Download PowerPoint binary
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پاورپوینت جستجوی دودویی

دانلود پاورپوینت جستجوی دودویی

Download PowerPoint binary

————————————————-

بخشی از متن
اگر آرایه ای که عمل جستجو درآن انجام میشود، مرتب باشد، جستجوی دودویی در آن انجام خواهد شد. در این روش نسبت به روش ترتیبی، با تعداد مقایسه کمتری می توان عنصر مورد نظر را یافت. الگوریتم این روش بدین ترتیب است: عنصر وسط آرایه پیدا می شود و با مقدار قابل جستجومقایسه می شود. اگر با هم برابر باشند، جستجو خاتمه می یابد. در غیر این صورت، اگر مقدار مورد جستجو از عنصر وسط بزرگتر باشند، جستجوی بعدی در نیمه بالای آرایه انجام می شود. هر یک از این دو نیمه که انتخاب شود، با آنها مثل آرایه کامل برخورد می شود. یعنی، در این نیمه عنصر وسط پیدا می شود وبا عنصر مورد جستجو مقایسه می گردد و براساس نتیجه، .آرایه باز هم به دو نیمه تقسیم می شوداین روند آنقدر ادامه می یابد تا اینکه مقدار مورد نیازپیدا شود و یا همه عناصر مورد مقایسه قرار گیرند و مقدار مورد نظر وجود نداشته باشد

دانلود پاورپوینت جستجوی دودویی

قیمت : 1000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات