Download project Amanthay God in the Quran
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه امانت‌های الهی در قرآن

دانلود پروژه امانت‌های الهی در قرآن

 Download project Amanthay God in the Quran

—————————————————————

فهرست مطالب
مقدمه
۱٫ کلیات طرح تحقیق
۱٫ ۱ بیان مسأله
۲٫ ۱ اهمیت مسأله
۳٫ ۱ سوأل تحقیق
۴٫ ۱ فرضیه
۵٫ ۱ حدود مسأله
۶٫ ۱ محدودیت مسأله
۷٫ ۱ کلید واژه ها
۱٫ ۷٫ ۱ امامت
۲٫ ۷٫ ۱ امانت
۳٫ ۷٫ ۱ امین
۴٫ ۷٫ ۱ خیانت
۵٫ ۷٫ ۱ عهد
۶٫ ۷٫ ۱ میثاق
۷٫ ۷٫ ۱ ودیعه
۸٫ ۷٫ ۱ ولایت
۲. فصل اول : کلیاتی در زمینه آیات امانت در قرآن
۱٫ ۲ آیه عرض امانت
۱٫ ۱٫ ۲ معنای عرض امانت
۲٫ ۱٫ ۲ معنای اباء و امتناع از پذیرش امانت
۳٫ ۱٫ ۲ معنای حمل امانت
۴٫ ۱٫ ۲ مراد از انسان حامل امانت کیست؟
۵٫ ۱٫ ۲ معنای ظلوم وجهول
۶٫ ۱٫ ۲ نتیجه قبول امانت
۲٫ ۲ آیه امانات
۱٫ ۲٫ ۲ مراد از اهل امانات چه کسانی هستند؟
۲٫ ۲٫ ۲ شأن نزول مشهور آیه
۳٫ ۲٫ ۲ مقدم نمودن اداء امانات بر عدالت
۴٫ ۲٫ ۲ مفهوم عام امانات
۵٫ ۲٫ ۲ اقسام امانات
۶٫ ۲٫ ۲ مخاطب در آیه چه کسانی هستند؟
۳٫ ۲ آیه منع از خیانت درا مانات
۴٫ ۲ امانتداران
۱٫ ۴٫ ۲ پیامبران امین
۲٫ ۴٫ ۲ فرشته‌ امین
۳٫ ۴٫ ۲ کارگزاران امین
۴٫ ۴٫ ۲ مؤمنان و نمازگزاران امانتدار
۳٫ فصل دوم : بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های مفسران شیعی و اهل سنت در تفسیر امانت
۱٫ ۳ اتصاف به اسماء حسنی
۲٫ ۳ اختیار و اراده
۳٫ ۳ استعداد
۴٫ ۳ اسرار
۵٫ ۳ اصل ادای امانت
۶٫ ۳ اعضاء و جوارح
۷٫ ۳ اوامر و نواهی
۸٫ ۳ اهل و خانواده
۹٫ ۳ ایمان
۱۰٫ ۳ اوصاف پیامبر آخر الزمان – صلوات الله علیه و آله
۱۱٫ ۳ تسلیم در برابر پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم- .
۱۲٫ ۳ تسلیم اسماء
۱۳٫ ۳ تعهد و قبول مسئولیت
۱۴٫ ۳ تکلیف
۱۵٫ ۳ توحید
۱۶٫ ۳ حدود و شرع
۱۷٫ ۳ دلائل خداشناسی
۱۸٫ ۳ دلایل و عجایب صنع
۱۹٫ ۳ دین و شریعت
۲۰٫ ۳ روح
۲۱٫ ۳ زن
۲۲٫ ۳ شغل و منصب
۲۳٫ ۳ طاعت
۲۴٫ ۳ عقل
۲۵٫ ۳ علم
۲۶٫ ۳ عهد و پیمان
۲۷٫ ۳ فرایض
۲۸٫ ۳ فیض الهی
۲۹٫ ۳ قرآن
۳۰٫ ۳ لا اله الا الله
۳۱٫ ۳ لطیفه سیال انسانی
۳۲٫ ۳ محبت و عشق
۳۳٫ ۳ معرفت
۳۴٫ ۳ نماز، روزه غسل حج، جهاد، زکات
۳۵٫ ۳ وجود و هستی
۳۶٫ ۳ ودایع و امانات مردم
۳۷٫ ۳ وظایف و واجبات دین
۳۸٫ ۳ وفاء به عهود
۳۹٫ ۳ ولایت الهیه، امامت و ولایت ائمه – علیهم السلام
۴٫ فصل سوم : اهمیت امانتداری در روایات و احادیث
۱٫ ۴ رعایت اصل ادای امانت تحت هر شرایطی
۲٫ ۴ رابطه میان امانت و ایمان
۳٫ ۴ آثار امانتداری
۴٫ ۴ آثار بی توجهی به ادای امانت
۵٫ ۴ امانتداری میزانی برای سنجش افراد
۵٫ فصل چهارم: نتیجه گیری
مقدمه
سپاس و ستایش ایزد منان را، که همه کس و همه چیز را، مالک اوست و هر آنچه از ناحیه عنایت او بر هستی جاری گشته، اماناتی است که باید، حافظ و امین بر آنها بود.
هنگام عرضه امانت حضرت باری- تعالی – خطاب به جمیع خلایق فرمود:
«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَهَ عَلیَ السَّمواتِ و الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَها و أشْفَقْنَ مِنْها…»
پس از عرض امانت، همگان از جهت خوف از پذیرش آن ناتوان ماندند، چرا که حمل آن تنها سزاوار انسان بود: «وَحَمَلَهَا الاْنسان…»
. کلیات طرح تحقیق:
۱-۱٫ بیان مساله:
در این پژوهش در صدد بررسی مقایسه‌ای مفهوم امانت، در اندیشه‌های مفسران شیعی و اهل سنت می‌باشیم. از آنجا که در عالم، مالکیت همه امور به حضرت باری- تعالی- متعلق است و مالک حقیقی وجود حضرت حق است، و دیگر مالکیت‌ها از قسم مالکیت اعتباری است؛ ما را به این تفکر رهنمون می‌سازد که؛ امانت مفهومی وسیع و فراگیر دارد که مصادیق و نمونه‌های بیشماری را شامل می‌گردد؛ که با بررسی آیات و تفاسیر و روایات، گستردگی مفهوم امانت، روشن می‌شود.
با این توضیح، این پرسش مطرح می‌گردد که در نگاه تفاسیر و روایات، مصادیق امانات الهی چه مواردی هستند؟ و به دنبال آن، پرسش دیگر، به این موضوع می‌پردازد که مفسران شیعی و اهل سنت چه تفاسیری از این موارد ارائه داده‌اند؟
در کدام موارد میان ایشان وفاق و اشتراک وجود دارد؟ و اختلاف رأی آنان در کدام موارد می‌باشد؟
سپس در این تحقیق برآنیم، تا با استخراج تعابیر امانت از تفاسیر و روایات، به بررسی دیدگاه‌ها و نظرات مفسران شیعی و اهل سنت پرداخته و موارد اشتراک و اختلاف نظر ایشان را مشخص نماییم.
ابعاد مختلف مسأله:
مسأله امانت از ابعاد مختلفی قابل بحث است؛ که مروری کوتاه بر این ابعاد خواهیم داشت:
امانت در بعد اخلاقی: صفت «امانتداری» ازامهات اصول اخلاقی است، این اخلاق حسنه از اوصاف انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام- و مؤمنان حقیقی می‌باشد و حضرت محمد – صلی الله علیه و آله- قبل از رسیدن به مقام پیامبری در میان اعراب جاهلیت به «محمد امین» معروف بود، که این خصلت«امانتداری» باعث شده بود، مردم در سپردن امانات به سوی پیامبر(ص) بشتابند.
تعریف امانت در کلام مفسران
امانت در اصل مصدر است، ولی بسیار می‌شود که آن چیزی که سپرده شده، چه مال، و چه اسرار، و امثال آن نیز امانت می‌گویند. امانت عبارت است از اینکه به وسیله عهد یا وصیت و امثال آن، امنیت حقی از حقوق حفظ شود. امانت – هر چه باشد- به معنای چیز نیست که نزد غیرودیعه بسپارند، تا او آنرا برای سپارنده حفظ کند و سپس به وی برگرداند.»
بروسوی از مفسران اهل سنت در تفسیر «روح البیان» در تعریف امانت آورده:
«بدان، امانت عبارت است از اینکه هنگامی که برای غیر تو برتو حقی واجب شود، پس باید آن حق را به سوی او ادا کنی.»
زحیلی نیز از صاحبنظران اهل سنت می گوید:
«امانت آن چیزی است که شخص بر آن امین قرار داده می‌شود، و در عرف مردم هر چیزی است که آن را به اجازه صاحبش بگیری و شامل تمام حقوقی که بر دوش شخص است می‌شود، خواه حقوق خداوند باشد یا حقوق مردم و یا حقوق خود شخص».
– اهل امانت چه کسانی هستند؟ چه کسانی اهلیت این را دارند که امانات به آنان پرداخته شود؟
برخی معتقدند: اهل امانات، همان صاحبان اصلی امانت هستند که باید امانت را به سوی آنان ادا کرد و این در مورد هرکس که امانتی را نزد کسی به ودیعه نهاده صدق می کند و یا ممکن است مراد این باشد که چه کسانی اهلیت این را دارند که امانات به آنان پرداخته شود؟!
البته مفسران در تفسیر این آیه، توجه چندانی به این مطلب که- اهل امانت چه کسانی هستند- نکرده اند، و یا منظور از اهل را همان صاحب امانت تفسیر کرده اند.
صاحب تفسیر «مواهب الرحمن» برای اهلیت سه درجه قائل است:
۱- اهلیت حقیقی ذاتی می باشد و این اهلیت مختص به امانت کبری است که به طاعت حقیقی برای خداوند منحصر می شود، لذا اولین کسی که اهلیت اداء امانات به سوی اوست- ذات باری تعالی می باشد.
۲- اهلیتی است که از جانب خداوند متعال بر افرادی افاضه شده است و ایشان انبیاء و اولیاء و فرستادگان هستند که خداوند به سوی ایشان ولایت را افاضه کرد و ایشان را انبیاء و اوصیاء قرار داد تا امانت را که بر گردنشان است ادا کنند و آن احکام الهی و معارف ربوبی است.
۳- اهلیت اکتسابی است، و آن میان مردم دایر است که به وسیله آن نظام زندگی و صلاح اجتماع برپا می شود»
– اقسام امانت
بسیاری از مفسران اهل سنت ذیل آیه «إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْاَمَانَاتِ …»
در تعبیر امانات برای امانت سه قسم قائل اند:
– قسم اول، رعایت امانت با پروردگار: پس آن انجام دادن مامورات و ترک منهیات می باشد و این- یعنی انجام مامورات و ترک منهیات- دریایی است که برای آن ساحلی نمی باشد.
دوم رعایت امانت با بندگان؛ که در این قسم بسیاری از امور داخل می شود.
– رد کردن ودایع و ترک از کم گذاشتن پیمانه و وزن
– فاش نکردن عیوب مردمان
– عدل امرا با رعیتشان
– عدل علما با عوام به اینکه تعصبات باطل را بر ایشان حمل نکنند و آنان را به سوی اعتقادات و اعمالی که نفع می دهد در دنیا و آخرت، ارشاد کنند.
– نهی یهود از کتمان امر محمد (ص).
– دستور پیامبر (ص) به رد کلید کعبه به عثمان بن طلحه.
– امانت زن برای همسر خویش که آن نگهداشت عفت و حیا زن است.
سوم، امانت انسان با خویش، به اینکه برای خویشتن اختیار نکند مگر آنچه که نافع تر و اصلح تر در دین و دنیا باشد، و به سبب شهرت و غضب مقدم نکند آنچه را که در آخرت به او ضرر می رساند.
بررسی مقایسه ای دیدگاه های مفسران شیعی و اهل سنت در تفسیر امانت
با توجه به آیات امانت در قرآن کریم و ضمن بررسی تعابیر و تفاسیر این واژه در قرآن به مصادیق بیشماری پی می بریم که مفسران در ذیل تفسیر این آیات بدان اشاره داشته اند، یکی از تعابیر امانت که، مفسران شیعه و اهل سنت بدان توجه داشته اند، تکلیف می باشد، که برخی مفسران خود این تکلیف را گاه به فرایض و طاعات و تکالیف شرعیه و یا قول «لااله الا الله» تفسیر کرده اند.
با توجه به تعابیر و مصادیق امانت اگر مراد از امانت را، تکالیف شرعیه بگیریم، بسیاری از مفاهیم امانت، ذیل همین تعبیر «تکلیف» جای می گیرد، لذا مفاهیمی چون «فرایض و طاعات، وظایف و واجبات دین، دین و شریعت، حدود و شرع، اوامر و نواهی، عبادت، توحید کلمه لااله الا الله، نماز، روزه، حج، جهاد، زکات و غسل» که همگی از تعابیر و مصادیق امانت می‎باشد، تحت تعبیر «تکالیف» گنجانده می‎شوند و اینکه جزء مصادیق امانت هستند، از این جهت است که تمام موارد فوق باید بی هیچ خیانتی انجام شود و در واقع صاحب اصلی این امور حضرت باری- تعالی- است که برای رسیدن انسان به کمال و قرب الهی انجام این امور را به او سپرده است و از میان همه مخلوقات انسان را شایسته و امین بر امانت خویش قرار داده است.

دانلود پروژه امانت‌های الهی در قرآن

قیمت : 11000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات