Download article compares the education systems of other countries with other educational systems آموزش انفرادي تجويز شده
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان

دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان

دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان

 Download article compares the education systems of other countries with other educational systems

————————————————————————————————————————————–

فهرست مطالب
آیا باروشهای تدریس آشنا هستید؟
روشهای جدید تدریس
روشهای انفرادی
هدفهای آموزشی انفرادی
۱-رعایت تفاوتهایی فردی
۲-رشد استقلال در عمل و یادگیری.
۳-عادت به مطالعه.
۴-ایجاد مهارت در مطالعه.
طرح کلر و سطوح مختلف آن
۱-پیشرفت بر اساس توان فردی
۲-یادگیری تا حد تسلط
۳-تدریس خصوصی
۴-راهنمایی
۵-تکنیکها و رشهای مکمل، همراه آموزش سنتی
روشهای مختلف آموزش انفرادی
یادگیری تا حد تسلط
تدریس خصوصی
آموزش برنامه ای
آموزش به وسیله رایانه
سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی
نظریه‌های مربوط به آموزش انفرادی
آموزش انفرادی تجویز شده
نقش معلم در آموزش انفرادی تجویز شده
آموزش انفرادی هدایت شده
ارزشهای IPI و CAL و IGE و سایر روشها
خلاصه
روش مساله ای
شرایط اجرای روش مساله ای
چگونگی اجرای روش مساله ای
محاسن و محدودیتها روش مساله ای
روش واحدها
ویژگیهای روش واحدها
مراحل اجرای روش واحدها
روش واحد موضوع
ویژگیهای روش واحد وموضوع
محاسن و محدودیتهای روش واحد موضوع
روش واحد تجربی
ویژگیهای روش واحد تجربی
روش واحد طرح
ویژگیهای روش واحد طرح

چکیده
 آیا با روشهای تدریس آشنا هستید؟

 روشهای جدید تدریس

در این جا شما با روشهای جدید آموزشی آشنا خواهید شد. بحث در مورد روشهای جدید در دو قسمت تحت عنوان (روشهای آموزش انفرادی) مطرح شده است. در قسمت روشهای آموزش انفرادی، با طرح کلر وسطوح مختلف آن، روش یادگیری تا حد تسلط، تدریس خصوصی، آموزش برنامه ای (pi)، آموزش به وسیله رایانه (CAI)، آموزش انفرادی تجویز شده (IPI)، آموزش انفرادی هدایت شده (IGE) و روش ارزشیابی آنها آشنا می‌شوید. در قسمت دیگر، ابتدا روش حل مساله ای و سپس روش واحدها مطرح می‌شود. در روش واحدها، پس از تحلیل واحد و ویژگیهای آن و چگونگی مراحل اجرا، سه روش واحد موضوع، واحد تجربی .و واحد طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد .
روشهای انفرادی
بسیاری از روانشناسان تربیتی و مربیان آموزش اعتقاد دارند که موقعیت یادگیری باید چنان سازماندهی شود که هر شاگرد بر اساس تواناییهای خود به فعالیت و یادگیریر بپردازد. برای نیل به چنین هدفی، روشهای آموزش انفرادی، روشهای بسیار مناسبی هستند، زیرا در این نوع از روشها، شاگردان بر حسب توانایی شان پیش می‌روند و معلم نیز وقت کمتری صرف تدریس و زمان بیشتری صرف رسیدگی به فرد فرد شاگردان می‌کند. البته اولین واساسی ترین گام در راه تحقق چنین هدفی پذیرفتن مفهوم (شاگرد محوری) در طراحی و آموزش است. در بسیاری از مواقع، دستیابی به هدفهای آمورشی، از طریق انفرادی بسیار آسانتر و امکان پذیرند از روشهای سنتی دیگر است، پوژه اگر روش آموزش انفرادی به طور صحیح به کار گرفته شود، روحیه استقلال طلبی شاگردان در اجرای طرحهای کوچک و بزرگ تقویت می‌شود. آموزش انفرادی، الزاما به معنای آموزش یک نفر شاگرد توسط یک معلم با برنامه خاص نیست. آموزش انفرادی ممکن است به صورت گروهی نیز انجام گیرد
 آموزش به وسیله رایانه (CAI)
رایانه‌های مورد استفاده در آموزش، (ماشین آموزشی) نامیده می‌شوند. در این روش، روش تدریس برنامه ای توسط ماشین در اختیار شاگردان قرار می‌گیرد، بنابراین، تدریس با ماشین آموزشی همان تدریس برنامه ای است، با این تفاوت که در تدریس برنامه ای چاپی، شاگرد خود به ورق زدن مطالب می‌پردازد و مقدار مطالبی که مطالعه می‌کند به اختیار خود اوست، ولی در ماشینهای آموزشی، پیشرفت در مطالعه در کنترل ماشین است و فقط زمانی است که شاگرد در یک مرحله از آموزش موفق شود، اجازه پیشرفت و دریافت مطالب تازه به او داده می‌شود، بنابراین، ماشینهای آموزشی CAL وسایلی هستند که آموزش را به طریق منظم عرضه می‌کنند و موجب فعالیت‌های اسکینر شکل گرفته است و تمام اصول شرطی شدن فعال در آن به کار رفته است.

دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات