Download Project Rights of the Child in the Quran and Sunnah
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه حقوق کودک در قرآن و سنت

دانلود پروژه حقوق کودک در قرآن و سنت

 Download Project Rights of the Child in the Quran and Sunnah

——————————————————————————–

فهرست مطالب
عنوان
کلیات
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت مسأله
سؤال اصلی تحقیق
سؤال فرعی تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
چکیده تحقیق
اعتذار
فصل اول :  ایام کودکی، اهمیت انعقاد نطفه، ولادت و احکام آن
گفتار اول :  مفهوم کودکی
مفهوم اولاد
مفهوم نسب
گفتار دوم  : ایام کودکی در حقوق اسلام
شروع کودکی در حقوق اسلام
پایان کودکی در حقوق اسلام
گفتار سوم : ملاک کودکی در حقوق ایران
شروع کودکی
پایان کودکی
اماره رشد و اثرات مترتب آن
گفتار چهارم  :حدود سنی لازم به تفکیک موارد
سن ازدواج
سن کار
سن اعمال کیفر و مجازات
گفتار پنجم : اهمیت انعقاد نطفه
نسل پاک
مستحبات
مکروهات
گفتار ششم ۱ : تولد و احکام ولادت
فرزند متعلق به کیست؟
حقوق اولیه فرزندان
۲ : مراسم اسلامی در زمان ولادت
غسل مولود
اذان و اقامه
مراسم تحنیک
تسمیه
فصل دوم :  حقوق کودک در قانون مدنی
گفتار اول : ثبت ولادت
اشخاصیکه مکلف به اعلام ولادت هستند
نحوه ثبت ولادت
ثبت ولادت اطفالی که والدین آنها قانوناً ازدواج نکرده اند
گفتار دوم : نگهداری و تربیت کودک
شیر دادن طفل
آداب و احکام رضاع
گفتار سوم   :حضانت
تعریف حضانت
تغذیه طفل
حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است
حضانت حق مشترک والدین
حدود حضانت در ابوین
حضانت جد پدری
حضانت طفل در صورت فوت ابوین
شروط حضانت
گفتار چهارم  :موانع در حضانت
ضمانت اجرا در حضانت
اعاده حق حضانت
عوامل سقوط حضانت
وجوب رعایت حضانت
گفتار پنجم : نفقه از ناحیه والدین
مفهوم نفقه
نفقه از ناحیه والدین
نفقه فرزند از دیدگاه فقهای امامیه
گفتار ششم : ولایت
مفهوم ولایت
ولایت از ناحیه پدر و جد پدری
فصل سوم : حقوق کودک در آیات و روایات
گفتار اول حقوق کودک از نگاه قرآن
نظر اسلام درباره فرزندان
محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها
حق تربیت
حق و طلب فرزند
تعلیم احکام دینی
تکلیف و مسئولیت والدین
فرزندان شایسته تربیت کنیم
در انجام وظائف پدری
نکته ای در انجام وظائف پدر
مسئولیت مادری
نقش معنوی مادر
گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه روایات ائمه معصومین
حقوق کودک در هنگام خردسالی
ابراز محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها
احترام به فرزند
حق فرزند
تعلیم و تربیت فرزند
گفتار سوم : رعایت آداب و اخلاق در فرزندان
۱ : از کودکی تا بلوغ
حقوق کودک
پاکدامنی و عفت
عبادات تمرینی
آداب اخلاقی فرزند از راه تشویق و تنبیه
مراحل تربیت
مدرسه و تعلیم (معلم)
۲ : رابطه والدین با فرزندان
روابط رفتار با فرزندان
تربیت صحیح فرزندان
حقوق فرزند از نظر امام علی (ع) و امام سجاد (ع)
حقوق فرزند از نظر فقهاء
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مقدمه:
پروردگارا سپاس و ستایش ترا است که با قلم قدرت، جامعه بشری را به زیور علم و دانش آراستی و انسانیت را در زیر لوای فرهنگ و معارف، تعالی بخشیدی.
درود بی پایان و تحیّات پیوسته بر رسول و فرستاده گرامی تو حضرت محمد بن عبدا… (ص) و خاندان ارجمندش که سراسر عمر، مساعی خود را جهت تعلیم و ارشاد جوامع بشری- بدون هیچ وقفه- مصروف داشتند و آنی از روشنگری و ایجاد بینش دینی باز نماندند.
بی تردید خلقت همه موجودات جهان آفرینش، بر مبنای تغییر و تحول نهاده شده است. انسان نیز در تمام دوران زندگی خود، دستخوش تغییرات مداوم است.
نطفه, جنین , نوزاد, کودک , نوجوان, جوان بزرگسال و پیر، که هر یک از این مراحل متأثر از مرحله قبل و مؤثر در مرحله بعد است. در کلام الهی بر این مطلب اشاره شده است. انسان بیشتر عادات زندگی خود را در دوران کودکی کسب می کند و تقریباً در این مرحله که کیفیت سازگاری با محیط را فرا می گیرد تا آنجا که تمام مکاتب روان شناسی در این باره توافق دارند که دوران شیر خوارگی و کودکی، در تعیین و شکل دادن رفتار و رشد، منش آینده دارای اهمیت فوق العاده ای است.
توجه به کودک و عالم کودکی، آن چنان در قرن معاصر فزونی یافته است که برخی از مربیان بزرگ پیشگویی کرده اند که این قرن «قرن کودک» خواهد بود.
پیشینه تحقیق :
در تدوین این رساله تا آنجا که حوصله و فرصت اجازه می داد سعی شده است مطالب موردنیاز و اساسی به طور صحیح و جامع جمع آوری شود، و از طرفی به علت گستردگی و پراکندگی موضوعات و عناوین اختیار شده در قالب موضوعات حقوقی فرزندان بنا بر تفحّص و تتبّعی که در لابه لای متون گوناگون انجام داده ام، به چنین موضوع مدوّن با جامعیت فصول موردنیاز برخورد نکرده ام. آنچه که بیشتر در کتب فقهی و دیگر کتابها مشهود است، احکام اولاد در مدخل کتاب نکاح است که دربرگیرنده بعض از احکام فرزند می باشد از جمله، دوران حمل، تولد و احکام ولادت، حضانت، الحاق ولد و آداب رضاع، و این مباحث را می توان در کتب : اللمعه (شهید اول)، الروضه (شهید ثانی)، الشرایع (محقق حلّی)، القواعد (علامه حلی)، تبصره المتعلمین (علامه حلی)، عروه الوثقی (سید محمد کاظم یزدی)، تحریر الوسیله (امام ره) و … یافت.
مفهوم کودکی
از نقطه نظر لغوی کلمات کودک، صغیر، بچه، صبی لغات مترادفی هستند که به یک دوره سنی خاص اطلاق می شوند.
در زبان فارسی کودک به معنای کوچک و همچنین به فرزندی که به حد بلوغ شرعی نرسیده اعم از اینکه دختر باشد یا پسر، استعمال شده است.
در اصطلاح حقوقی کودک یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سنی به رشد طبیعی و نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.
مفهوم اولاد
اولاد جمع ولد به معنی فرزند، این کلمه به دو مفهوم عام و خاص به کار می رود، عام شامل تمام کسانی است که از نسل شخص به طور مستقیم به وجود آمده اند خواه بی واسطه باشد یا باواسطه، در این معنی خانواده های شخص نیز هر اندازه پائین برود، در زمره اولاد است. اما به معنی خاص به کسانی گفته می شود که بی واسطه از نسل شخص به وجود آمده اند.
در کتاب هشتم قانون مدنی کلمه اولاد به معنای خاص آن به کار رفته است، زیرا جز در مورد اتفاق اقارب و ولایت جد پدری، مقصود تنظیم روابط پدر و مادر و فرزندان ایشان در خانواده است و نیز درباره معنی خاص اولاد، در قانون مدنی و فقه «اولاد» به اطفالی گفته می شود که دارای نسب مشروع نیستند یا پدر و مادر طبیعی خود نسبتی ندارند و نمی توان آنها را «ولد» یا «فرزند» نامید.

شروع کودکی در حقوق اسلام
در ارتباط با زمان شروع کودکی در هیچیک از آیات و رویات تصریح خاصی به عمل نیامده بلکه این مطلب را باید با تأمل در نصوص مربوطه استنباط نمود.
اصولاً اسلام از زمان انعقاد نطفه برای آن اعتبار قائل شده و حتی در این زمینه احکام جزائی ذوالمراتبی را مقرر داشته است و بدین ترتیب از لحظه انعقاد نطفه حمایت شده است چنانکه در کتب فقهی مذکور است و این حمایتها عیناً در قوانین موضوعه ایران که از فقه امامیه نشأت گرفته است منعکس شده است.
از زمان انعقاد نطفه، کودکی آغاز شده است اگر چه قبل از دمیدن روح باشد، چرا که نطفه از زمان انعقاد قابلیت دمیدن روح را یافته و به اصطلاح یک انسان بالقوه است.
سن ازدواج
سن رشد و سن ازدواج لزوماً نباید یکسان باشد زیرا غالباً افراد قبل از رسیدن به سن رشد آمادگی و قابلیت جسمی لازم را برای ازدواج پیدا می کنند. این امری است که در تحقیقات یونسکو به آن نیز اشاره شده است. به عنوان مثال در ایتالیا که سن رشد ۲۱ سالگی است سن ازدواج برای پسران ۱۶ سالگی و برای دختران ۱۴ سالگی مقرر شده است.
در قرآن کریم به سن خاصی به عنوان سن ازدواج اشاره نشده است. و در فقه نیز نظرات مختلفی است یکی از اساتید در این زمینه می فرماید: «با بررسی هایی که به عمل آورده ام به این نتیجه رسیده ام که منظور از بلوغ در اسلام بلوغ جنسی است یعنی رسیدن پسر و دختر به سنی که قوای تناسلی آنان به حد کمال رسیده باشد و به طور طبیعی بتوانند تولید مثل کنند …بنابراین سنین گفته شده در فقه بالا درباره زمان بلوغ موضوعیت نداشته بلکه می تواند اماره ای برای بلوغ باشد.»
در حقوق موضوعه ایران سن ازدواج تعیین شده است در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق. م آمده است «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.»
و در ماده ۱۰۴۱ ق. م آمده است که «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.» که مفهوم مخالف آن عدم ممنوعیت نکاح پس از رسیدن به سن بلوغ است با این توضیح که قبل از رسیدن به سن بلوغ هم می توان ازدواج کرد در همین راستا تبصره ماده ۱۰۴۱ ق. م می گوید «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه.»

نسل پاک
هر مرد و زن مسلمان به عنوان والدین فرزند که با هم زندگی مشترک، را تشکیل می دهند به طور طبیعی خواهان نسل سالم و صالح هستند و این نیاز به رعایت شرایط و نیز دعا و مطالبه از جانب فضل پروردگار را به همراه دارد، منادیان وحی و ائمه (ع) در این باره به ما آموزش داده اند که برای به وجود آمدن نسل پاک باید دعا کرد و خاضعانه و عاجزانه از درگاه ربوبی تقاضای اولاد صالح را نمود.
مسلماً اگر پدر و مادر علاقمند به سعادت خود در دنیا و آخرت هستند باید برای سلامت و عاقبت به خیری فرزندان و کودکان خویش دعا کنند و شرایط لازم را برای فراهم نمودن نسل صالح ایجاد نمایند، این یکی از حقوق والدین نسبت به فرزندان خویش می باشد.
«هنالِکَ دَعَا زکریّا ربَّه، قالَ ربِّ هَبْ لی من لَدُنْکَ طَیّبه إنّکَ سمیعُ الدّعاء»
در این هنگام زکریا پروردگار خویش را بخواند، گفت پروردگارا مرا از جانب خویش فرزندی پاکیزه بخش که شنوای دعائی.
امام سجاد (ع) در یکی از فرازهای دعای خویش برای فرزندانش چنین می فرماید:
«اللهم و من علی ببقاء ولدی و باصلاحهم و بامتاعی بهم و اجعلهم اَبراراً اتقیاء بُصَراء سامعین مطیعین لک»
بار خدایا بر من منت بگذار بماندن فرزندانم، و به شایسته گردانیدن ایشان برای من از ایشان آنها را از جمله نیکوکاران و پرهیزکاران و بینایان (راه حق) و شنوندگان (سخن حق) و فرمانبران خودت قرار ده.

دانلود پروژه حقوق کودک در قرآن و سنت

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات