Download project the cultivation of crops
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه زراعت غلات

دانلود پروژه زراعت غلات

Download project the cultivation of crops

————————————————————–

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول :
موقعیت و شرایط آب و هوایی منطقه کشت
تقسیم بندی اقلیم ایران
شهرستان میانه
اقلیم های ایران از نظر بارندگی
نمودار پارامترهای درجه حرارت شهر میانه
نمودار بارش شهر میانه

فصل دوم:
خصوصیات خاکهای شور و اصلاح آنها
تعریف خاک
بافت خاک
ساختمان خاک
انواع خاک
تشکیل خاکهای شور و اصلاح آنها

فصل سوم:
خصوصیات گیاهان مورد استفاده در تناوب
ذرت
سیب زمینی
گندم
سویا
شبدر

فصل چهارم:
رعایت تناوب زراعی محصولات در مزرعه
منابع

مقدمه:
علم زراعت فعالیت هایی از انسان را در بر می گیرد که به منظور تامین نیازمندیهای بعضی از گیاهان و در نتیجه بهره گیری از حداکثر قدرت تولیدی آنها انجام می شود. این فعالیتها را , علاوه بر کاشتن و برداشتن محصول و حفاظت آن در مقابل آفات , امراض و علفهای هرز , می توان عموماٌ شامل تغییر در عوامل محیطی موثر بر رشد گیاه عبارنتداز هوا , حرارت , باد , آب , نور , خاک و مواد غذایی . انسان قادر است بعضی از این عوامل را مستقیماٌ تغییر دهد . ولی غالباٌ مجبور است شرایط را برای بهره وری بیشتر و بهتر از این عوامل مناسب سازد .
امروزه ازدیاد جمعیت جهان سبب افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی شده است بیش از دوسوم جمعیت دنیا در ممالک در حال توسعه زندگی می کنندو بیش از ۲۰% جمعیت ممالک توسعه نیافته در قحطی بسر می برند و متجاوز از ۵۰% فقر غذایی دارند که خود عامل مهم سلامت و قدرت کار است که البته حالات فوق هنگامی صادق است که نابسامانیهایی به سبب _سیل _زلزله _خشکسالی و جنگ و غیره روی ندهد و وضع را از انچه که هست بدتر نکندآنچه علم کشاورزی ،بخصوص زراعت عهده دار آنست عبارت از تولید محصولات زیادتر و با کیفیت بهتر است که بتواند جوابگوی ازدیاد جمعیت باشد ، تا بدین وسیله فقر غذایی و گرسنگی را از میان بردارد.
گندم یکی از مهمترین تولیدات غذایی برای انسان می باشداز جمله مهمترین گندم می توان به گندم ،جو،ذرت،برنج،سورگوم ،یولاف ، چاودار ، نیشکر اشاره کرد که سهم مهمی را در تامین مواد غذایی انسان و دام به عهده دارند.
در مناطق مختلف با توجه به شرایط آب و هوایی ،اقتصاد آب آبیاری ،میزان بهره وری از زمین ، کنترل فرسایش خاک،علفهای هرز ،آفات و امراض ،توزیع نیروی انسانی و ماشین آلات و عوامل اقتصادی مبادرت به انتخاب محصول می کنند.
ساختمان و حاصلخیزی خاک نیز از عوامل موثر در انتخاب محصولات پیشرو می باشدکه با استفاده از گیاهانی خاص اقدام به رفع نکات منفی خاک نموده که در این بین حمایت انسانی نیز ازطریق دادن کودهای آلی و معدنی و یا کود سبز و … از اهمیت بالایی برخوردار است. در مناطق مختلف کمبودها و نقصانهای مختلفی در خاک زراعی دیده می شود که هرکدام عملیات مربوط به خود را می طلبد از این کاستی ها می توان به شوری ،قلیایی بودن ، پستی و بلندی ،سنگلاخی ، شنی و رسی بودن بیش از حدخاک و … اشاره نمود.و بعد از رفع کمبودها و کاستی ها طی فرایند اصلاخ خاک مبادرت به کشت و زرع نمود.
موقعیت و شرایط آب و هوایی منطقه کشت:
پراکنش و توزیع گیاهان در عرضهای جغرافیایی مختلف و همچنین در ارتفاعات متفاوت در ر ابطه با عوامل محیطی و به خصوص بارندگی و درجه حرارت و در مرحله بعد شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد . ای موضوع در ارتباط با گیاهان زراعی نیز صادق است . بدین ترتیب شناخت عوامل مختلف محیطی و انتخاب گیاهان مناسب برای شرایط متفاوت از مهمترین عوامل موثر در تولید است .بدین ترتیب به منظور بهره گیری هر بیشتر از منابع محیطی و کاهش خسارت وارده به محیط از طریق به کار گیری اصول صحیح اکولوژیکی در اکوسیستم های زراعی و نیز کاربرد روشهای منطقی تولید ، بحث اکولوژیکی گیاهان زراعی مطرح می شود .
تقسیم بندی اقلیمی ایران
فیزیو گرافی ایران :
کشور ایران فلاتی کوهستانی است و در حدود ۷۸ درصد از مناطق آن دارای ارتفاعی بیش از ۵۰۰ متر می باشد . در زیر توزیع مناطق بر حسب ارتفاع آنها آورده شده است :
مناطق دارای ارتفاع بیش از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا ۷/۱۵ درصد
مناطق دارای ارتفاع ۲۰۰۰-۱۰۰۰ متر از سطح دریا ۳/۲۵ در صد
مناطق دارای ارتفاع ۱۰۰۰- ۵۰۰ متر از سطح دریا ۳/۹ در صد
مناطق دارای ارتفاع ۵۰۰ – ۲۸ متر از سطح دریا ۱/۲۰ درصد
مناطق دارای ارتفاع کمتر از ۲۸ متر از سطح دریا ۶/۱ درصد
منطقه کوهستانی : این ناحیه شامل رشته کوههای البرز در شمال و ر شته کوههای زاگرس درجنوب غربی است . این دو رشته کوه در شمال غربی به یکدیگر می پیوندند . رشته کوه البرز دیواری را در شمال کشور تشکیل می دهد که از شرق تا غرب امتداد دارد . مر تفع ترین قله آن ۵۸۶۶ متر از سطح دریا ارتفاع دارد . رشته کوه زاگرس از مرز ترکیه در شمال غربی تا خوزستان در جنوب شر قی کشیده شده است . این رشته کوه ۱۰۰۰ کیلومتر طول و حدود ۲۰۰ کیلومتر عرض داردو قله مرتفع آن ۴۵۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این رشته کوه در جنوب کرمان به دو شاخه تقسیم می شود.آتشفشان تفتان بخشی از شاخه شمالی را تشکیل می دهد و شاخه جنوبی در امتداد دریای عمان به طرف مرز پاکستان امتداد دارد ….

خاک
تعریف زیادی تا کنون از خاک به عمل امده که ساده ترین آن چنین است : خاک عبارت است از قشر چند سانتی متری تا چند متری از ماده آلی و غیر آلی است که بر روی سنگ قرار گرفته و شامل هوا ، آب ، موجودات زنده ، مواد آلی در مراحل گوناگون تجزیه و تحول و بالاخره عناصر معدنی است و گیاه می تواند بر روی آن ادامه حیات دهد .
عوامل موثر در تشکیل و تکامل خاکها:
۱- سنگ مادر ( مواد مادری )
۲- آب و هوا
۳- توپوگرافی
۴- ارگانیسم ها
۵- زمان
و در ادامه ….

دانلود پروژه زراعت غلات

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات