Download article Professional Liability Insurance Accountants
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » اقتصادی » بیمه  » دانلود مقاله بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران

دانلود مقاله بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران

دانلود مقاله بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران

Download article Professional Liability Insurance Accountants

——————————————————

چکیده
ریسکی که اغلب افراد یا موسسات با آن مواجه می باشند ناشی از رفتاری است که می تواند منجر به صدمات جانی و مالی به سایرین بشود . در حقیقت ، ریشه این ریسک بخاطر مسئولیتی است که قانون و مقررات برای آنها وضع نموده است و بر مبنای آن افراد را مسئول صدمات و خسارت به دیگران دانسته است .بسیاری از مردم با خریدن بیمه شخص ثالث اتومبیل با ریسک مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه در مقابل اشخاص ثالث ، مقابله میکنند . اما بسیاری از آنها از این واقعیت بی خبر میباشند که سایر اقداماتشان که هیچ ربطی نیز با اتومبیل ندارد ، میتواند ایجاد مسئولیت قانونی حتی با بار مالی و اعتباری بیشتری بنماید .مسئولیت حسابداران رسمی ، بخصوص مسئولیت رفتار حرفه ای آنها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود . زیرا اولا تعداد بالقوه زیان دیدگان ناشی از عملکرد نادرست شان نسبت به سایر حرفه ها از جمله پزشکان و وکلا بسیار بیشتر می باشد . هزاران سرمایه گذار یا اعتبار دهنده می توانند زیان دیدگان ناشی از کوتاهی حسابداران رسمی در انجام وظایفشان باشد . ثانیا هزینه ، تنها موضوع مورد توجه در این زمینه نخواهد بود . این کوتاهی میتواند حسن شهرت وی و جامعه حرفه ایی آن را که شرط بقا حرفه می باشد ، به شدت به خطر بیاندازد . در این مقاله سعی شده ، بر اساس مدیریت ریسک که یک رویکرد علمی برای مسئله برخورد با ریسکهای خالص ، از جمله ریسک خدمات حرفه ایی حسابدار رسمی میباشد ، بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی بیان شود .
نقش یا وظیفه بیمه
اصولا وجود ریسک برای اکثر مردم ، ایجاد ناراحتی و ضرر و زیان می نماید . بنابراین به منظور دوری جستن از آسیب وارده و مخاطرات آن ، منطق حکم میکند تا افراد با ریسک برخورد معقولانه داشته باشند.
حسابداران رسمی باید قوانین و مقررات مشخصی را در ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای رعایت بنمایند.مهم ترین این قوانین و نقررات شامل آئین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی-مصوب ۱۳۷۹هیئت وزیران – اساستامه جامعه حسابداران رسمی ایران و رهنمودها ، استانداردها و آئین رفتار حرفه ای تدوین شده توسط سازمان حسابرسی می باشند.
از جمله مورد دیگر درخواست شده طبق ماده ۳ قانون بیمه – مصوب ۱۳۱۶ – موضوع بیمه میباشد. طبق ماده ۴ قانون مذکور موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که ازوقوع آن،بیمه گذار متضرر میگردد. همانگونه که قبلا” بیان شد بیمه های مسئولیت ، مسئولیت حقوقی یا قانونی افراد را شامل خواهد بود . از طرف دیگر این بیمه نامه ها سه آسیب یعنی صدمه جانی ، خسارت به اموال و زیان مالی اشخاص ثالث را پوشش میدهد . اما بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی اصولا” فقط پوشش دهنده زیان آسیب مالی به صاحبکار و سایرین خواهد بود . پوشش فقط آسیب مالی توسط این بیمه نامه به این علت میباشد که اولا” آسیب احتمالی وارده از طرف خدمات ارایه شده توسط حسابداران رسمی به اشخاص ثالث ، عموما” زیان مالی میباشد . ثانیا” استثناء کردن صدمه جانی و خسارت به اموال ،یک طریقه کارا برای جلوگیری از همپوشانی قراردادهای بیمه با همدیگر خواهد بود زیرا میتوان در قالب بیمه نامه های مسئولیت فردی یا فعالیت تجاری افراد و موسسات آنها را پوشش داد . اما اگر بیمه نامه های مذکور پوشش مسئولیت حرفه ای را نداشته باشد میتوان با پرداخت حق بیمه بیشتر آنها را نیز پوشش داد.

دانلود مقاله بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات