Download article creativity and innovation in companies
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود مقاله خلاقیت و نوآوری در شرکتها

دانلود مقاله خلاقیت و نوآوری در شرکتها

Download article creativity and innovation in companies

——————————————————-

فهرست مطالب
خلاقیت و نوآوری در شرکتها
تعریف نوآوری
اجرای نوآوری در شرکتها
چند توصیه برای اجرای نوآوری
مدیریت و نو آوری
مدیریت خلاق
خلاقیت
راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده
تعریف نوآوری
ابتدا باید روشن ساخت که نوآوری چیست و مزیتهای آن کدام است. ویلیام مامون می‌گوید: خبرگان کسب و کار اغلب از نوآوری به عنوان طلسمی که به شرکتها مزیت خارق العاده در مقابل رقبا می‌دهد یاد کرده اند و از آن بسیار تجلیل می‌کنند.
«پیتر دراکر» نوآوری را همانند هر فعالیت عینی در کنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکوشی همه دست اندرکاران می‌داند. او معتقد است آنچه در میان کارآفرینان مشترک یافتم نه گونه خاصی از شخصیت بلکه تعهد سیستماتیک به نوآوری بوده است. نوآوری را به مفهوم خطر پذیری و یادگیری از اشتباهات می‌داند و مایکل تاشمن نوآوری را بستر پیروزی در کسب و کار دانسته تامدیران در پی شناسایی سازو کار چرخه فناوری و جویبار نوآوری بتوانند به کمک انجام دگرگونیهای ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشی از آنها برسند.
نوآوری هدف دار با تجزیه و تحلیل همه منابعی آغاز می‌شود که فرصتهای تازه در خود دارند. برای اینکه نوآوری کارآمد باشد باید سادگی آن رعایت شود و به یک نیاز پاسخ دهد.
نوآوری بیش از نبوغ ،مدیون سختکوشی و فعالیت پیگیر است و به دانش، نبوغ و تحرک و تمرکز به موضوع نیاز دارد.
خلاقیت و نوآوری، استعداد مرموز نزد افراد نیست بلکه فعالیت روزمده برای برقراری روابطی است که قبلا دیده نشده و برقراری ارتباط بین مسائلی است که به طور معمول در کنار یکدیگر قرار نمی گیرد. البته نوآوری درسایه نبوغ محض هم وجود دارد ولی بیشتر نوآوران به ویژه پیروزمندان آنها از راه جستجوی آگاهانه و هدفمند فرصتهای کمیاب به نتیجه رسیده اند.
اجرای نوآوری در شرکتها:
«کریگ واینت» مدیر کل ابتکار برای توسعه آتی شرکت پراکتوراند گمبل می‌گوید، کاری که ما برای تشویق نوآوری کردیم«عادی سازی» آن بود. یعنی نوآوری را از سایر فعالیتهای جدا نکردیم. به ثمر رساندن نوآوری نیز مانند دیگر مسائل کسب وکار مستلزم برخورد نظام مند است. یعنی اول تعریف مسئله و سپس نسبت به حل آن اقدام باید گردد.
ژنرال «رونالد کاریش» مدیر سازمان دفاع موشکی وزارت دفاع آمریکا، یکی از کارآمدترین روشهای انجام نوآوری کار را از آن می‌داند که سازماندهی افراد را مکررا تغییر دهیم. افراد در سازمان جدید ترغیب می‌شوند به طور روزانه در نحوه انجام کار تامل کنند. او سازمان دفاع موشکی را ظرف دو سال، دوبار به گونه اساسی سازمادهی مجدد کرد.

چند توصیه برای اجرای نوآوری
۱- تحقیق بر روی شیوه های جدید انجام امور به اندازه تحقیق بر محصولات، حائز اهمیت است؛
۲- نوآوری همه جا هست، مسئله این است که از آن بیاموزیم، نوآوری تنها منحصر به مرکز تحقیقات نیست بلکه در تمام سازمان قابل رویت است؛
۳- تحقیقات به تنهایی به نوآوری نمی انجامد. قبل از اینکه شرکت بتواند از نوآوری در بطن خود بیاموزد باید درباره فرایندی بازاندیشی کند که از طریق آن فناروی در سرتاسر سازمان منتقل می‌شود؛
۴- شریک نهایی بخش تحقیقات در زمینه نوآوری مشتری است. نمونه سازی فناوریهای موجود بهره گیری از نوآوری های محلی هم آفرینی مدلهای ذهنی جدید از سازمان، مستقیما کاربری در حوزه مشتری دارند بلکه به هم آفرینی این محصولات با مشتری وابسته است. یکی از نقصهای تحقیقاتی شرکتها، ابداع روشها و ابزاری است که به مشتریان در تعیین نیازهای پنهانشان یاری رسانده و قابلیت آنها را برای افزایش ظرفیت نوآوری پیوسته، بهبود می‌بخشد.

مدیریت و نو آوری
نقش مدیریت همچنان به عنوان آفریننده و بروز دهنده نشانه های مثبت نظیر موارد ذیل حائز اهمیت است:(آگاهیهای پیوسته در زمینه هنجارها و ارزشها، دیدگاهی که همه کارکنان را به مشارکت وادارد و گفتار و رفتار صمیمانه و روشن که موجب پایداری ارزشهای سازمان باشد). ابزار انجام این کارها ایجاد تیمها و گروها، اجرای پاراش دهی و معرفی افراد کار آمد است. پیروزیهای درازمدت و پاینده نیازمند اداره و به کارگیری نوآوریهای گوناگون در طول سازمان است. به گونه ای که زنجیره ای از نوآوریهای پیاپی در سازمان وجود داشته باشد.
مدیریت باید سازمانی بر پا کند که همزمان پیگیر نو آوریهای جزئی و فراینده، و نوآوریهای معمارانه و بهسازی و برآوریهای بی سابقه و انقلابی باشد. نو آوریهای کوچک و فزاینده، رامی توان با ساختار کنونی انجام داد ولی نوآوری بهسازی و نوآوری انقلابی باید با دگرگون سازی اتقلابی سازمان همراه باشد. مدیران با آشنایی با چرخه قناوری، درک درست در گزینش نوآوری،معماری،بهسازی انقلابی و بنیادین و بینش گسترده ای درزمینه فرصتهای به کارگیری جویبار نوآوری به دست می‌آورند.

ویژگیهای مدیران خلاق
۱-تمرکز بر یک موضوع و یک کار:
خلاقیت نیز مانند کوششهای دیگر نیاز به استعداد، دانش و مهارت دارد. اما وقتی این موارد تامین شد، نیاز به کار سخت، متمرکز و هدفمند دارد. وقتی تلاش، پشتکار و تعهد نباشد، استعداد، دانش و مهارت بی فایده است. افراد خلاق از طریق تمرکز به یک موضوع از سطحی به ژرف نگری رسیده
۲-دارای روحیه علمی و پژوهشی هسنتد:
به کارگیری روشهای تحقیق علمی و روش حل مسئله برای مدیران خلاق و نوآور امری طبیعی و روزمره است
۳-حد بالایی از قابلیت خطر کردن دارند: خلاقیت خصیصه آدمهایی است که جرئت خطر کردن دارند.
۴-دارای روحیه انقادی بالایی هستند: ا زجمله خصایص مدیران خلاق این است که خود از جمله افراد انتقاد کننده بوده و انتقادپذیر هستند.

دانلود مقاله خلاقیت و نوآوری در شرکتها

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :










تبلیغات