Download an article about citrus pests
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود مقاله ای در مورد آفات مرکبات

دانلود مقاله ای در مورد آفات مرکبات

Download an article about citrus pests

——————————————

چکیده

شپشک آرد آلود جنوب Nipaecoccus viridishom
در نواحی گرم و خشک خسارت بالایی ایجاد می کند ، دارای بدنی با رنگ قرمز تیره و به صورت بیضوی شکل ، زنده زا و در حدود ۲۵۰ پوره تولید می کند ، هر نسل ۵۰ روز زندگی می کند و این حشره چند نسلی بوده و در آب و هوای معتدله بی وقفه تولید مثل می کند.بر روی درخت لیمو ترش خسارت بسیار زیاد و جبران ناپذیری وارد می نماید.
دارای بیش از چهار نسل در سال
روش مبارزه :
رها سازی کفشدوزک از گونه Cryptoleamus coccinellidae
سپر دار زرد شرقی مر کبات Aonidiella orientalis
در مناطق گرمسیر بوده ، و علاوه بر مرکبات به گیاهان علفی و درختچه های مثمر و غیر مثمر نیز حمله می کند.لیمو شیرین حساسترین و لیمو ترش نیمه حساس و ترنج ، نارنگی ، پرتقال و نارنج مقاوم می باشند. بیشتر روی برگ و میوه دیده شده و در دمای مناسب بسیار خسارت زا و در دمای زیر صفر فاقد فعالیت می باشد. دمای مناسب معمولاً وابسته به منطقه از اوایل فروردین تا اواخر فروردین می باشد.
نسل اول و دوم روی برگ ، و نسل سوم ، چهارم و پنجم روی میوه ها
زمستان گذرانی بهصورت ماده های کامل بر روی گل و میوه
روش مبارزه :
۱ – مراحل اول پورگی زنبور پارازیتوئید Encarsia aurantii
۲ – کفشدوزک شکار چی
معمولاً این آفت توسط دشمنان طبیعی به خوبی مهار می شود و نیازی به سموم شیمیایی نمی باشد ، هر چند وجود دشمنان طبیعی در منطقه مستلزم فراهم آوردن منطقه ای عاری از سموم شیمیایی و دارای ظرفیت های بالا جهت زندگی این حشرات مفید و تولید مثل آنان می باشد.
سایر شپشک های زیان آور :
۱٫ سپر دار قهوه ای مرکبات Chrysomphalus dictyospermi
۲٫ سپر دار قرمز مرکبات Aonidiella aurantii
۳٫ سپر دار واوی مرکبات Coccus Lepidoaphes beckii
۴٫ شپشک نرم تن قهوه ای Hesperidum
۵٫ سپر دار زرد مرکبات Aonidiella citrine
۶٫ شپشک مومی Ceroplastes sinensis
شپشک استرلیایی
نام علمی : Icerya purchasi
خسارت :
حشره ای پلی فاز است که علاوه بر مرکبات به درختان زینتی مثل اقاقیا و طاووسی حمله می کند قدرت زاد و ولد سریع دارد. پوره سن اول به سرعت منتشر شده و خسارت آن به علت تغذیه شدید پوره ها و حشرات کامل از شیره گیاهی میباشد که با ترشح فراوان عسلک همراه است .
شناسایی :
ماده بالغ ۴ تا ۵ میلیمتر زرد یا نارنجی یا قهوه ای یا قرمز که معمولا تمام یا قسمتی از بدن از مواد مومی زرد رنگ پوشیده شده است .دارای کیسه تخمی برابر با ۵/۱ تا ۲ برابر طول بدن در انتهای بدن است . در این کیسه ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تخم وجود دارد و در این گونه افراد نر بندرت دیده می شود.

زمستان گذرانی :
ماده کامل و پوره (سن دو و سه )
پوره ها اطراف رگبرگ اصلی وزیر برگ و حشرات بالغ روی شاخه ها بیشتر دیده می شوند .*
نسل :
در منطقه جهرم ۳ تا ۴ نسل دارد.
مبارزه :
.لارو کفشدوزک استرالیایی از تمام حالات این شپشک تغذیه میکند: novius cardinalis

مبارزه شیمیایی با شپشک های مرکبات:
فرمول سم حاوی:
مالاتیون امولسیون ۶۰% یا اتیون امولسیون ۴۷% ۲۰۰ سی سی
دیتان یا زینب ۲۰۰ سی سی
تریون یا تترادیفون ۲۰۰ سی سی
روغن ولک یا سیترول ۱ لیتر
۲ نوبت سمپاشی در طول سال :
۱- اوایل تابستان ( بعد از گلدهی و شروع رشد میوه)
۲- اواخر تابستان (اواخر شهریور ماه)

کنه زرد شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis
کنه قرمز مرکباتPanonychus citri
هر دو گونه از خانواده Tetranychidae می باشند. کنه زرد شرقی مرکبات اغلب در مناطق
جنوبی کشور و کنه قرمز بیشتر در شمال دیده می شود.
کنترل شیمیایی:
۱٫ تترادیفون(تدیون) EC7.52%و ۲در هزار
۲٫ کلوفنترین(آپولو) SC50% و ۵/.- ۲۵/. در هزار
۳٫ بروموپروپیلات EC25% و ۱ در هزار
۴٫ سیترازون EC20% و ۱در هزار
۵٫ هگزی تیازوکس EC10% و ۷۵/.- ۵/. در هزار(نیسورون)
۶٫ فن پیروکسی میت SC5% و ۵/. در هزار(ارتوس)

کنه زنگ(نقره ای) مرکبات
Phyllocoptruta oleivora
Acari: Eriophyidae
این آفت در باغات مرکبات شمال ایران(با نام مخملک) شایع است. معمولاً پوست میوه های آفت زده ضخیم است. میوه ها کوچکتر و ترش است. برگها و میوه های درختان لیمو در اثر حمله کنه، خاکستری مایل به نقره ای میشود و اطلاق نام کنه نقره ای بدین لحاظ است. کنه زنگار زمستان را به صورت کنه کامل می گذراند.

دانلود مقاله ای در مورد آفات مرکبات

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات