Download Project Sun in the Qur'an
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه خورشید در قرآن

دانلود پروژه خورشید در قرآن

Download Project Sun in the Qur’an

—————————————————

فهرست مطالب
عنوان
تعریف موضوع
پیشینه تحقیق
سئوالهای اصلی تحقیق
سئوالهای فرعی
اهمیت مسئله
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی
روش تحقیق
محدودیتهای تحقیق
چکیده
مقدمه
فصل اول: تفسیر علمی قرآن و دیدگاههای مختلف در مورد قرآن
تاریخچه اجمالی انطباق قرآن با علوم تجربی و اعجاز علمی
معنای اصطلاحی تفسیر علمی (انطباق قرآن با علوم تجربی)
پیشینه تاریخی تفسیر علمی در غرب
پیشینه تاریخی تفسیر علمی در اسلام
تفسیر علمی دریک قرن اخیر و علل گسترش آن
ردیابی تفسیر علمی در تفاسیر شیعه و اهل سنت
انگیزه های روی آوری مفسران به علم گرایی افراطی.
جریان زیادی روی و میانه روی در تفسیر علمی و ویژگیهای آن
اقسام تفسیر علمی
الف: اقسام تفسیر براساس هدف مفسر
ب: اقسام تفسیر علمی از جهت شکل و شیوه
معیارهای تفسیر علمی معتبر
آثار مثبت و منفی تفسیر علمی (بررسی دیدگاههای مخالفین و موافقین تفسیر علمی)
فصل دوم:خورشید در قرآن
نگاهی گذرا به تاریخچه مطالعات در مورد خورشید
بررسی آیات قرآن در مورد خورشید
بررسی نکات تفسیری در مورد آیات مربوط به خورشید
فصل سوم: خورشید: تولد ، حرکت و مرگ
ساختمان و ویژگیهای خورشید
حرکت خورشید
چرخه زندگی خورشید (زیستگرد خورشید)
نتیجه کلی
فهرست منابع
تعریف موضوع:
تحقیق با عنوان خورشید در قرآن را شاید بتوان موضوعی فیزیکی قرآنی نامید. زیرا در این مجموعه، وضعیت فیزیکی و یا شیمیایی خورشید و نحوه حرکت آن بررسی شده و پس از قطعیت رسیدن کامل این علوم تجربی با قرآن تطبیق داده می شود.
پیشینه تحقیق:
تحقیق در زمینه خورشید در حقیقت پیشینه ای چند هزارساله دارد و تنها قرآن نیست که بدان اشاره داشته است از بطلمیوس گرفته تا کوپرنیک ، گا لیله، کپلر و … همه و همه به نحوی خورشید را از جهات مختلف مورد کنکاش قرار داده اند و جالب اینکه قرآن کریم پیش از همه این جنجالها موضع محکم خود را در هزار و اندی سال پیش به همگان عرضه داشته است و اکثر دانشمندان امروزی یافته های علمی خود را به قرآن استناد می کنند.
سوالهای اصلی تحقیق:
۱- کدامیک از آیات قرآن با یافته های قطعی علوم تجربی منطبق است؟
۲- چند نوع حرکت را می توان برای خورشید در نظر گرفت؟
۳- سرانجام خورشیدی که چند میلیون سال از عمر آن می گذرد چه می شود؟
سوالهای فرعی تحقیق:
۱- در چه مواردی انطباق قرآن با علوم تجربی اعجاز علمی را ثابت می کند؟
۲- آیا غیر از این حرکاتی که در قرآن برای خورشید در نظر گرفته شده می توان خورشید را دارای حرکت نوع چهارمی دانست؟
۳- مواردی که علوم روز در مورد حرکت و آتیه خورشید بدان اشاره میکند تا چه حد قابل انطباق و استناد به قرآن است؟
چکیده:
این تحقیق از سه بخش اصلی، تشکیل شده است فصل اول که با نام تفسیر علمی و دیدگاههای مختلف در مورد آنست زیر مجموعه هایی چون تاریخچه اجمالی انطباق قرآن با علوم تجربی، پیشینه تاریخی علمی اسلامی و درغرب و علل گسترش آن و علم گرایی افراطی وتعادلی، معیارها و انواع تفسیر علمی معتبر و همچنین آثار مثبت و منفی آن بررسی می‎شود. دراین فصل اگر ما بتوانیم تفسیر علمی معتبرو غیرمعتبررا از هم تشخیص دهیم راهی بس بزرگ را در راه رسیدن به تفسیر علمی که خلوص آن از خلط حوزه علم و دین جلوگیری خواهد کرد خواهیم پیمود، علاوه بر این در این فصل با چند نوع تفسیر علمی که توانسته اند بطور صحیح از انطباق ناصحیح قرآن با علوم تجربی روز جلوگیری کنند آشنا خواهیم شد.

دانلود پروژه خورشید در قرآن

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات