Download Report an internship at the Department of Cultural Heritage and Tourism - Computer unit
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود گزارش کارآموزی در اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان – واحد کامپیوتر

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری دانلود گزارش کارآموزی رشته گردشگری پروژه کارورزی نمونه گزارش کارآموزی در آژانس گردشگری گزارش کارآموزی گردشگری گزارش کارآموزی رشته گردشگری گزارش کارورزی گردشگری کارورزی میراث فرهنگی گزارش کارآموزی میراث فرهنگی کارآموزی میراث فرهنگی

Download Report an internship in the office of cultural heritage and tourism in Golestan - computer unit

دانلود گزارش کارآموزی در اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان  – واحد کامپیوتر

Download Report an internship in the office of cultural heritage and tourism in Golestan – computer unit

———————————————————————————-

موضوع : گزارش کارآموزی در اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان – واحد کامپیوتر

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی
تاریخچه اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان ۹
نمودار سازمانی اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان ۱۰
وظایف اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری ا ستان ۱۳
فرآیند کاری تأ سیسات میراث فرهنگی وگردشگری ۱۶
نوع محصولات تولیدی ۳۲
شرح مختصری از فرآیند خدماتی اداره ۳۵

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کار آموز
موقعیت رشته کامپیوتر ( نرم افزار ) در اداره ۴۲
شرح خلاصه ای درباره بخشی که کار آموزی خود را گذ را نده ام
شرح مسئولیت بخش معاونت گردشگری وامور فرهنگی ۴۳
شرح وظایف واحد کامپیوتر ۴۴
فعالیتهای انجام شده در دوره کارآموزی
آشنایی مختصر با برنامه PHOTOSHOP 47
آشنایی مختصر با برنامه COREL DRAW 49
تایپ نامه های اداری ۵۰
امورجاری در دست اقدام ۵۱
برنامه های آینده ۶۶
تکنیک های مورداستفاده توسط رشته کامپیوتر(نرم افزار)دراداره ۶۷

فصل سوم: آزمون آموخته ها ونتایج وپیشنهادات
گزارش پیشرفت کارآموزی (۱) ۶۹
گزارش پیشرفت کارآموزی(۲) ۷۰
گزارش پیشرفت کارآموزی (۳) ۷۱
فرم پایان دوره کارآموزی ۷۲

گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره میراث فرهنگی و گردشگری
کارآموزی کامپیوتر اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان
دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری
دانلود کارآموزی میراث فرهنگی

مختصری از گزارش کارآموزی :

وظیفه مندی اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان
برنامه ریزی وجمع آوری اطلاعات فرهنگی ، علمی ـ فنی وانجام بررسی های لازم در خصوص امور پژوهشی ،توسعه صنعت گردشگری ، حفظ واحیاء ومعرفی وآموزش میراث فرهنگی وگردشگری استان ،طبقه بندی آنها،تعیین اولویت وارائه برنامه ها، طرحها وپروژه ها ی کوتاه مدت ودراز مدت براساس خط مشی ، دستورالعملهای سازمان وقابلیتها وامکانات محل

اجرای برنامه ها ،طرحها وپروژه ها ی مصوب در زمینه های پژوهشهای باستان شناسی ،مردم شناسی وهنرهای سنتی ،حفظ واحیاء هنرهای سنتی ،آثار تاریخی فرهنگی منقول وغیر منقول ومعرفی وآموزش استان

ایجاد هماهنگی بین ارکانها ونهادها وارتباط مستمر فرهنگی ، علمی وفنی با بخش عمومی وخصوص درجهت رشد وتوسعه میراث فرهنگی وگردشگری وجلب مساعدتهای معنوی ومادی آنان وایجاد شرایط مناسب وبرنامه ریزی شده ومشارکت در زمینه های مختلف میراث فرهنگی وگردشگری

شناسایی وطبقه بندی مراکز وجذابیتهای سیاحتی وگردشگری وآثار تاریخی فرهنگی و زمینه سازی برای جذب مردم به این مراکز از طریق تشویق وحمایت از راه اندازی ، ترمیم ،توسعه بهسازی محیط،ارائه خدمات بهتر وبیشتر مراکز سیاحتی وگردشگری ونیز واحدهای اقامتی وپذیرایی استان
تنظیم وتدوین گزارشهای تحقیقاتی ،فرهنگی، فنی واجرایی وارائه آن برحسب مورد به سازمان وپیشنهاد چاپ وانتشارآنها

مطالعه وتهیه طرح بنا ها واجرای برنامه های مصوب مرمت واحیای بنا ها ، مجموعه ها وبافتهای تاریخی استان

دانلود گزارش کارآموزی در اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان – واحد کامپیوتر

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات