Download project textile industry
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه صنعت نساجی

دانلود پروژه صنعت نساجی

Download project textile industry

——————————–

فهرست مطلب:
۱- مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران
۱-۱- تاریخچه صنعت نساجی در ایران
۱-۲- مشکلات و بحران در صنعت نساجی
۱-۳- علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران
۱-۴- لزوم بهبود وضعیت موجود
۱-۴-۱- تقاضا (بررسی بازار)
۱-۴-۲- بازار مصرف و تولدی داخلی کشور
۱-۴-۳- واردات پارچه ثبت شده
۱-۴-۴- عرضه، تقاضا و تولید ماشین های بافندگی
۱-۴-۵- عرضه
۱-۴-۶- افق سرمایه گذاری در ایران
۱-۴-۷- علل عدم سرمایه گذاری
۱-۵- مشکلات صنعت نساجی در حال حاضر از دیدگاه مدیران این صنعت
۱-۶- طبقه بندی مشکلات صنعت نساجی با توجه به نظریه فشارهای تجاری
۱-۷- بررسی و تجزیه و تحلیل فشارهای تجاری
۱-۷-۱- ورود قاچاق پاچه به کشور
۱-۷-۲- ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها
۱-۷-۳- اخذ عوارض و مالیات های متعدد و مکرر
۱-۷-۴- وجود قوانین ضد و نقیض
۱-۷-۵- پرسنل مازاد
۱-۷-۶- قیمت گران مواد اولیه
۱-۸- بررسی و تجزیه و تحلیل غشارهای تکنولوژیکی
۱-۸-۱- کهنگی و قدمت ماشن آلات
۱-۸-۲- عدم توان رقابت با کالاهای خارجی
۱-۸-۳- عدم تناسب تکنولوژی کارخانه ها با فرهنگ مدخواهی و سیستم سفارشی
۱-۸-۴- عدم وجود طراحان و بخش طراحی کارآ
۲- تجهیزات و ماشین آلات نساجی
۲-۱- نگاهی به آمار ماشن آلات نساجی در جهان
۲-۱-۱- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده در سالهای ۲۰۰۱-۱۹۹۲
میلادی و نصب شده در سال ۲۰۰۰ میلادی به کشورهای مختلف جهان
۲-۱-۲- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده به قاره های مختلف
در سال ۲۰۰۱ میلادی
۲-۱-۳- آکار ماشین آلات کشباف تخت حمل شده در سال
۲۰۰۱ میلادی به نقاط مختلف جهان
۲-۲- نتیجه گیری
۳- مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی تولید ایران و وارداتی
۳-۱- یکنواختی نخ در بهبود صنایع نساجی
۳-۱-۱- تعریف
۳-۱-۲- اهمیت یکنواختی
۳-۱-۳- دسته بندی نایکنواختی
۳-۱-۳-۱- عیوب متناوب
۳-۱-۳-۲- عیوب نامتناوب
۳-۱-۴- تاثیرات نایکنواختی
۳-۱-۴-۱- اثرات نایکنواختی بر خواص نخ
۳-۱-۴-۲- تاثیر یکنواختی بر عملکرد پروسه تبدیل نخ به پارچه
۳-۱-۴-۲-۱- بوبین پیچی
۳-۱-۴-۲-۲- چله کشی
۳-۱-۴-۲-۳- آهار
۳-۱-۴-۲-۴- بافندگی
۳-۱-۴-۳- تاثیر یکنواختی بر کیفیت پارچه
۳-۱-۵- عوامل ایجاد کننده نایکنواختی
۳-۱-۵-۱- مواد اولیه
۳-۱-۵-۲- مراحل ریسندگی
۳-۲- مشکلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجی داخلی
۳-۲-۱- واردات پنبه ضربه ای به تولید داخلی یا حمایت از نساجی؟!
۳-۲-۲- وضعیت نابسامان پنبه ایران
۳-۲-۳- بررسی موانع و مشکلات و چالشهای وضع موجود
۳-۲-۳-۱- شواهدی از مشکلات کشت پنبه
۳-۲-۳-۲- علل بروز مشکلات کشت پنبه در کشور
۳-۲-۳-۲-۱- علل اقتصادی
۳-۲-۳-۲-۲- رشد بی رویه تولید و واردات الیاف مصنوعی
۳-۲-۳-۲-۳- واردات پنیه و الیاف پنبه ای
۳-۲-۳-۲-۴- کوچک شدن قطعات زراعی پنبه به ویژه در استان گلستان
۳-۲-۳-۲-۵- عقب نشینی محصول پنبه از اراضی
۳-۲-۳-۲-۶- بالا بودن هزینه برداشت وش توسط کارگر
۳-۳- بررسی تولید و واردات مواد اولیه طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۷۶
۳-۴- آمار و اطلاعات پشم و اهمیت آن در ایران
منابع

تاریخچه صنعت نساجی در ایران
صنعت نساجی در ایران از دیرباز به سبب ضرورت مصرف و کاربرد وسیع آن مورد توجه خاص بوده و در طول تاریخ کشورمان فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده است. در زمان اشکانیان ایرانیان به تحول جدیدی دست یافتند و در پرورش کرم ابریشم و تولید پارچه های ابریشیمی به طریقی همت گماردند که اکثریت ابریشم های تولید چین را از آن کشور خریداری می نمودند و جهت تولید پارچه به ایران می آوردند و پارچه هایی با طرح ها و نقوش بسیار زیبا تولید و به دنیا عرضه می کردند.
شکوفایی صنعت تولید پارچه های مخمل در کاشان و یزد در دوره اشکانیان و عرضه آن به جهان خصوصاً اروپا قسمت دیگری از تاریخ پرشکوه صنعت نساجی ایران است که صنعتگر ایرانی را قانع نکرده و همچنان به دنبال نوآوری و تسخیر بازارهای جهانی بوده است.
اوج صنعت نساجی را در تاریخ ایران زمین، هنرمندان دوره سلجوقی و صفوی رقم زدند و در زمان شاه عباس صفوی تولیدات بی نظیری آفریده شد و پارچه های زربافت ایرانی از شهرت جهانی برخوردار گردید.
در دوران اخیر نیز صنعت نساجی در ایران نقش موثر و تعیین کننده ای در کشور ایفا نموده است. اولین کارخانه نساجی در ایران در سال ۱۲۸۱ شمسی دقیقاً یکصد یک سال پیش به وسیله صنیع الدوله در تهران و دومین کارخانه در سال ۱۲۸۸ توسط شخصی بنام حاج آقا رحیمی در تبریز ایجاد گردید. در فاصله سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ به سبب سود سرشار دوکارخانه قبلی و تاییدات دولت، به سرعت برشمار کارخانجات در ایران افزوده شد و جمعاً در این دوره ۴۰ کارخانه نساجی دائر کردید که قسمتی از احتیاجات مملکت را تامین نمود.
۱-۲- مشکلات و بحران در صنعت نساجی
سیاست های حمایت از صنایع داخلی، استراتژی جایگزینی تولیدات داخلی با خارجی که به دنباله استراتژی صنعتی شدن کشور در دهه ۴۰ بوده و تاکید بر سودآوری هرچه بیشتر توسط صاحبان صنایع و مجامع شرکت ها که عمدتاً دولتی و یا تحت پوشش دولت می باشند و یکه تازی در عرصه های بی رقیب و سودآوری مناسب، مدیران و صاحبان صنایع را به ادامه این راه وسوسه نمود و از توسعه و بازسازی غافل نمود و امروزه که به ناگهان به منظور لبیک گفتن به بازار جهانی و به عبارتی تسلیم محض در برابر W.T.O و سیاست های دیکته شده تجارت جهانی با یک اولتیماتوم و بدون تهیه طرح نوین صنعتی،‌عقب گرد نمود و استراتژی رقابت و درهای باز توسط دولت جایگزین گردیده، در مدت کوتاهی شاهد رکود و سردرگمی در تمامی صنایع کشور از جمله صنعت نساجی می باشیم. علاوه بر آن تولیدات انبوه کشورهای ترکیه و پاکستان و آسیای جنوب شرقی که به دلایل رکود اقتصاد جهانی، بازارشان را در اروپا و آمریکا از دست داده و دچار مشکل کاهش فروش شده اند برای یافتن بازارهایی جدید با قیمت های بسیار نازل و کیفیت مناسب به بازارهای نزدیک از جمله کشور ما حمله ور شده و قسمتی از بحران صنعت خود را به کشورهای مجاور خود انتقال دادند و به این ترتیب بحران صنعت نساجی در کشور ما تشدید شده است.
ضربه در صنعت نساجی کشورمان با قدمت یک صد ساله و عمر متوسط ۳۰ ساله کارخانجاتش که فاقد هرگونه سخت افزار و نرم افزار نوین صنعتی است آنچنان کشتی اش به گل نشسته و مقاومت خود را از دست داده که تنها اندیشه غالب، نجات سرنشینانش می باشد، کارخانجات تعطیل می گردند، کارگران بیکار می شوند و بازارهای مصرف با سرعت توسط کالاهای خارجی تسخیر می شود و بدین ترتیب ضربه پذیر بودن صنعت نساجی به اثبات می رسد.

دانلود پروژه صنعت نساجی

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات