Download Project Cost Accounting General اصل بهای تمام شده
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه کلیات حسابداری بهای تمام شده

دانلود پروژه کلیات حسابداری بهای تمام شده

Download Project Cost Accounting General

—————————————————————–

فهرست

فصل اول : مفاهیم حسابداری بهای تمام شده
حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی )
موارد کاربرد حسابداری بهای تمام شده
حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده
هزینه برای بهای تمام شده
تعریف زیان و تفاوت آن با هزینه
دستمزد و انواع آن
مواد و انواع آن
سر بار تولید
فصل دوم : روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده
فصل سوم : بهای تمام شده در مؤسسات خدماتی
اجزای بهای تمام شده خدمات
محاسبه بهای تمام شده خدمات و نقش آن در مدیریت
فصل چهارم: بهای تمام شده کالا در مؤسسات بازرگانی
نظام های بهای تمام شده در مؤسسات بازرگانی
نظام دائمی
نظام ادواری
محاسبه بهای تمام شده کالا
فصل پنجم : بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی – نظام اداری
معادله بهای تمام شده فروش رفته
صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده
روش ادواری بهای تمام شده
ـ نحوه گردش اقلام بهای تمام شده در روش ادواری
حسابهای دفتر کل در سیستم ادواری بهای تمام شده
ثبتهای لازم در یک دوره مالی
بستن حسابهای موقت درآمد و انواع هزینه های غیر تولیدی
فصل ششم :حسابداری مواد و بهای تمام شده آن
خرید مواد
نحوه ثبت خرید مواد در دفاتر
فصل هفتم :گردآوری اقلام بهای تمام شده دستمزد ( نیروی کار )
تعیین ساعات کار عوامل تولید
فصل هشتم :گردآوری اقلام بهای تمام شده

چکیده

– حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی )
آنچه که در کشور ما به عنوان حسابداری صنعتی خوانده می شود حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری و ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقدام بهای تمام شده سر و کار دارد .
۲ ـ موارد کاربرد حسابداری بهای تمام شده :
کاربرد اولیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده در تصمیم گیری ها و ارزیابی عملکردهای توسط مدیران است که در داخل ساختمان توسط مدیران به منظور ارزیابی فعالیتهای سازمان یا نیروی انسانی و یا به عنوان مبنای برای اتخاذ تصمیم بکار برده می شود .
۳ ـ حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده :
حسابداری مالی : با تهیه آن دسته از اطلاعات سر و کار دارد که برای استفاده کنندگان خارجی از مؤسسه نظیر سرمایه گذاران و بستانکاران و تحلیلگران مالی و اتحادیه های کارگری و علاقه مندان خارجی تهیه می شود .
حسابداری بهای تمام شده : با گردآوری و تحلیل اطللاعاتی در مورد بهای تمام شده کالا و خدمات مؤسسات سر و کار دارد که مورد استفاده مدیران مؤسسه در امر برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری واقع می شود .
روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده
گفتار ۱ : طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده محصول براساس عوامل و عناصر تشکیل دهنده محصول عناصر تشکیل دهنده محصول را می توان به ۲ گروه تقسیم کرد :
۱ ـ عواملی که مستقیماً در امر تولید نقش دارند همچون دستمزد مستقیم و مواد مستقیم و سایر اقلام که تولید کالا مستقیماً به آنها وابسته نیست ولی استفاده از آنها اجتناب ناپذیر است این دسته را سر بار تولید گویند که در فصل قبل توضیح داده شد .
مثال : فرض کنید شرکتی در طول یک دوره مالی معین اقلامی از بهای تمام شده به شرح زیر صرف تولید میز و صندلی کرده است .

دانلود پروژه کلیات حسابداری بهای تمام شده

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات