Download Article Mythology And culture Iran
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » باستان شناسی  » دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

Download Article Mythology And culture Iran

———————————————————-

 اساطیرو فرهنگ ایران در نوشته های پهلوی

فهرست مطالب
پیشگفتار
پیشینه تاریخ سرزمین ایران
دانش نزد ایرانیان
واژه اساطیر در فرهنگها و نظرات دانشمندان
چگونگی زبان پهلوی و تحول آن
چگونگی زبان پارسی دری
اورمزد و گرشاسپ
زردشت و گشتاسب
کنگ دژ
راستی ورادی
آفرین پیامبر زردشت
ستایش سی روزه
خورشید نیایش
پیمان کدخدائی.
آبان
آتش
آتش اورمزد
آتش بهرام، ورهران، ورهرام
آتورپاتکان
آذر
آسمان
آفرینش
اردیبهشت
اروند اسب
اسر تاریکی
اسر روشنی
اسفندیار
امرداد
اندر ماه
ستایش اورمزد
ستایش بهمن
ستایش اردیبهشت
ستایش شهریور
ستایم و پرستم دادار اورمزد رایمند فرهمندف وامهرسپندان (را)
ستایش خرداد
ستایش امرداد
ستایش دادار
ستایش آذر
ستایش آبان
ستایش خورشید
ستایش ماه
ستایش تشتر
ستایش گوشورون
ستایش دادار
ستایش مهر
ستایش سروش
ستایش رشن
منبع
پیشینه تاریخ سرزمین ایران:
پیشینه تاریخ و تمدن سرزمین ایران بزرگ به هزاران سال پیش و از فرهنگ و زبان مردم این مرز و بوم آباد و پر نعمت کم و بیش در آثار بجا مانده، آگاهیها در دست است. در نامه تنسر، از منزلت سرزمین ایران سخن رفته و چنین آمده است که: زمین چهار قسمت دارد، یک، جزء زمین ترک میان مغارب هند تا مشارق روم، و جزء دوم میان روم و قبط و بربرء و جزء سوم سیاهان از بربر تا هند، و جزء چهارم این زمین که منسوب است به پارس، و لقب و –بلادالخاضعین- میان جوی بلخ تا آخر بلاد آذربایگان و ارمینیه فارس (=ارمنستان ایران) و فرات و خاک عرب تا عمان و مکران و از آنجا تا کابل و تخارستان و این جزء چهارم برگزیده زمین است و از دیگر زمینها به منزلت سر و ناف و کوهان و شکم

دانش نزد ایرانیان:
توجه به علم و دانش نزد ایرانیان از زمانهای پیش مورد نظر بوده و نویسندگان یونانی و در دوره‌های بعد مورخین اسلامی درباره اهمیت دانش در نزد ایرانیان سخن‌ها گفته اند: ازجمله ابن خلدون در کتاب العلوم العقلیه و اصنافها می‌نویسد: بدانکه مابین اممی که اخبار و تواریخ احول ایشان به ما رسیده است اقوام که از همه بیشتر به علوم عقلیه توجه نموده‌اند همانا دو قوم بزرگ قبل از اسلام یعنی ایرانیان و یونانیان بوده اند. اما اهمیت این علوم عقلیه نزد ایرانیان به غایت عظیم و دامنه آن به غایت وسیع بوده است، و گویند اسکندر پس از استیلا بر ایران کتب و علوم را که از حد وحصر بیرون بود به یونان منتقل نمود. همین نویسنده یاد آور می‌شود که پیشگامی ایرانیان در کسب علم و دانش و فرهنگ از همان قرن‌های نخستین اسلام، در جامعه شناخته شده تمدن اسلام گردید. و نظامی گنجوی در شرفنامه در تاریخ اسکندر یاد آور خردنامه‌ها را ز لفظ دری- بیونان زبان کرد کسوت گری. جاحظ در کتاب البیان و التبیین از فصاحت و بلاغت ایرانیان سخن داشته و خطبیب ترین مردم جهان را ایرانیان و مردم پارس ذکر می‌کند و یاد آور می‌شود: هر که بخواهد به کنه فن بلاغت برسد و بلغات و غریب پی برد، و به مراتب علم واقف شود، و عبرتها و امثال و کلمات گرانبها و معانی عالی بداند، کتاب سیرالملوک را برخواند، و سپس می‌افزاید. ….

چگونگی زبان پارسی دری
از زبان پارسی دری که زبان رسمی بعد از اسلام مردم سرزمین ایرانست و لهجه‌های متداول عهد ساسانی، اول بار بر اساس گفته ابن ندیم در الفهرست، به نقل از گفته روزبه پسر دادویه معروف به عبدالله بن مقفع سخنانی آماده است که الحاقی بوده و درست و پذیرفتنی بنظر نمی رسد. در الفهرست از قول عبدالله بن مقفع روایتی چنین آمده: لغات فارسی «پهلوی و دری و فارسی و خوزی و سریانی است». اما پهلوی منسوبست به فهله که نام پنج شهر اصفهان و روی و همدان و ماه نهاوند و آذربیجان، و دری لغت شهرهای مد این است و دربایان پادشان بدان سخن می‌کنند.روزبه پسر دادویه معروف به عبداللله بن مقفع که روایت مذکور بدان نسبت داده شده نخستین بار مایه ایجاد تحول عظیم در نثر عربی شد و تالیف کتب ادبی را به زبان تازی متداول کرد. تگرشی به دوران زندگی این مرد دانشمند روشن می‌دارد که وی به زبان پهلوی و عربی تسلط کامل داشته و ترجمه کتابهای معتبر پهلوی به عربی همچون: گاهنامه، خداینامه (شاهنامه) کلیله و دمنه، آدئین نامه، کتاب مزدک، کتاب التاج و کتابهای دیگر را انجام داده و فصاحت وجزالت و بلاغت او در کلام بنجوی مورد قبول واقع شده که آثار او مثل اعلای بلاغت شناخته شده است.
زردشت و گشتاسب
زردشت بناین گذار آئین بهی، در هزاره دوم پیش از میلاد کیش مزدا پرستی را در سرزمین ایرانویچ زادگاه خود به مردم عرضه کرد. او نیز مانند هر پیامبری مورد آزار و شکنجه دشمنان خود قرار گرفت. واز کوی‌ها و کرپنها رنجهای فراوان برد.
در بخشهای کتاب اوستا بخصوص گاهان که منسوب به خود اوست، در این باب اشاراتی رفته و همه جا کوی‌ها و کرپنها با بدی یاد می‌شوند. در میان کوی‌ها. کی گشتاسب از کسانی است که آئین زردشت با پذیرفته، و دربزرگداشت و گسترش آن تلاشها کرده است. از نوشته‌های دینی زردشتی چنین بر می‌آید که هوتوس زن کی گشتاسپ در پذیرفتاری دین نو، وگسترش آن تاثیر بسزایی داشته است. در آبان یشت آمده که زردشت پاک د رایرانویچ، اردویسور ناهید را ستود و از او درخواست کرد که در بدین آمده کی گشتساب کامیاب گردد.
آفرین پیامبر زردشت
آفرین در زبان پهلوی بمعنی ستایش و دعای نیک برابر نفرین که دعای بد است بکار می‌رود ریشه و بنیان این واژه در اوستا (فری) به معنی ستائیدن، دوست داشتن، خشنود ساختن، آفرین خواندن می‌باشد.
آفرینگان یا آفرینها یک دسته از نماز‌ها یا دعاهائی است که زدرشتیان در ظرف سال انجام میداده و می‌خوانده‌اند و اغلب آنها در نوشته‌های اوستائی و پازند موجود است یکی از این آفرینها که هم متن پهلوی وهم پازند آن موجود است آفرین پیامبر زردشت است. بنابر آنچه از این متن برمی آید، زمانی که زردشت نزد گشتاسب شاه رفته این آفرین پیامبر زردشت است. بنابر آنچه از این متن زردشت خود را نیکوکار و به مرد می‌خواند. و آرزو می‌کند، که آفرین و دعای او مستجاب شود، و سپس آفرین و دعا بر گشتاسب شاه کرده، خوشبخت زیستن و خوب زیستن و دیر زیستن (طول عمر) برای او و فرزندان او می‌خواهد و نیز آرزو می‌کند، یکی از فرزندان او مانند چاماسب، حکیم، خردمند شود، و همچون دادار بزرگ، سودمند و مایه افزونی باشد. آنگاه صفات نیک و برجسته شاهان و ناموران پیشین را به این ترتیب: پیروزگری فریدون، نیرومندی چاماسب، پرکاری کاوس زیرکی اوشنر، زیناوندی تهمورپ، فرمندی جمشد، چوستاری دهاک، اوژمندی گرشاسب، دانائی اوروخش، خوش اندامی و بیگناهی سیاوش، پرگاوی اتپیان، و پراسپی پور و شسب برای شاه آرزو می‌کند، و سپس اندرز می‌دهد که مانند زردشت پرهیزگار، و مانند رود ارنگ زندگی دهنده، و نیز خدا دوست باشید. پیامبر در آفرین خود داشتن ده پسر را برای شاه گشتاسب، آرزو می‌کند، که سه پیشوای روحانی و سه سپاهی، و سه برزگر، و یکی همچون خود گشتاسب باشد.

دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات