Download Project Creating a shield against radiationآلودگی حاصل از مواد رادیواکتیو
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو

دانلود پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو

دانلود پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو

Download Project Creating a shield against radiation

—————————————————————–

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: فلسفه حفاظت در برابر اشعه
اثرات پرتوهای یونساز
اثرات قطعی
اثرات احتمالی
اصل ALARA
اثرات بیولوژیک پرتوها
عبور پرتوها از میان بافت بدن انسان
فصل دوم: منشأ پرتوهای یونساز
انرژی تابشی
فصل سوم: پرتوزایی
انواع واپاشی
واپاشی آلفا
واپاشی ۱۵
واپاشی ۱۵
پرتوهای گاما
گسیل ذره آلفا
گسیل بتا
تولید نوترون
فصل چهارم: دز سنجی تابش
دز جذب شده
فصل پنجم: توصیه هایی در مورد انتخاب مواد برای حفاظ
مواد مورد استفاده در حفاظ سازی
ماده حفاظ
حفاظ
فصل ششم: حفاظت در برابر تابش خارجی (اصول پایه)
فنون حفاظت در برابر تابش خارجی
زمان
فاصله
فصل هفتم: حفاظ گذاری
۱) حفاظ گذاری در برابر پرتوهای گاما
روشهای محاسبه ضخامت موانع اولیه
روش استفاده از HVL
روش استفاده از منحنیهای آماده
تعیین ضخامت موانع حفاظتی در دستگاههای استفاده کننده از مواد رادیواکتیو
۲) حفاظ گذاری در برابر پرتوهای X
حفاظ گذاری مولدهای پزشکی
حفاظ گذاری مولدهای غیرپزشکی
حفاظ گذاری ساختمانی
فاکتور بار کار دستگاه
فاکتور اشغال T
فاکتور استفاده U
تعیین ضخامت حفاظ در برابر پرتوهای اولیه
رابطه هم ارزی سرب و بتون
طراحی حفاظ فرعی
الف- محاسبه حفاظ پرتوهای پراکنده
ب- محاسبه حفاظ پرتوهای نشتی
ب-۱- لامپهای پرتو X تشخیصی
ب-۲- لامپهای پرتو X درمانی
۳) حفاظ ذرات بتا
برد ذرات بتا
ماده حفاظ ذرات بتا
ضخامت حفاظ ذرات بتا
حفاظ اشعه قرمزی
۴) حفاظ ذرات آلفا
ویژگیهای ذره آلفا و برخورد آن با ماده
رابطه برد- انرژی
۵) حفاظ گذاری در برابر پرتوهای نوترون
برخورد نوترونها با ماده
محاسبه حفاظ پرتوهای نوترون
برخورد نوترونها با ماده حفاظ
محاسبه ضخامت حفاظ
حفاظ در برابر تابش داخلی
خطر تابش داخلی
اصل کنترل
منابع
مقدمه
یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر در قرن بیستم کشف رادیواکتیویته و فعل و انفعالات هسته ای و خواص مختلف پرتوهاست که تاثیری ژرف در پیشرفت بشر داشته است. همزمان با این کشفها، موضوع اثرات پرتوها بر طبیعت، به ویژه موجودات زنده، مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و تأثیر آن بر روی نسل بشر موشکافانه بررسی شده است.
توسعه استفاده از انرژی هسته ای و نیز گسترش روزافزون بکارگیری پرتوهای هسته‌ای در صنایع- پزشکی- کشاورزی و دیگر زمینه ها، آگاهی هرچه بیشتر قشرهای جامعه را در مورد مبانی علمی این فنون، امکانات بهره گیری و خطرات بالقوه آنها ضروری می‌سازد.
علم فیزیک بهداشت در واقع حاصل تمامی این تحقیقات می‎باشد که بیانگر شناختی است از ماهیت پرتوهای یونیزاسیون، اثرات آنها بر انسان و طبیعت و روشهای صحیح استفاده از پرتوها و مواد رادیواکتیو و راههای چگونگی حفاظت فرد و محیط زیست در برابر این اثرات.
دنیایی که در آن زندگی می کنیم به طور طبیعی به مواد رادیواکتیو آلوده است. پولونیوم و رادیوم رادیواکتیو در استخوانهای ما موجودند. ماهیچه های ما حاوی کربن و پتاسیوم رادیواکتیو هستند و گازهای بی اثر و تریتیوم رادیواکتیو در ریه های ما وجود دارند. ما تحت بمباران تابشهای کیهانی از فضا و پرتوهایی قرار داریم که در زمین از مواد طبیعی و مصنوعی که هر روزه می خوریم و می نوشیم گسیل می‎شود.

فلسفه حفاظت در برابر اشعه
حفاظت انسان و محیط زیست در برابر اثرات زیانبار مواد و دستگاههای پرتوزا از طریق وضع قوانین و مقررات مربوطه و همچنین کنترل و نظارت بر رعایت آنها، علم فیزیک بهداشت نامیده می‎شود و حفاظت در برابر اشعه در واقع حرفه ای است که حفاظت انسان، محیط زیست و نسلهای آینده را در برابر اثرات بیولوژیکی پرتوها بر اساس اصول علمی تدوین شده در دانش فیزیک بهداشت بر عهده دارد.
اثرات قطعی
هنگامی که میزان دز دریافتی نسبتاً زیاد باشد اثرات قطعی پدیدار می گردند و سبب از بین رفتن تعداد زیادی از سلولهای بافتی می‎شوند. این امر ممکن است به از بین رفتن عملکرد اندامهای آسیب دیده نیز منجر گردد. همواره یک سطح آستانه دز وجود دارد که پایین تر از آن، اثرات قطعی بروز نمی نمایند. حال آنکه در بالاتر از سطح آستانه، با افزایش میزان پرتوگیری، شدت اثرات قطعی افزایش می یابد. حفاظت و ایمنی در برابر اثرات قطعی با پایین نگه داشتن دز در زیر آستانه تضمین می گردد.
اثرات احتمالی

در تمام سطوح پرتوگیری اتفاق می افتند، یکی از عواقب خطرناک اینگونه پرتوگیریها احتمال بروز سرطان می‎باشد که معمولاً چند سال بعد از پرتوگیری اولیه ممکن است آشکار شود. بروز اینگونه اثرات در یک شخص هم محتمل است و هم ممکن است که هرگز اتفاق نیافتد. لیکن با افزایش دز، احتمال وقوع آن بیشتر می‎شود. بروز اثرات اینگونه پرتوگیریها برای دزهای کم مقدار در یک شخص معین بعید است، لیکن در یک جمعیت پرتودیده با همان شرایط پرتوگیری احتمال بروز اثرات آن در کسر کوچکی از جمعیت بعید نمی باشد، بدین ترتیب چنین استنباط می‎شود که آستانه ای برای اثرات احتمالی و برای دزهای کم مقدار وجود ندارد و احتمال وقوع آن متناسب با میزان دز دریافتی می باشد، بنابراین هیچگونه سطح ایمنی دز برای پرتوگیریهای احتمالی وجود ندارد.
اثرات بیولوژیک پرتو
تمام پرتوهای یونساز مضر هستند! این پیش فرضی است که یک سیاست حفاظت در برابر پرتو را ضروری می سازد. اثرات مضر در دو دسته بزرگ قرار می گیرند: آثار بدنی یعنی آندسته از اثرات مضر که به شخص پرتو دیده صدمه می سازد و آثار ژنتیک که اثرات مضری در نسلهای آینده ایجاد می‌کنند.

دانلود پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات