Download article reviews legal representation Sunnat
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود مقاله بررسی فقهی وکالت بلاعزل

دانلود مقاله بررسی فقهی وکالت بلاعزل

Download article reviews legal representation Sunnat

—————————————————————–

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول (کلیات)
مقدمه
تعهد عدم عزل از جانب موکل
ماده ۶۷۹ قانون مدنی
فصل دوم.
بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم
بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم
بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز
بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم
بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز(وکالت)
بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل
فصل سوم
بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت
بخش دوم: جنون وکیل یا موکل
بخش سوم: انقضای مدت وکالت

بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت
بخش پنجم: استعفای وکیل
فصل چهارم
بخش اول: فقه
بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا
بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند
فصل پنجم
بررسی فقهی وکالت بلاعزل
منابع
مقدمه
وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل
یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی
اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد[۱] وکالت عقدی جایز است لذا هریک طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از
وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد
یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا
محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز
باقی خواهد ماند . به موجب ماده ۶۷۹ . ق . م موکل می تواند هر وقت بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ
لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت
به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر
معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .
شرط عدم عزل ضمن عقد جایز (وکالت )
در شرط عدم عزل نیز اگر به صورت شرط نتیجه باشد امکان استفاده از حق را منوط به فسخ عقد جایز می کند و اختیار موکل را محدود می سازد ولی آنچه در این باره اهمیت دارد این است که اگر موکل (یا وکیل) حق عزل خود را ضمن وکالت اسقاط کند و اعلام دارد که وکالت بلاعزل به وکیل می دهد چه اثری دارد آیا حق عزل ازبین میرود یا همچنان به طبیعت اصلی خود باقی می ماند برای اثبات بی اثر بودن شرط ممکن است استدلال شود که ماده ۶۷۹ قانون مدنی آزادی موکل در عزل وکیل قاعده است و تنها مورد از آن استثنا شده است که وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود استثنا را نیز به یاری قیاس و استحسان نمی توان گسترش داد پس موردی که در عقد وکالت شرط عدم عزل شود چون در زمره استثنا های مندرج در ماده ۶۷۹ نیامده است اختیار عزل موکل را از بین نمی برد .
وکالت بلاعزل و سه مقوله فوت و جنون و سفاهت
به موجب قانون مدنی وکالت در این موارد منفسخ می شود :
۱- موت و جنون وکیل یا موکل
۲- حجر یکی از آن مواردی که مانع از توکیل یا اقدام بوکالت است
۳- از بین رفتن مطلق وکالت خواه به وسیله حوادث خارجی باشد خواه با اقدام موکل در فقه امامیه اغما وکیل یا موکل رانیز در زمره موارد انحلال اورده اند[۱] ولی قانون مدنی نامی از آن نبرده است به همین جهت نیز نمی توان بی هوش را نیز در شمار موارد انفساخ آورد .
برای توجه انحلال وکالت در اثر موت و جنون به دو دلیل می توان استناد کرد
۱- وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده است شخصیت هر کدام انگیزه دیگری در انعقاد قرار داده است و با فوت هر کدام یکی از ارکان عقد برهم می خورد.

دانلود مقاله بررسی فقهی وکالت بلاعزل

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات