Download project's general theory of systems
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه نظریه عمومی سیستمها

دانلود پروژه نظریه عمومی سیستمها

Download project’s general theory of systems

———————————————

:مقدمه
انسان به طور ذاتی کنجکاو است وهمیشه درباره جهان پیرامون خود پرسشهایی داشته است.
به مرور که به وقوف خود به پیچیدیگی جهان افزود بخش فیزیکی وعینی جهان را از دنیای درون خود متمایز ساخت بدین ترتیب دانش فلسفه و فلسفه علم مفهوم گسنرده تری پیدا کرد.
از این به بعد علم فقط به موجودیتهای خارجی یا مادی دنیای انسان میپرداخت و توسط نیوتن به اوج خود رسید
با گسترش حوزه های علمی بعضی از دانشمندان متوجه شدند مسائل مورد نظر حوزه های گوناگون دانش بشری از حیث ماهیت شبیه همدیگرند
و سرانجام حوزه های علوم دو جنبه ای راه را برای پژوهشهای دو جنبه ای هموار ساخت بیوفیزیک(فیزیک زیستی ) بیوشیمی (شیمی زیستی یا حیاتی)
جنبش واقعی مطالعات میان رشته ای هنگامی اغاز شد که دانشمندان دریافتند بیشتر پدیده های مورد نظر آنان از ویژیگیهای مشترک و نظام مند برخوردارند
برخلاف پدیده های فیزیکی مانند جاذبه و الکتریسیته پدیده حیات فقط در موجودیتهای منحصر به فرد به نام ارگانیسم یافت میشود
هر ارگانیسم یک سیستم بدین معنی که اجزا و فراگردهای ان در تعامل طرفینی نظمی پویا دارند
نظریه عمومی سیستمها به شدت از یافتهای زیست شناسی ریاضیات و اقتصاد بهره میگیرد
زمینه اصلی مطالعه و قلمرو موضوعی ان پدیده رشد و تکامل است
هدف نظریه عمومی سیستمها کشف قوانین ونظم ذاتی انواع پدیده هاست
از این رو آن را سیالترین نظریه سیستمی به شمار می اید زیرا در چهارچوب نظری آن هیچ نظریه قاطعی ارائه نشده است
.۱به هم پیوستگی اجزا عناصر ناپیوسته هرگز نمیتواند سیستم را تشکیل دهد
.۲کل گرایی
.۳هدف جو
.۴ورودیها و خروجیها
.۵تبدیل
.۶آنتروپی
.۷تنظیم
.۸سلسله مراتب
.۹جداسازی
.۱۰هم پایانی

دانلود پروژه نظریه عمومی سیستمها

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات