض ارواح کفار با شکنجه
شاگرد فضیل بی ایمان میمیرد
بی ایمان مردن در اثر گناهان
دوست داشتن مرگ
عالقمندی بهدنیا مذموم است عقلاً و شرعاً
دوستی دنیا صفت کفار و سر هر گناه
کراهت مرگ و گریه بر بستگان
بی صبری نتیجه از آخرت
الطاف وانعام خداوندی
حضور اهلبیت (ع)‌هنگام نزع
گزارشهای پس از مرگ
سئوال و جواب قبر
پرسش و عقائد و اعمال
فایده سوال و جواب در قبر چیست
دیدار ملائک عذاب و ابتدای ناراحتی
در سایر پرسشها در میماند
از کردار پرسش می شود
انیس قبر عمل است
خداوند میترساند
منکرین اخرت حکمت خدا را نفهمیده اند
ناخن به منزله اهرم دست
دفع مواد زائد بوسیله موها
گرد دوای چشم درد از بدن جعل
آیا عالم وجود بی حکمت است
یک دندان بی حکمت نیست

اگر خوشی بود باز بیهوده بود
هر نوشی با هزاران نیش
برای لذت بی درد
معاد قابل شک نیست
لازمه عدل خدا بر پا کردن روز جزا است
راستگویان از قیامت خبر میدهند
بهترین دلیل امکان وقوع است
در معاد اعاده معدوم نیست
اقوی دلیل امکان وقوع است
برای سومین با رنیز جمع میفرماید
زنده شدن مرده ها دردنیا
عزیر صد سال مرد
چهار پرنده ای را که دوباره زنده کرد
خدا بر هر کاری تواناست
در علم خدا اشتباه وجود ندارد
دفع ضرر محتمل عقلا واجب است
احتمال عقلائی قابل اعتناء است
همه پیغمبران هشدار دادند
قیامت بزرگ است
عمرواز فزع قیامت ترسید
زمین آتشین زیر پای کافر
حشر سخن چین و حرامخوار و رباخوار
عذاب همسایه آذار و حاکم جور و خود پسند
گنهکاران از تچهره هایشان شناخته میشوند
چگونه بر صورتهایشان حرکت میکنند
آنها که از فزع قیامت درامانند
برزخ عالمی میان دنیاو
حد وسط در نعمتها و نقمته
عالم مثالی وبدن مثالی
تصویردرآینه بادوشرط
همه خوردنیها در یک خوردنی جم
شدت تاثیر و تاثر
صاحب قبری که پذیرائی کرد
ترک کم فروشی و انجام نماز اول
دوام لذت در عالم برزخ
عبای پر از برنج در وادی السلام
حیوانات ناله اموات را میشن
قاتل هاشمی و ناله اش در خواب
موعظه عطار و یهودی طلبکار
آیا میشود منکر مطالب گذشته شد
مراتب سه گانه خبر
دلیل عقلی بر نبودن معاد نیس
محمد(ص)راستگوی مطلق است
مقدمه

معاد از ماده عود بمعنی برگشتن است چون روح دوباره ببدن برگردانیده میشود. معاد از اصول دین مقدس اسلام و اعتقاد به آن واجب است که هر کس دوباره پس ازمرگ زنده میشود و بجزای عقیده و عملش میرسد.

مساله معاد که ابتدایش مرگ و قبر و بعد برزخ و سپس قیامت کبری و پایانش بهشت یا جهنم است با این حواس ظاهری درک نمیشود هر چند اصل معاد بدلیل عقل ثابتاست بتفصیلی که ذکر میشود لکن محال است کسی بتنهائی سر در بیاورد که بعد از مرگ چه خبر است غیر از وحی راه دیگری ندارد زیرا هر کس در هر عالم و مقامیاست ادراکش از حدود آن عالم تجاوز نخواهد کرد مثلا طفلی که د رعالم دحم است محال است چگونگی و بزرگی عالم بیرون رحم را بفهمد و محال است بی پایانی فضا وموجودات آنرا دریابد همچنین کسی که در عالم ملک و اسیر ماد۹ و طبیعت است چگونه میشود ملکوت را بفهمد که باطن عالم ملک است و جایگاهش پس از خلاصی از اینعالم میباشد و خلاصه خصوصیات عوالم پس از مرگ نسبت بکسی که در عالم دنیا است غیب است و برا یشناختن آن جز تصدیق آنچه را که حضرت آفریدگار خبر دادهراهی نیست.

حقیقت مرگ بدیده شدن علاقه روح از بدن است برای علاقه روح به بدن تشبیهات زیادی شده است بعضی گفته اند مثل کشتی بان و کشتی که مرگ، کشتی را از تحتاختیار کشتیبا ن بیرون میبرد میگوئی پای، دست من، چشم من، من غیر از دست و پا و چشم و گوش است وقت یکه میگوئی رفتم درست است که تو رفتی لکن بپایت رفتیو تو غیر از پا هستی، میگوئی دیدم؛ شنیدم، گفتم همه برگشتش بشخص واحد است این شخص، روح شریف تواست که از این مظاهر ظهور پیدا میکند روح می بیند، میشنود اما از این سوراخ چشم و گوش پس بیننده روح است این چشم آلت دیدن اوست روح چراغی است که در ظلمتکده تن روشن گردیده اس از مجرای چشم و گوش و سایرحواس روشنائی میدهد.
مرگ یعنی جابجا کردن چراغ. مثلا فرض کنید د رکلبه ای که چندین سوراخ داشته باشد چراغ کازی قرار دهید از این مجراها روشنی میدهد چراغ را ک بیرون بردند
تاریک میشود مرگ یعنی بیرون بردن این چراغ از بدن.

دانلود مقاله درمورد معاد

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات