Download Prvvh Effect of information technology on empowerment of the employees' social security (health sector)
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود پروژه بررسی تأثیرات کاربرد فن آوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی (بخش درمانی)

دانلود پروژه بررسی تأثیرات کاربرد فن آوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی (بخش درمانی)

دانلود پروؤه بررسی تأثیرات کاربرد فن آوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی (بخش درمانی)

Download project to investigate the impact of information technology on empowerment of the employees’ social security (health)

———————————————————————————————–

تعریف موضوع یا بیان مسأله
فن‌آوری اطلاعات ابزاری جهت جمع‌آوری داده‌ها و پردازش آنها و تبدیل دادها به اطلاعات می‌باشد. لذا کاربرد فن‌آوری اطلاعات در سازمانها به سرعت در حال گسترش است و سازمانها جهت رسیدن به اهداف و مقاصد خود نیازمند استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعات می‌باشند. از طرف دیگر کارکنان نیز از منابع مهم سازمانها می‌باشند که بیشتر کارهای خود را با اطلاعاتی که توسط فن‌آوری اطلاعات بدست می‌آید انجام می‌دهند. لذا سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا کاربرد ‏فن‌آوری اطلاعات در سازمان موجبات توانمند‌سازی کارکنان را فراهم خواهد ساخت؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه فن‌آوری اطلاعات در سرتاسر جهان به سرعت در حال رشد می‌باشد و سازمانها و شرکتها نیز برای بقای خود نیازمند این فن‌آوری می‌باشند، و هر سازمانی که این موضوع را نادیده انگارد دچار افول خواهد شد. استفاده از آن اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
از طرفی کارکنان سازمان نیز مانند اطلاعات یکی از منابع بسیار مهم به شمار می آیند و توجه به آنها جهت رسیدن به اهداف سازمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
همین عوامل باعث شد که در این پژوهش ما به این دو موضوع مهم پرداخته و اثرات آنها را در سازمان مورد پژوهش بررسی کنیم.

اهداف تحقیق
هدف اصلی در این پژوهش شناخت نقشی است که فن‌آوری اطلاعات می‌تواند در کارآمدتر شدن و اثر بخش‌تر شدن سازمان از طریق توانمندسازی کارکنان ایفا نماید.
۵-۱-فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی: بکارگیری فن‌آوری اطلاعات موجب توانمندسازی کارکنان سازمان شده است. فرضیات فرعی: ۱- بکارگیری فن‌آوری اطلاعات منجر به بهبود کیفیت عملکرد کارکنان سازمان شده است. ۲- بکارگیری فن‌آوری اطلاعات منجر به استقلال و آزادی کاری کارکنان سازمان شده است. ۳- بکارگیری فن‌آوری اطلاعات منجر به افزایش مسئولیت تصمیم‌گیری کارکنان سازمان شده است. ۴- بکارگیری فن‌آوری اطلاعات منجر به افزایش تنوع شغلی کارکنان سازمان شده است. ۵- بکارگیری فن‌آوری اطلاعات منجر به افزایش خود کنترلی کارکنان سازمان شده است. ۶- بکارگیری فن‌آوری اطلاعات منجربه افزایش آمادگی (توان و تمایل) کارکنان سازمان شده است. ۷- بکارگیری فن‌آوری اطلاعات منجر به توسعه حرفه‌ای کارکنان سازمان شده است.

قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی، زمانی)
قلمرو موضوعی: بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و اثرات بکارگیری آن بر توانمندسازی کارکنان سازمان می‌پردازیم
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق سازمان تأمین اجتماعی استان قم می‌باشد که مشتمل بر سه درمانگاه و یک مطب کار و یک دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی می‌باشد.
قلمرو زمانی تحقیق: مقدماتی این پژوهش از اواخر بهمن ماه ۱۳۸۴ آغاز شده و کار تحقیق تا بهمن‌ماه ۱۳۸۵ ادامه یافته است.
۷-۱- روش تحقیق
در این تحقیق، روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است.

دانلود پروژه بررسی تأثیرات کاربرد فن آوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی (بخش درمانی)

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات