Download Project Test naming nouns and verbs
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه تست نامیدن اسامی و افعال

دانلود پروژه تست نامیدن اسامی و افعال

Download Project Test naming nouns and verbs

—————————————————————–

بیان مسأله
از آن جائیکه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت آفازی، آنومی یا نام پریشی است، نیاز به یک آزمون استاندارد در این زمینه (به طور خاص) احساس می‌شود. از این رو هدف ما از تهیه تست مذکور، فراهم کردن منبعی برای تمرینات بالینی، تحقیقات آفازی و همچنین تحقیقات روان – زبان شناختی می‌باشد. بعلاوه از آنجا که بیشتر تست‌های به کار برده شده در این زمینه بر نامیدن اسامی تأکید دارند، در تمرینات بالینی به نوعی، نیاز به ارزیابی کاملتر شناخت فعل احساس می‌شود و تأکید بر طراحی درمانهایی وجود دارد که بطور خاص، نقایص فعلی را مورد توجه قرار می‌دهند.

 کاربرد‌های عمومی
در تحقیقات روان زبانشناختی که روی افراد بزرگسال انجام می‌شود ممکن است از داده‌هایی استفاده شود که با نظام بازنمائی ذهنی اسامی و افعال در واژگان ارتباط دارند. یعنی که به کاربردن الگوهایی از قبیل: تصاویر متحرک (انیمیشن)، نامیدن واژگان مکتوب، تکالیف قضاوت واژگانی مطالعات اولیه و … . همچنین
موارد هماهنگ شده در مجموعه برای مطالعات تصویربرداری مغزی در گروه بیماران آفازی و افراد غیر آسیب مغزی مفید خواهد بود.
 تعریف مفاهیم
مسیرهای درونداد: وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات مورد توجه شامل: موضوعات شنیداری، کلامی، نوشتاری، بینایی و حالات
مسیرهای برونداد: شامل گفتار، نوشتار و حالات می‌باشد.
آسیب‌های معنایی در مقوله خاص (ویژه): آشفتگی در درک یا تولید مقوله‌های معنایی انتخابی، همراه با عملکرد حفظ شده در دیگر مقوله‌ها.
سیستم واژگانی: مجموعه پیچیده و پراکنده‌ای از مکانیسم‌های حفظ بازنمائی برای کلمات، اسامی و افعال آشنا و نیز پردازش‌های لازم جهت کدشکنی و کدسازی محرکهای ناآشنا.
 مقدمه
در سخن گفتن، بازیابی واژگانی بعنوان یک فرآیند رقابتی عمل می‌کند و این امر با تعیین میزان تأثیری که بافت معنایی در نامیدن تصویر و واژه بر جای می‌گذارد، محقق می‌شود.
در تست‌ها و آزمونهای انجام شده در این زمینه، مشخص شده، زمانیکه طبقات معنایی آیتم‌ها مشابه هستند، مدت زمان نامیدن تصویر به مراتب طولانی‌تر از زمانی است که مضمون آیتم‌ها از طبقات مختلف هستند.
در حالیکه اگر این آیتم‌ها در بافت معنایی نامیده شوند، نتایج معکوسی حاصل می‌گردد. یعنی در بافتی که آیتم‌ها از طبقات مشابه هستند، نامگذاری این آیتم‌ها در مدت زمان کوتاهتری صورت می‌گیرد.
بطور کلی این یافته‌ها، مهر تأییدی بر این ادعا هستند که در فرآیند سخن گفتن، تأثیر مداخله‌ای بافت معنایی، رقابتی را در فرآیند بازیابی ورودیهای واژگانی نشان می‌دهد. روانشناسان در پرداختن به سازمانبندی حافظه واژگانی، اغلب به سازمانبندی اسامی موجود در ذهنشان تمایل بیشتری نشان می‌دهند.
آسیب‌ها
– آسیب‌های سطح بازشناسی
این آسیب‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. آسیب‌های دسته اول به بازنمائی‌های بینائی وارد می‌شود و دسته‌ دوم، آسیبهایی هستند که بر بازنمائی شنیداری یا طبق مدل آسیب، به درونداد واجی وارد می‌گردد.
از آسیب‌های دسته نخست می‌توان به آسیبهای وارد بر مکانیسم بازنمائیهای شیء مشاهده شده اشاره کرد، که بر اجرای تکالیف واژگانی که نیازمند پردازش بینایی هستند، تأثیر خواهد گذاشت. برای مثال در آزمون کلینیکی ممکن است بیماران در نامیدن تصاویر آسیب دیده باشند، در نتیجه این افراد در تکالیف مربوط به جور کردن کلمه با تصویر در آزمون درک، مشکل خواهند داشت. در مقابل، همان بیمار ممکن است در پاسخ به دیگر دروندادهای حسی از قبیل؛ تعاریف گفتاری، جور کردن کلمه با کلمه قادر به نامیدن باشد.
اختلال در پردازش‌های بینایی اولیه ، پیش از فعال سازی بازنمائی‌های شیء قابل دیدن ، در شکل‌گیری یک مفهوم برای شیء دیده شده دخالت می‌کند و در عین حال ممکن است به اشکال ادراکی یا یکپارچگی آگنوزی بینایی منجر گردد. این بیماران که تیز حسی یا ادراک بینایی مناسبی دارند ممکن است قادر به کپی کردن یک نقاشی خطی یا حتی جور کردن نقاشی‌های ساده نباشند.
موارد کاربردی مجموعه
در تحقیقات روان – زبانشناختی که روی افراد بزرگسال انجام می‌شود، ممکن است داده‌هایی به کار گرفته شود که با نظام بازنمایی ذهنی اسامی و افعال در واژگان ارتباط دارند. بعبارتی از الگوهایی چون تصاویر متحرک، نامیدن واژگان مکتوب، تکالیف قضاوت واژگانی، مطالعات اولیه و غیره استفاده می‌شود. همچنین موارد هماهنگ شده در مجموعه برای مطالعات تصویر برداری مغزی در هر دو گروه بیماران زبان پریش و افراد بدون آسیب مغزی مفید خواهد بود. در تحقیقی که بر روی بالغین مبتلا به آسیب زبانی انجام می‌شود می‌توان از تصاویر و برچسب‌های کلامی مکتوب در نامیدن تصاویر، خواندن، نوشتن دیکته و تکرار استفاده کرد. این موارد به آسانی برای استفاده بعنوان یک تست ادراکی و همچنین در تکالیف تحقیقی تصویر- کلمه تطبیق می‌یابند.
از آن جائیکه امکان استفاده از داده‌های یکسان در مدالیته‌های مختلف وجود دارد، این مجموعه قادر خواهد بود تا نشانه‌ای از وجود کمبودهای مدالیته خاص در اسامی و افعال را فراهم سازد.
در این مجموعه می‌توان آیتم‌های اسامی را در طبقات معنایی از قبیل حیوانات، آیتم‌های غذایی و مشاغل گروهبندی کرد و بمنظور آشکار ساختن نقایص در نامیدن طبقات ویژه مورد استفاده قرار داد. شمار زیادی از آیتم‌های موجود در این مجموعه در جهت رسیدن به اهداف ارزیابی بالینی مؤثر خواهند بود. برای مثال تصاویر اسامی و افعال ممکن است به مجموعه‌ای از آیتم‌ها تقسیم شوند که برخی از آنها معرفی شده و برخی معرفی نمی‌شوند.

دانلود پروژه تست نامیدن اسامی و افعال

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات