Download Article Arab invasion of Iran
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود مقاله اثرات حمله اعراب به ایران

دانلود مقاله اثرات حمله اعراب به ایران

Download Article Arab invasion of Iran

———————————————————–

چکیده
۱- تغییرات عمدۀ فرهنگی پس از حملۀ اعراب و فتح ایران در سطوح و طبقات مختلف جامعه. ( تغییرایران)
۲-  تغییرات عمدۀ اقتصادی و برقراری شرایط جدید در شیوه اخذ مالیات توسط اعراب که از ایرانیان آموختند. (تغییر اعراب)
شکست امپراتوری ساسانی از اعراب مسلمان فصل جدیدی را در تاریخ ایران گشود. فصلی که با تحولات بسیاری در سدهای پس از آن در انتظار ایرانیان بود. اغلب مورخین این حقیقت را انکار نمی کنند که آنچه ایرانیان را شکست داد نیروی عرب نبود بلکه ضعف داخلی و فساد دستگاه ساسانی بود که مردم را کاملاً نسبت به خود بی تفاوت کرده بود و دیگر دفاع از سرزمین خود را در مقابل اعراب نه تنها نوعی وظیفۀ ملی تلقی نمی کردند بلکه فرار از آن را نیز با توجه به ظلمی که از جانب دولت به ایشان رفته بود موجه می دانستند. از قضا که اعراب در آن روزها تحت تاثیر تعالیم اسلام دم از مساوات و عدالتی می زدند که ایرانیان در آن روزها سخت تشنه آن بودند. در این مورد دکتر زرین کوب می گوید:
سقوط ساسانیان البته از ضربت عرب بود لیکن در واقع از نیروی عرب نبود چیزی که آن را مخصوصاً از پای درآورد غلبۀ ضعف و فساد بود می توان گفت که مقارن هجوم عرب ایران خود از پای درآمده بود و شقاق و نفاق بین طبقات و اختلافات و رقابتهای میان نجبا بعلاوۀ  تفرقه و تشتت در امر دیانت آن را به کنار ورطه نیستی کشانده بود و در چنان حالی بی آنکه معجزه ای لازم باشد هر حادثه ای ممکن بود آن را از پای درآورد دولت عظیم کهنسال ساسانی در آن روزگاران فترت و نکبت چون سلیمان مرده ای بود که تکیه به عصای افسانه ایی اما موریانه خوردۀ خویش داشت و هر تند بادی که از توان کران صحرایی برمی خاست می توانست آن پیکر فرتوت و بی رمق را خورد کند و به مغاک هلاک بسپارد….»
ایران در عصر امویان
– حضور ایرانیان و نقش آنان در اعتراضات گروههای مختلف بر علیه حاکمیت امویان در بر انداختن امویان و نقش آنان چنانکه پیش از این نیز گفتیم حضور اعراب در ایران واکنشهای متفاوتی را از سوی ایرانیان در بر داشت . تا زمانیکه یزدگرد آخرین شهریار ساسانی زنده بود مایه امید گروههایی از ایرانیان بود که حضور اعراب را در کنار خویش تحمل نمی کردند بهمین حهت در دوران خلفای راشدین بخصوص از عهد خلیفه دوم به بعد اعراب مجبور بودند برخی از نواحی را دو یا سه بار بگشایند و گاه درگیریهای خونینی میان آنان و ایرانیان در می گرفت اما می شد که عامه اهل یک ولایت نیز چنانکه در باب قزوین روایت کرده اند یکسره و با هم به اسلام گرویده باشند . و یا برخی دیگر چون اُساوره دیلم با عنوان موالی حتی در جنگهای داخلی ایران با اعراب یار باشند . اما بطور کلی چیزی که عمده ایرانیان را به قبول این آئین سوق داد امید به بهبود احوال اجتماعی آنان و رفع تبعیضاتی بود که در عصر ساسانیان در مورد شان اعمال می شد بخصوص که این در رفتار عادلانه خلفای راشدین درمورد آنان در آن دوران تجربه شد

ایران در عصر عباسیان
۱٫ وضعیت ایران پس از روی کار آمدن خاندان عباسی
۲٫ نقش ایرانیان در وزارت
۳٫ برآمدن خاندانهای حکومتگر ایرانی
۴٫ بررسی نهاد خلافت و تغییراتی که در عصر عباسیان پیدا کرد به عنوان یک مرکز مشروعیت دهنده با تکیه بر اندیشه ایرانشهری.
شعارهایی که عباسیان را به قدرت رسانید توانست یک چند گروههای مخالف آنان را نظیر علویان، خوارج و قبایل عرب مخالف خلافت بنی امیه که باهم مرتب درگیری داشتند را به خود جلب کند و آنان را بر علیه دشمن مشترکشان یعنی امویان متحد کند. نزاعهای داخلی و درگیریهایی که پس از به خلافت رسیدن عباسیان میان آنان و گروههای رقیبشان رخ داد، نشان از آن داشت که عباسیان تنها نبودند که توانستند این انقلاب را به ثمر برسانند بلکه مشارکت گسترده گروههای مختلف که تحت عنوان شعار کلی مبنی بر بازگشت به سنتهای پیش از امویان که آنان را به دور هم جمع کرده بود توانست خلافت امویان را از بین ببرد. خطبه ای را که ابوالعباس سفاح در روز نخست خلافت ایراد کرد و عمش آن را ادامه داد حاکی از آن بود که نخست عباسیان مدعی بودند که شناختن حق آنها به خلافت الزامی است و آنان به تفضیل الهی خلافت را بدست گرفته اند با موافقت خلق همچنین برای گروههای رقیب خود نیز این مسئله را مسجل کردند که امر خلافت از آغاز بر آنها راست شده و آنان نباید در این مهم با عباسیان درگیر شوند.
سخن آخر.
نخستین جنگ داخلی در زمان خلافت آخرین خلیفه از خلفای راشدین این سوال را پدید آورد که « خلیفه کیست و شغل او چیست؟» پایان این نبرد معاویه را زمامدار قهری جامعه گرداند همچنین وی با برگزیدن فرزندش بعنوان جانشین تحولی را در امر خلافت پدید آورد که بسیار مورد توجه خلفای پس از وی قرار گرفت چنانکه امویان در طول حکومت نود و یک ساله خود و عباسیان در طول خلافت ۵۲۴ ساله خود دقیقا از روی این روش پیروی کرده و خلافت خود را ادامه دادند . اما ظهور خوارج و دیگر فرقه های فکری و دینی که در اعتقادات مربوط به امامت و خلافت شدیدا متفاوت بودند پیش دیگری را به میان آورد و آن : « مسلمان چه کسی است؟» در واقع امویان مجبور بودند که بنوعی پاسخی برای بحرانهای بوجود آمده در جامعه پیدا کنند و عدم توانایی آنان در توجیه منطفی خلافتشان و بحرانهای ناشی از آن خیلی زود آنان را با بن بست مواجه ساخت. در حقیقت دوران خلافت امویان میان دوران خلفان راشدین و زمان عباسیان قرار داشت و همین میان بودن تقدیر تاریخی آنان را رقم میزند. امویان در اساس جانشینان خلفای راشدین شدند و هرگاه که اینان را با آنان مقایسه می کردند ارزیابی و قضاوتها بشدت به ضرر امویان تمام میشد و هنگامی که عباسیان به جای امویان نشستند باز امویان محکوم به آن بودند که به جهت تاریخی تحت الشعاع اقدامات و تبلیغات عباسیان قرار گیرند. امویان در واقع واسطه ایی بودند که خلافت را با توجه به تحولاتی که به آن راه یافته بود که البته خود آنان نیز در آن تغییرات دست داشتند ،را به عباسیان تحویل دهند. البته این واسطه گری از روی میل و اختیار نبود بلکه برخاسته از منطق وضعیت نیروهایی بود که در شرایط انتقال و تغییر صحنه حضور داشتند.

دانلود مقاله اثرات حمله اعراب به ایران

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


تبلیغات