Download project comparison of mental health of students smokers and non-smokers
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » عمومی » آموزشی  » دانلود پروژه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد

Download project comparison of mental health of students smokers and non-smokers, Mashhad University

دانلود پروژه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد

Download project comparison of mental health of students smokers and non-smokers, Mashhad University

————————————————————————–

مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد
فهرست
فصل اول: کلیات    ۳
۱-۱ . مقدمه:    ۳
۱-۲ . بیان مسأله:    ۵
۱-۳٫  اهمیت و ضرورت تحقیق:    ۷
۱-۶ . تعریف اصطلاحات، مفاهیم کلیدی و متغیر ها:    ۱۳
۱-۶ -۱٫ تعاریف نظری:    ۱۳
۱-۶ -۱-۱٫ تعاریف اعتیاد    ۱۳
وابستگی به مواد(Substance dependence)    ۱۵
تفاوت عادت و اعتیاد    ۱۶
۱-۶ -۱-۲٫ پیشگیری چیست؟    ۱۸
۱-۶ -۱-۳٫ بهداشت روانی:    ۱۹
۱-۶ -۲٫ تعاریف عملیاتی:    ۱۹
۲-۱٫ موضع گیریهای نظری و یافتههای پژوهشی در خصوص اعتیاد به سیگار و سیگار    ۲۱
۲-۱-۱٫ دیدگاههای مربوط به سوء مصرف مواد    ۲۱
دیدگاه زیست شناختی و پزشکی    ۲۱
دیدگاه اجتماعی    ۲۲
دیدگاه روانتحلیلی    ۲۲
دیدگاههای یادگیری و شناختی- رفتاری    ۲۳
عوامل مخاطره آمیز    ۲۴
دوره نوجوانی و جوانی    ۲۵
ژنتیک    ۲۶
صفات شخصیتی    ۲۶
اختلالهای روانی    ۲۷
نگرش مثبت به مواد    ۲۷
موقعیتهای مخاطره آمیز فردی    ۲۷
تاثیر مواد بر فرد    ۲۸
عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی    ۲۸
عوامل مربوط به خانواده    ۲۹
عوامل خانوادگی :    ۳۰
ستیزه والدین:    ۳۳
رفاه اقتصادی خانواده :    ۳۴
در دسترس بودن موادمخدر :    ۳۴
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی:    ۳۵
بیکاری :    ۳۵
عوامل مربوط به دوستان    ۳۶
روش‌‌های مقابله با فشار همسالان    ۳۷
واکسیناسیون ذهنی    ۳۷
آموزش قاطعیت    ۳۸
آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی    ۳۸
عوامل مربوط به محیط آموزشی    ۳۹
عوامل مربوط به محل سکونت    ۳۹
عوامل مخاطره آمیز اجتماعی    ۴۰
مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی    ۴۱
کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی    ۴۲
عدم دسترسی به سیستمهای خدماتی، حمایتی، مشاوره ای و درمانی    ۴۲
۲-۱-۱٫ سیگار    ۴۳
۲-۱-۱-۱٫ مقدمه    ۴۳
۲-۱-۱-۲٫ تعریف    ۴۳
۲-۱-۱-۳٫ اپیدمیولوژی    ۴۴
۲-۱-۱-۴٫ سبب شناسی    ۴۵
اثرات نیکوتین بر بدن:    ۴۹
۲-۱-۱-۵ . درمان و ترک سیگار    ۵۲
تصمیم جدی برای ترک    ۵۲
خانواده درمانی:    ۶۰
ترک سیگار با تصوردرمانی:    ۶۱
۳-۱-۱٫ اعتیاد:    ۶۲
سوء مصرف مواد (substance abuse)    ۶۳
انواع مواد و شیو ههای مصرف    ۶۵
مواد افیونی کدامند؟    ۶۵
توتون:    ۶۷
تریاک :    ۶۷
هروئین:    ۶۹
چگونه کمک کنیم ؟    ۷۰
کدئین:    ۷۱
مرفین:    ۷۱
حشیش:    ۷۱
ماری جوانا:    ۷۴
کوکائین:    ۷۴
مواد توهم‌زا:    ۷۶
ال.اس.دی (LSD لیسرژیک اسید دی اتیل آمید) :    ۷۶
LSD از کجا میآید ؟    ۷۸
فن سیکلیدین (P.C.P):    ۸۰
آثار مصرف فن سیکلیدین    ۸۰
داروهایی که مصرف پزشکی دارند:    ۸۱
آمفتامین‌ها:    ۸۳
اکستاسی:    ۸۵
اثرات MDMA    ۹۱
الکل:    ۹۲
عوارض مصرف طولانی الکل    ۹۳
علائم ترک:    ۹۳
استروئیدها    ۹۴
مواد استنشاقی :    ۹۵
آثار مصرف مواد استنشاقی:    ۹۵
عوارض مصرف طولانی مواد استنشاقی    ۹۶
آشنایی با ابزار مصرف مواد    ۹۶
عوامل خطر ساز و محافظت کننده در سوء مصرف و وابستگی به مواد    ۹۹
چه افرادی مستعد اعتیاد به سیگار هستند؟    ۱۰۴
عوامل موثر بر اعتیاد    ۱۰۵
استراتژی‌های پیشگیری از اعتیاد    ۱۰۸
فعالیتهای پیشگیری متمرکز بر آگاهسازی و آموزش والدین    ۱۰۹
مراحل درمان    ۱۱۵
معتاد:    ۱۱۹
غیر معتاد(سالم):    ۱۱۹
اضطراب:    ۱۲۴
اضطراب هستی:    ۱۲۵
روش انجام پژوهش:    ۱۲۷
پیشینهی پژوهش:    ۱۲۷
پژوهشهای انجام شده در ایران:    ۱۲۷
پژوهشهای انجام شده در خارج:    ۱۲۹
هدفهای پژوهش:    ۱۳۴
جامعهی آماری و حجم نمونه:    ۱۳۶
روش جمعآوری اطلاعات:    ۱۳۶
ابزار تحقیق:    ۱۳۷
تجزیه و تحلیل دادهها:    ۱۳۷
منابع و مآخذ:    ۱۳۸
منابع انگلیسی    ۱۴۱
مقدمه
در هر جامعه¬ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه¬های آن جامعه محسوب و مطرح می¬باشد و در عمل نیز چرخه¬ی فعالیت¬های مختلف پیکره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متکی به نیروهای فوق است که متاسفانه قشر وسیعی از جوانان و نوجوانان ما اکنون گرفتار سیگار شده¬اند که آنان را در کام خویش فرو می¬برد و توان حرکت و فکر را از آنان می-گیرد و هستی را از آن¬ها ساقط میکند .
۱ – بالاترین رقم سنی معتادان در ایران را افراد ۲۷ – ۲۱ساله تشکیل می¬دهند.
۲ – افرادی که به انواع سیگار اعتیاد پیدا کرده¬اند، اغلب اولین تجربه¬شان را به صورت تفریحی و در دوران نوجوانی با کشیدن سیگار شروع کرده¬اند.
۳ – تشخیص رفتارهای آشکار دوره نوجوانی از رفتارهای ناشی از مصرف سیگار دشوار است.
۴ – نوجوانانی که از بودن در خانواده¬یشان احساس رضایت داشته¬اند و روابط صمیمی بین اعضای خانواده وجود داشته¬است، کمتر به دنبال سیگار، الکل و انواع مخدرها بوده¬اند.
یکی از مشکلات عمده¬ای که نسل جوان جامعه با آن رو به روست، خطر گرایش به مصرف سیگار است. از آن جا که مصرف این گونه مواد (انواع سیگارها، قرص¬ها، مخدرها و…) در بین جوانان و نوجوانان رو به افزایش است، وظیفه والدین، مربیان و سایر نهادهای اجتماعی و آموزشی برای آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف سیگار به مراتب سنگین¬تر از قبل می-شود. با توجه به این موضوع، والدین و مربیان باید سعی کنند با استفاده از روش¬ها و آموزش¬های لازم، بچه¬ها را از همان دوران کودکی و پیش نوجوانی با آثار زیان بار مصرف سیگار و اثرات و پیامدهای ناشی از آن بر جسم و روان شان مطلع سازند.
به رغم نکوهش و مذمت در مضرات سیگار و هشدار محققان، پزشکان و کارشناسان بهداشتی و فعالیت رسانه‌ها در مورد این بلای خانمانسوز و قاتل خاموش، باز هم به وفور مشاهده می‌کنیم که افراد بسیاری در جامعه همچنان به کشیدن سیگار و دود کردن وجود خود مشغول هستند و هیچ توجهی به این هشدارها و علایم خطر ندارند و افراد دیگر را به این ورطه و منجلاب می‌کشند.
آیا می‌دانند که چرا سیگار می‌کشند و چه چیزی از کشیدن سیگار نصیب آن¬ها می‌شود یا چه خسارات جبران‌ناپذیری به روح و جسم و اگر صاحب خانواده هستند به خانواده بیگناه آن¬ها وارد می‌شود و جدای از این چه ضربه‌ای به افراد جامعه¬ به خصوص نوجوانان، جوانان و قشر دانشجو که در حالت هشدار قرار دارد وارد می‌شود؟!
باید بدانیم که اگر راهکارهای پیشگیرانه و موثر در شیوع مصرف سیگار و سیگار در میان نوجوانان و جوانان در نظر گرفته نشود، همواره باید نگران عواقب به مراتب بدتری از این بلای خانمانسوز در میان نسل فردای جامعه باشیم!
افرادی که نگرش¬ها و باورهای مثبت و یا خنثی به سیگار دارند، احتمال مصرف و اعتیادشان بیش از کسانی است که نگرش¬های منفی دارند. این نگرش¬های مثبت معمولاً عبارتند از: کسب بزرگی و تشخص، رفع دردهای جسمی و خستگی، کسب آرامش روانی، توانایی مصرف مواد بدون ابتلا به اعتیاد.
از آنجا که محیط آموزشی بعد از خانواده، مهم¬ترین نهاد آموزشی و تربیتی است، می¬تواند از راه¬های زیر زمینه ساز مصرف سیگار در نوجوانان باشد:
بی توجهی به مصرف سیگار و  فقدان محدودیت یا مقررات جدی منع مصرف در محیط   آموزشی، استرس¬های شدید تحصیلی و محیطی، فقدان حمایت اساتید و مسئولان از نیازهای عاطفی و روانی به خصوص به هنگام بروز مشکلات و طرد شدن از طرف آنان. تحقیقات نشان می¬دهند، افرادی که به انواع سیگار اعتیاد پیدا کرده اند، اغلب اولین تجربه¬شان را به صورت تفریحی و با کشیدن سیگار و در دوران نوجوانی کسب کرده بودند و به تدریج اعتیاد آنان، از حالت تفریح خارج شده و با تکرار و زیاد شدن میزان مصرف، معتاد شده¬اند. گروهی دیگر از جوانان و نوجوانانی که شروع به مصرف سیگار می¬کنند، اظهار می¬دارند که برای فرار از مشکلات و مسائل زندگی روزمره و داشتن احساسی بهتر از احساس فعلی شان دست به این کار زده¬اند.
منابع و مآخذ
۱٫    شبکه¬ی جهانی وب
۲٫    برات‌وند، محمود،(۱۳۷۸). کودکان خیابانی، مطرودین اجتماع، شورای تحقیقات زندان‌های خوزستان
۳٫    تقوی، نعمت ا. . .،( ۱۳۷۷).  بررسی عوامل جامعه شناختی اعتیاد، سمینار اعتیاد در تبریز
۴٫    زرگر، یداله،(۱۳۷۸). بررسی وضعیت معتادین خودمعرف اهواز، ستاد مبارزه با سیگار ریاست جمهوری
۵٫    زرگر، یداله،(۱۳۷۸). طرح همیاران جوان، ستاد مبارزه با سیگار
۶٫    سراج، ناصر،(۱۳۷۵). بررسی الگوی رفتاری معتادین، پایان نامه دکتری
۷٫    عدالتی، غلامحسین،(۱۳۷۷). نقش همسالان در گرایش به اعتیاد، سمینار اعتیاد جوانان – تبریز
۸٫    فرجاد، محمدحسین و همکاران،(۱۳۷۴). اعتیاد، راهنمای کاربردی، انتشارات  بدر
۹٫    فرخاک، داریوش،(۱۳۷۸). خلاصه طرح ارزیابی میزان سوءمصرف مواد  UNDCP وبهزیستی، ناگفته‌‌ها، شماره ۱، آبانماه
۱۰٫    قنبر ، افسانه،(۱۳۷۴). رشد نامتناسب جمعیت، فصلنامه پژوهش ، شماره ۱۳
۱۱٫    کرباسی ، منیژه، (۱۳۷۷). خانواده و اعتیاد، سمینار اعتیاد جوانان – تبریز
۱۲٫    لیاقت ، غلامعلی، (۱۳۷۴). سیگار و خانواده، بهداشت جهانی شماره ۳
۱۳٫    مجموعه مقالات علمی و کاربردی، (۱۳۷۸). اداره کل زندان‌های خوزستان
۱۴٫    مهریار ، امیر هوشنگ و جزایری ، مجتبی، (۱۳۷۷). اعتیاد ، پیشگیری و درمان، روان پویا
۱۵٫    سیف، علی‌اکبر، (۱۳۸۱). نظریه‌های یاد گیری، انتشارات ارس باران
۱۶٫    فرجاد، محمدحسین، فرجاد، هُما، وجدی، زهره،(۷۴).  شناخت علل وعوارض ودرمان اعتیاد، انتشارات : وجد.
۱۷٫    جزوه راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد،گروه مؤلفین ،۱۳۷۶،سازمان بهزیستی کشور معاونت امور فرهنگی وپیشگیری.
۱۸٫    مورسل، البرت، میرز،(؟).  حافظه، ترجمه هوشیار رزم ازما
۱۹٫    مجله اطلاعات علمی شماره ۴۷
۲۰٫    لوریا، السکاندر رومایویچ، (۱۳۷۲). ذهن یک یادسپار–  ترجمه دکتر حبیب الله قاسم زاده
۲۱٫    آقازاده، حسین،(۱۳۷۸). (بررسی حافظه کوتاه مدت در افراد سیگاری و غیر سیگاری)پایانامه کارشناسی
۲۲٫    عباسپور تمیجانی، زهرا، (۱ آبان ۱۳۸۵). سوء مصرف مواد توهم زا، روزنامه شرق
۲۳٫    اعلمی،مهدی. تاتاری، داوود. (۱۳۸۰)، بررسی منبع کنترل در افراد معتاد به سیگار و غیر معتاد، پایان نامه کارشناسی،  دانشکده¬ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی
۲۴٫    مشفقی، لیلا. گلوی، منصوره. (۱۳۸۵)، بررسی و مقایسه¬ی اضطراب هستی (معنای زندگی) در مردان معتاد و غیر معتاد، پایان نامه کارشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی
۲۵٫    ستوده، هدایت ا… . (۱۳۸۰)، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، ناشر آوای نور ، تهران.
۲۶٫    معانی، ایرج. (۱۳۷۰)، اضطراب، ناشر چابخش، تهران.
۲۷٫    لوگال، آندره. (۱۳۷۱- ۱۳۷۲)، نگرانی و اضطراب، ناشر آستان قدس رضوی مؤسسه¬ی فرهنگی راه بین.
۲۸٫    کوپر، کری. (۱۳۷۰)، زندگانی با اضطراب، ناشر یاد آوران
۲۹٫    دادستان، پریرخ. (۱۳۷۶)، روانشناسی مرضی( از کودکی تا بزرگسالی)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
۳۰٫    آقا بخشی، حبیب. (۱۳۷۸)، اعتیاد و آسیب شناسی خانواده(رویکرد مددکاری)، ناشر دانشگاه علوم بهزیستی.
۳۱٫    سجادیه، محمد علی، و همکاران. (۱۳۶۵)، شناخت و پیشگیری و درمان اعتیاد، ناشر تشر تایماز تهران.
۳۲٫    شورای آموزش زندان¬های کشور. (؟؟ ۱۳)، مجموعه¬ی مقالات و همایش جوان و اعتیاد.
۳۳٫    گیلدر، ام.، گات، د.، مایو، آ.، و کوون، او. (۱۳۷۶). درسنامه¬ی روانپزشکی آکسفورد (نصرت ا… پورافکاری، مترجم)، تبریز: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
۳۴٫    سموعی، راحله.،ابراهیمی، امرا… .، موسوی، غفور.، حسن زاده، اکبر.، و رفیعی، سعید(۱۳۷۹). الگوی مقابله با استرس در معتادین خود معرف: مرکز اعتیاد اصفهان. فصلنامه¬ی اندیشه و رفتار. ۲۲،۲۳،۶۳،۶۹٫
۳۵٫    کاپلان، اچ.، و گرب، ج. (۱۳۷۵). خلاصه¬ی روانپزشکی: علوم رفتاری، و روانپزشکی بالینی. (نصرت ا… پورافکاری، مترجم). تهران:شهراب
منابع انگلیسی
۱٫    Dejong W.Rosati,M.&Zweig K. (1998)  Emvironmental Management .http://www.edc.org /be
۲٫    Aastin, B (1997). A College case study A. supplement, to understanding Evalauation: The way to   brttery prevention program.
۳٫    http:/www.eds.org/hect/
۴٫    Carothers, R.L   etal.  (۱۹۹۷).Be   Vocal, be visionary.   A publication of the    Higher   Education   Center,   VS.  Department   of   Education.
۵٫    Rvain, B. E., Dejong w. (1998). Marking the link Facully and prevention. Apubliction.
۶٫    Dejong w.   (۱۹۹۷). Setting and improving policies for reducing A publication.
۷٫    Jahannessen, K., etal. (1999). A Campus case study in implementing social norms and A publication.
۸٫    Finn, P. (1997). Preventing Alcohol Retalted problems on campus substance.free.  A publication
۹٫    Dejong, W. &wechsheler, H. (1997). Methods for Assessing student use alcohol and other deugs.  A publication
۱۰٫    Ryon, B. (1998) .Alcohol and other drug prevention challenges at community college.   A  publication
۱۱٫    Muraskin, L.D. (1993). Understanding valuation the way to better prenention program.  A publication.
۱۲٫    Aronson, Eliot, (1991). Age of propaganda, Pergamon
۱۳٫    www.salamat.ir
۱۴٫    http://www.salamatiran.com/salamatiran/index2.asp?t=1&d=7
۱۵٫    http://asp.irteb.com/news/completenews.aspx?id=6163
۱۶٫    http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=117812&t=hlt
۱۷٫    http://www.iranhealers.com/modules.php?name=News&file=article&sid=968&mode=&order=0&thold=0
۱۸٫    http://asp.irteb.com/news/completenews.aspx?id=6134
۱۹٫    Cooper, L.M R., Russell, M., George, H.W. (1988). Coping expentancies and alcohol abuse: A Test of social learning formulation. Journal of abnormal psychology, 97,218-230.
۲۰٫    Morgenstern, J., Labovie, E., Mccrady, S.B., Kahler, W.C., and freg, M.R. (1997). Affiliation with alcoholics anonymous after treatment: A study of its therapeutic effects and mechanism of action. Journal of consulting and clinical psychology, 65,768-777.
۲۱٫    Velman, R. (1991). Alcohol and drug problems. In W-Dryden and R.Rentoul. (Eds).Adult clinical problems: A cognitive- behavioural approach (138-170). London: Routledge.
۲۲٫    El-Guebaly, N., Staley, D., and Koensgen, S. (`1992). Adult children of alcohols in treatment programs for anxiety doserders and substance abuse. Canadian Journal of psychology, 37,544-548.
۲۳٫    Bandura, A. (1997). Self- efficacy: the exercise of self-control. NewYork: W.H.Freeman and Company.
۲۴٫    Dwison, C.G., and Neale, M.J. (2001). Abnormal psychology. NewYork; Jhon Wiley & sons. Ind.

دانلود پروژه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات