Download project psychology
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه روانشناسی

دانلود پروژه روانشناسی

Download project psychology

———————————————

مقدمه:
هرکس با فردی ملاقات می کند که به طور تحمل ناپذیر خودخواه و متکبر است، افرادی که در خیال پردازی ها نیروی خدایی مانند گم می‌شوند، مانند ثروت نامحدود، هوش بالا یا شهرت نابرابر به خودشان می چسبند. نه تنها معتقدند که بهتر از سایرین هستند، بلکه سایرین را نیز تحقیر و خوار می نمایند. آنها می درخشند و از ما این انتظار می‌رود که آنها را پرستش و تماشا کنیم. برای آنها باقی ما به سادگی کارگران زنبوری هستیم که از همه فرمانها باید اطاعت نماییم و ایده اصلی ما برای آنها ارزشمند نیست، آنها به طرح ها و تمایلات خود بسیار وابسته هستند. در تبادل افتخار رابطه با آنها، آنها معتقدند که ما باید هر گونه نیاز آنها را پیش بینی، و آنها را از هر گونه کار دنیوی دشوار معاف سازیم و همه باید به سختی برای شناسایی ایده های روشن و مبهم آنها کار کنند. آنها از روی عادت افراد را دچار شرم ساری می کنند. خود محوری آنها موجب بی تفاوتیشان نسبت به حقوق و رفاه، سایرین و قوانین اجتماعی می شود. برای توجیه عملکردشان، آنها به طور منطقی دلایلی را ارائه می دهند که این استعداد برتر خود و بی توجهی‌شان نسبت به سایرین را نشان دهند بنابراین خود را در بهترین موقعیت قرار دهند. آنها خیلی زود عصبانی و خشمناک می شوند.
فرهنگ و خودشیفتگی گرایی:
بدلیل آنکه فرهنگ های فردگرایی ارزش خودشناسایی را بر گروه شناسی ترجیح می دهند، خودشیفتگی آسیب شناختی به خوبی با آن شرایط فرهنگی متناسب است. اما چگونه ممکن است آن نشأت بگیرید و در یک جامعه مجموع بیان گردد؟ در یک فرهنگ فردی، خودشیفتگی هدیه خداوند به جهان محسوب می شود. در یک جامعه هواخواه و جمعی به هر حال اصول اجتماعی در زندگی خود شیفتگی در راستای گروه ترجیح داده می شود و در دسترس عموم نیست به عنوان مثال در اسپانیا در قرن ۱۵ ، این فرهنگ اجتماعی در ابتدا مخصوص مردان بود و ارثیه و ارزش خانوادگی محسوب می شد. پسر در حقیقت بعد از پدر دومین فرد خانواده، محسوب می شد. جای تعجب نیست که بسیاری فاتحان اسپانیایی که به جهان جدید وارد می شوند و در جستجوی شانس و بخت خود هستند از این قشر محسوب می گردند.
دیدگاه روان پویشی:
در قرن های بسیار گذشته خودشیفتگی یک تعریف روانشناسی ضمنی داشت. در ۱۸۹۸ Havelock Ellis یک روانپزشک انگلیسی از واژه‌ای شبیه نارسیوس (۱۹۸۶ Morrison,) در ارجاع به استمناء اضافی استفاده کرد که در آن افراد به خود ارضاعی می پردازند. Rank (1911) اولین نسخه تحلیل روانی را با توجه به خود شیفتگی چاپ کرد که به خود تحسینی مربوط بود (۱۹۷۰ Rulver,) . فروید تنها یک نسخه در ۱۹۱۴ درخصوص خودشیفتگی نوشت و آن را به عنوان یک سرمایه گذاری وابسته به شدت جنسی در خود مورد بحث قرار داد که در نهایت این روابط را به حد کمال می رساند. پرسش اصلی این است که چه کسی می تواند در این جهان تنها با خودش زندگی کند که فروید از آن به عنوان خودشیفتگی اولیه نام برد که می تواند تحسینی و تقدیری را برای وجود و شناسایی سایرین توسعه دهد.
درمان:
با سنجش نرمال تقویت ها، بیشتر خود شیفته ها اصول کافی برای بزرگ نمایی خود انگاره ایجاد می کنند و موجب می شوند تا آنها در جامعه قدری موفق تر عمل کنند بیشتر آنها خود را متقاعد می نمایند که نسبت به سایرین برتر هستند و افتخار و غرور آنها نقش دفاعی بیمار را رد می کند. بنابر آن خود شیفته ها بندرت آماده درمان می شوند. سایرین به دنبال بهترین دکترها می گردند، فردی خاص که آنها را درک کند. فرد دیگری بی اعتبار می شود. آنها به دنبال درمان به منظور یافتن آرامش و فرار از احساسات تهی بودن و بی فایدگی هستند تا خود را کامل کنند (۱۹۹۴ و Mcwilliams).
درمانگرها البته اهداف متفاوت دارند. خود شیفته ها در مقابل آزمایش های تشخیصی یا پرسش های کیفی درمانگر مقاومت می کنند. در عوض آنها فرض میکنند که درمانگر باید بداند که همه مشکلات آنها بدلیل محدودیتهای سایرین است. همانند هدف واقعی درمان، آنها باید یک فاصله سنجیده شده را از درمانگر حفظ کنند و هر گونه نظری که موجب نقص آنها می گردد را حذف سازند. در نتیجه درمانگر دچار نبردی برای کسب نتیجه می شود: چه کسی بیشتر در دیگری می تواند نفوذ کند؟بعضی ‌ها می روند و دیگر بر نمی گردند.

راهکارها و تکنیک ها:
به دلیل مشابه که درمان به همراه تناقض بود، آن اغلب دارای یک خط مناسب می‌باشد. مرحله اولیه درمان باید یک تعهد کاری قوی را ایجاد کند. الگوهای نادرست اتخاذی منجر به خاتمه می‌شود.
به عبارت دیگر درمان کافی و توجه برای تحریک آزمودنی به ادامه تغییر باید ایجاد شود. آرامش میانه از نشانه‌های افسردگی با بررسی دستیابی‌های گذشته بدست می‌آید و اینکه خود شیفته بتواند به خود توجه کند. به عبارت دیگر اگر درمانگر آزمودنی را بسیار تقویت کند، آنها ممکن است مانع تحریک و انگیزه واقعی شوند. خودشیفته معتقد است که به او ظلم شده است تنها این نشانه پدید می آید و آسیب‌شناختی شخصیتی حفظ شود.
از دیدگاه میان فردی، خود شیفته ها باید حسادت، خود بزرگ بین و تکبر خود را کاهش دهند بیان کرد که چنین افرادی نیازمند همدردی ثابت و صحیح هستند که تجربه درونی ناخوشایند آنها را بازتاب دهد. آنها اگر معتقد باشند که پاسخ‌های مطلوبی از سایدین دریافت می‌کنند ممکن است تغییر کنند. شناسایی آنچه باید احساسات تاکید کنند اساسی است. به عنوان مثال شناسایی به همراه احساسات عصبانیت وجود حسادت ناآگاهانه را نادیده می‌گیرد و موجب الگوی خود شیفته می‌شود.

دانلود پروژه روانشناسی

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات