Download project in the history of typography Iran and the world
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود پروژه تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

دانلود پروژه تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

دانلود پروژه تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

Download project in the history of typography Iran and the world

——————————————–

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول
۱-۱ مقدمه
۲-۱ کلیات تحقیق
۳-۱ اهداف و سوالات تحقیق
۴-۱ روش تحقیق
فصل دوم
گرافیک
۱-۲ تعریف گرافیک
۱-۱-۲ تعاریف گرافیک در منابع مختلف
۲-۲ تاریخچه ی گرافیک
۳-۲ حیطه های مختلف در طراحی گرافیک
۱-۳-۲ کاربرد تصویر سازی در گرافیک
۲-۳-۲ گرافیک و بسته بندی
۳-۳-۲ گرافیک طراحی جلد کتاب و نشریات
۴-۲ کاربرد طراحی گرافیک
۵-۲ هنری به نام گرافیک
فصل سوم
۱-۳ خلاقیت و ایده نگاری
۲-۳ تعریف خلاقیت
۳-۳ خلاقیت از دید روانشناسی
۴-۳ خصوصیات افراد خلاق
۵-۳ عوامل بازدارنده ی خلاقیت
۶-۳ تفکر انتقادی
۱-۶-۳ مراحل و اجزای تفکر انتقادی
۲-۶-۳ تفکر انتقادی و سوال هایی که به ما یاد می دهد
۷-۳ ابزارهای خلاقیت در آثار هنری خلاق
۸-۳ تفکر خلاق
۹-۳ راه های تقویت تفکر خلاق
۱۰-۳ عوامل موثر بر خلاقیت
۱۱-۳ راه های ایده یابی
۱۲-۳ بررسی ایده از زوایای مختلف
۱-۱۲-۳ شکار ایده ها
۲-۱۲-۳ ایده بکر
۳-۱۲-۳ به تصویر کشیدن ایده ها
۴-۱۲-۳ یک ایده خوب از کجا می آید
۱۳-۳ تقویت حس کنجکاوی
فصل چهارم-  پوستر، تجزیه و تحلیل پوستر و تاریخچه ای از تایپوگرافی
۱-۴ پوستر، تجزیه و تحلیل پوستر
۲-۴ تاریخچه مختصری از تایپوگرافی در ایران و جهان
فصل پنجم-گزارش و نتیجه گیری
گزارش کار عملی
نتیجه گیری
منابع

چکیده

ایده را به هر گونه جمع بندی یا نتیجه گیری یا تعمیم بر پایه علم، آگاهی عمومی، مبانی فلسفی و پیش فرض های عرضی ، تعبیر می کنند. علاوه بر این در تعاریف، ایده را به گونه ای دسته بندی و تعبیر می کنند که این ویژگی ها را در بر داشته باشد:
۱٫ خلاق ۲٫ نوآورانه ۳٫ مبتنی بر حل مسئله باشد.
در ادبیات ایده پردازی با این تعاریف روبرو می شوید: ایده پردازی، پیوند دقیقی با تفکر انتقادی دارد ، ایده پردازی بر نوعی خلاقیت و یاتفکر خلاق مبتنی است- ایده پردازی به هر حال باید همراه بانوعی مهارتها و توانمندیهایی باشد که از جمله آنها توانایی و مهارت بارش مغزی است. برای آشنایی بیشتر بامبانی مفهومی و نظری ایده و نیز چگونگی طراحی یک ایده، خوب باید با تفکر انتقادی و تفکر خلاق بیشتر آشنا شوید.

مقدمه
در آغاز به عنوان مقدمه در این پروژه اندیشه ی خود را به طرف خلاقیتها در هنر گرافیک و ایده های حاصله از آن معطوف کرده تا به یاری خدا در متن پروژه به طور کامل و مفصل به شرح آن پرداخته شود آنچه مسلم است خلاقیت فرآیند پیچیده و گسترده ای است که ایده هایی نو در دل دارد و سعی در قاعده مند کردن فرآیند خلاقانه تنها به جهت سهولت درادراک موضوع مورد بحث صورت می پذیرد. براستی در عمل خلاقانه تفکر و تعقل و نظام یافتن روابط؛ حضوری بلامنازع دارد و به عبارت دیگر فرآیند خلاقیت روندی قابل کنترل با مراحلی مشخص است و خلق یک اثر گرافیکی نتیجه تفکر و تعقل منضبط و دقیق است. در هنرهای کاربردی از جمله گرافیک الهام و شهود به ندرت رخ می دهد و باید توجه داشت که اندیشه و طرح های خلاقانه و گرافیکی در خلاء به حقیقت نمی پیوندد بلکه برای تحقق آن یک استراتژی معین لازم است. هنر گرافیک آینه شفافی از مسائل فرهنگی است و تمامی لحظات و زیر و بم های فکری و بومی جامعه را ثبت می کند بنابراین از مهمترین اسناد تصویری زمانی خویش است، اسنادی که هر یک به تنهایی راوی حکایتها و اسراری است که تنها با تامل و دقت در آن می توان به آن پی برد. براستی که یک ایده گرافیکی باید سرشار از اندیشه های جالب و قابل توجه باشد و در عین حال در بین هزاران آثار گرافیکی به عنوان برترین و نمونه ی کامل دیده و پسندیده شود.

دانلود پروژه تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات