Download research effects on body weight gain
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود تحقیق اثرات اضافه وزن روی بدن

دانلود تحقیق اثرات اضافه وزن روی بدن

Download research effects on body weight gain

———————————————————

هدف کلی
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین (WHR) ، (BMI) و درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدنی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در جامعه مردان ۳۰ سال به بالای قزوین است.

– مقدمه و بیان مسأله
بیش از ۲۰۰۰ سال است که اطلاعات پزشکی اثرات اضافه وزن را روی بیماری ها و مرگ و میر نشان داده است. در آن زمان بقراط تشخیص داد که مرگ ناگهانی در میان افرادی که بطور طبیعی چاق هستند نسبت به افراد لاغر بیشتر رایج است و این موضوع در عرض ۵۰ سال گذشته بسیار مورد بحث بوده است.
در سالهای اخیر درک اهمیت توزیع چربی، به ویژه چربی شکمی به عنوان عامل خطرزا برای بسیاری از بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آنها مورد توجه پژوهشگران بوده است. یافته های پژوهشی نشان می‎دهد که چربی درون شکمی یا احشایی، بیش از چربی زیرپوستی مسئول افزایش خطر بیماری هاست.
با توجه به اینکه بیماران دارای اضافه وزن در معرض خطرات بیشمار ناتوانی های پزشکی، اجتماعی و روانی قرار دارند، کم تحرکی و چاقی به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های بهداشت و تندرستی در همه کشورهای دنیا در نظر گرفته می‎شود و با توجه به اینکه در مورد چاقی، توزیع چربی موضعی نقش مهمی را در خطر مرگ بازی می‌کند، برای اولین بار در شروع قرن بیستم به این مطلب اشاره شد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
چاقی یکی از شایع ترین مشکلات پزشکی انسان در دوران کنونی است که از آن به عنوان یکی از عوامل خطرزا برای بسیاری از بیماریها یاد می‎شود. چاقی زمینه ساز بسیاری از مرگ و میرها بوده. و هر ساله هزینه های اجتماعی و مالی هنگفتی را بر جوامع بشر تحمیل می‌کند. بنابراین تعیین مرز دقیقی برای چاقی در هر جامعه و تعیین ارتباط آن با عوامل تهدید کننده سلامتی می‎تواند نقش مهمی در کاستن مرگ و میر ناشی از بیماریهای مرتبط با چاقی از یک سو، کاهش هزینه های اجتماعی و مالی از سوی دیگر داشته باشد. لذا پیشگیری از عوارض چاقی به ویژه عوارض قلبی- عروقی ضروری است و کنترل چاقی، لیپیدهای خون و فشار خون از اهمیت خاصی برخوردار است.
هدف کلی
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین (WHR) ، (BMI) و درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدنی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در جامعه مردان ۳۰ سال به بالای قزوین است.
۳-۲- اهداف اختصاصی
۱- تعیین ارتباط بین شاخص های BMI , WHR و درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدنی در آزمودنی ها.
۲- تعیین ارتباط بین شاخص های BMI , WHR و درصد چربی بدن با عوامل خطرزای قلبی- عروقی در آزمودنی ها.
۳- تعیین ارتباط بین فعالیتهای بدنی با عوامل خطرزای قلبی- عروقی در آزمودنی ها.
۴- فرضیه های تحقیق
با توجه به اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق عبارتند از:
۱-  بین میزان فعالیت بدنی و شاخص های BMI , WHR و درصد چربی بدن آزمودنی‌ها ارتباط معنی داری وجود دارد.
۲-  بین BMI و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در آزمودنی ها ارتباط معنی داری وجود دارد.
پیشینه تحقیق
آگاهی از ساختار، اندازه و ترکیب بدنی ورزشکاران نقش مهمی در تعیین موفقیت های ورزشی آنها بازی می‌کند. واضح است که این شناخت و آگاهی در مورد افراد غیرورزشکار نیز بسیار سودمند است. در حقیقت دستیابی به وزن مطلوب و حفظ آن برای نیل به زندگی سالم و بانشاط موضوعی است که امروزه اغلب انسانها نسبت به آن آگاهی دارند. شیوع چاقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به فزون است (۱۳). گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی نیز بر شیوع گسترده اضافه وزن و چاقی در بسیاری از کشورها تأکید دارد (۱۵). چاقی وضعیت پیچیده و چند عاملی است که عوامل بسیاری در گسترش آن دخالت دارند
تحقیقات انجام شده در داخل از کشور
در تحقیقی ارتباط بین WHR و عوامل خطر زای (افزایش لیپید ها و فشار خون) در بیماران مبتلا به دیابت وابسته به انسولین مراجعه کننده به انستیتو غدد تهران بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان داده که بین HDL-C , WHR همبستگی منفی وجود دارد (۲۹۹۴/۰=r) و بین LDL-C , WHR (3825/0=r) و ‏TG (3136/0=r) و فشار خون دیاستولیک (۳۸۲۵/۰=r) ارتباط و همبستگی مثبت بوده است. همچنین بین WHR و BMI ارتباط و همبستگی مثبت وجود داشته است. (۵۱۷۳/۰=r). (1)
در تحقیق عبدالناصر پیغون و همکاران در سال ۱۳۸۱ مطالعه ای با عنوان هنجار یابی WHR در مردان ۴۰ سال به بالای شهر اهواز و ارتباط آن با عوامل خطر زای قلبی – عروقی انجام دادند. تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش نشان داد که بین WHR و چهار عامل خطر زای قلبی و عروقی و دیابت (FBS ، Tchol ، TG ، VLDL-C) و بین BMI و دو عامل خطر زای قلبی-عروقی و دیابت (Tchol و VLDL-C) ارتباط معنی داری وجود داشت، بین درصد چربی بدن و سه عامل خطر زای قلبی-عروقی (TG و VLDL-C و ‏Tchol) ارتباط معنی داری بدست آمد.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
تحقیقات گوناگون در زمینه BMI , WHR و WC در خارج از کشور صورت گرفته است. به طوری که بعضی از کشور ها از قبیل کانادا، ایرلند، انگلستان، سوئیس، سوئد و … هنجار های مربوط به جامعه خودشان را بدست آورده اند. مطالعات زیادی ارتباط بین چاقی شکمی و بیماری های گوناگون را نشان داده اند.
نتایج تحقیقات نشان دادند که با افزایش WC عومل خطر زای سلامتی افزایش می یابد. بر اساس مطالعه ای که هان و همکارانش (۲۰۰۰) روی WC و پیشگیری عوامل خطر زای سلامتی در هلند انجام دادند در حدود ۲۱۸۳ مرد و ۲۶۹۸ زن هلندی ۲۰ تا ۵۹ ساله را از لحاظ WC بررسی کرده و مشاهده کردند که با افزایش WC بیشتر یا مساوی برای مردان و بیشتر یا مساوی  برای زنان به طور قابل توجهی عوامل خطر زای سلامتی افزایش می یابند.

دانلود تحقیق اثرات اضافه وزن روی بدن

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات