Comparative study of comparative and managers of commercial and civil liability transactions
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی مدیران تجاری پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی پایان نامه مسئولیت مدنی دولت پایان نامه مسئولیت مدنی شهرداری پایان نامه در مورد مسئولیت مدنی پایان نامه مسئولیت مدنی داور پایان نامه بیمه مسئولیت مدنی پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری مسئولیت مدنی مدیران شرکت تجاری

Download comparative study of comparative and managers of commercial and civil liability transactions

دانلود مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

Download comparative study of comparative and managers of commercial and civil liability transactions

این تحقیق در ۱۴۳ صفحه با فرمت Word با قابلیت ویرایش ، تهیه شده است.

————————————————————————————–

چکیده

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری
بخش اول: کلیات؛ بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران
۱٫ انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
۲٫ انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد.
الف: شرکت سهامی
ب: شرکت با مسئولیت محدود
پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
ج: شرکت تعاونی
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
ه: انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.)
الف: شرکت سهامی
ب: شرکت با مسئولیت محدود
پ: شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی
بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)
ترتیب مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل امکان پذیر می باشد
۱- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
۲- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
۱-۲- رعایت موضوع شرکت
۲-۲ رعایت حدود اختیارات
شرکت سهامی
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
شرکت تعاونی
۳- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
۴- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها
۵- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
۲- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
۳- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء
معاملات در صورت جمع شرایط ذیل
۱- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
۲- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
۳- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء
فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس
مبحث اول: کلیات
گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام
۱- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می‌شوند.
۲- شرکتهای قانونی
۳- شرکتهای ثبت شده
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن
۱- مفهوم قاعده
۲- سابقه تاریخی به قاعده
گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی
گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران
مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات
۱- شرکتهای قانونی و ثبت شده
۲- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت
مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)
گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)
گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)
گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران
نتیجه گیری
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط
شرکت مدنی
حقوق انگلیسی
پیشنهادات
فهرست منابع (فارسی و غیر فارسی)

 

دانلود مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

قیمت : 6500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب :


تبلیغات