Download research on statistics and information
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » عمومی » آموزشی  » دانلود تحقیق در مورد درس آمار و اطلاعات

دانلود تحقیق در مورد درس آمار و اطلاعات

دانلود تحقیق در مورد درس آمار و اطلاعات

Download research on statistics and information

————————————————————————–

آمار تولیدات ادوات کشاورزی

مقدمه :

با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای – مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در حد بالایی بوده و در چه ماهایی از سال تولیدی کارگاه پایین بوده ؟
– انواع قطعات تولیدی در این کارگاه یا شرکت :
۱- گاو آهن
۲- گاو آهن نوع دو برگردان دو طرفه
۳- زیر شکن
۴- دیسک
۵- شیار کش
– تولیدی انواع قطعات در ماه اول سال فروردین ماه:
– گاو آهن نوع برگردان
فروردین ۳۵۰ قطعه
اردیبهشت ۴۰۰ قطعه
خرداد ۲۵۰ قطعه
تیر ۳۰۰ قطعه
مرداد ۴۰۰ قطعه
شهریور ۴۰۰ قطعه
مهر ۳۵۰ قطعه
آبان ۲۰۰ قطعه
آذر ۳۰۰ قطعه
دی ۵۰۰ قطعه
بهمن ۴۰۰ قطعه
اسفند ۲۰۰ قطعه
– تولیدی گاو آهن نوع دو بر گردان دو طرفه :
فروردین ۴۰۰ قطعه
اردیبهشت ۲۵۰ قطعه
خرداد ۵۰۰ قطعه
تیر ۳۵۰ قطعه
مرداد ۳۰۰ قطعه
شهریور ۳۵۰ قطعه
مهر ۲۰۰ قطعه
آبان ۳۵۰ قطعه
آذر ۳۰۰ قطعه
دی ۳۵۰ قطعه
بهمن ۳۰۰ قطعه
اسفند ۴۵۰ قطعه
– تولیدی زیر شکن :
فروردین ۳۵۰ قطعه
اردیبهشت ۳۰۰ قطعه
خرداد ۲۰۰ قطعه
تیر ۵۰۰ قطعه
مرداد ۴۰۰ قطعه
شهریور ۴۵۰ قطعه
مهر ۲۰۰ قطعه
آبان ۳۰۰ قطعه
آذر ۳۵۰ قطعه
دی ۴۵۰ قطعه
بهمن ۳۰۰ قطعه
اسفند ۲۵۰ قطعه

– تولیدی دیسک :
فروردین ۲۵۰ قطعه
اردیبهشت ۳۰۰ قطعه
خرداد ۳۵۰ قطعه
تیر ۴۰۰ قطعه
مرداد ۴۵۰ قطعه
شهریور ۵۰۰ قطعه
مهر ۲۰۰ قطعه
آبان ۳۰۰ قطعه
آذر ۵۰۰ قطعه
دی ۳۵۰ قطعه
بهمن ۴۰۰ قطعه
اسفند ۳۰۰ قطعه
تولیدی شیار کش :
فروردین ۲۰۰ قطعه
اردیبهشت ۲۵۰ قطعه
خرداد ۳۰۰ قطعه
تیر ۴۰۰ قطعه
مرداد ۳۵۰ قطعه
شهریور ۳۰۰ قطعه
مهر ۵۰۰ قطعه
آبان ۴۰۰ قطعه
آذر ۴۰۰ قطعه
دی         ۳۰۰ قطعه
بهمن ۴۵۰ قطعه
اسفند ۳۵۰ قطعه
چکیده:

•با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای – مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر
یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در
حد بالایی بوده و در چه ماهایی از سال تولیدی کارگاه پایین بوده ؟
•که این کارگاه (کارخانه ) این ادوات را به کشورهای پاکستان ، هندوستان ، افغانستان ، ترکیه و خود ایران صادرات می کند .

دانلود تحقیق در مورد درس آمار و اطلاعات

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات