Download Research Sport and its association with bodyآزمون بالك
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود تحقیق ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن

دانلود تحقیق ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن

دانلود تحقیق ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن

Download Research Sport and its association with body

————————————————————————–

فهرست مطالب:
برون ده قلب هنگام تمرین
حجم ضربه ای..
ضربان قلب..
برون ده قلب هنگام تمرینات طولانی
بازگشت وریدی.
توزیع جریان خونی
دستگاه انتقال اکسیژن..
سازو کار گردش خون: همودینامیک..
فشار خون
فشار هاسسیستولی و دیاستولی..
میانگین فشار سرخرگی
مقاومت عروقی
تغییرات فشار ومقاومت هنگام تمرین.
پر فشار خونی و تمرین
خلاصه
طبقه بندی اهداف تخصصی
اهداف جسمانی
رشد و تکامل اندامی.
آزمونهای آمادگی دستگاه قلبی- عروقی – تنفسی
آزمون ۵۴۰ متر (۶۰۰ یارد) دویدن- راه رفتن
آزمون راه رفتن راک پورت.
روش امتیاز گذاری
آزمون بالک
منابع

 

چکیده
برون ده قلب هنگام تمرین
همانگونه که قبلامتذکر گردید، برون ده قلب به عنوان مقدار خونی که در هر دقیقه توسط قلب به ویژه توسط بطن چپ تلمبه می شود.افزایش برون ده قلب مربوط به مردان تمرین کرده و تمرین نکرده در هنگام فعالیت همانطور که انتظار می رود، این افزایش رابطه نزدیکب با VO2 (و لذا با بار تمرین) در دامنه کامل تمرین از استراحت کرده و تمرین نکرده وجود دارد که میانگین آنها بین ۵ تا ۶ لیتر در دقیقه نوسان دارد. با این حال، در تمریناتی که لازمه آن VO2 (و لذا بار تمرین) در دامنه کامل تمرین از استراحت تا مقادیر بیشینه دارد. هنگام استراحت اختلاف ناچیزی در برون ده قلب افراد تمرین کرده و تمرین نکرده وجوددارد که میانگین آنها بین ۵ تا ۶ لیتر در دقیقه نوسان دارد. با این حال، در تمریناتی که لازمه آن Vo2 میعنی است، برون ده قلب افرادتمرین نکرده نسبت به افراد تمرین کرده ، اندکی بالاتر و یا برابر می باشد.
حجم ضربه ای
حجم ضربه ای هنگام پیشرفت از حالت استراحت به حالت کار متوسط بالا می رود. لیکن این افزای الزاما از حالت کار متوسط به کار پیشینه دیده نمی شود. لذا در اکثر موارد حجم ضربه ای در یک بار کار زیر بیشینه هنگامی به سطح بیشینه خواهد رسید که VO2 فقط در حدود ۴۰ درصد بیشینه باشد. این موضوع در مورد هر دودسته آزمودنی های مرد و زن تمرینکرده و تمرین نکرده کاربرد دارد.
حجم ضربه ای در حالت استراحت و در وضعیت عمودی بدن در آزمودنی های مرد تمرین نکرده و به طور متوسط بین ۷۰ و ۹۰ میلی لیتر در هر ضربه و با مقادیر بیشینه بین ۱۰۰ و ۱۲۰ میلی لیتر در هر ضربه نوسان دارد. در مورد مردان تمرین کرده، هر دو مقادیر مربوط به استراحت وتمرین بیشینه بالاتر بوده و به طور متوسط به ترتیب در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلی لیتر و ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلی لیتر در هر ضربه نوسان دارد. در قهرمانان استقامت کاملا تمرین کرده مرد که قبلا متذکر گردید، حجم ضربه ای بیشینه ممکن است به ۲۰۰ ملی لیتر یا حتی بیشتر در هر ضربه برسد.

ضربان قلب
در هر دو دسته آزمودنی های تمرین کرده و تمرین نکرده، ضربان قلب با افزایش بار کار یا افزایش VO2 به صورت خطی بالا می رود هر چندف در مواردی این افزایش ممکن است درست پیش از رسیدن به ارزش های بیشینه مربوط رو به کاهش رود. لازم به یادآوری است که وقتی حجم ضربه ای به سطح بیشینه خود رسید (معمولا در سطح بار کار زیر بیشینه می باشد)، افزایش بیشتر در برون ده قلب فقط از طریق افزایش ضربان قلب امکان پذیر خواهد بود. جالب توجه آنکه همان تاثیرات عصبی و هورمونی که باعث افزایش حجم ضربه ای می گردیدند، سبب بالا رفتن ضربان قلب نیز می شوند.
بازگشت وریدی
صرفنظر از سازو کار که سبب افزایش برون ده قلب در هنگام تمرین می شود، قلب قادر است تنها به مقدار خون دریافتی، خون به خارج بفرستد. به این دلیل، برون ده قلب در نهایت وابسته به مقدار خونی است که از طریق دستگاه گردش خود وریدی به قلب راست باز می گردد، و یا به بیان دیگرف وابسته به بازگشت وریدی است. بدین ترتیب، یک افزایش ۳ لیتری یا بیشتر در برون ده قلب درهر دقیقه هنگام تمرین بیشینه بدان معناست که بازگشت وریدی نیز می یابد همگام و با همان نسبت افزایش یابد.

دستگاه انتقال اکسیژن
افزایش برون ده قلب و توزیع مجدد جریان خون هنگامی تمرین را بهتر است در گسترش مفهوم دستگاه انتقال اکسیژن خلاصه نمود.
به یاد دارید که برون ده قلب ازحاصل ضرب ضربه ای و ضربان قلب بدست می آمد. همچنین همانطور که در بالا آمده اختلاف اکسیژن سرخرگی – سیاهرگی نیز می تواند مقدار اکسیژن اخذ شده توسط بافت ها وتوزیع مجددجریان خون از بافت های غیر فعال به طرف عضلات فعال را تحت تاثیر قرار دهد.

دانلود تحقیق ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات