Download PowerPoint data center project
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پاورپوینت پروژه مرکز داده

دانلود پاورپوینت پروژه مرکز داده

Download PowerPoint data center project

——————————————————–

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول:کاستن فاصله بین دولت وشهروند
۱-۱ کاستن فاصله بین دولت و شهروند
۱-۲ معماری کلان دولت الکترونیک
۱-۳ نقش شبکه در ارتقاء سطح کارآیی دولت و شهروندان
۱-۴ شبکه ملی پر سرعت
۱-۵ تاثیر شبکه بر فعالیت های تجاری
۱-۶ تاثیر شبکه بر آموزش وسطح سلامت جامعه
۱-۷ دولت ها و شبکه پرسرعت
۱-۸ نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها
۱-۹ جهت گیری دولت ها به ایجاد دولت الکترونیک
۱-۱۰ تعاریف و فرضیات دولت الکترونیک
۱-۱۱ ارائه سرویس های شروند گرا
۱-۱۲ عوامل موفقیت دولت ها در پیاده سازی دولت الکترونیکی
۱-۱۳ اولویت ها در تحقق فاز دوم دولت الکترونیکی
۱-۱۳-۱ طراحی سازمانی
۱-۱۳-۲ آموزش و مهارت
۱-۱۳-۳ محرمانه بودن اطلاعات و امنیت
۱-۱۳-۴ پورتال دولت

۱-۱۴ سازمان های مجازی متصل به هم
۱-۱۵ مزایای خاصیت تلفیق فرآیندهای چند سازمان در یک سازمان مجازی
۱-۱۶ تاثیر شبکه بر معماری های قدیمی
۱-۱۷ چند ویژگی مهم در مدل جدید مدیریت مراکز کامپیوتینگ
۱-۱۸ محورهای مدیریت IT در سطح کلان در مدل قدیمی
۱-۱۹ مدیریت IT و ارتباط آن با مدیریت کار
۱-۲۰ جایگاه استاندارد در مدیریت جدید زیرساخت های IT
۱-۲۱ روش بررسی وضعیت موجود
۱-۲۲ ارتباط Sarbanes-Oxley با معماری کلان
۱-۲۳ مدل CMM
۱-۲۴ مدل ISO 15504
۱-۲۵ مدل CoBIT
۱-۲۶ مدل های تعریف و تحلیل هدف
فصل دوم:مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده
۲-۱ مرکز داده چیست؟
۲-۲ تعاریف مختلف مرکز داده
۲-۳ مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده
۲-۴ نیاز به مرکز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فنی
۲-۵ انقلاب بعدی در IT چیست؟

۱-۱۴ سازمان های مجازی متصل به هم
۱-۱۵ مزایای خاصیت تلفیق فرآیندهای چند سازمان در یک سازمان مجازی
۱-۱۶ تاثیر شبکه بر معماری های قدیمی
۱-۱۷ چند ویژگی مهم در مدل جدید مدیریت مراکز کامپیوتینگ
۱-۱۸ محورهای مدیریت IT در سطح کلان در مدل قدیمی
۱-۱۹ مدیریت IT و ارتباط آن با مدیریت کار
۱-۲۰ جایگاه استاندارد در مدیریت جدید زیرساخت های IT
۱-۲۱ روش بررسی وضعیت موجود
۱-۲۲ ارتباط Sarbanes-Oxley با معماری کلان
۱-۲۳ مدل CMM
۱-۲۴ مدل ISO 15504
۱-۲۵ مدل CoBIT
۱-۲۶ مدل های تعریف و تحلیل هدف
فصل دوم:مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده
۲-۱ مرکز داده چیست؟
۲-۲ تعاریف مختلف مرکز داده
۲-۳ مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده
۲-۴ نیاز به مرکز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فنی
۲-۵ انقلاب بعدی در IT چیست؟

۲-۶ ساختار مراکز داده ۷۰
۲-۷ درک پیچیدگی ۷۳
۲-۸ Utility Computing پاسخ سئوال است ۷۴
۲-۹ مجازی سازی گام اول است ۷۵
۲-۱۰ ملاحضات فنی در طراحی مراکز داده ۷۶
۲-۱۱ مدل فنی استاندارد مرکز داده ۸۰
۲-۱۲ تصویر کلان از مرکز داده ۸۱
۲-۱۳ طرح تجاری مرکز داده ۸۲
۲-۱۴ آشنایی با مفاهیم جدید در حوزه مراکز داده ۸۵
۲-۱۴-۱ Utility Computing یا On-Demand 85
۲-۱۵ Organic ITو سیستم های خودگردان ۸۷
۲-۱۶ مجازی سازی ۹۹
۲-۱۶-۱ مجازی سازی روی سرویس دهنده ها ۱۰۶
۲-۱۶-۲ مجازی سازی از طریق کلاسترینگ برروی سرویس دهنده ها ۱۰۶
۲-۱۶-۲-۱ کمی بیشتر درباره Grid 108
۲ -۱۶-۳ مجازی سازی در منابع ذخیره سازی ۱۰۹
۲-۱۶-۳-۱ مجازی سازی در سطح بلاک ۱۱۰
۲-۱۶-۳-۲ مجازی سازی در سطح فایل ۱۱۰
۲-۱۷ مدل جدید کار برایSSP ها ۱۱۰
۲-۱۸ مجازی سازی در سطح شبکه ۱۱۲
۲-۱۹ مجازی سازی در سطح برنامه های کاربردی ۱۱۲
۲-۲۰ مدیریت مرکز داده ۱۱۴
۲-۲۱ خدمات وب ۱۱۷
۲-۲۲ تفاوت RDMA با TOE 117
۲-۲۳ تاریخچه ی خدمات مبتنی بر وب ۱۱۹
۲-۲۴ شرکت های برتر و فناوری مناسب ۱۲۳
فصل سوم : شرایط محیطی ۱۲۶
شرایط محیطی ۱۲۶
فصل چهارم : آشنایی عمیق تر با طراحی ومعماری مراکز داده ۱۳۱
۴-۱ مرکز داده به عنوان انباره ی داده ۱۳۱
۴-۲ مرکز داده به عنوان LOB 131
۴-۳ مرکز داده به عنوان مرکز گواهی هویت ۱۳۲
۴-۴ مراکز طلاعات در آمریکا ۱۳۲
۴-۵ برون سپاری و مراکز داده ۱۳۴
۴-۶ مشخصات یک Data Center 135
۴-۶-۱ در اختیار داشتن اتصالات مختلف به اینترنت از طریق ISP و ICPهای مختلف ۱۳۵
۴-۶-۲ وجود سیستم قدرت پشتیبان ۱۳۵

۴-۶-۳ وجود سرورهای متعدد ۱۳۵
۴-۶-۴ مشخصات فیزیکی ۱۳۶
۴-۷ نحوه در اختیار گرفتن یک سرور وب ۱۳۶
۴-۸ معیارهای طراحی مراکز داده ۱۳۷
۴-۹ ساختار و اجزاء ۱۳۸
۴-۹-۱ لایه Aggregation 139
۴-۹-۲ لایه Front- End 139
۴-۹-۳ لایه برنامه‌های کاربردی Application 140
۴-۹-۴ لایهBack-End 140
۴-۹-۵ لایه ذخیره سازی Storage 141
۴-۹-۶ لایه انتقال ۱۴۱
۴-۱۰ سرورها درData Center 141
۴-۱۰-۱ Intranet server farm
۱۴۲
۴-۱۰-۲ Internet server farm 142
۴-۱۰-۳ Extranet server farm 142
۴-۱۱ Data Center های توزیع شده ۱۴۲

۴-۱۲ سرویس‌های Data Center 143
۴-۱۲- ۱ سرویس‌های زیرساخت ۱۴۳
۴-۱۲- ۱- ۱ سرویس‌های لایه ۱ یا سرویس‌های شهری ۱۴۳
۴-۱۲- ۱- ۲ سرویس های لایه ۲ ۱۴۴
۴-۱۲- ۱-۳ سرویس های لایه ۳ ۱۴۴
۴-۱۲- ۲ سرویس های هوشمند شبکه‌ای
۱۴۴
۴-۱۲- ۳ سرویس‌های Server Farm 145
۴-۱۲- ۴ سوئیچینگ محتوا (Content Switching) 145
۴ -۱۲- ۵ سرویس Caching 145
۴ -۱۲- ۶ SSL Termination 146
۴-۱۲- ۷ Content Transformation 146
۴-۱۲- ۸ سرویس های ذخیره سازها ۱۴۶
۴-۱۲- ۹ سرویس های امنیتی ۱۴۷
۴-۱۲- ۱۰ ‌لیست های کنترلی دسترسی (Access Control Lists (ACL)) 147
۴-۱۲- ۱۱ Firewall ها ۱۴۷
۴-۱۲- ۱۲ سرویس‌های مدیریتی ۱۴۸
فصل پنجم : راه اندازی مرکز داده در ایران ۱۴۹

۵-۱ راه اندازی مرکز داده در ایران ۱۴۹
۵-۲ ضرورت راه‌اندازی Data Center در ایران ۱۴۹
۵-۳ مزایای راه‌اندازی Data Center در ایران ۱۴۹
۵-۴ مزایای در اختیار داشتن Data Center در آینده ۱۵۲
۵-۵ بررسی موانع مرکز داده ها در ایران ۱۵۳
۵-۵-۱ موانع سخت افزاری ۱۵۳
۵-۵-۲ موانع نرم افزاری ۱۵۳
۵-۶ ضوابط صدور مجوز ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی ۱۵۶
۵-۶-۱ تعاریف ۱۵۶
۵-۶-۲ مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی ۱۵۵
۵-۶-۳ مدارک لازم جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC 156
خلاصه ونتیجه گیری ۱۵۷
فهرست منابع ۱۵۸

دانلود پاورپوینت پروژه مرکز داده

قیمت : 18000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات