Download article how seismic (earthquake) on reinforced concrete buildings powerpoint زلزله
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود مقاله چگونگی تاثیر زمین لرزه (زلزله)بر روی ساختمان های بتن مسلح

دانلود مقاله چگونگی تاثیر زمین لرزه (زلزله)بر روی ساختمان های بتن مسلح

دانلود مقاله چگونگی تاثیر زمین لرزه (زلزله)بر روی ساختمان های بتن مسلح

Download article how seismic (earthquake) on reinforced concrete buildings

———————————————————————————————–

فهرست
* کلیات
۱-ساختمان های بتن مسلح
۲-نقش دال های کف ودیوارهای مصالح بنایی
۳-ماهییت دینامیکی زلزله
۴-سلسله مراتب مقاومت
چگونگی مقاومت تیرها در مقابل زلزله
چگونگی مقاومت ستون ها در مقابل نیروی زمین لرزه
چگونگی مقاومت اتصالات تیرستون درهنگام نیروی زمین لرزه
چراساختمان هایی که درطبقه همکف فضای خالی دارند درزلزله آسیب پذیرترهستند
چرا ستون های کوتاه در زمین لرزه بیشتر آسیب می بینند
چرا ساختمان های با دیوار برشی در مناطق زلزله خیز مناسب است
چکیده
– ساختمان های بتن مسلح :
ساخت این نوع ساختمان ها در مناطق شهری رواج یافته است.و بتن مسلح از دو ماده بتن و میلگردهای فولادی تشکیل شده است.از این رو به دلیل شکل پذیر بودن هر دو آنها،می توان ساختمان های بتن آرمه را به شکل های دلخواه در آورد.و آن تشکیل شده از اعضای افقی (تیر ها و دال ها)و عمودی(ستون ها ودیوار های برشی)که همه آنها توسط پی که بر روی زمین اجرا می شود پشتیبانی می گردد.و به آن قاب گفته می شود.این قاب باید در مقابل زمین لرزه مقاومت کندنیروی زلزله متناسب با جرم ساختمان می باشد و چون جرم ساختمان اکثرا بر روی کف ساختمان ظاهر می شود لذا ابتدا به دال ها وتیرها بعد به ستون ها سپس به د یوارهای برشی واز آنجا به پی منتقل می شودو لذا چون این نیروها هر چه به سمت پایین می آیند بر مقدار آنهاافزوده میشودلذا طبقات پایین تر باید قوی تر ساخته شود

نقش دال های کف و دیوارهای مصالح بنائی:
به طور معمول بتن دال و تیر یک طبقه با هم ریخته می شود.لذا هنگام خمش تیرها ، دال ها با آن خم می شود .
به دلیل اینکه در اثر زلزله تیر همراه با ستون ها در جهت افقی حرکت می کند بعد از اینکه ستون ها وکف ها اجرا شد و سخت شد فضاهای داخلی را با دیوارهای بنائی جدا می کنند ودیوارها بین ستون ها و تیرها قرار گرفته ولی به آنها وصل نیستند. لذا هنگامی که ستون ها می خواهند در هنگام زلزله در جهت افقی حرکت کنند دیوارها در مقابل آنها مقاومت نشان داده ( به دلیل وزن،ضخامت و سختی آن).دیوارها با اینکه ترد و شکننده هستند و لذا در آنها ترک هایی ایجادمیشود ولی به اثر بخشی تیر ها وستونها کمک میکند.
بیشترین نقش را در دیوارها ملات ایفا میکند.
اجرای نامناسب دیوترها مانند اینکه دیوارها به طور پراکنده و نامنظم یا در نصف ارتفاع ستون اجرا شودباعث می شود ستونها دچار پیچش و صدمات شوند

ماهییت دینامیکی زلزله
ما در طراحی برای بارهای ثقلی می توانیم تدابیر لازم را در نظر گرفته مثلا در چه مناطقی باید میلگرد کششی یا فشاری قرار دهیم.ولی به دلیل اینکه نیروی زلزله به صورت افقی است تغییر شکل ساختمان افقی می باشد ونکته مهم آن است که زمین لرزه سبب ایجاد نیروی دینامیکی رفت و برگشتی در سازه می شود و لذا یک مقطع ممکن است در یک لحضه تحت کشش و لحضه بعدی به صورت فشار باشد.

سلسله مراتب مقاومت
هدف ما در طراحی یک سازه در هنگام بروز زلزله ابتدا ایمنی افراد می باشدو سپس کمترین خسارات مالی.
برای اینکه ساختمان در هنگام زلزله سالم بماند ستون ها باید نسبت به تیر ها دارای مقاومت بیشتری باشند و مچنین فونداسیون باید از ستون ها مقاومت بیشتری داشته باشدو اتصالات تیر به ستون و ستون به پی باید مورد قبول باشد.وقتی ما بر این اساس طراحی را انجام دهیم خسارات محتمل و پیش بینی شده در تیرها اتفاق می افتد و قتی تیرها به طور صحیح مفصل شوند از شکل خود خارج شده و تیر ها پی در پی به حالت تسلیم می رسند و لی اگر این قضییه در مورد ستونها صادق باشد خرابی ما بسیار زیاد و شدید می باشد.

چگونگی مقاومت تیر ها در مقابل زمین لرزه
تیرها دارای دو نوع میلگرد فولادی می باشند:
الف)میلگرد های طولی مستقیم
ب)آراماتورهای عرضی حلقه شده در آرماتور طولی(خاموت)
تیرها در حالت کلی دارای دو نوع گسیختگی می باشند :
الف)گسیختگی خمشی ب)گسیختگی برشی

در حالت گسیختگی خمشی وقتی تیر در زیر بار افزایش یافته خم شود به دوصورت گسیخته می شود .۱- اگر مقدار فولاد در ناحیه کششی مقطع زیادباشد .چون بتن تغییر شکل پیدا نمی کند یعنی فولاد کششی به حد جاری شدن نمی رسد لذا ما شکنندگی ترد را در مقطع مشاهده میکنیم که این نوع خطرناک می باشد.

چرا ساختمان هایی که در طبقه همکف دارای فضای خالی( پارکینگ )هستند آسیب پذیر تر هستند:
به دلیل اینکه تیغه در آن ها نبوده.ودارای دو خصوصیت مشخص می باشند:

الف)طبقه همکف انعطاف پذیر است جابجایی و تغییر مکان افقی در طبقه همکف زیاد است و به ان طبقه نرم می گویند.

ب)طبقه همکف نسبتا ضعیف است یعنی نیرویی که طبقه همکف تحمل می کند به طور قابل توجه از نیرویی که هر یک از طبقات تحمل می کنند کمتر است و اگر
نیروی وارد بر آن ها ضعیف باشد باز هم طبقه نرم است.همچنین رفتار ان در هنگام زلزله بسیار آسیب پذیر است وبه دلیل وجود دیوار های باربر در طبقات بالا تمامی آن طبقات تقریبا مثل یک بلوک جدا عمل می کند و بیشترین جابجایی افقی در طبقه همکف است و اگر ستون در چنین حالتی ضعیف باشد و قابلیت کشش کافی را نداشته باشد ممکن است شدیدا خسارت ببیند و حتی منجر به فروریختگی ساختمان شود .

*لذا دیوارهای جدا کننده باعث جلوگیری از کاهش سختی و مقاومت می شود.

دانلود مقاله چگونگی تاثیر زمین لرزه (زلزله)بر روی ساختمان های بتن مسلح

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات