پروژه
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

صفحه نخست » تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی » پروژه ، پروپوزال  » دانلود پروژه رابطه بین خلاقیت با جنسیت در دانشگاه

دانلود پروژه رابطه بین خلاقیت با جنسیت در دانشگاه

دانلود پروژه رابطه بین خلاقیت با جنسیت در دانشگاه

Download project the relationship between creativity and gender in university

——————————————————————————————–

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه جنسیت و خلاقیت پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه است. گروه نمونه نیز شامل ۵۰ نفر دانشجوی دختر و ۵۰ نفر دانشجوی پسر بود که به صورت تصادفی و مستقل انتخاب شده اند.
سنجش خلاقیت بر اساس آزمون خلاقیت ژان – لوئی سیله شامل سه قسمت، خلاقیت کلامی، خلاقیت تکمیل تصاویر، خلاقیت تفسیر تصاویر است که پس از انجام و بررسی با استفاده از روش آماری t برای دو گروه مستقل مورد تحلیل قرار گرفت و نتیجه زیر حاصل شد : پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی گروه ها مشخص شد که بین خلاقیت با جنسیت رابطه معناداری وجود ندارد.
مقدمه
هدف نخستین هر انسانی توانایی بخشیدن به خرد و اندیشه است. نعمت آموزش و پرورش پذیری در بهینه سازی انسان و سازندگی تن و روان تموج آن دو آدمی را به خداوند که سرچشمه خرد و اندیشه و نظام آفرین هستی است پیوند می دهد. آموزش و پرورش کارسازترین و نیرومندترین ابزار انسان است.
آفریننده جان و خرد بدو توان آموختن بخشید که تا با علم و عمل در راه سازندگی قیام کنند. زندگی بدون آفرینندگی خاموش و به گورستان ماننده است. واژه خلاقیت مترادف با ابداع، توانایی پیش بینی و ایجاد ایده است. می خواهیم رابطه بین خلاقیت و جنسیت را مورد مکالمه و بررسی قرار دهیم و اما مطلبی که این رابطه از اهمیت خاصی برخوردار نموده. نقش جنسیت ر تفکر خلاق است و اینکه جنسیت آدمی در میزان خلاقیت او موثر است یا خیر.
در مسئله خلاقیت علاوه بر عامل هوش و جنسیت، مسئله شخصیت و فرهنگ اجتماعی و خانوادگی افراد را هم بایستی مدنظر قرار داده و اهمیت زیادی برای آن قائل شد، چرا که بسیاری از استعدادهای خلاق به صورت بالقوه باقی می ماند و اجازه بروز به آن داده نمیشود که این مسئله ناشی از همان فرهنگ خانوادگی و اجتماعی است.
ضرورت و اهمیت پژوهش
فراهم کردن امکانات آموزشی و رشد کودکان تیزهوش به ویژه تیزهوشانی که از بهره هوشی بالاتر برخوردارند یکی از وظایف اصلی مسئولان است زیرا این قشر به عنوان یکی از مهمترین منابع رشد و خوکفایی هر جامعه و در واقع تضمین کننده پیشرفت آینده کشور خواهد بود. و یکی از پربهاترین سرمایه های کشور محسوب میشود. لذا بی توجهی و عدم رسیدگی به این نیروی عظیم ضربه و خسارتی جبران ناپذیر به قدرت جامعه زده و موجبات عقب ماندگی را فراهم می سازد. پرورش نیروی متخصص جهان رابطه تنگاتنگی با آهنگ رشد و برنامه ریزی هر کشور دارد این مسئله بخصوص برای کشور ما که در مراحل اولیه رشد و خودکفایی ره می پیماید حائز اهمیت بوده و امری حیاتی محسوب میشود (صمیمی به نقل از کاظمی، مجله رشد، ۱۳۶۹).
به علت واقع جوامع بشری به مسائل پیچیده فزاینده وابستگی متقابل بین کشورها، تحلیل رفتن منابع طبیعی سرعت فزاینده تغییرات ونیاز به ابداع خلاقیت، اجتناب ناپذیر است و از سوئی نیاز به یافتن تصویری هر چه جامع تر، غنی تر و دقیق تر از آینده برای هر جامعه از ضروریات است.
– لذا هر جامعه ای برای رسیدن به بقاء و توسعه خویش باید خود را به استعدادهای درخشان مجهز کنند.
فرضیه های پژوهش :
۱- خلاقیت در پسران بیشتر از دختران است.
۲- بین خلاقیت کلامی دختران و پسران تفاوت وجود دارد.
۳- بین تفسیر تصاویر دختران و پسران تفاوت وجود دارد.
۴- بین تکمیل تصاویر دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

متغیرها
متغیر مستقل : جنسیت
متغیر وابسته : خلاقیت در سه سطح ؛ کلامی، تفسیر تصاویر، تکمیل تصاویر

نتیجه گیری
به طور کلی در این فصل از نظر آماری ثابت شد که در جامعه مورد نظر این تحقیق بین خلاقیت و جنسیت همبستگی وجود ندارد ، به عبارت دیگر میزان خلاقیت در دخترها و پسرها تفاوتی ندارد .
فرضیه این تحقیق ، مبنی بر اینکه خلاقیت در پسران نوجوان بیشتر از دختران نوجوان است رد شد . در حالی که در افکار عمومی و جو کلی جامعه بیشتر تکیه بر خلاقیت در پسرها و مردها است .
مطالعه در زمینه خلاقیت و جنسیت نشان داد که دختران از لحاظ شخصیتی از اعتماد به نفس و جسارت کمتری نسبت به پسران برخوردار هستند و این مسئله به دلیل شرایط زندگی و فشارهای فرهنگی است که از دختران بیشتر انتظار می رود تا تابع عقیده دیگران باشند و مخالفتی با دیگران نکنند . همین مسئله باعث می شود که خلاقیت در پسران بیش از دختران خود را نشان می دهد و پسران بیشتر در شرایطی باشند که بتوانند نظرات بدیع و نو خود را اظهار کنند .
نتیجه کلی آن است که در خلاقیتها این انگیزه قوی و امکانات است که نا مساوی است و نه ذاتی . در نتیجه احتمالا عامل جنسیت ، چندان تاثیری در میزان خلاقیت ندارد بلکه این امر مهم است که چگونه این استعداد را در دختران و پسران پرورش داد .
بنابراین با شناخت توانایی کودکان و فراهم آوردن امکانات به آنها فرصت اکتشاف بیشتری را در طول ابعاد فکری فراهم آوریم و بدون تبعیض بین دختر و پسر به یک میزان در جهت بالا بردن استعداد نهفته آفرینندگی کوشا باشیم .
وظیفه والدین ایجاب می کند که استعداد های کودکان خود را بشناسند و آن را تقویت کرده و پرورش دهند ، باشد که در آینده فرزندانی خلاق و کارآمد پرورش داده شود و از نظر اقتصادی و اجتماعی باعث پیشرفت جامعه گردد .

دانلود پروژه رابطه بین خلاقیت با جنسیت در دانشگاه

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • قیمت : 5000 تومان
 • دانلود پروژه بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه

  دانلود پروژه بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه

  Download project to study effective ways to increase students interested in study and research.

  ————————————————————————————————

  فهرست
  کلیات

  مقدمه

  بیان مسئله

  ضرورت و اهمیت تحقیق

  اهداف تحقیق

  سؤالات تحقیق

  تعاریف عملیاتی واژه ها

  خلاصه فصل

  فصل دوم

  پیشینه تحقیق

  مقدمه

  کودک، کتاب، مطالعه

  تدارک محیط مناسب برای مطالعه

  اصول مطالعه و تحقیق و فراگیری بهتر آن

  اصول قبل از شروع مطالعه و تحقیق

  روشهای مطالعه

  فنون خواندن اجمالی

  روش سریع خواندن

  روش خواندن تجسمی

  روش خواندن انتقادی

  روش خواندن عبارت تکراری

  روش دقیق خواندن

  خواندن به عنوان یادگیری

  فعالیت و خواندن

  خواندن فعال

  زمان خواندن و تحقیق

  اهداف خواندن

  خلاصه فصل دوم

  فصل سوم

  روش اجرایی تحقیق

  مقدمه

  روش تحقیق

  جامعه آماری

  نمونه آماری

  ابزار تحقیق

  روشهای آماری

  متغیرها

  توضیح روشهای آماری

  فصل چهارم

  تجزیه و تحلیل آماری

  فصل پنجم

  مقدمه

  خلاصه پژوهش

  نتیجه گیری

  محدودیتها

  پیوست

  فهرست منابع

  پرسشنامه

  مقدمه:
  ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق و تشویق آن مدت زمان طولانی است که در سر لوحه برنامه های توسعه و پیشرفت کتاب قرار گرفته است. اگر چه دانستن آمار بی سوادان دنیا آسان است اما اطلاعاتی مناسب از بزرگسالان با سوادی است که دست به مطالعه کتاب، مجله، روزنامه نمی توانند و از تعداد شاگردان مدارسی که غیر از کتابهای درسی مطالب دیگری نمی خوانند در دست نیست، چرا که خواندن و مطالعه به یک نوع ختم نمی شود بلکه دارای انواع زیادی است که از طرفی عادت به مطالعه با در نظر گرفتن گروه سنی، سطح آموزشی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی بسیار متفاوت است( استیگر، ترجمه شکوفی ۱۳۷۷)
  در دنیای امروز متغیر قرن بیستم که در هر لحظه در زمینه های متفاوت علمی، هنری، سیاسی، اقتصادی و… یک اتفاق تازه ای پدید می آید اهمیت و ضرورت مطالعه نمودار می شود در این عرصه پر ماجرا انسانها هستند که رقابت می کنند. کتاب و مطالعه و تحقیق در جهان کنونی دیگر کار افراد ویژه ای نیست، حجم اطلاعات و مطالب در شاخه های علمی مختلف به گونه ای است که حتی برای رفع کوچکترین نیاز فردی و یا شغلی باید مقدار زیادی وقت صرف نمود امروزه به اثبات رسیده است کسی که سخن گفتن فرا گرفته باشد به مشکلات نا محدودی فائق آمده که قدرت بزرگترین رایانه های ساخت بشر را پشت سر نهاده است.
  ضرورت و اهمیت تحقیق
  انسان در پی آن است که تا سطح زندگی خود را حفظ و بهبود بخشد. خواست انسان تنها آن نیست که با فرزندان خود زندگی جاودانه کند. بلکه او می خواهد زندگی فرزندانش بهتر از زندگی خود او باشد، دانشجو می خواهد مطالعاتش در خدمت این سطح عالیتر زندگی می باشد و در لذت بردن از زندگی او را کمک کند( میس، ترجمه فرهمند پور ۱۳۶۸)
  ضرورت و اهمیتی که تحقیقات در هر زمینه ای دارند بیانگر آن است که می تواند مسأله و مشکلات را هر چه بهتر شناسایی و راهکارهائی برای نشر و توسعه آنها ارائه داد. از آنجا که مطالعه و علاقه به آن نمایانگر فرهنگ و تمدن جامعه و دولت است لذا در این پژوهش تلا ش می شود که با بهره گیری از تمامی امکانات و ابزار مناسب و با استفاده از منابع و کتب علنی مختلف سعی در روشن نمودن مسأله مورد تحقیق نمود تا مسبب حرکتی جهت دار به سوی رشد و پویایی در قشر محصل خصوصاً اقشار دانشجو گردد.
  اهداف تحقیق
  هدف کلی بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه
  اهداف جزئی
  ۱- تعیین میزان رغبت و علاقه دختران و پسران دانشجو به مطالعه و تحقیق.
  ۲-  تشخص نمودن عوامل مثبت و منفی در میزان رغبت و علاقه دانشجویان نسبت به مطالعه و تحقیق
  ۳-  اولویت بندی و درجه بندی عوامل آموزش در تعیین میزان رغبت و علاقه دانشجویان به امر مطالعه و تحقیق
  ۴-  شناخت روشهای آموزشی که موجب رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می گردد.
  فرضیه های تحقیق
  ۱- جامعه نقش مهمی در میزان رغبتو علاقه دانشجویان به مطالعه دارد.
  ۲-  نقش طبقه بندی اجتماعی دانشجویان در میزان رغبت و علاقه آنها به مطالعه و تحقیق مؤثر است.
  ۳-خانواده از عوامل مهم در ایجاد میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود.
  ۴-مکان و فضای آموزشی مطلوب دانشگاهی موجب افزایش میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود.
  ۵-شرایط تحصیلی نامتناسب موجب کاهش میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود.
  ۶-عدم صلاحیت علمی و علاقه شغلی استادان از عوامل مؤثر در میزان رغبت و علاقه دانشجویان به شمار می رود.
  ۷-رسانه های گروهی و مطبوعات می تواند موجبات افزایش رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق گردند.

  نتیجه گیری:
  نتیجه به دست آمده توسط محقق از این پژوهش این است که عوامل مختلفی در میزان علاقه دانشجویان به مطالعه دخالت دارند که این عوامل خود بسته به شرایط گوناگون ضعف و شدت می بایند این عوامل از جامعه شروع می شود و به زیرمجموعه های آن ختم می شود.
  به نظر پژوهشگر مسئولین و صاحبنظران هستند که باید با دیدی تحلیل گرایانه به بررسی این موضوع مهم پرداخته و راهکارهای مناسب در این زمینه اتخاذ نمایند. نقش خانواده خصوصاً والدین اهمیت بسزایی دارد.
  والدین چه تدابیر و شیوه هایی را اتخاذ نمایند تا فرزندان خود را به سوی مطالعه و خواندن هدایت نمایند. هر یک از ان عوامل نقشهای والدین را در این مسیر ایفا می کنند که حائز اهمیت و جای بحث و بررسی دارد.

  دانلود پروژه بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه

  قیمت : 5000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 3000 تومان
 • دانلود طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید شهر اردبیل 

  دانلود طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید شهر اردبیل

  Download project justify the construction and equipping of hotel S. Ardabil

  ——————————————————————————

  فهرست مطالب
  عنوان
  مقدمه
  بررسی اقتصادی
  چکیده طرح
  مشخصات فنی هتل
  برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری
  برآورد هزینه ساختمان و زمین
  برآورد هزینه های تأسیساتی و تجهیزاتی و زیربنائی
  هزینه های قبل از بهره برداری
  برآورد هزینه های جاری
  برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل
  هزینه های سوخت آب و برق و تلفن
  هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
  هزینه های پیش بینی نشده
  خدمات بیمه
  جمع هزینه های جاری
  سرمایه در گردش
  محاسبه بازپرداخت تسهیلات بانکی
  محاسبه درآمدهای هتل
  محاسبه تراز هزینه ها و درآمدها

  مقدمه :
  شهر اردبیل مرکز شهرستان اردبیل و استان اردبیل با جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر در شمال کشور ایران واقع می باشد . منطقه ای سردسیر و ییلاقی سرسبز که در دامنه های کوه پر ابهت بلان واقع گردیده است . طبیعت بی نظیر این منطقه از دیرباز مورد علاقه جهانگردان و ایرانیان سایر نقاط کشورمان بوده و می باشد که شاید وجود آبهای معدنی این خطه عامل مهمی در جذب گردشگر و جهانگرد بوده است اما بی تردید در سالهای اخیر راههای ارتباطی این شهر با سایر نقاط استان و شهرهای خارج از استان که از ر شد و توسعه خوبی برخوردار بوده نیز عامل مهمی در جذب گردشگری و جهانگرد می باشد .
  از طرف دیگر وجود سمینارها و جلسات اداری در شهر اردبیل به دلیل آب و هوای مطلوب سالانه عده زیادی را دعوت به اقامت در این شهر می نماید .
  به نقل از سازمان ایرانگردی و جهانگردی سالانه حدود سه میلیون نفر از اردبیل و آبهای معدنی دیدن می نمایند که هر ساله علاوه بر اینکه به تعداد بازدید کنندگان افزوده می شود نیازهای بازدیدکنندگان نیز بیشتر و بیشتر می‌شود و خواستار خدمات رسانی سطح بالاتری می شوند ، چرا که علاوه بر اینکه سطح رفاه عمومی جهان در حال افزایش است رفاه در کشورمان ایران خوشبختانه بالا می رود .
  با توجه به موارد بالا بر آن شدیم تا در حدود و اندازه توانمان و یاری خدا و در نظر گرفتن اعتبار از طرف بانکهای عامل استان یک هتل ۶۳ اتاقه سه ستاره در غالب شرکت تعاونی ۴۴۴ در شهر اردبیل در چندین فاز تأسیس نمائیم تا اینکه بتوانیم گوشه ای از نیازهای اساسی و زیربنائی استان را ترمیم نموده کیفیت مهمانداری را بالا برده و باعث تشویق جهت اقامت بیشتر مهمانان شده اشتغال ایجاد کرده ، ارزش افزوده ایجاد نمائیم و در مجموع باعث افزایش درآمد خودمان شویم
  چکیده طرح :
  مجری طرح : شرکت تعاونی ۴۴۴ ثبت شده به شماره ۱۲۱۱ در دفتر ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
  اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل :
  ۱-آقای میرشامل فزامخ زارنجی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
  ۲-آقای میرسجاد فرزانه زارنجی نایب رئیس
  ۳-آقای جلیل فرزانه منشی هیات مدیره
  کالبد طرح : هتل ۶۳ اتاقه با درجه سه ستاره به نام سعید
  محل اجرای طرح : میدان رضوان نرسیده به میدان بسیج در شهر اردبیل .
  مشخصات فنی هتل سعید :
  ۱-موقعیت مکانی :
  میدان رضوان جنب فضای سبز خیابان حافظ روبروی سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث به مساحت ۱۰۷۲ مترمربع دارای ابعادی به قرار ۲۱ متر غرباً جنوباً ۳۹ متر شرقاً ۲۷ متر و شمالاً ۱۹-۲۴ متر که شمال و غرب آن فضای سبز می باشد قطعه اول بخش دو شماره پلاک ثبتی ۱۱/۳۳۴/۷۵۶۷ که در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۷۴ پروانه تاسیس آن صادر گردیده است .
  ۲-کالبد فیزیکی هتل :
  هتل در ۵ طبقه و یک و نیم طبقه به شکل ظاهری هتل پاسارگاد اصفهان طراحی شده است که طبقه همکف دارای مساحت ۹۹۱ مترمربع . طبقه اول ۸۸۶ مترمربع ، طبقه دوم ۶۰۹ مترمربع ، طبقه سوم ۶۰۹ مترمربع ، طبقه چهارم ۶۰۹ مترمربع و نیم طبقه ۱۵۰ متر مربع که در مجموع ۳۸۵۴ مترمربع می باشد .
  برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری :
  ۱-برآورد هزینه ساختمان و زمین‌:
  ۱-۱ زمین ساختمان با متراژ ۱۰۷۲ مترمربع در عالیترین موقعیت در شهر اردبیل که امروزه دارای ارزش اقتصادی بیش از متری ۳ میلیون ریال بالغ بر ۳۲۱۶ میلیون ریال قبلاً خریداری شده است .
  ۱-۲-متراژ بنای ساختمان ۳۸۵۴ متر می باشد که از قرار هر مترمربع ۱۳۰۰ هزار ریال در مجموع به ۲۰۰/۵۰۱۰ میلیون ریال می رسد .
  و در ادامه ……

  دانلود طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید شهر اردبیل 

  قیمت : 3000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 2000 تومان
 • دانلود تحقیق احداث داروخانه

  دانلود تحقیق احداث داروخانه

  Download the study of pharmacy

  ————————————-

  سرفصل ها:

  پس از فارغ التحصیل شدن باید اول در لیست نوبت داروخانه که در انجمن داروسازان قرار گرفت که امتیازات لازم را برای کسب مجوز تاسیس داروخانه در محل مورد نظر اخذ گردد.
  امتیازات شامل : مناطق مرحوم,مناطق دارای رفاه میباشد که هر دو سال سابقه خدمت در مناطق دور افتاده (سرد سیر ،گرم سیر ) مساوی با پنج سال در مرکز استانها و شهرستانها میباشد.
  از آنجا که آقایان دارای خدمت سربازی میباشند پس از فارغ التحصیل شدن میبایست دو سال خدمت سربازی را انجام یا طرح را در وزارت بهداشت بگذارند.
  اگر موفق به گذارندان طرح در وزارت بهداشت باشند جزء امتیازات برای تاسیس داروخانه محسوب میشود.
  جدول امتیازات:
  ۱-فرد فارغ التحصیل شده اول بایستی خدمت مقدس سربازی یا طرح را در وزارت بهداشت گذارانده باشند.
  ۲-آزمون هر چندسال است؟
  هر دو سال یکبار در آزمون تخصصی داروسازان که در دانشگاه استانهای محل اقامت برگزار میشود شرکت کرده و امتیاز مورد نظر را کسب نمایند.
  ۳-امتیاز خدمت در مناطق محروم چیست؟
  خدمت در مناطق مرحوم از امتیازات بالایی برخودار میباشد نسبت به استانهای دارای امکانات.
  -گرفتن پروانه کسب چگونه است؟
  پس از اتمام طر ح یا خدمت سربازی میتوان پروانه کسب را از وزارت بهداشت دریافت نمود.
  ۵- دوران تحصیل دردانشگاه چگونه است؟
  در دوران تحصیل در دانشگاه داروسازی میتوان از امتیازات ۱۴۰ واحدی برای مسولیت فنی   استفاده نمود که جزء امتیازات کل محسوب میشود.
  ۶-گرفتن پروانه شرایط دیگری هم دارد؟
  اخذ پروانه تاسیس داروخانه منوط به گذراندن طرح یا شرکت در آزمونهای تحصیلی و کسب امتیازات بالا ۲۵۰۰ است.
  ۷- محل تاسیس چطور جایی باید باشد؟
  محل تاسیس داروخانه باید یر اساس نفوس جمعیت ساکن در آن محل باشد که تعداد نفوس را وزارت بهداشت مشخص میکند.
  ۸-برایتاسیس ممنوعیتی دارد؟
  عدم داشتن سابقه کیفری در مراجع قضایی و ارگانهای دولتی.
  ۹-محل کارچه چیزهایی لازم دارد؟
  نیاز مبرم محل مورد تاسیس داروخانه به سیستم تهویه
  ۱۰-چه خصوصیتهایی باید داشته باشید؟
  اخذ صلاحیتهای لازم از طریق انجمن دارو سازان مرکز.
  ۱۱-کدام امور باید تایید کند؟
  اخذ تایید از امور دارو استان مرکز.
  ۱۲-ضامن هم لازم دارد؟
  تعهد لازم جهت تاسیس داروخانه به انجمن داروسازان و امور دارو و غذای استان.
  پس از اخذ پروانه تاسیس داروخانه اعلام
  امور دارو محل سکونت مبنی بر مکانهای مورد نظر جهت استقرار دارو خاته مورد بررسی قرار می گرد.

  دانلود تحقیق احداث داروخانه

  قیمت : 2000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 2000 تومان
 • دانلود نقشه ساختمان یک طبقه

  Download a floor plan of the building

   Download a floor plan of the building

  شامل :
  سایت پلان
  نما
  برش
  شیب بندی بام
  فونداسیون
  تیرریزی سقف

  دانلود نقشه ساختمان یک طبقه

  قیمت : 2000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • هر آنچه شما بخواهید

  دسته :

  PC, آزمون استخدامی همراه با پاسخنامه, آشپزی, آموزشی, ادبیات, اقتصاد, اقتصادی, اندروید, باستان شناسی, برق - الکترونیک - مخابرات, بهداشت عمومی, بورس, بیمه, پدافند غیر عامل, پرستاری, پرسشنامه, پروژه ، پروپوزال, پزشکی, پیراپزشکی, تاریخ, تاریخ ادبیات, تاسیسات الکتریکی, تاسیسات مکانیکی, تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی, تربیت بدنی, تغذیه, جغرافیا, جوملا, حسابداری, حقوق, خانه و خانواده, خبرنگاری, داروسازی, داستانی, دامپزشکی, دسته‌بندی نشده, دندانپزشکی, روانپزشکی, روانشناسی و علوم تربیتی, ریاضی, زبان انگلیسی, زبانهای خارجی, زمین شناسی, زناشوئی, زیست شناسی, ژنتیک, سرامیک, سیگنال, شعر, شیلات, شیمی, صنایع, صنایع غذایی, طب سنتی, طب کار و ایمنی, طب هسته ای, طرح توجیهی و کارآفرینی, علوم آزمایشگاهی, علوم اجتماعی, علوم انسانی, علوم پایه, علوم پزشکی, علوم سیاسی, عمران, عمومی, فایلهای رایگان, فرم و مستندات, فلسفه و منطق, فنی و حرفه ای, فنی و مهندسی, فیزیک, قالب HTML, قالب وبسایت, کارآموزی, کامپیوتر و آی تی, کتاب, کتاب و مقاله, کتابداری, کشاورزی و زراعت, کنکور, گردشگری و توریسم, گوناگون, گوناگون, مامائی, متافیزیک, محیط زیست, مدیریت, معارف اسلامی, معدن, معماری, مکانیک, مهندسی پزشکی, مواد و متالوژی, موسیقی, نامه, نرم افزار, نساجی, نفت و پتروشیمی, نقشه برداری, نمایشنامه, هنر و گرافیک, ورد پرس

  فرمت : فرمت دلخواه شما | صفحات : 1 تا n
  قیمت : توافقی تومان
 • Whatever you want

  اگر در دروس تحصیلی (کلیه سطوح تحصیلات تکمیلی و …) نیاز به کمک دارید
  نیاز به  تدریس خصوصی دارید
  ویا در
  انجام پروژه ها ، تحقیق ها
  کارآموزی
  طرح های توجیهی

  انتخاب موضوع برای مقاله
  مشاوره و پشتیبانی در نوشتن مقاله

  انتخاب موضوع برای پایان نامه
  مشاوره و پشتیبانی در نوشتن پایان نامه

  ترجمه کلیه متون

  و بطور خلاصه : برای انجام کلیه امور

  تحصیلی ، تحقیقاتی ، پژوهشی

  فقط کافیست از ما بخواهید

  civil7structure@yahoo.com

  ۰۹۱۰۰۹۴۰۰۱۴

  هر آنچه شما بخواهید

  قیمت : توافقی تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 7000 تومان
 • دانلود پایان نامه مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج رشته شیمی پایان نامه سلولی و مولکولی مولکول نگاری پلیمری سنتز پلیمر قالب مولکولی جزوه سنتز پلیمر روشهای سنتز پلیمر مولکول نگاری پلیمری دانلود رایگان پایان نامه رشته شیمی دانلود پایان نامه رشته مهندسی شیمی خرید پایان نامه رشته شیمی موضوع پایان نامه رشته شیمی تجزیه

  Download DNA molecules synthesized polymer research and its application in mining

  دانلود تحقیق مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج

  Download DNA molecules synthesized polymer research and its application in mining

  این تحقیق در ۲۵۵ صفحه و با فرمت Word با قابلیت ویرایش تهیه شده است .

  ————————————————————————-

  مقدمه
  مفهوم برهم کنش مولکولی بسیار قدیمی بوده و بوسیله مؤسسات یونانی و ایتالیایی استفاده شده است. در نیمه دوم قرن نوزدهم، ظهور نظریه‌های مدرن در مورد این برهم کنش‌ها از میان آزمایش‌های واندروالس در مطالعاتش پیرامون برهم کنش‌های مابین اتمها در حالت گازی آغاز شد و در سال ۱۸۹۴، فیشر نظریه مشهور «قفل و کلید» اش را در مورد‌ روش برهم کنش سوبسترا با آنزیم ارائه‌کرد (شکل‌۱-۱).


  براساس نظریه فوق، عمل خاص یک آنزیم با یک سوبسترا تنها می‌تواند با استفاده از تشبیه قفل به آنزیم و کلید به سوبسترا توضیح داده شود. فقط وقتی که کلید (سوبسترا) اندازه قفل باشد در درون سوراخ قفل (مکان فعال  آنزیم) جای می‌گیرد. کلیدهای کوچکتر، کلیدهای بزرگتر یا کلیدهایی با دندانه‌های نامشابه (مولکولهای سوبسترا با شکل و اندازه نادرست) در داخل قفل (آنزیم) جای نخواهند گرفت (۱). شکل ۱-۲ بخوبی این موضوع را نشان می دهد.


  در سیستم‌های زیستی، کمپلکس‌های مولکولی بواسطه‌ تعداد زیادی از برهم کنش‌های غیر کووالانسی از قبیل پیوندهای هیدروژنی و پیوندهای یونی تشکیل می‌شوند. اگر چه این برهم کنشها به تنهایی در مقایسه با پیوندهای کووالانسی ضعیف می‌باشند، لیکن تاثیر همزمان این پیوندها اغلب منجر به تشکیل کمپلکس‌های پایدار می‌شود. برهم کنش‌های پیچیده مابین انواع مولکولها، شناخت مولکولها و توانایی تقلید از پیوندهای  طبیعی، دانشمندان را برای مدت زمان طولانی مشغول کرده است. این رویداد منجر به تشکیل رشته جدیدی با عنوان شیمی تقلید زیستی  شده است. اصطلاح تقلید زیستی به وضعی گفته می‌شود که در آن فرایندهای شیمیایی از یک فرایند بیوشیمیایی تقلید می‌کنند، تا اینکه ساختارها و مکانیزم سیستمهای زیستی شناخته شوند. دانشمندان در تلاش هستند که این دانش را به فنون سنتزی تبدیل کنند. یکی از این فنون سنتزی که در دهه اخیر مورد توجه واقع شده است، فن مولکول نگاری  می‌باشد (۱،۲).

  فهرست مطالب:
  فصل اول: مقدمه
  ۱-۱- تئوری قفل و کلید
  ۱-۲- تاریخچه مولکول نگاری
  ۱-۳- روش های مختلف مولکول نگاری
  مراجع
  فصل دوم: اهمیت مولکولهای پذیرنده درعلم و تکنولوژی پیشرفته
  ۲-۱-مقدمه
  ۲-۲- پذیرنده های طبیعی
  ۲-۴- پذیرنده ها برای کاربردهای عملی
  ۲-۵- چرا روش مولکول نگاری اینقدر امید بخش است؟
  مراجع
  فصل سوم: اساس مولکول نگاری
  ۳-۱- مقدمه
  ۳-۲-ماکرومولکول ها (۱)
  ۳-۲-۱-ماکرومولکول های سنتزی
  I- واکنشهای پلیمریزاسیون
  A- پلیمریزاسیون رادیکالی
  a- تحریکهای حرارتی
  b- فعال کننده‌های فوتوشیمی
  c- تشکیل مرحله اولیه بوسیله اجسام مولد رادیکالهای آزاد
  B- پلیمریزاسیون یونی
  a- پلیمریزاسیون کاتیونی
  b- پلیمریزاسیون آنیونی
  g- خاتمه فعالیت با افزایش متوقف کننده ها
  ۳-۳-تکنیکهای پلیمریزاسیون
  ۳-۴-قواعد اساسی مولکول نگاری
  ۳-۵- روش‌های مختلف مولکول نگاری
  ۳-۶- مزایا و معایب منتقوش پذیری غیر کووالانسی و کووالانسی
  مراجع
  فصل چهارم: روشهای آزمایشگاهی
  فرآیند های مولکول نگاری
  ۴-۱- مقدمه
  ۴-۲- واکنشگر ها و فرآیند های آزمایشگاهی
  ۴-۲-۱- مونومر های عاملی
  ۴-۲-۲- مولکول الگو
  ۴-۲-۳- عوامل اتصال دهنده عرضی
  ۴-۲-۶- تأثیر زمان
  ۴-۳-منقوش پذیری کووالانسی
  ۴-۳-۱- منقوش پذیری به وسیله استر های برونیک اسید
  ۴-۳-۳- منقوش پذیری با استالهاو کتالها
  ۴-۳-۴- منقوش پذیری با بازهای شیف
  ۴-۳-۵- منقوش پذیری با پیوندهای S-S
  ۴-۳-۶- منقوش پذیری با پیوندهای کئوردینه شده
  ۴-۴- منقوش پذیری غیر کووالانسی
  ۴-۵- مولکول نگاری تصنعی
  مراجع
  فصل پنجم: روشهای تجربی درارزیابی کارآیی منقوش پذیری
  ۵-۱- مقدمه
  ۵-۲- آزمایشات کروماتوگرافی
  ۵-۳- آزمایشات پیوند الگو به روش نا پیوسته
  ۵-۴- تعیین ثابت اتصال الگو
  مراجع
  فصل ششم: مطالعه اسپکتروسکوپی واکنشهای مولکول نگاری
  ۶-۱-مقدمه
  ۶-۲-ساختار کمپلکس در مرحله پیش پلیمریزاسیون
  ۶-۳-بررسی برهمکنش های الگو- مونومر توسط روش های اسپکتروسکوپی
  ۶-۴-بررسی برهمکنش های الگو-  MIP
  ۶-۶- رابطه بین میزان K و کارایی مولکول نگاری
  ۶-۷ – ساختار سایت اتصال مولکول الگو
  مراجع
  فصل هفتم: شمایی از روش مولکول نگاری
  ۷-۱- مقدمه
  ۷-۲- انتخاب عوامل
  ۷-۲-۱- مونومرهای عاملی
  ۷-۲-۲-حلال پلیمریزاسیون
  ۷-۲-۳- عامل اتصال دهنده عرضی
  ۷-۳- پلیمریزاسیون
  ۷-۴ پرکردن ستون HPLC با پلیمر منقوش
  ۷-۵- ارزیابی کمی کارایی منقوش پذیری
  مراجع
  فصل هشتم: کاربرد های مولکول نگاری
  ۸-۱- کاربرد های مولکول نگاری
  ۸-۱-۲- تقلید گر های باند پادتن و پذیرنده
  ۸-۱-۳- کاربرد های کاتالیستی و آنزیمی
  ۸-۱-۴- حسگر های زیستی
  ۸-۱-۶- پلیمر های منقوش پذیر به عنوان غشاء های سلولی
  ۸-۱-۷- کاربرد مولکول نگاری در جذب انتخابی یون ها
  ۸-۱-۸- پلیمر های منقوش پذیر برای تغلیظ انتخابی یون ها
  ۸-۱-۹- کاربرد پلیمر های منقوش پذیر در جداسازی پپتیدها
  ۸-۲- مروری کلی بر کارهای انجام شده به روش مولکول نگاری
  مراجع
  فصل نهم: چالش ها و پیشرفت های اخیر
  ۹-۱- مقدمه
  ۹-۲- مولکول نگاری در آب
  ۹-۳- استفاده از دو نوع مونومر عاملی برای شناسائی مشترک
  ۹-۴- ژل معدنی به عنوان بستری برای مولکول نگاری
  ۹-۴-۱- منقوش پذیری کووالانسی در ماتریس سیلیکا ژل
  ۹-۴-۲- فیلم فوق نازک TiO2 به عنوان ماتریس برای فرایند منقوش پذیری (۱۵و۱۶)
  ۹-۴-۳- سیلیکا ژل مارپیچ برای تکنیک مولکول نگاری (۱۷)
  ۹-۵- آنزیم های مصنوعی (کاتالیزور مولکولی ) برای تکنیک مولکول نگاری
  ۹-۵-۱- ترکیب سایت های کاتالیزوری و سایت های اتصال سابستریت
  ۹-۵-۲- پادتن کاتالیزی تهیه شده با استفاده از مرحله گذار آنالوگ
  مثال ۹-۳: پادتن کاتالیزی به عنوان یک استرس مصنوعی
  مراجع

  دانلود تحقیق مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج

  قیمت : 7000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 5000 تومان
 • دانلود پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد مقاله تحقیق پایان نامه فنی حرفه ای پایان نامه مدیریت زنان پایان نامه مدیران مرد تفاوت مدیریت مردان و زنان ادراک در مدیریت رفتار سازمانی ادراک و مدیریت مدیریت ادراک و برداشت ادراک در مدیریت تعریف مدیریت ادراک کتاب مدیریت ادراک مقاله در مورد ادراک رفتار سازمانی تعریف ادراک در رفتار سازمانی

  Download compare the technical capabilities, conceptual, human, male and female managers

  دانلود مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

  Download compare the technical capabilities, conceptual, human, male and female managers

  این تحقیق در ۴۹ صفحه و با فرمت Word با قابلیت ویرایش گردآوری شده است.

  ——————————————————————————

  مقدمه:
  اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان بوده و از آغاز پیدایش با او بوده است اما در جهان امروز به علت گسترش سازمانها و افزایش، پیچیدگی، تراکم تکنولوژی و نیازها مورد توجه خاص قرار گرفته است. مدیریت در قرن حاضر به عنوان یک علم از جمله علوم کاربردی است و با عنایت به اهمیت این علم در اداره و رهبری سازمانها، میتواند نقش اساسی را در بهبود و موفقیت سازمان ها بر عهده داشته باشد.


  امروزه، سرعت، قدرت عمل و تنوع فرآورده های انسانی و صنعتی نیاز به نیروی هماهنگ کننده و مدبری بنام مدیر دارد، تا بتواند با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت ، بین همه اجزاء امکانات موجود و نیروهای سازمان هماهنگی و وحدت ایجاد کند. (میر کمالی- سال ۱۳۷۳ص ۱۵)


  آموزش و پرورش از یک سو به عنوان یک نهاد اجتماعی جلب و از سوی دیگر با مطرح شدن نظریه ۳ مایه انسانی و ارزش اقتصادی آموزش و پرورش تعلیمات رسمی هر جامعه نوعی سرمایه گذاری تلقی می گردد، که بازدهی آن با نحوه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت ارتباط کامل دارد.


  آموزش و پرورش در جوامع مختلف میتواند با اتخاذ تدابیر و سیاستهای مناسب ضمن تحکیم و گسترش ارزشهای آن با ایجاد تغییرات رفتاری ، نوسازی ارزشهای حاکم بر جامعه را نیز ترویج نماید.

  فهرست مطالب:
  مقدمه
  فصل اول
  موضوع تحقیق
  اهمیت و ضرورت تحقیق
  اهداف تحقیق
  فرضیه های تحقیق
  جامعه آماری
  نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری
  تعاریف عملیاتی
  فصل دوم
  ادبیات تحقیق
  تعریف مدیریت
  فراگرد مدیریت
  تجزیه فراگرد مدیریت
  کارکرد های مدیریت
  پیشینه تفکر درباره مدیریت
  پیدایش تئوریهای مدیریت
  مکا تب کلاسیک مدیریت
  مکتب بوروکراسی
  آموزش و پرورش و اهمیت آن
  مدیریت آموزشی
  مدیریت آموزشی یعنی مهارت در امور استخدامی
  مدیریت آموزشی یعنی مهارت در ارزشیابی
  ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی
  وظایف مدیران آموزش و پرورش
  مهارت های مورد نیاز مدیران مدارس
  پیشینه تحقیق
  فرضیه تحقیق
  نتیجه گیری تحقیق
  نتایج تحقیق
  هدف تحقیق
  فرضیه های تحقیق
  فصل سوم
  نوع تحقیق
  جامعه آماری
  حجم نمونه
  روش نمونه گیری
  ابزار اندازه گیری
  روش های جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق
  روش تجزیه و تحلیل آماری
  طرح تحقیق

  دانلود مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

  قیمت : 5000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 5000 تومان
 • Download the research of colors in interior decoration with pictures

  دانلود تحقیق انتخاب رنگ در دکوراسیون داخلی به همراه عکس

  Download the research of colors in interior decoration with pictures

  —————————————————–

  تصمیم‌گیری در مورد انتخاب میان رنگ، گچ، کاغذ، پارچه، آینه و سایر شیوه‌ها برای دیوارهای یک اتاق یک مسئله است و شناخت وسعت هر کدام از آنها مسئله‌ای دیگر است. بیشتر انسانها در مورد چگونگی استفاده از تکنیکهای گسترده امروزی به راهنمایی و گرفتن ایده نیاز دارند. چیزی که برای کار روی دیوارها انتخاب می‌شود چه در مورد شخصیت، حال و هوا و سبک و چه در مورد ابعاد و اندازه ظاهری آن می‌تواند تفاوتی آشکار ایجاد کند. در حقیقت استفاده هوشمندانه از انواع شیوه‌های پوشش دیوارهای داخلی می‌تواند آنرا کوچک‌تر یا بزرگتر، پهن‌تر یا باریک‌تر، سردتر یا گرمتر، روشن‌تر یا تیره‌تر بنظر برساند و هر گونه بدنمایی را بپوشاند. مطمئنا فضای حقیقی نیز می‌تواند با تغییرات سازه‌ای مربوط به دیوارها تغییر کند. که کار نسبتا … و ادامه

  دانلود تحقیق انتخاب رنگ در دکوراسیون داخلی به همراه عکس

  قیمت : 5000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  

  تبلیغات