دانلود پروژه
صفحه اصلی آرشیو سفارشهای خاص سفارش ترجمه راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تماس با ما

دانلود پروژه روانشناسی

دانلود پروژه روانشناسی

Download project psychology

———————————————

مقدمه:
هرکس با فردی ملاقات می کند که به طور تحمل ناپذیر خودخواه و متکبر است، افرادی که در خیال پردازی ها نیروی خدایی مانند گم می‌شوند، مانند ثروت نامحدود، هوش بالا یا شهرت نابرابر به خودشان می چسبند. نه تنها معتقدند که بهتر از سایرین هستند، بلکه سایرین را نیز تحقیر و خوار می نمایند. آنها می درخشند و از ما این انتظار می‌رود که آنها را پرستش و تماشا کنیم. برای آنها باقی ما به سادگی کارگران زنبوری هستیم که از همه فرمانها باید اطاعت نماییم و ایده اصلی ما برای آنها ارزشمند نیست، آنها به طرح ها و تمایلات خود بسیار وابسته هستند. در تبادل افتخار رابطه با آنها، آنها معتقدند که ما باید هر گونه نیاز آنها را پیش بینی، و آنها را از هر گونه کار دنیوی دشوار معاف سازیم و همه باید به سختی برای شناسایی ایده های روشن و مبهم آنها کار کنند. آنها از روی عادت افراد را دچار شرم ساری می کنند. خود محوری آنها موجب بی تفاوتیشان نسبت به حقوق و رفاه، سایرین و قوانین اجتماعی می شود. برای توجیه عملکردشان، آنها به طور منطقی دلایلی را ارائه می دهند که این استعداد برتر خود و بی توجهی‌شان نسبت به سایرین را نشان دهند بنابراین خود را در بهترین موقعیت قرار دهند. آنها خیلی زود عصبانی و خشمناک می شوند.
فرهنگ و خودشیفتگی گرایی:
بدلیل آنکه فرهنگ های فردگرایی ارزش خودشناسایی را بر گروه شناسی ترجیح می دهند، خودشیفتگی آسیب شناختی به خوبی با آن شرایط فرهنگی متناسب است. اما چگونه ممکن است آن نشأت بگیرید و در یک جامعه مجموع بیان گردد؟ در یک فرهنگ فردی، خودشیفتگی هدیه خداوند به جهان محسوب می شود. در یک جامعه هواخواه و جمعی به هر حال اصول اجتماعی در زندگی خود شیفتگی در راستای گروه ترجیح داده می شود و در دسترس عموم نیست به عنوان مثال در اسپانیا در قرن ۱۵ ، این فرهنگ اجتماعی در ابتدا مخصوص مردان بود و ارثیه و ارزش خانوادگی محسوب می شد. پسر در حقیقت بعد از پدر دومین فرد خانواده، محسوب می شد. جای تعجب نیست که بسیاری فاتحان اسپانیایی که به جهان جدید وارد می شوند و در جستجوی شانس و بخت خود هستند از این قشر محسوب می گردند.
دیدگاه روان پویشی:
در قرن های بسیار گذشته خودشیفتگی یک تعریف روانشناسی ضمنی داشت. در ۱۸۹۸ Havelock Ellis یک روانپزشک انگلیسی از واژه‌ای شبیه نارسیوس (۱۹۸۶ Morrison,) در ارجاع به استمناء اضافی استفاده کرد که در آن افراد به خود ارضاعی می پردازند. Rank (1911) اولین نسخه تحلیل روانی را با توجه به خود شیفتگی چاپ کرد که به خود تحسینی مربوط بود (۱۹۷۰ Rulver,) . فروید تنها یک نسخه در ۱۹۱۴ درخصوص خودشیفتگی نوشت و آن را به عنوان یک سرمایه گذاری وابسته به شدت جنسی در خود مورد بحث قرار داد که در نهایت این روابط را به حد کمال می رساند. پرسش اصلی این است که چه کسی می تواند در این جهان تنها با خودش زندگی کند که فروید از آن به عنوان خودشیفتگی اولیه نام برد که می تواند تحسینی و تقدیری را برای وجود و شناسایی سایرین توسعه دهد.
درمان:
با سنجش نرمال تقویت ها، بیشتر خود شیفته ها اصول کافی برای بزرگ نمایی خود انگاره ایجاد می کنند و موجب می شوند تا آنها در جامعه قدری موفق تر عمل کنند بیشتر آنها خود را متقاعد می نمایند که نسبت به سایرین برتر هستند و افتخار و غرور آنها نقش دفاعی بیمار را رد می کند. بنابر آن خود شیفته ها بندرت آماده درمان می شوند. سایرین به دنبال بهترین دکترها می گردند، فردی خاص که آنها را درک کند. فرد دیگری بی اعتبار می شود. آنها به دنبال درمان به منظور یافتن آرامش و فرار از احساسات تهی بودن و بی فایدگی هستند تا خود را کامل کنند (۱۹۹۴ و Mcwilliams).
درمانگرها البته اهداف متفاوت دارند. خود شیفته ها در مقابل آزمایش های تشخیصی یا پرسش های کیفی درمانگر مقاومت می کنند. در عوض آنها فرض میکنند که درمانگر باید بداند که همه مشکلات آنها بدلیل محدودیتهای سایرین است. همانند هدف واقعی درمان، آنها باید یک فاصله سنجیده شده را از درمانگر حفظ کنند و هر گونه نظری که موجب نقص آنها می گردد را حذف سازند. در نتیجه درمانگر دچار نبردی برای کسب نتیجه می شود: چه کسی بیشتر در دیگری می تواند نفوذ کند؟بعضی ‌ها می روند و دیگر بر نمی گردند.

راهکارها و تکنیک ها:
به دلیل مشابه که درمان به همراه تناقض بود، آن اغلب دارای یک خط مناسب می‌باشد. مرحله اولیه درمان باید یک تعهد کاری قوی را ایجاد کند. الگوهای نادرست اتخاذی منجر به خاتمه می‌شود.
به عبارت دیگر درمان کافی و توجه برای تحریک آزمودنی به ادامه تغییر باید ایجاد شود. آرامش میانه از نشانه‌های افسردگی با بررسی دستیابی‌های گذشته بدست می‌آید و اینکه خود شیفته بتواند به خود توجه کند. به عبارت دیگر اگر درمانگر آزمودنی را بسیار تقویت کند، آنها ممکن است مانع تحریک و انگیزه واقعی شوند. خودشیفته معتقد است که به او ظلم شده است تنها این نشانه پدید می آید و آسیب‌شناختی شخصیتی حفظ شود.
از دیدگاه میان فردی، خود شیفته ها باید حسادت، خود بزرگ بین و تکبر خود را کاهش دهند بیان کرد که چنین افرادی نیازمند همدردی ثابت و صحیح هستند که تجربه درونی ناخوشایند آنها را بازتاب دهد. آنها اگر معتقد باشند که پاسخ‌های مطلوبی از سایدین دریافت می‌کنند ممکن است تغییر کنند. شناسایی آنچه باید احساسات تاکید کنند اساسی است. به عنوان مثال شناسایی به همراه احساسات عصبانیت وجود حسادت ناآگاهانه را نادیده می‌گیرد و موجب الگوی خود شیفته می‌شود.

دانلود پروژه روانشناسی

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • قیمت : 5000 تومان
 • دانلود پروژه بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه

  دانلود پروژه بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه

  Download project to study effective ways to increase students interested in study and research.

  ————————————————————————————————

  فهرست
  کلیات

  مقدمه

  بیان مسئله

  ضرورت و اهمیت تحقیق

  اهداف تحقیق

  سؤالات تحقیق

  تعاریف عملیاتی واژه ها

  خلاصه فصل

  فصل دوم

  پیشینه تحقیق

  مقدمه

  کودک، کتاب، مطالعه

  تدارک محیط مناسب برای مطالعه

  اصول مطالعه و تحقیق و فراگیری بهتر آن

  اصول قبل از شروع مطالعه و تحقیق

  روشهای مطالعه

  فنون خواندن اجمالی

  روش سریع خواندن

  روش خواندن تجسمی

  روش خواندن انتقادی

  روش خواندن عبارت تکراری

  روش دقیق خواندن

  خواندن به عنوان یادگیری

  فعالیت و خواندن

  خواندن فعال

  زمان خواندن و تحقیق

  اهداف خواندن

  خلاصه فصل دوم

  فصل سوم

  روش اجرایی تحقیق

  مقدمه

  روش تحقیق

  جامعه آماری

  نمونه آماری

  ابزار تحقیق

  روشهای آماری

  متغیرها

  توضیح روشهای آماری

  فصل چهارم

  تجزیه و تحلیل آماری

  فصل پنجم

  مقدمه

  خلاصه پژوهش

  نتیجه گیری

  محدودیتها

  پیوست

  فهرست منابع

  پرسشنامه

  مقدمه:
  ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق و تشویق آن مدت زمان طولانی است که در سر لوحه برنامه های توسعه و پیشرفت کتاب قرار گرفته است. اگر چه دانستن آمار بی سوادان دنیا آسان است اما اطلاعاتی مناسب از بزرگسالان با سوادی است که دست به مطالعه کتاب، مجله، روزنامه نمی توانند و از تعداد شاگردان مدارسی که غیر از کتابهای درسی مطالب دیگری نمی خوانند در دست نیست، چرا که خواندن و مطالعه به یک نوع ختم نمی شود بلکه دارای انواع زیادی است که از طرفی عادت به مطالعه با در نظر گرفتن گروه سنی، سطح آموزشی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی بسیار متفاوت است( استیگر، ترجمه شکوفی ۱۳۷۷)
  در دنیای امروز متغیر قرن بیستم که در هر لحظه در زمینه های متفاوت علمی، هنری، سیاسی، اقتصادی و… یک اتفاق تازه ای پدید می آید اهمیت و ضرورت مطالعه نمودار می شود در این عرصه پر ماجرا انسانها هستند که رقابت می کنند. کتاب و مطالعه و تحقیق در جهان کنونی دیگر کار افراد ویژه ای نیست، حجم اطلاعات و مطالب در شاخه های علمی مختلف به گونه ای است که حتی برای رفع کوچکترین نیاز فردی و یا شغلی باید مقدار زیادی وقت صرف نمود امروزه به اثبات رسیده است کسی که سخن گفتن فرا گرفته باشد به مشکلات نا محدودی فائق آمده که قدرت بزرگترین رایانه های ساخت بشر را پشت سر نهاده است.
  ضرورت و اهمیت تحقیق
  انسان در پی آن است که تا سطح زندگی خود را حفظ و بهبود بخشد. خواست انسان تنها آن نیست که با فرزندان خود زندگی جاودانه کند. بلکه او می خواهد زندگی فرزندانش بهتر از زندگی خود او باشد، دانشجو می خواهد مطالعاتش در خدمت این سطح عالیتر زندگی می باشد و در لذت بردن از زندگی او را کمک کند( میس، ترجمه فرهمند پور ۱۳۶۸)
  ضرورت و اهمیتی که تحقیقات در هر زمینه ای دارند بیانگر آن است که می تواند مسأله و مشکلات را هر چه بهتر شناسایی و راهکارهائی برای نشر و توسعه آنها ارائه داد. از آنجا که مطالعه و علاقه به آن نمایانگر فرهنگ و تمدن جامعه و دولت است لذا در این پژوهش تلا ش می شود که با بهره گیری از تمامی امکانات و ابزار مناسب و با استفاده از منابع و کتب علنی مختلف سعی در روشن نمودن مسأله مورد تحقیق نمود تا مسبب حرکتی جهت دار به سوی رشد و پویایی در قشر محصل خصوصاً اقشار دانشجو گردد.
  اهداف تحقیق
  هدف کلی بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه
  اهداف جزئی
  ۱- تعیین میزان رغبت و علاقه دختران و پسران دانشجو به مطالعه و تحقیق.
  ۲-  تشخص نمودن عوامل مثبت و منفی در میزان رغبت و علاقه دانشجویان نسبت به مطالعه و تحقیق
  ۳-  اولویت بندی و درجه بندی عوامل آموزش در تعیین میزان رغبت و علاقه دانشجویان به امر مطالعه و تحقیق
  ۴-  شناخت روشهای آموزشی که موجب رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می گردد.
  فرضیه های تحقیق
  ۱- جامعه نقش مهمی در میزان رغبتو علاقه دانشجویان به مطالعه دارد.
  ۲-  نقش طبقه بندی اجتماعی دانشجویان در میزان رغبت و علاقه آنها به مطالعه و تحقیق مؤثر است.
  ۳-خانواده از عوامل مهم در ایجاد میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود.
  ۴-مکان و فضای آموزشی مطلوب دانشگاهی موجب افزایش میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود.
  ۵-شرایط تحصیلی نامتناسب موجب کاهش میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود.
  ۶-عدم صلاحیت علمی و علاقه شغلی استادان از عوامل مؤثر در میزان رغبت و علاقه دانشجویان به شمار می رود.
  ۷-رسانه های گروهی و مطبوعات می تواند موجبات افزایش رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق گردند.

  نتیجه گیری:
  نتیجه به دست آمده توسط محقق از این پژوهش این است که عوامل مختلفی در میزان علاقه دانشجویان به مطالعه دخالت دارند که این عوامل خود بسته به شرایط گوناگون ضعف و شدت می بایند این عوامل از جامعه شروع می شود و به زیرمجموعه های آن ختم می شود.
  به نظر پژوهشگر مسئولین و صاحبنظران هستند که باید با دیدی تحلیل گرایانه به بررسی این موضوع مهم پرداخته و راهکارهای مناسب در این زمینه اتخاذ نمایند. نقش خانواده خصوصاً والدین اهمیت بسزایی دارد.
  والدین چه تدابیر و شیوه هایی را اتخاذ نمایند تا فرزندان خود را به سوی مطالعه و خواندن هدایت نمایند. هر یک از ان عوامل نقشهای والدین را در این مسیر ایفا می کنند که حائز اهمیت و جای بحث و بررسی دارد.

  دانلود پروژه بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه

  قیمت : 5000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 5000 تومان
 • دانلود پروژه بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان

  دانلود پروژه بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان

  Download project to investigate the role of the family in the achievement of slow learners

  ————————————————————————————————————

  مقدمه
  عقب ماندگی ذهنی یا به اصطلاح دیگر نارسایی رشد قوای ذهنی موضوع تازه و جدیدی نیست بلکه در هر دوره و زمان افرادی در اجتماع وجود داشته اند که از نظر فعّالیت های ذهنی در حد طبیعی نبوده اند.
  بخصوص از روزی که بشر زندگی اجتماعی را شروع کرده موضوع کسانی که به عللی قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ سازند مطرح بوده است. اجتماع برای مصلحت، تعصب یا سالم سازی بعضی افراد را تحمل کرده، عده ای را محبوس می ساخت یا به مرگ محکوم می نمود.
  از مجموعه مدارک به دست آمده چنین استنباط می شود که تا قرن هجدهم این افراد مورد توجه و لطف نبوده و حتی پزشکان از پذیرفتن درمان آنان خودداری می کردند. (میلانی نو، ۷ ص ۲۳) و زمانی تصور می شود بعضی بچه ها زرنگ و برخی تنبل هستند. همچنین تصور می شود که بچه های زرنگ پرتلاش هستند و دیگران چنین نیستند. هرچه آموزش و پرورش عمومی بیشتر گسترش می یابد این اشتباه مشخص تر می شود.

  بیان مسأله
  آیا خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز نقشی دارد؟
  نهاد خانواده در مجموعه نهادهای جامعه از نظر اندازه کوچکترین واحد ولی از نظر اعتبار و اثربخشی والاترین و عظیم ترین نهاد اجتماعی است و بدون تردید اساس تحول از خانواده آغاز می شود و بسیار ساده اندیشی است که تمام بار سنگین تعلیم و تربیت را به دوش مدرسه بیافکنیم و نقش خانواده و کارکردهای اساسی این نهاد مقدس را مورد توجه قرار ندهیم کودکان و نوجوانان کشور ما با مشکلات روحی و روانی روبرو هستند و قسمت اعظم این فشارها به خانواده و والدین و روابط آنها باهم و فرزندان برمی گردد. و این خانواده ها هستند که در این زمینه بهترین حلّال مشکلات فرزندانشان هستند و با بینش و درک صحیح است که می توانند در جهت موفقیت و آگاهی دقیق فرزندانشان را یاری نمایند و قدرت درک خود آنها و مشکلاتشان را داشته باشند.
  اهداف تحقیق
  از آنجایی که نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان نقش بسیار اساسی و مهم در زندگی فرد است و خانواده کانون پرورش نسل آینده است در این کانون نهال ارزشهای انسانی که بذر آنها در لحظه آفرینش در ضمیر آدمیان پاشیده شده است باید رشد و نمو کرده درخت انسانیت به بار نشیند از این رو هیچ یک از نهادهای اجتماعی نقشی را که خانواده در ساختار فکری، شخصیتی، روحی، اخلاقی انسان دارد نمی توانند ایفا کنند. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و پیچیده شدن جامعه و اینکه سه چهارم اوقات بچه ها در نزد خانواده ها سپری می شود باید به بررسی نقش خانواده و کارکردهای اساسی این نهاد مقدس توجه خاص مبذول داشت.
  اهمیت و ضرورت تحقیق
  زمانی تصور می شود که مدارس به تنهایی می توانند پاسخگوی تمامی نیازهای آموزشی و پرورشی دانش آموزان باشند. اما مربیان مدارس و والدین دانش آموزان به این حقیقت اذعان نمودند که بدون هکاری و همفکری مشترک آنها، پرداختن به فرآیند مستمر تعلیم و تربیت نمی توانند به طور مطلوب عملی باشد. باید میان نظام ارزشی حاکم بر خانواده و نظامی که در مدرسه حاکم است همراهی و هماهنگی وجود داشته باشد تا بچه ها بتوانند با آرامش خاطر درس بخوانند و به شکوفایی ذهنی خود دست یابند.
  تعریف نظری پیشرفت تحصیلی
  منظور از پیشرفت تحصیلی موفقیت در امر تحصیل است که می تواند به مهارت در امری خاص یا تخصص در بخشی از دانش منجر شود. در نظام آموزش و پرورش منظور از پیشرفت تحصیلی دستیابی به اهداف آموزشی مورد نظر در هر دوره است.
  تعریف عملی پیشرفت تحصیلی
  در این تحقیق کلیه دانش آموزانی که معدل آنان بین ۲۰ تا ۱۷ باشد از پیشرفت تحصیلی برخوردارند.

  «سازگاری اجتماعی عقب ماندگان ذهنی»
  سازگاری اجتماعی عقب ماندگان ذهنی، در درون موقعیتهای گوناگون چون خانواده جامعه تسهیلات مراکز حمایتی و موقعیت های مشابه دیگر صورت می گیرد. از نقطه نظر زیستی، روانی و اجتماعی، خانواده مهمترین واحد تقلید و یادگیری اولیه انسان است.
  تلاش برای اجتماعی کردن کودک عقب مانده به ویژه در دوران کودکی با تنش عصبی بسیاری همراه است. زیرا توجه و مراقبت مداوم که نیاز این کودکان است به ویژه در مورد عقب ماندگان ذهنی شدید برای والدین از نقطه نظر عاطفی بسیار دشوار است. بسیاری از والدین کودکان عقب مانده ذهنی، در کلیتهای تشخصی انواع مشکلات عاطفی چون احساس گناه، افسردگی، خشم، نومیدی و غیره را از خود نشان می دهند. به دلیل توقع مداوم از والدین و فرآیند کند و آهسته اجتماعی شدن کودک عقب مانده و نیز تعداد بی شماری از مشکلات عملی، زندگی کردن با کودک عقب مانده ذهنی را دشوار می سازد.

  دانلود پروژه بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان

  قیمت : 5000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • قیمت : 4000 تومان
 •  دانلود مقاله سیستم تولید JIT در کارخانجات تویوتا

   دانلود مقاله سیستم تولید JIT در کارخانجات تویوتا

  Download article JIT production system in Toyota factories

  ———————————————————-

  فهرست مطالب
  فصل اول: معرفی JIT
  مقدمه
  معرفی JIT
  توسعه تاریخی
  دورنمای JIT
  فصل دوم: فلسفه JIT
  اهداف رویکرد JIT..
  عناصر کلیدی در رویکرد JIT.
  تطابق طرح محصول با تقاضای بازار
  خانواده های محصول و تولید جریان مبنا
  رابطه با تأمین کنندگان در محیط JIT
  مزایای JIT
  نتیجه گیری
  فصل سوم : سیستم کانبان
  مقدمه
  سیستم کانبان
  کنترل فعالیت تولید با کانبان
  انواع کارتهای کانبان
  ارتباط با فروشندگان
  کانبان به عنوان یک تکنیک بهبود کیفیت
  نتیجه گیری
  فصل چهارم: طراحی و برنامه ریزی سیستم های تولیدی برای JIT
  مقدمه
  ۱) طراحی محصول برای سادگی در ساخت و مونتاژ
  ۲ ) تکنیک های برنامه ریزی تولید.
  ۳ ) تکنیکهای ساده سازی فرایند ساخت و کاهش زمانهای پیشبرد.
  ۴ ) استفاده از منابع تولیدی
  ۵ ) جنبه های کنترل کیفی JIT
  نتیجه گیری
  فصل پنچم: سیستم هزینه یابی JIT
  مقدمه
  سیستم هزینه یابی در JIT
  فصل ششم: سیستم تولید تویوتا
  مقدمه
  تولید اتومبیل
  سیستم تولید تویوتا
  روشهای تولید
  ایده اصلی و چهارچوب کاری
  تولید به موقع
  سیستم کانبان ( Kanban )
  خود کنترلی ( Autonamation )
  نتیجه گیری
  منابع

  مقدمه:
  در واکنش به تغییرات بسیاری در ماهیت و حجم رقابت بین المللی ، بسیاری از شرکتها به شیوه های تولید نوین اصولا ً به طور مشابه مبادرت ورزیده اند .
  این شیوه های نوین به نامهای گوناگونی ملقب شده اند :
  تولید بدون ضایعات (LP) ، درست بموقع (JIT) ، کارخانه در هم تنیده ، تولید در سطح جهانی ، مدیریت کیفیت فراگیر (TGM) ، تولید کامپیوتری (CIM) ، تولید لانه زنبوری یا حجره ای (CM) ، و سیستمهای تولید انعطاف پذیر (FMS) .
  یکی از سر شناس ترین نویسندگان آثارمربوط به تولید ژپنی ، JIT را به عنوان سیستمی توصیف کرده است که « برای تولید و تحویل به موقع کالاها برای فروش ، ارائه به موقع اجزا و قطعات برای مونتاژ و تبدیل به کالاهای تمام شده ، ارائه به موقع مواد خریداری شده برای تبدیل به قطعات ساخته شده ، طراحی میگردد » .
  JIT روشی است که در جهت دستیابی به حذف عملی سطوح ذخیره در کلیه نقاط فرایند تولید حرکت می کند . از مواد ورودی گرفته تا کالای در جریان ساخت در کارگاه و انبارداری قبل از ارسال . کاهش سطوح ذخیره نه تنها به دلیل آزاد شدن نقدینگی ، باعث صرفه جویی می شود ، بلکه حذف ذخیره های احتیاطی به افشای مسائل در فرایند تولید کمک می کند .
  JIT همچنین به عنوان فلسفه ای برای حذف ضایعاتی که جز افزودن هزینه ، هیچ ارزش افزوده ای برای محصول ندارند ، توصیف می شود .
  « ارزش ، آن چیزی است که مشتری حاضر است بابت آن پول پرداخت نماید » .
  هدف شرکتهای JIT از به کارگیری ای رویکرد این است که تقاضای مشتریان را به صورت فوری و با کیفیت کامل و بدون اتلاف ، برآورده سازند. به این ترتیب ، عملکرد رقابتی با گذشت زمان به طور پیوسته بهبود می یابد . جای تأسف است که این اصطلاح دلالت بر این دارد که این رویکرد صرفاً به تحویل مواد به صورت « درست بموقع » به خط تولید مربوط می شود . در حقیقت ، JIT نقش به مراتب گسترده تری را در راهبردهای تولید ایفا می کند .
  در روش JIT ، تولید زمانی در طول سیستم « کشیده می شود» که مورد نیاز باشد.
  کانبان شیوه ساده « کارت و مربع » است که نوع کششی کنترل مواد را سهولت می بخشد . کارت کانبان ، اپراتورها را از مشخصات قطعاتی که باید ساخته شود ، شماره آنها و مقصد بعدی آنها آگاه میسازد .
  توسعه تاریخی  JIT:
  آنچه ما اکنون آن را « درست بموقع » می نامیم ، منشأ آن به سیستم تولید تویوتا در ژاپن بر می گردد .
  معرفی سیستم تویوتا توسط تائیچی اوهنو که معاونت تولید را به عهده داشت ، رهبری می شد . اوهنو تحت حمایت شیگئو شینگو ، مشاوری که علاوه بر فعالیتهای دیگر ، دوره های آموزشی در مهندسی صنایع را ازسال ۱۹۹۵ تا ۱۹۸۱ در تویوتا به اجرا در می آورد ، مبادرت به این کار ورزید .
  توانایی تویوتا در غلبه بر نخستین بحران نفت بین سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ ، و ادامه روند رشد خود ، توجه دیگر شرکتهای خودروسازی چه در ژاپن و چه در هر جای دیگر جهان را به خود جلب کرد .
  مدیران صنایع غربی که از موفقیت همتایان خود در ژاپن آگاه بودند ، دریافتند که تلاش در جهت دستیابی به تولید به موقع برای رقابت در بازار جهانی یک ضرورت است .
  برای مثال تویو – کوگیو – سازنده های خودروی مزدا – در اثر بحران نفت اول ، در بازار اصلی خود در امریکا تقریباً ورشکست شد .
  شرکت فورد موتور یک سهم ۲۵% را در سال ۱۹۷۶ از شرکت تویوتا خریداری کرد و متعاقب آن ، هزاران تن از مسئولان اجرائی را از کازخانه های امریکا و اروپای خود به ژاپن اعزام نمود تا درباره روشهای ژاپنی اطلاعات کسب کنند .
  تجربه فورد تجربه مشوقی نبود و با شکست رو به رو شد . تجربه فورد در بسیاری از شرکتهای دیگر در اروپا و امریکا تکرار شد ، با این وجود تعداد روز افزونی ازانشعابات شرکتهای تابعه شرکتهای ژاپنی با مدیریت تبعه های ژاپنی در اروپا و امریکا نشان داد که می توان کاری کرد که چنین روشی در غرب مؤثر واقع شود .
   نتیجه گیری :
  این فصل خلاصه ای از یک مقاله اینترنتی می باشد که به تشریح سیستم تولیدی تویوتا می پردازد و چهارچوب کلی واهداف آن را بیان می دارد .
  این مقاله روشهای نیل به این سیستم را به صورت مختصر بیان می کند وبه نوعی نتیجه به کارگیری سیستم تولید JIT در کارخانجات تویوتا بوده و یک مثال عینی از عملکرد این سیست است و جایگاه این سیستم را در جهان معرفی می کند .
  از آنجایی که سیستم تولید تویوتا حاصل کار دقیق در ژاپن است و یک روش علمی است تأثیرات بسزایی داشته است . این سیستم نقش مهمی در بهبود کار و وظیفه کارخانجات در تمام دنیا خصوصاً ماشین سازی ها ، دارد .
  تولید به موقع یک تولید زمان مند با حداقل تولید لازم است . JIT اغلب به عنوان « تولید در تقاضا » یا « تولید بدون انبار » نیز بیان می شود . در حقیقت مؤثرترین روش تولید است که در آن هزینه ها به حداقل خود می رسند تا بیشترین سود حاصل شود .
  اجرای دقیق و مناسب این سیستم نیاز به رعایت یک سری از عوامل دارد از جمله :
  ۱- انعطاف پذیری – پاسخ سریع به نیاز مشتری
  ۲- قابل اعتماد بودن – سیستم تولید کامل
  ۳- پیش بینی پذیری – مدیریت کنترل تولید بصورت جامع
  سیستم اتوماسیون JIT – TQDC© هر سه این خصوصیات را از طریق « حذف ضایعات » به همراه دارد .
  از راه این سیستم شما قادر هستید تا کیفیت و زمان حمل را با کاهش قشمت و سود فراوان بهبود بخشید . اتوماسیون JIT – سیستم TQDC©  را بهبود بخشیده و آن را کامل می کند .

   دانلود مقاله سیستم تولید JIT در کارخانجات تویوتا

  قیمت : 4000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • قیمت : 3000 تومان
 • دانلود طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید شهر اردبیل 

  دانلود طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید شهر اردبیل

  Download project justify the construction and equipping of hotel S. Ardabil

  ——————————————————————————

  فهرست مطالب
  عنوان
  مقدمه
  بررسی اقتصادی
  چکیده طرح
  مشخصات فنی هتل
  برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری
  برآورد هزینه ساختمان و زمین
  برآورد هزینه های تأسیساتی و تجهیزاتی و زیربنائی
  هزینه های قبل از بهره برداری
  برآورد هزینه های جاری
  برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل
  هزینه های سوخت آب و برق و تلفن
  هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
  هزینه های پیش بینی نشده
  خدمات بیمه
  جمع هزینه های جاری
  سرمایه در گردش
  محاسبه بازپرداخت تسهیلات بانکی
  محاسبه درآمدهای هتل
  محاسبه تراز هزینه ها و درآمدها

  مقدمه :
  شهر اردبیل مرکز شهرستان اردبیل و استان اردبیل با جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر در شمال کشور ایران واقع می باشد . منطقه ای سردسیر و ییلاقی سرسبز که در دامنه های کوه پر ابهت بلان واقع گردیده است . طبیعت بی نظیر این منطقه از دیرباز مورد علاقه جهانگردان و ایرانیان سایر نقاط کشورمان بوده و می باشد که شاید وجود آبهای معدنی این خطه عامل مهمی در جذب گردشگر و جهانگرد بوده است اما بی تردید در سالهای اخیر راههای ارتباطی این شهر با سایر نقاط استان و شهرهای خارج از استان که از ر شد و توسعه خوبی برخوردار بوده نیز عامل مهمی در جذب گردشگری و جهانگرد می باشد .
  از طرف دیگر وجود سمینارها و جلسات اداری در شهر اردبیل به دلیل آب و هوای مطلوب سالانه عده زیادی را دعوت به اقامت در این شهر می نماید .
  به نقل از سازمان ایرانگردی و جهانگردی سالانه حدود سه میلیون نفر از اردبیل و آبهای معدنی دیدن می نمایند که هر ساله علاوه بر اینکه به تعداد بازدید کنندگان افزوده می شود نیازهای بازدیدکنندگان نیز بیشتر و بیشتر می‌شود و خواستار خدمات رسانی سطح بالاتری می شوند ، چرا که علاوه بر اینکه سطح رفاه عمومی جهان در حال افزایش است رفاه در کشورمان ایران خوشبختانه بالا می رود .
  با توجه به موارد بالا بر آن شدیم تا در حدود و اندازه توانمان و یاری خدا و در نظر گرفتن اعتبار از طرف بانکهای عامل استان یک هتل ۶۳ اتاقه سه ستاره در غالب شرکت تعاونی ۴۴۴ در شهر اردبیل در چندین فاز تأسیس نمائیم تا اینکه بتوانیم گوشه ای از نیازهای اساسی و زیربنائی استان را ترمیم نموده کیفیت مهمانداری را بالا برده و باعث تشویق جهت اقامت بیشتر مهمانان شده اشتغال ایجاد کرده ، ارزش افزوده ایجاد نمائیم و در مجموع باعث افزایش درآمد خودمان شویم
  چکیده طرح :
  مجری طرح : شرکت تعاونی ۴۴۴ ثبت شده به شماره ۱۲۱۱ در دفتر ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
  اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل :
  ۱-آقای میرشامل فزامخ زارنجی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
  ۲-آقای میرسجاد فرزانه زارنجی نایب رئیس
  ۳-آقای جلیل فرزانه منشی هیات مدیره
  کالبد طرح : هتل ۶۳ اتاقه با درجه سه ستاره به نام سعید
  محل اجرای طرح : میدان رضوان نرسیده به میدان بسیج در شهر اردبیل .
  مشخصات فنی هتل سعید :
  ۱-موقعیت مکانی :
  میدان رضوان جنب فضای سبز خیابان حافظ روبروی سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث به مساحت ۱۰۷۲ مترمربع دارای ابعادی به قرار ۲۱ متر غرباً جنوباً ۳۹ متر شرقاً ۲۷ متر و شمالاً ۱۹-۲۴ متر که شمال و غرب آن فضای سبز می باشد قطعه اول بخش دو شماره پلاک ثبتی ۱۱/۳۳۴/۷۵۶۷ که در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۷۴ پروانه تاسیس آن صادر گردیده است .
  ۲-کالبد فیزیکی هتل :
  هتل در ۵ طبقه و یک و نیم طبقه به شکل ظاهری هتل پاسارگاد اصفهان طراحی شده است که طبقه همکف دارای مساحت ۹۹۱ مترمربع . طبقه اول ۸۸۶ مترمربع ، طبقه دوم ۶۰۹ مترمربع ، طبقه سوم ۶۰۹ مترمربع ، طبقه چهارم ۶۰۹ مترمربع و نیم طبقه ۱۵۰ متر مربع که در مجموع ۳۸۵۴ مترمربع می باشد .
  برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری :
  ۱-برآورد هزینه ساختمان و زمین‌:
  ۱-۱ زمین ساختمان با متراژ ۱۰۷۲ مترمربع در عالیترین موقعیت در شهر اردبیل که امروزه دارای ارزش اقتصادی بیش از متری ۳ میلیون ریال بالغ بر ۳۲۱۶ میلیون ریال قبلاً خریداری شده است .
  ۱-۲-متراژ بنای ساختمان ۳۸۵۴ متر می باشد که از قرار هر مترمربع ۱۳۰۰ هزار ریال در مجموع به ۲۰۰/۵۰۱۰ میلیون ریال می رسد .
  و در ادامه ……

  دانلود طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید شهر اردبیل 

  قیمت : 3000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 7000 تومان
 • دانلود پروژه هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار

  دانلود پروژه هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار

  Download project costing and control of overhead costs

  ———————————————

  فهرست:
  توضیح مختصری از هزینه یابی مرحله ای
  موارد استفاده از هزینه یابی مرحله ای
  مشخصا ت عمومی
  ویژگی های سیستم هزینه یابی مرحله ای
  هزینه یابی ازطریق دوایر
  جریان گردش محصول
  هزینه مواد
  هزینه دستمزد
  سربار کارخانه
  گزارش هزینه تولید
  دایره مخلوط کن
  معادل آحاد تکمیل شده
  بهای تمام شده یکواحد کالای ساخته شده
  انتقال هزینه دایره
  ضایعات
  دایره تصفیه
  وقوع ضایعات دردوایری غیر ازدایره اول
  دایره تکمیل وبسته بندی
  افت وضایعات مراحل عمل
  سوالات
  سوالات چهارگزینه ای
  تمرینات
  مسائل

  هزینه یابی مراحل عمل یا هزینه یابی مرحله ای
  روشهای هزینه یابی اصولاً برد و نوعند
  ۱- هزینه یابی سفارش کالا
  ۲- هزینه یابی مرحله ای
  در روش هزینه یابی سفارش کار ، هر شماره کار به منزله واحد مستقلی تلقی می شود و هزینه اولیه ( مواد و دستمزد ) و سربار ساخت آن جداگانه محاسبه و در برگ خلاصه هزینه مربوط ثبت می شود بطوری که هویت هر سفارش در سرتاسر دوره تولید مشخص می ماند. در نتیجه امکان دارد که برای مثال ، هزینه یک سفارش تکمیل شده با هزینه سفارش تکمیل شده دیگری که همانند آن است تفاوت داشته باشد.
  روش هزینه یابی مرحله ای ( یا هزینه یابی مراحل عمل ) باهزینه یابی سفارش کار تفاوت دارد و در مواردی به کار می رود که تولید به طور مداوم یا به شکل تولید عمده جریان داشته باشد و محصولات از واحدهای مشابه با مشخصات یکسان تشکیل شده باشند که همگی یا هر نوع از آنها از مراحل عمل مشخص و مشترکی می گذرد و به این جهت نمی توان تمایزی بین واحدهای مختلف انواع محصول به منظور هزینه یابی قائل شد و هویت هر یک را جداگانه در نظر گرفت. چه هر واحد در حقیقت جزء تفکیک ناپذیری از یک مرحله عمل است. چون در روش تولید مرحله ای ، محصولات به طور مداوم در یک یا چند مرحله عمل ساخته می شوند هزینه یابی مرحله ای را هزینه یابی پیوسته نیز نامیده اند . با کار برد این روش ، هزینه یابی یک واحد مشخص از محصول ناممکن است و به این جهت می یابد یک دوره زمانی مبنای احتساب هزینه قرار گیرد و جمع هزینه های هر دوره به جمع محصول تولید شده در همان دوره تقسیم شود تا « هزینه متوسط واحد تولید» آن دوره به دست آید.
  موارد استفاده از هزینه یابی مرحله ای :
  هزینه یابی مراحل عمل برای تعیین بهای تمام شده یک محصول در هر یک از مراحل عمل یا عملیات بهره برداری در مواردی به کار می رود که مراحل تولیدی دارای یک یا تعدادی از مشخصات زیر باشند.
  الف- در مواردی که محصول یک مرحله عمل ، ماده اولیه مرحله عمل دیگری را تشکیل دهد.
  ب- در مواردی که در یک یا چند مرحله عمل محصولات اصلی متنوعی همزمان تولید شود که ممکن است با محصولات فرعی همراه باشند یا نباشند.
  ج- درمواردی که طی یک یا چند مرحله عمل یا سلسله عملیات متوالی ، مواد یا محصولات تولید شده از یکدیگر تشخیص داده نشود ، مانند موردی که محصولات تکمیل شده فقط از لحاط شکل ظاهر با هم تفاوت داشته باشند. به این ترتیب هزینه یابی مراحل عمل را می توان به سه نوع : « مراحل عمل متوالی » و « مراحل عمل متوازی » و « مراحل عمل انتخابی » تقسیم کرد.
  در مراحل عمل متوالی ، محصولات به طور پی در پی از مراحل عمل مختلف عبور می کنند و محصول تکمیل شده در مراحل قبلی ، ساده اولیه مراحل بعدی را تشکیل می دهد.
  در مراحل عمل متوازی ، دو یا چند محصول از دو یا چند مرحله مجزا عبور می کنند و بالاخره در مراحل انتخابی انواع مختلف محصولات تولید می شوند که از بعضی مراحل مشترک و بعضی مراحل غیر مشترک عبور می کنند، مانند صنعت شیلات که در آن ماهی تازه ، ماهی شور و ماهی دودی تهیه می شود.
  مواردی که هزینه یابی سفارش کار یا هزینه یابی خدمات کاربرد داشته باشد. معمولاً می توان هزینه یابی مراحل صابون سازی ، تولید مواد غذایی و صنایع تقطیر و تصفیه نفت خام و غیره را نام برد .
  در بیشتر موارد تعداد فرمهای چاپی که در روش هزینه یابی مرحله ای به کار می رود از روش هزینه یابی سفارش کار کمتر است ، ولی تجزیه دقیقتر عملیات لازم است. مثلاً احتیاجی به تسهیم دستمزد پرداختی بین شماره کارهای متعدد نیست . چه هر دسته از کارگران به طور مداوم در یک مرحله مداوم در یک مرحله عمل یا یک دایره به خصوص مشغول کارند. همچنین مواد مستقیم به مقادیر عمده ، برای مصرف در هر مرحله عمل ، از انبار خارج می شود نه برای مصرف در سفارش کارهای متعدد و متنوع.

  دانلود پروژه هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار

  قیمت : 7000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 3000 تومان
 • دانلود پروژه اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

  دانلود پروژه اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

  Download project planning and control principles and state budget

  ———————————————–

  چکیده
  در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.
  تحولات صنعت
  تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن ۱۶ به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.
  نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت
  در قرن ۱۸ (۱۸۵۰) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:
  الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن
  ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر
  ج: فراهم‌نمودن کالا و خدمات مورد نیاز
  اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.
  × دوره دوم: ( قرن ۱۹- کینری- جان‌میناردکینز- سوسیالیستی – دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)
  در قرن ۱۹ در واقعه انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال ۱۹۲۹ الی ۱۹۳۴ سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند و نظریه دولت ژاندارم‌متروک و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مینرادکینز) با انتشار کتاب معروف خود بنام تئوری عمومی اشتغال، بهره‌ و پول از سال ۱۹۳۶ اساس نظریه کلاسیکها را به باد انتقاد گرفت محور اصلی نظریات کینزی گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت برای رسیدن به سطح اشتغال بر کامل قرار داشت، در این دوره سامان‌دادن نابسامانیها ولو به قیمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تکالیف دولت درآمد.
  تاریخچه بودجه در ایران
  قبل از مشروطیت شاه شخصی را به نام وزیر مالیه مأمور می‌ساخت بودجه کشور را تنظیم کند با انقلای مشروطه در زمینه بودجه قوانین رواج یافت که عمدتاً از قوانین بودجه فرانسه نشأت می‌گرفت برطبق قوانین اساسی متمم آن مجلس ظاهراً محور قدرت بود، و تصویب بودجه به مجلس واگذار شد. در ایران بودجه در سال ۱۲۸۹(ش) به روش جدید تهیه شد تا سال ۱۳۳۶ در بودجه کل کشور تنها بودجه وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی، سازمان برنامه، شرکتهای تابع وزارت صنایع و معادن وشرکت ملی نفت نیز به بودجه کل کشور اضافه شد، تا سال ۱۳۴۳ بودجه ایران توسط وزارت دارایی براساس پیشنهاد وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و بررسی هزینه سنوات گذشته و نیاز آینده آن تهیه می‌شد در سال ۱۳۴۴ لایحه بودجه کل کشور از طرف سازمان برنامه به صورت برنامه تنظیم و برای اولین بار بودجه برنامه‌‌ای به تصویب قوه مقننه رسید.
  در سال ۱۳۵۱ دفتر مرکزی بودجه سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و از سال ۱۳۶۵ بودجه عرضی نیز پیوست لایحه بودجه تقدیم مجلس شد در سال ۱۳۶۶ قانون محاسبات عمومی جدید با توجه به شرایط بعد از انقلاب به تصویب رسید.

  دانلود پروژه اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

  قیمت : 3000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • قیمت : 7000 تومان
 • دانلود پروژه درس مباحث ویژه 2(مخابرات ماهواره ای و ساختار GNSS)

  دانلود پروژه درس مباحث ویژه ۲(مخابرات ماهواره ای و ساختار GNSS)

  Download Project course Special Topics 2 (Satcom and structure GNSS

  ——————————————————————–

  فهرست
  مقدمه
  فصل اول
  ۱-۱- استراتژی GNSS هواپیمایی
  ۱-۱-۱-  GPS
  ۱-۱-۲-  Egnos
  ۱-۱-۳-  GALILEO
  ۱-۲- مروری بر کنفرانس ناوبری هوائی
  ۱-۲-۱- سیستم   EGNOS
  ۱-۲-۲- ماموریت EGNOS
  ۱-۲-۳- ماموریت GALILEO
  ۱-۲-۴- سرویس‌های GALILEO
  ۱-۳- نقش گالیلو در ناوبری هوایی ماهواره‌ای و تأثیر ادغام آن با EGNOS
  ۱-۴- همکاری گالیلو با GPS
  ۱-۵- نتیجه‌گیری
  فصل دوم
  مقدمه
  ۲-۱- چالش ها
  ۲-۱-۱- خطاها
  ۲-۱-۲- اثرات آب و هوا فضای
  ۲-۱-۳- ضعف صورت فلکی
  ۲-۱-۴- تداخل فرکانس رادیویی
  ۲-۲- ناوبری ماهواره ای برای حمل و نقل هوایی امروزه
  ۲-۲-۱- مانیتورینگ گیرنده خودمختار تمامیت  RAIM
  ۲-۲-۲- سیستم ماهواره ای مبتنی بر تقویت SBAs
  ۲-۲-۳- سیستم های تقویت زمینی GBAS
  ۲-۳- آینده تغییرات در محیط GNSS
  ۲-۳-۱- تنوع فرکانس دوگانه
  ۲-۳-۲- ناوبری جهانی و سیستم های ماهواره ای جدید
  ۲-۳-۳- افزایش یکپارچگی از صور فلکی اصلی
  ۲-۴- ناوبری ماهواره ای برای حمل و نقل هوایی در سال ۲۰۲۵
  ۲-۵- نتیجه گیری
  فصل سوم
  ۳-۱- مدار مولونیا
  ۳-۱-۱- کد شبیه سازی مدار مولنیا
  مراجع
  مقدمه
  رشد و تحول در صنعت هواپیمائی جهان
  صنعت حمل و نقل هوائی از سال ۱۹۹۴ در یک مسیر تحول قرار گرفت و ICAO  سعی نمود بعنوان نماینده جامعه هوائی نقش خود را جهت ایمنی و توسعه هوانوردی هم سو با این تحول ایفا نماید. در یک بررسی آماری مشاهده می‌نمائیم در ۱۹۴۵ تنها ۹ میلیون مسافر از طریق هوا در جهان جابجا شده‌اند که رقم پایینی می‌باشد. در حالیکه در مقایسه با آن حجم ترافیک هوائی در ۲۰۰۳ جابجائی بیش از ۶/۱ میلیارد مسافر بوسیله پروازهای برنامه ریزی شده توسط خطوط هوائی را نشان می‌دهد که رقمی معادل تقریبا ۲۵% جمعیت کل جهان است.
  ناوبری ماهواره‌ای و نقش آن در آینده ترافیک هوائی
  با توجه به پیش بینی‌های IATA  مبنی بر ۲ برابر شدن ترافیک هوائی تا سال ۲۰۱۰ تخمین زده می‌شد که تا سال ۲۰۱۰ تعداد انسانهائی که از طریق هوائی مسافرت می‌کنند می‌تواند ۵/۲ میلیارد در سال افزایش یابد در اقتصاد هوانوردی این افزایش رقمی معادل ۱۷۰۰ میلیارد دلار می‌باشد. که ارائه کننده بیش از ۳۰ میلیون شغل جدید در جهان است نتیجه این رشد پدیده‌ای به نام تراکم است تاثیر این رشد فقط در فرودگاهها خود را نشان نمی‌دهد.
  بلکه در کریدورهای هوائی نیز موجب تراکم می‌گردد لذا مهم‌ترین نوآوری صنعت هوانوردی جهت مقابله با این تراکم اجرای فن آوری جدیدی به نام CNS/ATM می‌باشد نظر به اینکه سیستم‌های کمک ناوبری که در حال حاضر از آنها استفاده می‌شود همچون: VOR، NDB، DME، ILS و MLS دارای مشکلاتی همچون تداخل فرکانس، محدودیت برد و کمبود دقت هستند و انحراف مشخص سیستم‌های کمک ناوبری فوق باعث بیشتر شدن مسیر پروازی گردیده و ایجاد خطاهای مشخص آن نمی‌تواند ترافیک هوائی آینده را جوابگو باشد.
  لذا در CNS/ATM از سیستم ناوبری ماهواره‌ای جهانی GNSS استفاده می‌گردد. در ناوبری ماهواره‌ای بهبود در دقت تعیین موقعیت یک پیش درآمد برای شروع سیاست گذاری کاهش حداقل جداسازی خواهد بود.
  در نتیجه این تکنولوژی کنترلهای ترافیک هوائی را قادر می‌سازد تا هواپیماها را در مسیرهای پروازی فشرده‌تر از مسیرهای فعلی به نحوی راهبری نمایند که در عین حال به هواپیما اختیارو آزادی بیشتری نیز داده شود. تا در هر زمان بهترین مسیر پروازی خود را نیز انتخاب نماید.  بنابراین منافع CNS/ATM و GNSS ارتباط تنگاتنگی با کاهش فاصله عمودی و جداسازی جانبی خواهد داشت هم چنین هزینه‌های پایین‌تر جهت عملیات پروازی و افزایش ظرفیت فضا از پیش درآمدهای آن جهت خطوط هوائی و هواپیمائی کشوری خواهد بود.
  از نظر اجرائی ناوبری ماهواره‌ای هم اکنون GPS آمریکائی عملیاتی است اروپا نیز در تلاش برای عملیاتی کردن سیستم گالیلو علاوه بر EGNOS    می‌باشد. ژاپن نیز در حال کار بر روی یک سیستم مشابه  EGNOS و WAAS  می‌باشد در واقع توسعه سیستم‌ها و فن‌اوری های جدید باعث شده برخی کشورها تنها روی نیازهای خودشان متمرکز شوند اما گسترش تکنولوژی ما را به نقطه‌ای خواهد رساند که ایجاب می‌کند.

  دانلود پروژه درس مباحث ویژه ۲(مخابرات ماهواره ای و ساختار GNSS)

  قیمت : 7000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 3000 تومان
 • دانلود مقاله طراحی تکنیکهای مدیریت مصرف برق

  دانلود مقاله طراحی تکنیکهای مدیریت مصرف برق

  Download Article Design power management techniques

  ———————————————-

  فهرست

  مقدمه
  آشنایی با نظام تعرفه بندی مصارف انرژی الکتریکی
  برنامه ریزی اعمال مدیریت مصرف
  مدیریت مصرف برق در بخش خانگی
  مدیریت مصرف برق در بخش صنایع
  مدیریت مصرف برق در بخش ساختمانهای اداری
  مدیریت مصرف برق در بخش تجاری
  مدیریت مصرف برق در بخش روشنایی معابر
  نمونه ای از اجرای طرح کاهش دیماند در صنایع
  جایگاه مدیریت مصرف در اهداف چشم انداز ۲۰ساله کشور
  منابع

  مقدمه
  مدیریت مصرف چیست؟
  مدیریت مصرف مجموعه ای از روشها و راهبردهاست که بمنظور بهینه سازی مصرف انرژی به کار گرفته می شود. بدیهی است واژگان مدیریت مصرف انرژی در مفهوم عام خود دربرگیرنده همه اشکال و انواع انرژی می باشد. با این حال به دلیل گستره کاربرد انرژی الکتریکی در زندگی بشر که ناشی از مزایای متعدد آن می باشد، قسمت عمده فرآیندهای مدیریت مصرف مرتبط با مدیریت مصرف انرژی الکتریکی می باشد.مدیریت مصرف برق شامل مجموعه ای از فعالیتهای بهم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن به منظور تعدیل بار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافت . بدین ترتیب هم عرضه کننده و هم مصرف کننده برق به سود بیشتری در این زمینه دست خواهند یافت .
  مدیریت مصرف انرژی الکتریکی با توجه به استراتژی و اهداف تعیین شده برای آن به دو گروه زیر تقسیم بندی می شود :
  ۱-   مدیریت مصرف انرژی در بخش مصرف (Demand side management)
  ۲-   مدیریت مصرف انرژی در بخش تولید (Supply side management)
  معمولا راهکارهای اجرایی در بخش مصرف بسیار موثرتر ازراهکارهای بخش تولید هستند. معمولا راهکارهای مدیریت انرژی در سمت مصرف بسته به میزان هزینه ای که در پی دارند به سه دسته زیر تقسیم می شوند :
  گروه اول – روشهایی هستند که هزینه ای نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسایل و دستگاهها و مراقبت و نگهداری از آنها .
  گروه دوم – روشهایی هستند که هزینه دارند اما این هزینه ها چندان زیاد نیست (روشهای کم هزینه ) مانند تعمیر و نگهداری وسایل ، اندازه گیری میزان مصرف انرژی در دستگاههای مختلف یک کارخانه و نظارت بر تغییر مصرف هر دستگاه ، عایق کاری لوله ها و کانالها ، اجرای برنامه های آموزشی در خصوص روشهای کاهش انرژی .
  گروه سوم – روشهای پر هزینه هستند . در این روشها باید تغییرات اساسی جهت بهبود مصرف انرژی در دستگاهها ، تاسیسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر کارخانه ای کهنه و قدیمی باشد باید در صورت نیاز و امکان صرفه جویی انرژی ، دستگاههای آنرا با دستگاههای نو تعویض کرد یا دستگاههای تکمیلی در جهت جلوگیری از اتلاف انرژی نصب نمود یا اگر ساختمانی کهنه شده باشد باید تمام تاسیسات گرمایش و سرمایش آنرا تعویض کرد .
  آشنایی با نظام تعرفه بندی مصارف انرژی الکتریکی :
  وزارت نیرو بعنوان متولی تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی عموما اهداف معینی را از وضع تعرفه های مصرف انرژی الکتریکی دنبال می کند. عمده ترین هدف از وضع مقررات تعرفه، کاهش پیک بار شبکه و یکنواخت نمودن مصارف انرژی الکتریکی شبکه در طول ساعات مختلف است. با این وجود پارامترهای و محدودیتهای متعدد دیگری نیز در وضع مقررات تعرفه دخالت دارند.
  در کشور ما، با توجه به تصدی گری و مسوولیت دولت در زمینه تولید انرژی الکتریکی (بعنوان فروشنده) و از طرفی ایفای نقش حمایتی از مصرف کنندگان که ذاتا دارای اهدافی متضاد می باشند، طراحی ساختار تعرفه مناسب امری بس پیچیده است. بعلاوه اثر گذاری پارامترهای سیاسی – فرهنگی – اجتماعی مختلف در امر طراحی و وضع مقررات تعرفه موجب پیچیدگی مقررات به نسبت سایر کشورها و عدم امکان تعمیم قوانین علم اقتصاد برای حل مشکلات آن شده است؛ به عبارت دیگر موضوع طراحی مقررات تعرفه بعنوان یک مساله بغرنج بهینه سازی چند هدفه مورد نظر قرار می گیرد.
  ۱ـ۱)مقررات تعرفه گذاری فعلی :
  در مقررات فعلی تعرفه، مشترکین با توجه به نوع مصارف پنج دسته عمده زیر تقسیم می شوند :
  ۱-     مشترکین خانگی
  ۲-     مشترکین عمومی
  ۳-     مشترکین کشاورزی
  ۴-     مشترکین صنعتی
  ۵-     مشترکین تجاری و سایر مشترکین
  در اثر اعمال راهکارهای مدیریت مصرف برق نه تنها از حجم تولید کالا ، ارائه خدمات عمومی و نیز سطح رفاه اجتماعی کاسته نمی شود ، بلکه با همان امکانات و سطح هزینه ها ، افزایش تولید کالا و خدمات و نیز توسعه رفاه اجتماعی امکان پذیر خواهد شد . لذا به بیان دیگر ، مدیریت مصرف برق شامل تمامی اقداماتی است که در راستای بهبود بهره وری و ارتقاء سطح کارایی انرژی الکتریکی در اقتصاد ملی جامعه موثر میباشد .

  دانلود مقاله طراحی تکنیکهای مدیریت مصرف برق

  قیمت : 3000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 7000 تومان
 • دانلود پروژه مرکز داده

  دانلود پروژه مرکز داده

  Download data center project

  ————————————————————–

  فهرست مطالب
  مقدمه
  فصل اول:کاستن فاصله بین دولت وشهروند

  ۱-۱کاستن فاصله بین دولت و شهروند

  ۱-۲معماری کلان دولت الکترونیک

  ۱-۳نقش شبکه در ارتقاء سطح کارآیی دولت و شهروندان

  ۱-۴شبکه ملی پر سرعت

  ۱-۵تاثیر شبکه بر فعالیت های تجاری

  ۱-۶تاثیر شبکه بر آموزش وسطح سلامت جامعه

  ۱-۷دولت ها و شبکه پرسرعت

  ۱-۸نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها

  ۱-۹جهت گیری دولت ها به ایجاد دولت الکترونیک

  ۱-۱۰تعاریف و فرضیات دولت الکترونیک

  ۱-۱۱ارائه سرویس های شروند گرا

  ۱-۱۲عوامل موفقیت دولت ها در پیاده سازی دولت الکترونیکی

  ۱-۱۳اولویت ها در تحقق فاز دوم دولت الکترونیکی
  ۱-۱۳-۱   طراحی سازمانی
  ۱-۱۳-۲   آموزش و مهارت
  ۱-۱۳-۳  محرمانه بودن اطلاعات و امنیت
  ۱-۱۳-۴  پورتال دولت

  ۱-۱۴سازمان های مجازی متصل به هم

  ۱-۱۵مزایای خاصیت تلفیق فرآیندهای چند سازمان در یک سازمان مجازی

  ۱-۱۶تاثیر شبکه بر معماری های قدیمی

  ۱-۱۷چند ویژگی مهم در مدل جدید مدیریت مراکز کامپیوتینگ

  ۱-۱۸محورهای مدیریت IT در سطح کلان در مدل قدیمی

  ۱-۱۹مدیریت IT و ارتباط آن با مدیریت کار

  ۱-۲۰جایگاه استاندارد در مدیریت جدید زیرساخت های IT

  ۱-۲۱روش بررسی وضعیت موجود

  ۱-۲۲ارتباط Sarbanes-Oxley با معماری کلان

  ۱-۲۳مدل CMM

  ۱-۲۴مدل ISO 15504

  ۱-۲۵مدل CoBIT

  ۱-۲۶مدل های تعریف و تحلیل هدف
  فصل دوم:مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده

  ۲-۱مرکز داده چیست؟

  ۲-۲تعاریف مختلف مرکز داده

  ۲-۳مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده

  ۲-۴نیاز به مرکز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فنی

  ۲-۵انقلاب بعدی در IT چیست؟

  ۲-۶ساختار مراکز داده

  ۲-۷درک پیچیدگی

  Utility Computing2-8 پاسخ سئوال است

  ۲-۹مجازی سازی گام اول است

  ۲-۱۰ملاحضات فنی در طراحی مراکز داده

  ۲-۱۱مدل فنی استاندارد مرکز داده

  ۲-۱۲تصویر کلان از مرکز داده

  ۲-۱۳طرح تجاری مرکز داده

  ۲-۱۴آشنایی با مفاهیم جدید در حوزه مراکز داده
  ۲-۱۴-۱  Utility Computing یا  On-Demand

  Organic IT15-2و سیستم های خودگردان

  ۲-۱۶مجازی سازی
  ۲-۱۶-۱ مجازی سازی روی سرویس دهنده ها
  ۲-۱۶-۲  مجازی سازی از طریق کلاسترینگ برروی سرویس دهنده ها
  ۲-۱۶-۲-۱  کمی بیشتر درباره Grid
  ۲ -۱۶-۳  مجازی سازی در منابع ذخیره سازی
  ۲-۱۶-۳-۱  مجازی سازی در سطح بلاک
  ۲-۱۶-۳-۲ مجازی سازی در سطح فایل

  ۲-۱۷مدل جدید کار برایSSP ها

  ۲-۱۸مجازی سازی در سطح شبکه

  ۲-۱۹مجازی سازی در سطح برنامه های کاربردی

  ۲-۲۰مدیریت مرکز داده

  ۲-۲۱خدمات وب

  ۲-۲۲تفاوت RDMA با TOE

  ۲-۲۳تاریخچه ی خدمات مبتنی بر وب

  ۲-۲۴شرکت های برتر و فناوری مناسب
  فصل سوم : شرایط محیطی
  شرایط محیطی
  فصل چهارم : آشنایی عمیق تر با طراحی ومعماری مراکز داده

  ۴-۱مرکز داده به عنوان انباره ی داده

  ۴-۲مرکز داده به عنوان LOB

  ۴-۳مرکز داده به عنوان مرکز گواهی هویت

  ۴-۴مراکز طلاعات در آمریکا

  ۴-۵برون سپاری و مراکز داده

  ۴-۶مشخصات یک Data Center
  ۴-۶-۱ در اختیار داشتن اتصالات مختلف به اینترنت از طریق ISP و ICPهای مختلف
  ۴-۶-۲  وجود سیستم قدرت پشتیبان
  ۴-۶-۳ وجود سرورهای متعدد
  ۴-۶-۴  مشخصات فیزیکی

  ۴-۷نحوه در اختیار گرفتن یک سرور وب

  ۴-۸معیارهای طراحی مراکز داده

  ۴-۹ساختار و اجزاء
  ۴-۹-۱  لایه Aggregation
  ۴-۹-۲  لایه Front- End
  ۴-۹-۳  لایه برنامه‌های کاربردی Application
  ۴-۹-۴  لایهBack-End
  ۴-۹-۵  لایه ذخیره سازی Storage
  ۴-۹-۶  لایه انتقال

  ۴-۱۰سرورها درData Center
  ۴-۱۰-۱    ‌‌Intranet server farm
  ۴-۱۰-۲ Internet server farm
  ۴-۱۰-۳ Extranet server farm

  Data Center11-4 های توزیع شده

  ۴-۱۲سرویس‌های Data Center
  ۴-۱۲- ۱   سرویس‌های زیرساخت
  ۴-۱۲- ۱-  ۱  سرویس‌های لایه ۱ یا سرویس‌های شهری
  ۴-۱۲- ۱-  ۲  سرویس های لایه ۲
  ۴-۱۲- ۱-۳   سرویس های لایه ۳
  ۴-۱۲- ۲   ‌ سرویس های هوشمند شبکه‌ای
  ۴-۱۲- ۳  سرویس‌های Server Farm
  ۴-۱۲- ۴   سوئیچینگ محتوا (Content Switching)
  ۴ -۱۲- ۵   سرویس Caching
  ۴ -۱۲- ۶  SSL Termination
  ۴-۱۲- ۷  Content Transformation
  ۴-۱۲- ۸  سرویس های ذخیره سازها
  ۴-۱۲- ۹  سرویس های امنیتی
  ۴-۱۲- ۱۰  ‌لیست های کنترلی دسترسی (Access Control Lists (ACL))
  ۴-۱۲- ۱۱  Firewall ها
  ۴-۱۲- ۱۲  سرویس‌های مدیریتی
  فصل پنجم : راه اندازی مرکز داده در ایران

  ۵-۱راه اندازی مرکز داده در ایران

  ۵-۲ضرورت راه‌اندازی Data Center در ایران

  ۵-۳مزایای راه‌اندازی Data Center در ایران

  ۵-۴مزایای در اختیار داشتن Data Center در آینده

  ۵-۵بررسی موانع مرکز داده ها در ایران
  ۵-۵-۱ موانع سخت افزاری
  ۵-۵-۲ موانع نرم افزاری

  ۵-۶ ضوابط صدور مجوز ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی
  ۵-۶-۱   تعاریف
  ۵-۶-۲ مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی
  ۵-۶-۳  مدارک لازم جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC
  خلاصه ونتیجه گیری
  فهرست منابع

  مقدمه:

  با شروع هزاره سوم،بسیاری از محققان و اندیشمندان به نقش بارز فناوری اطلاعات در توسعه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جوامع اذعان دارند.ایشان با توجه به تحولات شگرف در فناوری ارتباطات در دهه ۹۰ میلادی اعتقاد به نقش مهم فناوری اطلاعات به عنوان منبع تحولات بنیادین در قرن بیست و یکم در جهان دارند.امروز باور جهانی به نقش مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش مشکلات فقر،نابرابری،بی سوادی،بهداشت و غیره اعتقاد دارد.در این راستا این فناوری  می تواند بخشی از استراتژی ملی توسعه در هر کشور قلمداد شود.
  در حال حاضر با توسعه شبکه های ارتباطی اینترنت و رشد نمایی وب سایت ها،امکان ایجاد ارتباط میان پایگاه های داده ای و اطلاعاتی فراهم شده و موجب ایجاد جریان بی سابقه اطلاعات شده است.در این راستا بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی به تحقیق و ایجاد مراکز داده دست     زده اند.با ایجاد این مراکز امکان به اشتراک گذاری مجموعه منابع داده بصورت یکپارچه و پویا به عموم فراهم می شود.ارائه خدمات اطلاع رسانی،تجزیه و تحلیل داده ها ودر نهایت نمایه سازی آنها در محیط ایمن از جمله اهداف اولیه این مراکز می باشد.در ایران نیز طی دو سال گذشته ضمن توجه به اهمیت مراکز داده سعی بر شناخت،طراحی وایجاد چنین مراکزی در سطوح ملی و استانی شده است.برگزاری اولین همایش مراکز داده در سال ۱۳۸۳ در تهران را می توان به عنوان اولین قدم در آشنایی با فعالیت های مرتبط در این مقوله و هماهنگی مابین نهادها دانست.آنچه که مسلم است از نقش این مراکز در ایران و جهان طی دهه جاری میلادی به عنوان ” مراکز تولید ارزش ” برای همگان یاد   می شود.از جمله موارد مهم دیگر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر کشور،نحوه تعامل دولت و شهروندان در عصر جدید می باشد.در این خصوص مفاهیمی چون دولت الکترونیکی مطرح می باشد که عمده بحث در این رابطه به چگونگی ارائه خدمات ملی به شهروندان به بهترین وجه ممکن         می باشد.بکارگیری دولت الکترونیک همانطور که سبب ارتقاء سطح خدمات می شود سبب ایجاد کارآیی بالاتر و ایجاد امکانات جدید همچون مشاوره الکترونیک،کنترل الکترونیک و مشارکت عمومی خواهد بود.لزوم شکل گیری دولت الکترونیکی منوط به شناخت دولت مردان از معماری کلان فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی آن نظام است.ضمن اینکه مدیران فناوری اطلاعات موظف به تهیه معماری سازمانی حوزه خویش به منظور ارائه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه درون سازمانی و برون سازمانی و بهبود روش ها و فرآیندها می باشند.

  در جهان پرشتاب و پیچیده امروز، در هر تحول وحرکت جدیدی نیازها و مسایل جدید و بعضاً پیچیده ای به چشم می خورد که پاسخگویی و پیدا کردن راه حل آنها بدون بهره‌گیری از رویکردهای جدید و تکنولوژی و ابزارهای نو امکان پذیر نیست.یکی از فناوری های جدید که هر روز بر اهمیت جایگاه آن در جوامع بویژه سازمانها و بنگاهها افزوده شده و جنبه استراتژیک و راهبردی پیدا کرده، فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به اختصار «فاوا» نامیده می شود. در سالهای اخیر، فاوا نه تنها عامل عمده توانمندسازی سازمانهاست، بلکه میزان توسعه یافتگی سازمانها در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی سازمانها قلمداد کرد.

  در عرصه بقای سازمانها آنچه که از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث «رقابت» است؛ زیرا تنها شرایط رقابتی در بازار و احترام به مشتری و سنجیدن نیازهای مشتری است که موجب شده است کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها و بنگاههای کشورهای پیشرفته افزایش یافته و به عنوان عامل قدرت و سازندگی در استراتژی مدیران گنجانده شود.با توجه به مطالب عنوان شده در این تحقیق مشخص است که مدیران سازمانها، برای بکارگیری مفاهیم جدید مراکز خدمات داده، ابتدا  می بایست بلوغ کافی در نیاز به این مفاهیم را کسب نمایند و پس از آن به بکارگیری آن بپردازند. علاوه بر آن کسب مهارتهای نگهداری رویه مند چنین مراکزی از اهمیت بالائی برخوردار است که کارشناسان می بایست خود را برای آن آماده نمایند.

  دانلود پروژه مرکز داده

  قیمت : 7000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • قیمت : 5000 تومان
 • دانلود پروژه آموزش جامع کار با منطق فازی در متلب منطق فازی در متلب pdf مقاله پایان نامه منطق فازی در متلب منطق فازی در متلب مصطفی کیا آموزش منطق فازی در متلب مثال منطق فازی در متلب کتاب منطق فازی در متلب پروژه منطق فازی در متلب کد منطق فازی در متلب دانلود کتاب منطق فازی در متلب دانلود آموزش منطق فازی در متلب آموزش جعبه ابزار منطق فازی در متلب

  دانلود آموزش منطق فازی در مطلب

  دانلود آموزش منطق فازی در مطلب

  Download Learn fuzzy logic in MATLAB

  دانلود آموزش منطق فازی در مطلب

  قیمت : 5000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 12000 تومان
 • دانلود پاورپوینت پروژه بررسی گنبد مقاله دانلود پاورپوینت گنبد سلطانیه دانلود فایل پاورپوینت گنبد سلطانیه دانلود پروژه گنبد سلطانیه پروژه معماری اسلامی گنبد سلطانیه پروژه مرمت گنبد سلطانیه پلان گنبد سلطانیه معماری گنبد سلطانیه پلان گنبد سلطانیه زنجان نقشه های گنبد سلطانیه دانلود فایل پاورپوینت گنبد سلطانیه پاورپوینت پروژه بررسی گنبد سلطانیه دانلود پاورپوینت گنبد سلطانیه پاورپوینت گنبد سلطانیه دانلود پروژه گنبد سلطانیه پروژه معماری اسلامی گنبد سلطانیه پروژه مرمت گنبد سلطانیه پلان معماری گنبد سلطانیه پلان های معماری گنبد سلطانیه ویژگی معماری گنبد سلطانیه ویژگی های معماری گنبد سلطانیه گنبد سلطانیه از نظر معماری

  Download Project Evaluation Soltanieh dome

  دانلود پروژه بررسی گنبد سلطانیه

  Download Project Evaluation Soltanieh dome

  —————————————

  فهرست مطالب:
  مقدمه
  ویژگی جغرافیایی منطقه سلطانیه
  پیشینه تاریخی سلطانیه
  توصیف گنبد سلطانیه
  هدف از ساخت سلطانیه
  توضیح مختصری درباره ی سلطان محمد خدابنده
  توضیحاتی درباره ی اجزای اصلی بنا
  گنبد
  مناره
  تربت خانه
  سردابه
  هنرهای کاربردی در گنبد سلطانیه
  هنر کاشیکاری در تزئینات نمای بیرونی گنبد سلطانیه
  هنر کاشیکاری در تزئینات داخل گنبد
  هنر آجرکاری در تزئینات بنای گنبد سلطانیه
  هنر آجرکاری در تزئینات بنای گنبد سلطانیه
  هنر گچبری در نمای بیرونی گنبد سلطانیه
  نقاشی و رنگ آمیزی در گنبد سلطانیه
  پلان- نما گنبد سلطانیه

  با فرمت Powerpoint با قابلیت ویرایش

  در ۳۳ صفحه

  2-Download Project Evaluation Soltanieh dome

  دانلود پروژه بررسی گنبد سلطانیه

  قیمت : 12000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 4000 تومان
 • دانلود پروژه کاراموزی ساختمان های فلزی و اتصالات آن

  Download project training steel structures and connections

  Download project training steel structures and connections

  مقدمه :
  مقاطع فولادی جدار نازک بدلیل انعطاف‌پذیری که در شکل‌دهی آنها وجود دارد و بدلیل قابل تنظیم بودن طول و ابعاد آن (با تنوع بالا،)قابلیت برش دادن، سوراخ کردن، جوش دادن، پرچ کردن، پیچ کردن در محل، سبک بودن و ….. دارای پتانسیل بسیار بالایی برای کاربرد در سیستم‌های سازه‌ای مختلفی می‌باشند.
  بدلیل قابلیت‌هایی که مقاطع فولادی جدار نازک دارند هم اکنون تولید و مصرف این نوع مقاطع در سطح جهان به طور وسیعی افزایش یافته
  مقاطع فولادی جدار نازک، علاوه بر استفاده در ساخت و سازهای خانه‌های مسکونی کوچک، بدلیل قابلیت‌هایی که به آنها اشاره شد، در زمینه‌های مقدمه :
  مقاطع فولادی جدار نازک بدلیل انعطاف‌پذیری که در شکل‌دهی آنها وجود دارد و بدلیل قابل تنظیم بودن طول و ابعاد آن (با تنوع بالا،)قابلیت برش دادن، سوراخ کردن، جوش دادن، پرچ کردن، پیچ کردن در محل، سبک بودن و …..

  در سیستم‌های سازه‌ای مختلفی می‌باشند.
  بدلیل قابلیت‌هایی که مقاطع فولادی جدار نازک دارند هم اکنون تولید و مصرف این

  دیگری نیز کاربرد دارند. برای آگاهی بیشتر از زمینه‌های کاربردی این مقاطع، بررسی جامعی درباره فعالیت‌ها و تولیدات شرکت‌های مختلف مرتبط با صنعت مقاطع فولادی جدار نازک انجام گردید.
  سازه‌ها و سیستم‌هایی که با استفاده از مقاطع فولادی جدار نازک تولید میشوند به ترتیب زیر می‌باشد:
  · ساختمانهای مسکونی تا سه طبقه شهری به صورت تک خانوار
  · ساختمانهای سه طبقه شهری به صورت آپارتمانی
  · ویلاهای یک طبقه و دوبلکس
  · مدارس یک و دو طبقه
  · خوابگاههای دانش آموزی و دانشجویی به صورت یک و دو طبقه
  · ساختمانهای اداری یک و دو طبقه
  · ساختمانهای تجاری یک طبقه
  · رستوران‌های یک طبقه و با دهانه بلند
  · سالن‌های ورزشی یک طبقه
  · انبارهای معمولی و صنعتی
  · ساختمانهای کوچک شهری
  · هتل‌
  · سازه‌های بیمارستانی یک طبقه
  · سازه‌های گلخانه‌ی و پرورش گل و گیاه
  · سقف انتهایی ساختمانهای بلند که دارای کاربری خاص مانند سالن ورزش و یا سالن اجتماعات می‌باشد.

  ( در این پروژه بیشتر مراحل اجرا به صورت عکس توضیح داده شده است )

  دانلود پروژه کاراموزی ساختمان های فلزی و اتصالات آن

  قیمت : 4000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • فروش بیش از ۱ ترابایت پروژه ،مقاله،کارآموزی و فایلهایی در خصوص انجام کلیه مراحل پایان نامه و …

  دسته :

  PC, آزمون استخدامی همراه با پاسخنامه, آشپزی, آموزشی, ادبیات, اقتصاد, اقتصادی, اندروید, باستان شناسی, برق - الکترونیک - مخابرات, بهداشت عمومی, بورس, بیمه, پدافند غیر عامل, پرستاری, پرسشنامه, پروژه ، پروپوزال, پزشکی, پیراپزشکی, تاریخ, تاریخ ادبیات, تاسیسات الکتریکی, تاسیسات مکانیکی, تحصیلی ، تحقیقاتی ، دانشگاهی ، اجرائی, تربیت بدنی, تغذیه, جغرافیا, جوملا, حسابداری, حقوق, خانه و خانواده, خبرنگاری, داروسازی, داستانی, دامپزشکی, دسته‌بندی نشده, دندانپزشکی, روانپزشکی, روانشناسی و علوم تربیتی, ریاضی, زبان انگلیسی, زبانهای خارجی, زمین شناسی, زناشوئی, زیست شناسی, ژنتیک, سرامیک, شعر, شیلات, شیمی, صنایع, صنایع غذایی, طب سنتی, طب کار و ایمنی, طب هسته ای, طرح توجیهی و کارآفرینی, علوم آزمایشگاهی, علوم اجتماعی, علوم انسانی, علوم پایه, علوم پزشکی, علوم سیاسی, عمران, عمومی, فرم و مستندات, فلسفه و منطق, فنی و حرفه ای, فنی و مهندسی, فیزیک, قالب HTML, قالب وبسایت, کارآموزی, کامپیوتر و آی تی, کتاب, کتاب و مقاله, کتابداری, کشاورزی و زراعت, کنکور, گردشگری و توریسم, گوناگون, گوناگون, مامائی, متافیزیک, محیط زیست, مدیریت, معارف اسلامی, معدن, معماری, مکانیک, مهندسی پزشکی, مواد و متالوژی, موسیقی, نامه, نرم افزار, نساجی, نفت و پتروشیمی, نقشه برداری, نمایشنامه, هنر و گرافیک, ورد پرس

  فرمت : تمامی فرمتها | صفحات : 5 ترا بایت هارد
  قیمت : توافقی تومان
 • فروش بیش از ۱ ترابایت پروژه ،مقاله،کارآموزی و فایلهایی در خصوص انجام کلیه مراحل پایان نامه و …

   

  بیش ۲۰۰۰۰۰ مقاله

  بیش از ۱۰۰۰۰۰ گزارش کارآموزی به صورت ورد

  بیش از ۵۰۰۰۰۰ پروژه به صورت پاورپوینت و ورد ۲۰۰۷

  بیش از ۲۰۰۰۰ هزار نقشه اتوکد

  بیش از ۱۷۰۰۰ پروژه نرم افزار مطلب

  بیش از ۹۰۰۰ مقاله isi ترجمه شده

  بیش از ۳۰۰۰ طرح های توجیهی

  بیش از ۵۰۰ قالب وردپرس شرکتی، فروشگاهی، خبری و …

  و هزاران مطالب دیگر

  قیمت این پکبج همراه با یک هارد ۲ ترابایت + ۲۰ دی وی دی  ۵ میلیون تومان می باشد.

  فروش بیش از ۱ ترابایت پروژه ،مقاله،کارآموزی و فایلهایی در خصوص انجام کلیه مراحل پایان نامه و …

  قیمت : توافقی تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
 • قیمت : 3000 تومان
 •  

  Download design and draw residential plans considering Customer Engineering

  دانلود طراحی و ترسیم پلانهای مسکونی با در نظر گرفتن ضوابط نظام مهندسی

  Download design and draw residential plans considering Customer Engineering

  دانلود طراحی و ترسیم پلانهای مسکونی با در نظر گرفتن ضوابط نظام مهندسی

  قیمت : 3000 تومان

  [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  برچسب :
  

  تبلیغات