Download project to study the effects of immigration to Tehran
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه بررسی آثار مهاجرت به تهران

دانلود پروژه بررسی آثار مهاجرت به تهران

Download project to study the effects of immigration to Tehran

—————————————————————————

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول ۱- طرح تحقیق
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق
۱-۳- هدف های تحقیق
۱-۳-۱- اهداف کلی
۱-۳-۲- اهداف تحقیقی
۱-۴- پرسش‌های اصلی تحقیق
۱-۵- پیش فرض ها و فرضیه‌های اصلی تحقیق
۱-۶- پیشینه تحقیق
۱-۶-۱- سوابق پژوهشی
۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو مکانی
۱-۷-۲- قلمرو زمانی
۱-۸- روش تحقیق
۱-۸-۱- معرفی روش تحقیق
۱-۸-۲- جامعه آماری
۱-۸-۳- روش نمونه‌گیری
۱-۸-۴- شیوه گردآوری اطلاعات
۱-۸-۵- ابزار گردآوری اطلاعات
۱-۸-۶- شیوه‌های تجزیه و تحلیل یافته‌ها
۱-۹- محدودیت‌های پژوهشی
فصل دوم
چارچوب نظری پژوهش
مهاجرت
مهاجرت های روستایی و پیامدهای آن
دیدگاه‌های عمده مهاجرتی
۱- دیدگاه اقتصادی
۲- دیدگاه اجتماعی
۳- دیدگاه سیاسی
۴- دیدگاه سیستمی
نظریه‌های مهاجرتی
نظریه روانشناسی
نظریه لاری ماستاد
نظریه اورت. س. لی
نظریه زیف یا جاذبه‌های مهاجرتی
نظریه آرتو- لوئیس
نظریه تو دارو
نظریه بایری
نگرش‌های جهانی به تعاریف و مفاهیم شناخت شهر از روستا
ویژگیهای روستایی در برابر ویژگیهای شهری
شهر و مهاجرتهای روستایی
تغییراتی که در وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهاجران و جامعه بوجود
می آید
عدم توسعه کشاورزی و مهاجرتهای روستایی
اکوسیستم شهری و اکولوژی فقر شهری
نظریه های موجود در زمینه شهر گرایی در کشورهای جهان سوم
علل مهاجرتهای روستایی به شهر
شهرنشینی و تغییرات فرهنگی
نظریه پیتر مارکوز در برابر نظریه‌ دوگانگی شهر
نظریه‌های سنتی و تفاوتهای بین جامعه روستای و شهری
اکولوژی اجتماعی شهرها- جغرافیایی اجتماعی شهرها
مفاهیم و ارزشهای اکولوژی شهری
جمعیت
محیط
جدایی گزینی اکولوژیکی
عوامل محیطی
عوامل انسانی
فصل سوم
نظریات اکولوژیکی جرائم شهری
خشونت های شهری
مطالعه خشونت‌های شهری از دید اکولوژیت‌ها
اکولوژی اجتماعی خشونت های شهری
تحول شتابان جمعیت شهرها
مقایسه شهر و روستا از دیدگاه آسیب‌شناسی
کودکان خیابانی
تخصیص بودجه برای آنان
مشکلات جمع‌‌آوری کودکان خیابانی
مشخصات کودکان خیابانی
عوامل مؤثر در گسترش پدیده
بررسی وضعیت کودکان خیابانی
مجرمیت و بزهکاری
ویژگیهای جمعی
جوانان بزهکار
عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان
اثر فقر در کجرویها
تأثیر مسکن در بزهکاری نوجوانان
ساکنان منزل
وضع ظاهری منزل
ارزش مسکن
طبع مسکن
تحقیقات در شیکاگو
منطقه مسکونی و نوع مسکن
همسایگان و نقش جرم زائی آنان
بزهکاری گروهی و ارتکاب جرم سازمان یافته
تبهکاری گروهی در تهران
وضعیت جرم و جنایت در کشور
جرم و جنایت در شهر تهران
گفتگوی اجتماعی با دکتر کیانوش‌ هاشمیان
انواع جرم
جرم و بزه (تعاریف، مفاهیم، دیدگاهها)
تعریف جرم از منظر جامعه شناسی
انواع بزه بهمراه نمودارها
مجرمین اتفاقی و حرفه‌ای
تبیین انحراف و نظریات مختلف درباره آن
تئوری زیست شناختی انحراف
۱- تئوری لوبروزو
۲- تئوری دی تولیو
۳- به کین برگ
تعارض بین سه لایه شخصیت
هانی ایزنگ
تبیین‌های جامعه شناختی
رفتارهای انحرافی از دید مرتن
ادوین ساترلند
نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند
نظریه پیوند افتراقی ساترلند
نظریه انتقال فرهنگی شاد و وملکی (نظریه مکتب شیکاگو)
فصل چهارم
سیاستهای مهاجرتی و برنامه‌ریزی شهری
آینده‌نگری شهرنشینی و مهاجرت
پیشگیری جرائم و شهرنشینی
پیشگیری از جرم
اهمیت شهرنشینی در ارتکاب جرم
مبارزه با بزهکاری
سیاست پیشگیری
پیشگیری موضعی
پیشگیری اجتماعی
پیشگیری هماهنگ
نقش مأمورین انتظامی در پیشگیری از جرائم
راهکارهایی برای پیشگیری
رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان
معیارهای یک جامعه سالم
شناسنامه تهران
شهر تهران
تاریخچه و تحولات شهرنشینی در تهران
تهران بزرگ
وضعیت آب و هوا
مشخصات جمعیت تهران
جغرافیای انسانی
سواد تهرانی‌ها
اقتصاد تهران
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل موضوع
فصل ششم
جمعبندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

طرح تحقیق
بیان مسئله
مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد است که همراه آن تعییرات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ابعاد مختلف شکل می گیرد.
این تحقیق بر آن است تا بررسی نماید مهاجران و عوامل گرایش آنان به نوعی از فعالیت و اعمالی که در اجتماع عرف نبوده و به طرقی ناهنجاری بوجود می آورد ، عواملی که براثر تغییرات جغرافیایی محل زندگی تغییرات اجتماعی را در شهر تهران بوجود آورده این جمعیت از گوشه و کنار کشور در شهر تهران متمرگز شده تنوع جمعیتی را بوجود می آورند . جمعیتی که بنا به دلایلی خانه و کاشانه خود را در زادگاه بومی و کوچک خود رها کرده و با انگیزه و اهداف خاص و یا در اثر ناملایمات اقتصادی و اجتماعی با گرایش به انحرافات اجتماعی در کلان شهر تهران سکنی گزیده اند.
چگونگی گسترش و تمایلات فردی و اجتماعی مهاجران در انتخاب جغرافیای سکونت و ارتباط اجتماعی و یا تصادفی آنان به انحرافات در محل سکونت و پراکندگی جرم های غالب در شهر تهران از عمده اهداف تحقیق بوده و سعی دارد تا بررسی کند چه درصدی از زندانیان در شهر تهران مهاجران روستایی هستند و مکان یابی آنان را با جرم و انواع آن بسنجد.
یکی از جنبه های مورد بررسی در خصوص مهاجرت ، بررسی چگونگی کشیده شدن مهاجرین به سوی نوعی از فعالیتها و اعمالی است که از نظر اجتماعی ، به دلایل مختلف و از نظر مقررات ، انحراف اجتماعی تلقی می شود. یکی از حوزه های تحقیق در مورد انحرافات اجتماعی ، بررسی توزیع جغرافیایی انحرافات اجتماعی است ، در این بررسی یکی از جنبه های مطالعه بررسی مبدأ مهاجرین و تمایل آنها به نوعی از انحرافات اجتماعی است که می تواند ریشه در شرایط زیست محیطی ویژگیهای اجتماعی اقتصادی داشته باشد.
این بررسی جغرافیای انحرافات اجتماعی را نشان می دهد به عبارت دیگر بررسی می شود مهاجرانی که از نقاط مختلف کشور به سمت تهران می آیند آیا به سمت نوع خاصی از انحرافات کشیده می شوند؟ یعنی آیا جرم بهمراه مهاجر (روستایی) به تهران می آید. می خواهیم بدانیم مهاجرین (روستایی) در بین منحرفین اجتماعی چه جایگاهی را به خود اختصاص می دهند و نیز توزیع جغرافیایی انحرافات مختلف اجتماعی را در جامعه مهاجرین روستایی کلانشهر تهران بررسی نمائیم. در این تحقیق مهاجرینی مورد نظر قرار می گیرند که به نوعی مرتکب جرم شده اند و در زمان بررسی در زندانهای شهر تهران دوره محکومیت خود را می گذرانند ، نهایتاً سعی بر آن است تا محل های جرم خیز در تهران مشخص شود و ارتباط آن با مهاجرین و زادگاه آنان تعیین گردد. طبقه بندی جرم بر اساس مبدأ مهاجرت صورت پذیرد و ارتباط نوع جرم و مبدأ مهاجرت بررسی شود تا پراکندگی جغرافیایی جرم بر این اساس در شهر تهران ترسیم گردد.
اهمیت موضوع تحقیق:
در کاهش میزان جرائم و در تعدیل انحرافات اجتماعی در سطح شهر به منظور کنترل اجتماعی و حفظ و حراست جوامع شهر ی در مقابل انواع مهاجرتهای کنترل نشده و شناخت پراکندگی جرم با توجه ویژگیهای اجتماعی و روش های سکونت گزینی و گسترش مجرمین و منحرفین اجتماعی در سطح شهر از جمله کمک های شایان در شناخت جغرافیایی شهر است که در آن دیدگاه های جرم خیز و جرم زا بودن منطقه مورد توجه قرار می گیرد. –آگاهی از توزیع جغرافیایی جرم و شناخت ویژگیهای زیست اجتماعی و اقتصادی در کنترل شهر چه از دیدگاه مدیریت شهری و چه از دیدگاه مدیریت انتظامی شهر مفید بوده و تاثیرات بسزایی دارد چرا که اهمیت هر موضوع در کاربردهایی است که از نتیجه متصور می شوند.
بنابراین از نتیجه این تحقیق موارد زیر قابل دسترسی است:
۱- شناخته شدن مکانهای مهاجر فرست، و استفاده از آن در برنامه ریزی کلان کشور و کلانشهر ها.
۲- مشخص شدن شرایط محیطی که نوع خاصی از جرائم را سبب می شود و استفاده از آن در برنامه ریزی کلان کشور.
۳- مشخص شدن پراکندگی وقوع جرم های دسته بندی شده مهاجرین در تهران و کمک به مدیران شهری.

مهاجرت های روستایی:
به دلیل آنکه کلمه مهاجر ، خود به خود نوعی تفاوت در نگرش ها و خلق و خوی افراد را به ذهن متبادر می کند ، برخی از محققان ملاک های تربیتی خاصی را وسیله تشخیص مهاجر و غیر مهاجر قرار داده اند ؛ مثلاً برون (۱۹۹۱) در تعریف مهاجران افرادی را که بیش از نیمی از دوران اصلی آموزش و شکل گیری زیر بنا های فکری و فرهنگی خود را ( ۵ تا ۱۵ سالگی) در جای دیگری گذرانده باشند مهاجر محسوب داشته و تفاوتهای معمولی را در نگرش ها و رفتارهای آنان در مقایسه با دیگران به دست آورده است .
در اینجا تفکیک بین مهاجر اصلی و افرادی که همراه وی از محل اقامت خود به محل جدید عزیمت می کنند ، ضروری است و چه بسا در مواردی بین خواست و انتخاب این دو گروه همسانی و همسویی کامل وجود نداشته باشد . افرادی که خود تصمیم گیر اصلی مهاجرت نباشند و به دنبال مهاجر اصلی یا براثر مهاجرت وی اقدام به مهاجرت کنند ( مهاجران تبعی ) مسائل و مشکلات مهاجرت نیز بیشتر از آنان نشأت گرفته و ب ر آنان نیز تحمیل می شود . ( زنجانی ص ۵)
تعداد این نوع مهاجران به مراتب بیش از مهاجران اصلی است .

دانلود پروژه بررسی آثار مهاجرت به تهران

قیمت : 18000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات