Download project about Pea
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه در مورد نخود
Download project about Pea

————————————–

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول ( کلیات )
سیستماتیک نخود
معرفی جنس Cicer
منشاء و تاریخچه نخود
طبقه بندی غیر اختصاصی جنس Cicer
طبقه بندی بر حسب عادت رشدی
طبقه بندی بر حسب اندازه بذر
وضعیت نخود و اهمیت جهانی آن
فصل دوم ( زراعت نخود )
شرایط محیطی کشت نخود
کاشت نخود
عملیات کاشت در زراعت نخود
برداشت نخود
فصل سوم ( سیتولوژی نخود )
تعداد کروموزومها
مرفولوژی هسته
پلی پلوئیدی
کشت بافت گیاهی
فصل چهارم ( اصلاح نخود )
اهداف اصلاحی نخود
تاریخچه اصلاح نخود
برنامه های منطقه ای و بین المللی
آزاد سازی ارقام در دنیا
تکنیک های اصلاحی
وارد کردن مواد گیاهی خارجی
گزینش بدون دو رگ گیری
گزینش بعد از دو رگ گیری
معرفی و گزینش گیاه
هیبریداسیون
اصلاح با استفاده از موتاسیون
مخلوط ارقام
مقایسه روشهای مختلف اصلاحی
سازگاری و ثبات ارقام
اصلاح برای کیفیت و بازار پسندی
تیپ پا بلند
خصوصیات دو غلافی و غلاف چند بذری
کاهش حساسیت به فتو پریود
نر عقیمی
تلاقی های بین گونه ای
اینتروگرسیون دسی – کابلی
ارقام حساس به کود
ارقام حساس به آبیاری
ارزیابی لاینها و آزاد سازی ارقام
نقش مرکز تحقیقات بین المللی گیاهان زراعی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
چکیده
نخود به خانواده بقولات تعلق دارد . بذور رسیده و خشک نخود دارای ارزش غذایی زیاد می باشد و یکی از مهمترین منابع غذایی سرشار از پروتئین
( ۱۸ تا ۲۳ درصد ) می باشد و نیز از قابلیت نگهداری و انبار داری خوبی برخوردار است .
علاوه بر اهمیت نخود به عنوان یک منبع غذایی مهم برای تغذیه انسان و دام، این گیاه می تواند در حاصلخیزی خاک ، بویژه در مناطق خشک موثر باشد . با توجه به اینکه این گیاه نسبت به سایر حبوبات سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی کشور دارد و می تواند بخشی از نیازهای پروتئینی کشور را تأمین کند، باید بیشتر مورد توجه کشاورزان و مسئولان کشور قرار گیرد .
ازدیاد جمعیت و نیاز روز افزون بشر به مواد غذایی از یک طرف و محدودیت منابع تولید از طرف دیگر اندیشه محققان و دولتمردان را در این راستا سوق داده که تنها راه دستیابی به خود کفایی کشاورزی ،به دلیل محدود بودن منابع آب و خاک هر کشور افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد و این میسر نمی گردد مگر با تولید ارقام پر محصول که با بهره گیری از علم ژنتیک می توان به این مهم دست یافت .
طبقه بندی بر حسب عادات رشدی :
به طور کلی گونه های نخودرا بر حسب عادات رشد (محل رشد ی) می توان به چهار نوع تقسیم کرد :تیپ های زراعی ؛ تیپ های علفی ,تیپ های موجود در شیب های سنگ لاخی خشک و نسبتاً ملایم و تیپ های موجود در مناطق جنگلی با خاکهای بسیار مرطوب غنی از هوموس .
با این وجود ممکن است برخی گونه ها منحصراً در یک رویش گاه دیده نشوند نخود به خاکهای نرم تا حدی کلوخی و سنگلاخی بیشتر از خاکهای با بافت ریز (نرم ) سازگاری نشان می دهد .
نخود گیاهی است مقاوم به خشکی و در عین حال تنوع ژنتیکی در آن وجود دارد ریشه اصلی نخود بیش از یک متر در خاک نفوذ می کند و مشابه بسیاری از دیگر گونه های مناطق کوهستانی نیازمند زه کشی و تهویه مناسب می باشد .گونه های یک ساله     C.bijugum, C.echinospermumاغلب در محیط های نامناسب مانند حاشیه مزارع ,مزارع آیش و چمنزار ها رشد می کند .
اغلب گونه های چند ساله یک ریشه اصلی طویل و چوبی دارند ,قسمت های هوایی گیاه بعد از ریزش بذر خشک شده و از بین می رود و گیاه در زیر برف به خواب زمستانی می رود .گونه های چند ساله به ندرت به صورت متراکم دیده می شوند .شیبهای ملایم سنگلاخی و طاقه سنگ های درشت محیط های مناسب برای رشد این گونه ها می باشند

دانلود پروژه در مورد نخود

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات