Download project to classify the degree of protection shields
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » فنی و مهندسی » برق - الکترونیک - مخابرات  » دانلود پروژه طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

دانلود پروژه طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

دانلود پروژه طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

Download project to classify the degree of protection shields

———————————————————————

فهرست مطالب
فصل اول : طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها
علائم بکاررفته …
اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی
دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی
درجات حفاظتی
توصیه‌های قبل از آزمایش
آزمونها برای اولین عدد مشخصه
آزمونها برای دومین عدد مشخصه
فصل دوم : استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشار قوی
مقدمه
قسمت اول : تعاریف
شرایط کار عادی
شرایط حمل و نقل ، انبارکردن و نصب
قسمت دوم : مقادیر اسمی
ولتاژ اسمی
مقدار اسمی سطح عایقی
فرکانس اسمی
جریان اسمی عادی
جریان اسمی ایستادگی کوتاه‌مدت
جریان اسمی ایستادگی پیک
افزایش دما
درجات حفاظت .
قسمت سوم : طرح و ساخت
محفظه‌ها
کلیدهای جداکننده (ایزولاتورها)
اینترلاکها
زمین کردن
شینه‌ها
شناسایی
ابعاد تابلو
اطلاعات ، لوله ویژگیها
قسمت چهارم : آزمونها
طبقه‌بندی آزمونها
آزمونهای ولتاژ .
آزمونهای افزایش دما
آزمونهای جریان کوتاه‌مدت بر روی مدار اصلی
آزمونهای جریان کوتاه‌مدت روی مدارات زمین
تعیین مطابقت ظرفیتهای قطع و وصل
آزمونهای عملکرد مکانیکی
تعیین مطابقت درجات حفاظتی
آزمونهای وسایل کمکی الکتریکی ، مکانیکی
کنترل کردن سیم‌بندی
پیوست (الف) استاندارد مقادیر جریان مطابق نشریه IEC
پیوست (ب) شرایط استاندارد اتمسفری مطابق نشریه IEC
پیوست (پ) روش آزمون شرایط جوی ، برای تابلوهای قدرت و فرمان نصب شده در محیط‌های باز
پیوست (ت) راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکار رفته در شبکه توزیع..
اندازه گیری مقاومت در مدار

مقدمه
این فصل طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی را مشخص می‌کند و سازندگان تجهیزات باید ، نوع حفاظت قسمتهای مختلف تابلو را مشخص نمایند. محدوده کاربرد این طبقه‌بندی ، تابلوهای بکار رفته در شبکه‌های توزیع را شامل می‌شود.
نوع حفاظتی که در این طبقه‌بندی مشخص شده شامل موارد زیر می‌باشد :
۱٫ حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برق‌دار و متحرک در داخل تابلو و حفاظت وسایل داخل تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد به تابلو.
۲٫ حفاظت تجهیزات داخل تابلو در برابر ورود مایعات به داخل آن.
علائم مربوط به این درجات حفاظتی و آزمایشهای لازم برای تأیید آن از مواردی است که در این فصل آمده است.

۱-۱- علائم بکار رفته
برای نشان دادن درجات حفاظت ، ابتدا دو حرف IP آورده شده سپس با دو عدد مشخص که در بندهای ۱-۲ و ۱-۳ آمده است درجه حفاظت تابلو مشخص می‌گردد. اولین رقم نمایانگر درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برق‌دار و متحرک داخل تابلو و نفوذ اجسام خارجی جامد به آن و دومین رقم نشان‌دهنده درجه حفاظت در برابر نفوذ مایع به داخل تابلو می‌‌باشد.
این فصل استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشارقوی فلزی را شامل می‌شود که دارای ولتاژی از یک تا ۳۳ کیلوولت بوده و در کارخانه مونتاژ می‌شوند. در این فصل تعاریف و طبقه‌بندی، مقادیر نامی، طرح وساخت تابلوها بیان شده و در انتها آزمونهای نوعی و معمول لازم در مورد تابلوها آورده شده است.

 قسمت اول : تعاریف
تعریف‌های زیر در این استاندارد قابل استفاده می‌شود.
 تابلوهای قدرت و فرمان
ترکیبی از وسایل کلیدزنی همراه با تجهیزات کنترلی، حفاظتی و تنظیم است که شامل وسایل جنبی، اتصالات مربوطه، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدارنده آنها می‌باشد.

 تابلوهای قدرت
ترکیبی از وسایل کلیدزنی همراه با تجهیزات کنترل ، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم است که شامل وسایل جنبی، اتصالات مربوطه ، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدانده آنها نیز می‌باشد و اصولاً در ارتباط با تولید، انتقال و توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی بکار می‌رود.
 
 تابلوهای فرمان
ترکیبی از وسایل کلیدزنی همراه با تجهیزات کنترل ، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم است که شامل وسایل جنبی ، اتصالات مربوطه ، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدارنده آنها می‌باشد و اصولاً برای کنترل تجهیزات مصرف‌کننده انرژی الکتریکی، بکار می‌رود.

تعیین مطابقت ظرفیتهای قطع و وصل
وسایل کلیدزنی که مدار اصلی تابلو قدرت و فرمان را تشکیل می‌دهند، باید مورد آزمون قرار گیرند تا ظرفیتهای قطع و وصل آنها تحت شرایط مناسب نصب و بهره‌برداری، مطابق مشخصات آنها مورد تأیید قرار گیرد. در واقع بایستی اثرات اجزاء دیگر نصب شده در تابلو بر روی کارآیی آنها مشخص شود (برای مثال ، اثر ترتیب اتصالات، نگهدارنده‌ها و…)
توجه : برای تعیین اینکه اثرات قسمتهای در ارتباط ، بر روی کارآیی مشخص شود باید توجه خاصی به نیروهای مکانیکی در حین اتصال کوتاه و یا خروج محصولات ناشی از قوس الکتریکی و یا شکست احتمالی دی‌الکتریک و غیره بشود. در بعضی از موارد، این اثرات ممکن است به کلی قابل اغماض باشد.
نکاتی که در حین اندازه گیری باید بخاطر سپرد
حین اندازه گیری سیستم باید خاموش باشد .همانطور که قبلا توضیح داده شد تجهیزات مصرف کننده جریان می توانند در مدار باقی بمانند . البته اگر اندازه گیری هادی به هادی لازم باشد . این مطلب امکان پذیر نخواهد بود . اگر مقادیر حداقل مشخص شده در جدول ۲-۵-۳ قابل حصول نباشند. می توان تجهیزات مصرف کننده جریان را از مدار قطع کرد . اگر قطع تجهیزات مصرف کننده جریان نیز منجر به حصول مقادیر لازم نشد . می توان مقاومت هادیها را بطور انفرادی نسبت به زمین اندازه گیری نمود . اگر نتایج اندازه گیری فقط به مقادیر داده شده در جدول نزدیک باشند . باید سیستم بررسی گردد زیرا در صورت نصب صحیح سیستم معمولا مقادیر بسیار بزرگتر از آنچه در جدول آمده است . باید حاصل گردد.
استانداردهای دیگر . نظیر IEC 60204-1/DIN VDE 0113-1 ممکن است مقادیر مقاومت بزرگتری از آنچه در جدول ۲-۵-۳ آمده را مشخص نمایند . مثلا حتی در ولتاژهای کوچکتر از ۵۰۰v مقدار مقاومت ۱M را مشخص کند .استانداردها ممکن است مقادیر کوچکتر را نیز تعین کرده باشند . برای مثال IEC 60439-1/VDE 0660-500 برای ولتاژ ۲۳۰/۴۰۰v مقدار ۲۳۰K اهم را تعیین کرده است.

دانلود پروژه طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات