Download project the relationship between creativity and gender in university
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود پروژه رابطه بین خلاقیت با جنسیت در دانشگاه

دانلود پروژه رابطه بین خلاقیت با جنسیت در دانشگاه

دانلود پروژه رابطه بین خلاقیت با جنسیت در دانشگاه

Download project the relationship between creativity and gender in university

——————————————————————————————–

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه جنسیت و خلاقیت پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه است. گروه نمونه نیز شامل ۵۰ نفر دانشجوی دختر و ۵۰ نفر دانشجوی پسر بود که به صورت تصادفی و مستقل انتخاب شده اند.
سنجش خلاقیت بر اساس آزمون خلاقیت ژان – لوئی سیله شامل سه قسمت، خلاقیت کلامی، خلاقیت تکمیل تصاویر، خلاقیت تفسیر تصاویر است که پس از انجام و بررسی با استفاده از روش آماری t برای دو گروه مستقل مورد تحلیل قرار گرفت و نتیجه زیر حاصل شد : پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی گروه ها مشخص شد که بین خلاقیت با جنسیت رابطه معناداری وجود ندارد.
مقدمه
هدف نخستین هر انسانی توانایی بخشیدن به خرد و اندیشه است. نعمت آموزش و پرورش پذیری در بهینه سازی انسان و سازندگی تن و روان تموج آن دو آدمی را به خداوند که سرچشمه خرد و اندیشه و نظام آفرین هستی است پیوند می دهد. آموزش و پرورش کارسازترین و نیرومندترین ابزار انسان است.
آفریننده جان و خرد بدو توان آموختن بخشید که تا با علم و عمل در راه سازندگی قیام کنند. زندگی بدون آفرینندگی خاموش و به گورستان ماننده است. واژه خلاقیت مترادف با ابداع، توانایی پیش بینی و ایجاد ایده است. می خواهیم رابطه بین خلاقیت و جنسیت را مورد مکالمه و بررسی قرار دهیم و اما مطلبی که این رابطه از اهمیت خاصی برخوردار نموده. نقش جنسیت ر تفکر خلاق است و اینکه جنسیت آدمی در میزان خلاقیت او موثر است یا خیر.
در مسئله خلاقیت علاوه بر عامل هوش و جنسیت، مسئله شخصیت و فرهنگ اجتماعی و خانوادگی افراد را هم بایستی مدنظر قرار داده و اهمیت زیادی برای آن قائل شد، چرا که بسیاری از استعدادهای خلاق به صورت بالقوه باقی می ماند و اجازه بروز به آن داده نمیشود که این مسئله ناشی از همان فرهنگ خانوادگی و اجتماعی است.
ضرورت و اهمیت پژوهش
فراهم کردن امکانات آموزشی و رشد کودکان تیزهوش به ویژه تیزهوشانی که از بهره هوشی بالاتر برخوردارند یکی از وظایف اصلی مسئولان است زیرا این قشر به عنوان یکی از مهمترین منابع رشد و خوکفایی هر جامعه و در واقع تضمین کننده پیشرفت آینده کشور خواهد بود. و یکی از پربهاترین سرمایه های کشور محسوب میشود. لذا بی توجهی و عدم رسیدگی به این نیروی عظیم ضربه و خسارتی جبران ناپذیر به قدرت جامعه زده و موجبات عقب ماندگی را فراهم می سازد. پرورش نیروی متخصص جهان رابطه تنگاتنگی با آهنگ رشد و برنامه ریزی هر کشور دارد این مسئله بخصوص برای کشور ما که در مراحل اولیه رشد و خودکفایی ره می پیماید حائز اهمیت بوده و امری حیاتی محسوب میشود (صمیمی به نقل از کاظمی، مجله رشد، ۱۳۶۹).
به علت واقع جوامع بشری به مسائل پیچیده فزاینده وابستگی متقابل بین کشورها، تحلیل رفتن منابع طبیعی سرعت فزاینده تغییرات ونیاز به ابداع خلاقیت، اجتناب ناپذیر است و از سوئی نیاز به یافتن تصویری هر چه جامع تر، غنی تر و دقیق تر از آینده برای هر جامعه از ضروریات است.
– لذا هر جامعه ای برای رسیدن به بقاء و توسعه خویش باید خود را به استعدادهای درخشان مجهز کنند.
فرضیه های پژوهش :
۱- خلاقیت در پسران بیشتر از دختران است.
۲- بین خلاقیت کلامی دختران و پسران تفاوت وجود دارد.
۳- بین تفسیر تصاویر دختران و پسران تفاوت وجود دارد.
۴- بین تکمیل تصاویر دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

متغیرها
متغیر مستقل : جنسیت
متغیر وابسته : خلاقیت در سه سطح ؛ کلامی، تفسیر تصاویر، تکمیل تصاویر

نتیجه گیری
به طور کلی در این فصل از نظر آماری ثابت شد که در جامعه مورد نظر این تحقیق بین خلاقیت و جنسیت همبستگی وجود ندارد ، به عبارت دیگر میزان خلاقیت در دخترها و پسرها تفاوتی ندارد .
فرضیه این تحقیق ، مبنی بر اینکه خلاقیت در پسران نوجوان بیشتر از دختران نوجوان است رد شد . در حالی که در افکار عمومی و جو کلی جامعه بیشتر تکیه بر خلاقیت در پسرها و مردها است .
مطالعه در زمینه خلاقیت و جنسیت نشان داد که دختران از لحاظ شخصیتی از اعتماد به نفس و جسارت کمتری نسبت به پسران برخوردار هستند و این مسئله به دلیل شرایط زندگی و فشارهای فرهنگی است که از دختران بیشتر انتظار می رود تا تابع عقیده دیگران باشند و مخالفتی با دیگران نکنند . همین مسئله باعث می شود که خلاقیت در پسران بیش از دختران خود را نشان می دهد و پسران بیشتر در شرایطی باشند که بتوانند نظرات بدیع و نو خود را اظهار کنند .
نتیجه کلی آن است که در خلاقیتها این انگیزه قوی و امکانات است که نا مساوی است و نه ذاتی . در نتیجه احتمالا عامل جنسیت ، چندان تاثیری در میزان خلاقیت ندارد بلکه این امر مهم است که چگونه این استعداد را در دختران و پسران پرورش داد .
بنابراین با شناخت توانایی کودکان و فراهم آوردن امکانات به آنها فرصت اکتشاف بیشتری را در طول ابعاد فکری فراهم آوریم و بدون تبعیض بین دختر و پسر به یک میزان در جهت بالا بردن استعداد نهفته آفرینندگی کوشا باشیم .
وظیفه والدین ایجاب می کند که استعداد های کودکان خود را بشناسند و آن را تقویت کرده و پرورش دهند ، باشد که در آینده فرزندانی خلاق و کارآمد پرورش داده شود و از نظر اقتصادی و اجتماعی باعث پیشرفت جامعه گردد .

دانلود پروژه رابطه بین خلاقیت با جنسیت در دانشگاه

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات