Download project to determine the effectiveness of online education among accounting students
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود پروژه میزان اثر بخشی استفاده ازآموزش مجازی بین دانشجویان رشته حسابداری

دانلود پروژه میزان اثر بخشی استفاده ازآموزش مجازی بین دانشجویان رشته حسابداری

دانلود پروژه میزان اثر بخشی استفاده ازآموزش مجازی بین دانشجویان رشته حسابداری

Download project to determine the effectiveness of online education among accounting students

————————————————————————————————

فهرست
فصل اول- کلیات تحقیق
۱- مقدمه
۲- بیان مسئله
۳- اهداف تحقیق
۴- فرضیات تحقیق
۵- روش تحقیق
۶- روشهای جمع آوری اطلاعات
۷- قلمرو تحقیق
۸- دوره زمانی تحقیق
۹- جامعه آماری
۱۰- نمونه های آماری
۱۱- استفاده کنندگان از تحقیق
۱۲-محدودیت های تحقیق
۱۳- تعریف واژها و نکات کلیدی

فصل دوم-ادبیات موضوع تحقیق
۱- مقدمه
۲- چشم انداز شغل حسابداری
۳- آموزش مجازی
۴- مدارس اختصاصی در ایالات متحده
۵- اعتبار قانونی مدارس خصوصی
۶- آموزش مجازی آسان
۷- دانش آموزان مجازی بالغ
۸- احساسات دانش آموزان مجازی بالغ
۹- شیوه های آموزش افید بالغ
۱۰- آموزش حسابداری
۱۱- انگیزه دانشجویان مجازی حسابداری از آموختن
۱۲- آموزش دائمی حسابداری
۱۳- گواهینامه عمومی حسابداری
۱۴- روش های تدریس جاری استفاده شده
۱۵- شیوه های آموزش دانشجویان
۱۶- روشهای مطلوب و نامطلوب تدریس بیی دانشکده
۱۷- روشهای تدریس دانشکده که می خواهد بیی استفاده خوب باشد
۱۸- فییند گواهینامه CPA در ایالات متحده
۱۹-روشهای کلی استفاده شده توسط دانشکده های مجازی
۲۰- نرم افزارهایی که موسسات بیی آموزش مجازی استفاده می کنند
۲۱-نرم افزارهایی که توسط دانشجویان استفاده می شود
۲۲- پیشینه تحقیق
۱-۲۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
۲-۲۲- تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده است

فصل سوم ـ روش تحقیق
۱-مقدمه
۲- بیان دوباره مسئله
۳- انتظار تحقیق
۴- توصیف علمی از ساختارها و متغیرهای کلیدی
۵- توصیف مادی و ابزایلات تحقیق
۶- رویه ها
۷- مذاکره و اقدام کردن دادها
۸- محدودیت های روش تحقیق
۹- اطمینان اخلاقی
۱۰- روشهای آماری تحقیق

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱- مقدمه
۲- نتیجه گیری ( یافته ها)
فصل پنجم ــ نتایج ، توصیه ها و پیشنهادات
۱- مقدمه
۲- توصیه ها و پیشنهادات
۳- توصیه ها و پشنهادات بیی تحقیقات آینده

پیوست ها
پیوست الف ـ سوالات دموگیفی و پرسش های ادیکی اساتید مشارکت کننده
پیوست ب ـ صلاحیت ها و شایستگی هایAICPA

فصل اول- کلیات تحقیق
 مقدمه :
خیلی از مردم عقیده دارند که آموزش حسابداری زمینه های بیشتری ی بیی تجارت و دوره های گزارش دهی آماده می کند و به همین دلیل یک رشد انفجاری در ثبت نام های دانشجویان در رقابت های آموزش مجازی دیده می شود زیی که وقت طلا و دایی ارزش است و ثبت نام در آموزش مجازی رشدی مشابه یک داستان دارد که هر روز به تعداد رقابت های حسابداری فعلی بیی آموزش مجازی افزوده می شود و تعداد آن روز به روز درحال افزایش می باشد. مطابق بررسی سلیمی(۲۰۰۷) از وقتی که رقابت های آموزش مجازی حسابداری پیشنهاد شده اند خیلی از قسمت ها و بخش های مختلف برنامه های آموزش حسابداری چندان خوب است که برنامه های بکر رتبه حسابداری آموزش مجازی ی پیشنهاد کرده است و در دوره لیسانس و سطوح فارغ التحصیلی که در بالا ذکر شده است فارغ التحصیل نیز داشته است.
مطابق چشم انداز حرفه ای کتابهای درسی در سال ۲۰۰۶ توقع استخدام شدن از حسابداری و حسابرسی این است که رشد سریع خود ی بیشتر از این نیز افزایش دهند. که این رشد سریع بیی همه حرفه ها تا سال ۲۰۱۴ باعث افزایش دیمدها نیز خواهد شد. در میان بازرگانی و دیگر حرفه های مالی حسابداین و حسابرسان و مدیین تجزیه و تحلیل می خواهند مشاغل دیگری ی اضافه و دسته بندی نمایند با توجه به اینکه پیش بینی می شود که میانگین دیمدها تا سال ۲۰۱۴ به ۰۰۰/۳۸۶ دلار در سال در ایالات متحده خواهد رسید.
رشد انفجاری حسابداری سرعت کلاسهای آموزش مجازی ی در سطح آموزش عالی در دهه گذشته هدیه کرده است و اصلاً به نظر نمی رسد که این رشد انفجاری آهسته و رو به پایین باشد. تکامل اینترنت و دسترسی گسترده و آسان به آن در خانه و منزل باعث این احتمال شده است که آنها که می خواهند در کلاسهای درس شرکت کنند بدین وسیله بتوانند باعث ادامه رشد خود شوند. مطابق یک گزارش نقل شده آموزش مجازی باعث رتبه ساختن هم می شود: آموزش مجازی در ایالات متحده توسط آلفرد اسلوان تقویت و تأسیس شد و توسط گروه بررسی تحقیق باب سون جریان پیدا کرده است و در یبطه با کالج نیزیک رشد هم نواخت و یک دستی در ثبت نام های آموزش مجازی داشته است. موسسات آموزش عالی نیز گزارشات ثبت شده ای دارند که رشد ثبت نام آموزش مجازی هم از لحاظ عددی و هم از لحاظ درصدی به طور اساسی رو به افزایش است.
 
چشم انداز شغل حسابداری:
مطالعه حسابداری میزبان فرصت ها هستند زیی که انتظار می رود اقتصاد محصولات بیشتر و بزرگتری ی بیی بازرگانی جدید با توجه به آموزش و مهارتهای روزافزون مشاغل جدید و متعدد تولید نماید و به همین خاطر حسابداین و حسابرسان و مشارکت کنندگان بیشتری اهمیت حرفه حسابداری ی می دانند. مطابق یک بررسی که بیی حرفه های حسابداری توسط سالزمان (۲۰۰۶) انجام شد بازار حرفه های حسابداری داغ هستند و باید بازارشان گرمتر از این هم بماند تا زمانی که موارد ذیل ی داشته باشند:
۱- ثبت نام های مدارس بازرگانی در این سالهای اخیر به دریایی بزرگ در حسابداری تبدیل شده است که به وسیله کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و مدیریت بازرگانی صورت گرفته است و فارغ التحصیل های تازه در حسابداین جامعه ی کفایت نمی کند و شکاف بین عرضه و تقاضا ی در حسابداری بوجود آورده است.
۲- رویدادهای تجاری جدید ناشی از فصل کم کاری در جهان عمومی شده است بازرگانان کوچک حالا می آیند تا بیی خودشان یک پشتوانه اقتصادی داشته باشند بازرگانان کوچک به حسابداینی بیی کمک به رویدادهای بازرگانی، آمادگی و مشاوره اظهایت مالی، بودجه و برگشت مالیات اضافی که پرداخت شده است نیاز دارند .
۳- اختلاس و رسوایی های تازه در حسابداری تغیییت عمده ای ی در قوانین و مقریت ی به وجود آورده است این افزایش تقاضا بیی حسابداین و تخصص های حسابداری که جدید هستند جالب می باشد و همچنین ترقی حسابداری بیی جلوگیری حرفه حسابداری از فریب و کلاهبرداری رو به بالا خواهد بود.
۴- افزایش تعداد حوزه های بازرگانی و رویدادهای بالای میانه سالهای ۱۹۹۰ نشان می دهد که افزایش تقاضا بیی حسابداین وجود داشته است شییط موجود در بازارتقاضا ی بیی حسابداین افزایش داده است چی که شرکاء تجاری علاقه مند می باشند که چگونه می توانند با حساب و کتاب کردن در حوزه های بازرگانی دیمدها ی افزایش و هزینه ها ی کاهش دهند.
– آموزش مجازی:
در سال ۱۹۹۷ یک مرکز داخلی آمریکا بیی آموزش مجازی آماری ی ایئه داده بود که فقط یک سوم از مؤسسات آموزش عالی رقابت های مسیر آموزش مجازی ی پیشنهاد کرده بودند. و در سال ۱۹۹۹ محققان ادعا کردند که( ۸۵% ) از دانشکده ها و دانشگاهها در سطح پیشنهاد مقدماتی تدریس آموزش مجازی هستند و رقابتهای مسیر آموزش مجازی به وسیله آنها هموار شده است (۲۰۰۲).
خیلی از دانشکده های مدرن غیرسنتی و دانشگاهها انتظار دارند که پیشنهادات شامل چندین رقابت مختلف آموزشی و تماما در آموزش مجازی باشد. امروزه انتطایت فیتر از رتبه دادن یا نمره دادن دانشکده ها می باشد که چگونه رقابت های آموزش مجازی نمیت ی مشخص می کنند.
در سال ۲۰۰۵ در ایالات متحده یک گزارش نگهداری شده وجود دارد که آموزش مجازی به وسیله آلفرد اسلوان تأسیس و ضمانت شد و به وسیله گروه تحقیق باب سون که با دانشکده ها مشارکت داشتند هدایت و انتقال یافت و در گزارش سالانه خودشان یک وضعیت از آموزش مجازی به آموزش عالی ایالات متحده ایئه کردند که آموزش مجازی و هم آموزش عالی در دو نوع کوچک و بزرگ از برنامها و رقابت ها رخنه دارد.
گروه تحقیق باب سون یافته های خودشان ی به صورت ذیل ایئه کرده اند:
۱- ثبت نام آموزش مجازی یک نرخ بالای ۱۰ ساعت ی نشان می دهد که این موضوع به وسیله مرکز داخلی آموزش آماری و انجمن حسابداری عمومی تایید شده است.
۲- ۶۳% از مدارس که کلاسهای چهره به چهره دوره لیسانس حسابداری داشتند آنها پیشنهاد کردند که به آموزش مجازی تبدیل شود.
۳- از میان همه مدارسی که پیشنهاد کلاسهای بازرگانی چهره به چهره ی داشته اند ۴۳% نیز پیشنهاد کرده اند که آموزش برنامه های بازرگانی به صورت مجازی باشد.
در مطالعه دیگری که توسط اسلوان ضمانت داشت گزارش خود ی اینطور تعریف کرده است:
بیی آموزش مجازی در ایالات متحده سال ۲۰۰۶ یک گزارش توسط گروه تحقیق باب سون که با دانشکده ها در ارتباط بوده اند نتیجه گیری شده بود که امتحانات آینده و اهمیت وسعت آموزش مجازی در میان مؤسسات آموزش عالی ایالات متحده گزارش شده است که برخی یافته ها نیز به صورت ذیل بوده اند :
۱- تقریباً ۰۰۰/۲۰۰/۳ دانشجو در رقابت آموزش مجازی سال گذشته منتهی به ترم آخر ۲۰۰۵ شرکت کرده اند و یک افزایش بالای ۰۰۰/۳۰۰/۲ نفر هم در سال گذشته گزارش شده بود.
۲- در ترم های جاری رقابت آموزش مجازی ۰۰۰/۸۰۰ نفر اضافی بوده است که برخی از آنها دوباره تعداد آنان در سالهای قبل گزارش شده است.
۳- دانشجویان مجازی مانند لباس کار بدن دانشجو در مقابل فشار سخت دوره لیسانس هستند.
– توصیه ها و پشنهادات برای تحقیقات آینده:
با توجه به این که به نظر می رسد که آموزش مجازی دایی اهمیت و مزایای زیادی می باشد و با توجه به این که خیلی از اعضاء هیئت علمی و اساتید و بسیاری از دانشجویان با این روش تدریس آموزش مجازی بیگانه هستند و اطلاعات کمی در این زمینه دارند لازم است که تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود و اطلاع رسانی بیشتری ی دانشگاه ها انجام دهند تا این طور اساتید نسبت به تدریس آموزش مجازی احساس عدم شناخت نکنند. و با توجه به این که شاید این تحقیق انجام شده اولین تحقیق در یبطه با میزان اثر بخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی بیی دانشجویان مخصوصا رشته حسابداری می باشد و اولین گام در این زمینه برداشته شده است لازم است که تحقیقات بیشتری در این زمینه در آینده صورت بگیرد. و همچنین با توجه به این که درهمه رشته ها به خاطر شییط خاص آن نمی توان از روش تدریس آموزش مجازی استفاده کرد و در رشته هایی که دایی کارگاه عملی و یا آزمایشگاهی هستند اصلا قابل استفاده نیست پس بهتر است که گروههای درسی که می توان در آنها از روش آموزش مجازی استفاده کرد جدا سازی شوند و سپس در رشته های مختلف آن در یبطه با میزان اثر بخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی بیی هر رشته درسی تحقیقات به طور جداگانه انجام پذیرد.
از آنجا که روش مجازی در ابتدای یه می باشد و با توجه به نتایج به دست آمده تعداد محدودی از اساتید از این روش آموزشی بیی چند رشته خاص مانند فیزیک یا ریاضی استفاده می کنند این تحقیق زودتر از موعد شروع شده است و اگر ده سال دیگر این تحقیق انجام می شد نتایج بهتری حاصل می شد. و با توجه به تحقیق و نتایج انجام شده می توان نتیجه گیری کرد که با توجه به این که در برخی از رشته های غیر عملی مانند فیزیک یا ریاضی نیز از روش تدریس آموزش مجازی استفاده شده است پس می توان در رشته حسابداری هم از این روش آموزش مجازی استفاده کرد اگر چه که هیچکدام از مشارکت کنندگان بیی دانشجویان رشته حسابداری از روش تدریس آموزش مجازی استفاده نکرده اند.

دانلود پروژه میزان اثر بخشی استفاده ازآموزش مجازی بین دانشجویان رشته حسابداری

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات