Download paper in the contemporary architecture of the new technology and its conception of man
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود مقاله فناوری نوین در معماری معاصر ایران و نگرش آن به انسان

دانلود مقاله فناوری نوین در معماری معاصر ایران و نگرش آن به انسان

دانلود مقاله فناوری نوین در معماری معاصر ایران و نگرش آن به انسان

Download paper in the contemporary architecture of the new technology and its conception of man

———————————————————————-

چکیده
معماری پدیده ای است که به جهت ارتباط مستقیم با زندگی انسان ، نقش مهمی را در پاسخ دهی به نیازهای وی بازی می کند. امروزه فناوری نوین به عنوان اسباب تولید و یکی از اثرگذارترین عوامل بر روی ویژگی های ساخت و ساز در کشوری است که دارای فرهنگ و هویت غنی در معماری می باشد . با توجه به این که انسان دارای وجوه مختلف و ابعاد پیچیده ای می باشد ، موجب شده نیازهای متفاوت در انسان به وضوح دیده شود . لذا یک ساخته معماری ، جهت تامین نیازهای کاربر می باشد . سوال اصلی ای که در این جا مطرح می شود این که ” آیا فناوری نوین در معماری معاصر ایران توانسته است شرایط را در جهت امکان تعامل مناسب و دو سویه بین انسان و معماری تنظیم نماید ؟ ”  این تحقیق با استفاده از مطالعات نظری ، بررسی و تحلیل تحقیقات انجام شده قبلی نگارندگان در این زمینه صورت گرفته است . بر اساس نتایج این پژوهش بهره گیری از فناوری نوین در هماهنگی با شرایط اقلیمی ، حفظ ارزش های فرهنگی – اجتماعی و اصول معماری ایرانی مهمترین شاخص های عوامل ایجاد کیفیت در معماری معاصر است.

۱- مقدمه
امروز آثار هنری مشاهده می شود که نه تنها در میان جامعهی معماران بلکه بین عامهی مردم نیز جایگاهی نداشته و چیزی برای عرضه به آیندگان ندارد و این سبب بی فروغ شدن هنری چون معماری میشود و ایجاد محیطی مصنوع که ابعاد پیچیده ی انسان و نیازهای متفاوت و متغیر انسان از آن حذف شده است و به تکرار و الگو تبدیل شده است. آنچه فرهنگ معماری گذشته به صورت یک سنت در خود داشته است امروزه تنها به صورت پیکری بی جان پیش روی ماست؛ و طبیعتا جوامع امروز، در پی کشف و استفاده از ارزشهای گذشته، ناگزیر به جستجو و کنکاش در شناخت ارزشهای ناآشنا و فراموش شده در خود است. در این مقاله سعی شده که با مروری بر پژوهش های پیشین به توصیف نقش انسان در فناوری نوین پرداخته شود تا بتوان با نگرش به نیازهای پیچیده انسان در فناوری نوین به ارتقا کیفیت فناوری نوین در معماری معاصر رسید با توجه به بررسی های انجام شده در این زمینه فرضیه محققان بر این اساس صورت پذیرفته است که فناوری نوین با توجه به انسان و اصول معماری بومی می تواند به ویژگی های متعالی انسان پاسخ دهد و آثاری بیافریند که گویی اکنون زاده شده و در بعد بی زمانی و تازگی همیشگی به سر می برد و انسان می تواند به یک تعامل مناسب و دو سویه میان نیازهایش و محیط دست یابد . است . حال آنکه شناخت « روش توصیفی » بر این اساس رویکرد پژوهشی مقاله حاضر بنا به ذات مسئله تحقیق دارای موضوع از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی در بستر مطالعات کتابخانه ای و همچنین تحقیقات انجام شده ی پیشین نگارندگان در این زمینه سود جسته است و ادامه …

دانلود مقاله فناوری نوین در معماری معاصر ایران و نگرش آن به انسان

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات