Download Article key success factors of knowledge management and organizational learning
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود مقاله تأثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی

دانلود مقاله تأثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی

دانلود مقاله تأثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی

Download  Article key success factors of knowledge management and organizational learning

———————————————————————————-

خلاصه
این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی می پردازد. اهداف تحقیق در راستای تاثیر عوامل کلیدی مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی می باشند. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی حفاری ایران که از میان آنها نمونه آماری ۲۱۷ نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه و آزمون های آماری شامل رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه و آزمون t می باشد. یافته ها نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (هفت عامل)، بر یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارند.
مقدمه
گستره علوم روز به روز وسیع تر و پر دامنه تر می گردد. از جمله تحولات چشمگیر در قلمرو علوم مدیریت، بروز و ظهور پدیده هایی همچون مدیریت دانش و یادگیری سازمانی سازمانی می باشد. برای موفقیت سازمان، دانش به عنوان یک سرمایه، باید بین انسانها قابل مبادله بوده و توانایی رشد داشته باشد. دانش نحوه حل مشکلات، می تواند کسب شود و بدین ترتیب مدیریت دانش قادر خواهد بود تا یادگیری سازمانی را که منجر به خلق دانش دیگری می شود، توسعه دهد. سازمانهای آگاه می دانند که دانش، سرمایه ای فکری است و تنها سرمایه ای است که با گذشت زمان تغییر می کند و اگر به طور موثری مهار شود، می تواند خلاقیت و وضعیت رقابتی سازمان را حفظ نماید. استفاده از کل منابع فکری سازمان، می تواند مزایای مالی قابل توجهی را در پی داشته باشد .مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها در شناسایی، انتخاب، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارتهایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموماً به صورت ساختار نیافته وجود دارند، یاری می رساند. به کمک آن، مفاهیم و روشها، روشن هستند، چالشها واضح اند و می توان بر آنها غلبه نمود، منافع مشخص اند و می توانند قابل توجه باشند .جهت موفقیت در اجرای مدیریت دانش، عوامل کلیدی متعددی وجود دارند که در شرایط و فرهنگ های مختلف، متفاوت می باشند (۲۰۰۱, ۹ Smith,).
موضوع دیگری که در این تحقیق بررسی شده، یادگیری سازمانی است. سازمانهایی موفق تر هستند که زودتر، سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند و این یادگیری و آموخته ها را در فرایندهای کاری خود نشان دهند. دقیقاً به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سالهای اخیر مطرح شده و رشد قابل توجهی داشته است. سایمون یادگیری سازمانی را، رشد بینش و تجدید ساخت دهی و بازنگری موفقیت آمیز مشکلات سازمانی توسط افراد که نتایج آن در عوامل ساختاری و نتایج سازمان منعکس می شود، تعریف کرده است. به منظور توسعه قابلیت های یادگیری، سازمان باید فرایندهای مدیریت دانش را بخوبی تکمیل کند. بدون مدیریت دانش یک سازمان نمی تواند قابلیتهای یادگیری گروهی یا شخصی را گسترش دهد. سازمانها و اعضای سازمانی باید از طریق روشهای جدید و پویا یاد بگیرند، به جای آنکه از روشهای قدیمی و ساکن یادگیری استفاده کنند. سابقاًٌ که یادگیری بطور سکون و ناکارا انجام می گرفت، اثر منفی بر یادگیری سازمانی داشت (قربانی زاده، ۱۳۸۷). در این پژوهش محققان سعی نموده اند تا عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان را شناسایی و تاثیر آنها را بر روی یادگیری سازمانی مورد بررسی قرار دهند. اساساً این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که: آیا عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی در شرکت ملی حفاری ایران تاثیر دارند یا خیر؟

دانلود مقاله تأثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات